onsdag den 13. marts 2013

Bibel - ordbog Egon Ladegaard Kristensen


BIBEL=ORDBOG
70,000 alfabetisk ordnede henvisninger.
Udarbejdet af K.G.
Kristiania, Bibel=ordbogens ekspedition.
København 1923.
Der er skrevet: - - -! Der er atter skrevet: - - -!
Det var det tveæggede sværd. FADERENS ENBAARNE bandt ved sin side når han skulle stå en dyst med løgnens fader og hans følgesvende. Med dette sværd drog han ud sejrende og til sejer.
Det samme Åndens sværd som er Guds ord, hører alle hans hellige til. Og alle hans hellige i stridens land trænger det.
Men der er lidt ved ar eje et rigt rustkammer, hvis man ikke ved at finde frem til de rette våben når fjenden viser sig, er det mindre værd i at eje det åndelige rustkammer, Bibelen, hvis man ikke i rette tid kan svare sig selv og andre på spørgsmålet:
HVAD SIGER SKRIFTEN ?
Mange af Jesu Krist stridsmænd kan ikke dette. Hvor ofte ser man ikke Guds børn sidde med Bibelen foran sig, spejdende side op og side ned efter noget de tror eller ved skal stå der!
”Jeg har bestemt læst det, men min hukommelse er å dårlig, jeg kan umulig finde det igen.” Mangen en gang må de lægge Bibelen bort med et suk over fin få fægte søgen. Hvor kærkommen ville ikke en håndsrækning da have været!
En sådan håndsrækning bydes her. Ved hjælp af denne ordbog vil man næsten altid finde hvad man søger, når man nogensinde erindrer ordlyden og ved hvorledes bogen skal bruges. (Se side 8!)
Bibel ordbogen er udarbejdet efter de gangbare danske og norske bibeludgaver. På foden af bladet er tillige anført andre oversættelser. Det er ofte tankevækkende og lærerigt at se hvorledes dette eller hint sted er blevet oversat.
Erfaring viser at man let kan gøre Bibel ordbog uret, nemlig når man erindrer fejlagtigt ordlyd af det sted man søger, og når man tror at have læst noget i Bibelen, som dog ikke står der, men i andre bøger. Hvor ofte hører man det ikke anført som ord efter Bibelen, at det var Elieser, som hentede Rebekka; at Marie Magdalene har været usædelig; at man skal tage fornuften fangen under troens lydighed, m.m., som man mener at have læst ord til andet i Bibelen.
Hensigten med Bibel ordbogen er at fremme kendskab og kærlighed til den levende Guds Ord. Dette sker ved den hjælp den yder til at finde kendte bibelsteder og derved, at sammen stillingen af et ord i mange forbindelser ofte kaster et klart lys over ellers dunkle steder, så man får erfare, at i Guds lys ser vi lys.
Bogen sendes ud i verden med inderlig bøn om, at Gud vil åbenbare sin kundskabs duft ved den på hvert sted den kommer hen, så den kan blive et middel til at sætte livets ord på lysestagen i mangt hjem og hjerte, hvor man til en tid fryder sig i et eller andet menneskeligt lyd.

MEZUZAH
2.Mos.15,2. 3.Mos.23,34-. 5.Mos.6,4-9. 11,12.
Sl.118,14. Es.9. 12,2-3. 42,6-. 55,1. 58,11-60-.
Jer.23,5-8. Ez.33,33. 40-48. Sak.3,8-. 14,8.16-.
Mal.4,2. Joh.4,14. 7. 17. Ef.3,14. 1.Tess.1,10.
Åb.12. 21,16-. 22,16-17 & m.m. flere hen v.
www.denpaulinskegruppe.blogspot.com
PÅ GENSYN !