tirsdag den 12. marts 2013

Afsnit, Basunklang-dagens højtid


Afsnit; Basunklang-dagens højtid. Jesu Genkomst bind 4, s.442
forfatter Oskar Edin Indergaard. Eget forlag – Tingvoll 1995

Det som specielt kendertegner denne dag, er de mange blæsninger i basunerne.
Det jødiske horn er kaldt for ”shofar”. Det er ikke fremstillet af messing, således som vore basuner er det, men det er et bukkehorn, og det giver derfor andre typer lyde-toner end vor basuner.
Grunden til at jødernes basun er bukkehorn, er det forhold at da Abraham skulle ofre Isak, sendte Gud en buk, som han skulle ofre i stedet for drengen.
Jøderne mener at denne buk, som blev sendt af Gud, er et billede på Messias.
Bukkehornet skal dermed minde jøderne om Guds godhed.
Jøderne mener videre at det venstre af bukkens horn var den basun, som blev blæst i på Sina i forbindelse med at loven blev givet. De kalder denne basun for den første basun.
Det højre af bukkens horn er det som blev brugt til basunklang-dagens-højtid.
Det er meget blæsning i basunerne i forbindelse med de jødiske højtider-
På den første dag i hver måned i den jødiske kalender blæses i en basun.
Hver dag i måneden før tishri bliver der blæst i en basun, for at varsle at i næste måned skal 3 vigtige højtider begynde.
På selve dagen den 1.tishri bliver der basunblæsninger i 3 forskellige serier.
Hver serie har 30 blæsninger. Disse afsluttes med 10 blæsninger.
Ved slutningen af disse blæsninger kommer der en sidste blæsning som er ”Tekia Gedolah”. Det betyder den store blæsning eller den sidste basun.Denne basun bliver højere og højere mod slutningen af blæsningen. Denne basun skal minde jøderne om at Gud steg ned på Sina bjerg, for at give Moses de 10 bud og loven.
Blæsning i basunen er nævnt mere end 100 gange i Tanach.
Det blev brugt for at samle folket i de store højtider, og det blev brugt til at samle soldaterne til krig.
(1.Kor.15,51-52 og1.Tes.4,16-.) I forbindelse med den kristne menigheds bort-atomar, som sker før selve trængselstiden, skal vi alle, som har fået del i bort-atomar, fremstilles for Jesu eller Guds domstol i himmelen. Der vil kristenlivet blive vurderet af Herren. 1.Kor.3,11-15.
Det som ikke er godt nok i Guds øjne, bliver udslettet, og det som holder mål, skal få sin løn, dette kalder vi for nådelønnen
Den nådeløn, som hver enkelt har fået, skal bestemme de opgaver som vedkommende skal have i 1000 års-riget og videre i de kommende tidsaldre.
Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1, kap: ”Jesu eller Guds domstol i himmelen”