lørdag den 23. marts 2013

Efter trængselstiden, den nye tidsalder ref E.L.Krist


BIBELHENVISNINGER SOM PEGER PÅ HIMMELFART SAMMEN MED DØDE TROENDE
(Inden den allerværste trængselstid kommer. Derefter den nye tidsalder.)Luk.21,36. Johs. 14,29. Rom.5,9. 1.Kor.1,8. 15,51-52. Ef.4,30. Fil.1,6.v.10. 2,16. 3,21. 1.Tess.1,10.
2,19. 4,14-18. 5,9. 2.Tess.2,1-3 v.6-7. Titus 2,13-14. 1.Johs.3,2-3. Åb.3,10.12-13. 4,1. 5,9-10.HEREFTER NÅDENS- SABBATSÅR, 7. ÅRTUSINDE EFTER ADAM.
Herrens løfter:
5.Mos.18,15-19. Esajas 25,7-8. Forjætter den forlængede levetid i kommende tidsalder.
Esajas 60-66, oplyser at Herren kræver at blive tilbedt og æret.HEDNINGERNES TIDER VAR SKJULT FOR PROFETERNE, BLEV FØRST GIVET PAULUS:
MIT EVANGELIUM: Rom.16,25. Kolos.1,26-27. FORUDSIGELSERNE:
Hoseas 6,2. Mat.26,61. Luk.4,19. Johs.14,1-3. Og 12-16.OPRETTELSEN AF FREDS-TUSINDÅRSRIGET:
Salme 2. Esajas 11. 40,10.v.52. Sakarias 14,5.v.20-21. Mat.3,7. 6,9-10. Johs.13,30-32. 14.1-3.
17,5. Ap.Gr.15,13-18. Rom.11,12.v.16 &26. 14,11. 1.Tess.3,13. 2.Tess.1,10. 2,2. Titus 2,13-14.
1.Johs. 3,2-3. Hebr.11,24-26. Judas 14. Åbenb.1,7. 3.12-13. 5,9-10. 14,1-5. 19,7-9. 20,1-4. 21,10-DETTE SIGER HERREN: Sakarias 8,6.:
Fordi dette folk i de dage finder det umuligt, skulle jeg så også finde det umuligt?ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com

www.yeshuattsion.webbyen.dk