tirsdag den 12. marts 2013

Artikler og Dokumenter i Ringbind 3


Artikler og dokumenter i Ringbind (3.) Indhold bind 6.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/sykdoni.htm Forholdet mellem sygdom og helbredelse. http://home.onlme.no/~oskaredi/artikler/ypper.htm Jesus som Ypperstepræst og den nye pagt. Fortsættelse at artiklen: "En genfødt kristen kan ikke falde ud af Nåden. (Den frie Nåde) http://home.online.no/~oskaredi/artikler/svndbeneste.htm Syndsbekendelsen og vor næste. http://home.online.no/~oskaredi/artiklerVrangsvnsd.htm Vranglære, syndsbekendelsen og Israel. Http://home.onlme.no/~oskaredi/artikler/romerene.htm Det er to forskellige beskrivelser kap.2-3. Oversigt s. l-49. Jesu Genkomst bind 3.
" " s. 1-47. Kristendommens jødiske Rødder. Indholdet af Johannes evangeliet hører også med til Rigets forkyndelse -. DelOBud.O.E.I. Apostlenes Gerninger s. 1-15. "Den rette lære" artikler 1-10. Peters andet Brev. s. 1-10 Pagts teologien er gal.
Pagts teologien og dispensasjonalisme. O.E.I. Guds planer med Israel. Tingvoll d.5/6.02 Allah er ikke det samme som Yhvh: John Henrik Jørgensen, Norge. http://home.online.no/oskaredi/artikler/udvælgelsen.htm "Udvælgelsen"
Indhold i bind 7. Udformet kristne lære. s. 1-14. Paulus forhold til den jødiske Torah. O.E.I. Jesus er kirkens hoved. Kirkens forhold til "Guds pagter med Israel" Den rette fortolkning af Johannes Åbenbaring. Paulus forkyndelse. Kvinesdal 17/10. 09 Svar til Jens Olav Mæland. Det jødiske tempel skal bygges op igen. Svar til Einar Helde.
Glenn Nord-Varhaug sammenblander retfærdiggørelse og helliggørelse. Jakobs Brev s. 1-7. O.E.I.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/frelser.htm Jesus som Frelser. http://home.online.no/~oskaredi/artikler/assos.htm Udenrigsminister - assosiasjoner. Den profetiske nådegave og tungetalen i. f. m, udformingen af den kristne lære. http://home.online.no/~oskaredi/artikler/avknorge.htm Afkristningen af Norge. 2.Tim. Kap. 3. Tingvoll d.13/8. 09,
Forholdet mellem den GI. og den Ny. Pagt i Jesu blod. Tmgvoll d.26/8.09 Gernings aspektet i Uohs. brev. Tingvoll d. 6/8.09. Svar til Eystein Alexander Elde. "Det paulinske Jubelår" http://home.online.no/~oskaredi/artikler/sluttr.htm til Leif Erik Dalheim. http://home.online.no/oskaredi/artikler/herlighet.htm Kristus i os-håbet om herlighed. http://home.online.no/~oskaredi/artikler/AVLAT.htm Syndsforladelse og aflad. http://home.online.no/~oskaredi/artikler/paulus%20forkvnn.htm Paulus forkyndelse om --http://horae.online.no/~oskaredi/artikler/kolo l .htm Brevet til Kolossenseme kap. l. http://honie.online.no/5skaredi/artikler/Kurt.html Svar til Kurt Vidar Lehre.