lørdag den 16. marts 2013

Øje-Åbner: Kristen bogproduktion. O.E. Indergaard


KRISTEN BOKPRODUKSJON: 6630 Tingvoll – Telefon 715 31 436
Bibelforkynder Oskar Edin Indergaard. ØYE – ÅBNER
200 nøgle-refenrancer som viser hvordan moderne Bibler afviger fra King James version og den græske grundtekst Textus Receptus. Tag en rød pen og mærk alle disse udeladelser i din Bibel.
Udgivet af Det Nordiske Bibelselskab.
Moderne oversættelser af det nye testamente indeholder tusindvis af uligheder.
I de sidste år er der udkommet en række versioner af Det Ny Testamente, og ALLE har proklameret at være Guds fulde Ord. Men sandheden er at alle disse indeholder tusindvis af forskellige uligheder. Mange er uens når det gælder hvordan man skal oversætte forskellige græske ord i teksten, eller de undlader ret og slet ord i teksten, eller sætter dem i klammer. På mange måder er disse moderne Bibler ens, de fleste af dem udelader eller forandrer på sandheder. Dette får os til at tvivle på Guds Ord ”Har Gud virkelig sagt ?” De undlader vigtige guddommelige sandheder i Ordet. Dette får os til at tvivle på:
 1. Kristi Jomfru-fødsel,
 2. Hans forsoningsværk,
 3. Hans stedfortrædende død for os etc.
De undlader vigtige ORD som: Kristus, Herre, Gud og blodet (f.eks. Kol.1,14 er ”gennem hans blod” udeladt). De har medtaget Kristi lidelser, men ikke ”FOR OS”, de har medtaget Kristi offer, men ikke ”FOR OS”. Sammenlign selv: 1.Kor.5,7 og 1.Pet.4,1. Du kan se at mange af ordene som bliver udeladt har vældig vigtig indhold for os i dag.
Det var efter år 1880 at den Norske Bibel begyndte at afvige fra de Bibler som blev benyttet under reformationen.
SE OG HUSK ALTID AT HOLDE BEGGE ØJNE ÅBNE.
29 Bibler testet
Disse 29 Bibler er testet med de 200 referede skriftsteder. Ord som er udeladt, i klammer, i parantes, i kusiv, er antaget som ikke troværdige ifølge moderne teologer.
NEW ENGLISH NEW TESTAMENT 197 AF 200
NEW INTERNATIONAL VERSION 195 AF 200
REVISED VERSION NEW TEST. 185 AF 200
DET NORSKE BIBELSELSKAB (1978) 185 AF 200
WEYMOUNTHS IN MODERNE SPE 184 AF 200
NEW AMERICAN STANDARD N.T. 182 AF 200
GOODS NEWS FOR MODERNE MAN 182 AF 200
WILLIAMS NEW TESTAMENT 180 AF 200
IVAN PANINS NUMERIS N.T. 180 AF 200
GOODSPEEDS AMERICAN TRANS 179 AF 200
MOFFATS NEW TRANSLATION 175 AF 200
WUESTS EXPANDED TRANS 169 AF 200
AMPLIFIED NEW TESTAMENT 165 AF 200
TWENTIE CENTURY N.T. 161 AF 200
PHILLIPS NEW TESTAMENT 142 AF 200
DET NORSKE BIBELSELSKAB (1930) 139 AF 200
NORSK BIBEL A/A (1988) 139 AF 200
DARBYS TRANSLATION N.T. 138 AF 200
LIVING NEW TESTAMENT PARA 136 AF 200
NEW CONFRATERNITY N.T. 119 AF 200
NORLEIS NEW TESTAMENT 62 AF 200
LAMEAS ESATERN TEXT N.T. 43 AF 200
JOHN WESLEYS TRANSLAT 43 AF 200
MARTIN LUTHERS GERMAN N.T. 0 AF 200
KING JAMES VERSION 0 AF 200
NEW KING JAMES VERSION 0 AF 200
YOUNG LITERAL TRANSLAT 0 AF 200
DEN HELLIGE SKRIFT UDGITT I 1865, O AF 200
Dårlige nyheder for den moderne mand:
Todays English version, af American Bible socity – udelader Jesu ”blod” på hele 15 pladsser:
Mat. 27,4 & 24-25; Ap.Gr.5,28 & 20,28; Rom.3,25 & 5,9; Ef.1,7 & 2,13; Kol. 1,14 & 20; Hebr.10.19; 1.Pet.1,19; Åb.1,5 & 5,9.
TILGÆNGELIG MATERIELL:
 1. Textus Receptus – Guds bevarede Ord (En kortfattet historie over Textus Receptus og andre manuskripter med tabeller med over 700 variationer mellem ulige græske tekster og norske bibler)
 2. Paulus` breve baseret på den oprindelige originale græske tekst Textus Receptus.
 3. Interlinear Greek-English New Testament – Gerorge Ricker Berry (En etbinds udgave af Textus Receptus baseret på Stephanus 3. udgave 1550, med engelsk oversættelse under hver græsk ord. Med King James 1611 i margen, samt en græsk -engelsk ordbog.
 4. King James version defended – Edward F. Hills (en bog om bibelens oprindelse og inspiration. Giver en meget god oversigt over hvordan Gud har bevaret sit Ord gennem Textus Receptus. Bogen er let læselig og god som indføring i emnet. Anbefales stærkt. Engelsk, 280 sider.
KILDE HENVISNINGER:
The interlinear bible, vol by J.P.Green, sccond ed, 1984.
Remove not the ancient landmark, by William Hoste, 1987, Penfold.
Lets weigh the evidence, by Barry Burton,Chick.
The christians handbook of manuscript evidence, Ruckman, 1970.
Which bible ?, by David Otis Fuller.
False or true ? by David Otis Fuller.
Counterfeit or genuie ? David Otis Fuller.
The King James Version defended, by E.F.Hills, 1956, CRP.
The new encyclopædia britannica, 15 th edition 1989.
God only wrote bible, by J J Ray, 1955.
Evaluating versions of the new testament, by Everett W Fower.
Perccted ? by Norman Ward.
Famine in the land, by Norman Ward.
A fresh look at the King James Bible, by Dr Ralph I Yarnell.
Identity of the New Testament text, by J Van Bruggen.
The majority text: Essays and reviews in our continuering debate, by Theodore P
Letis.
Our Autorized Version vindicated, by B Wilkinson.
Revision Revised, by John Burgon.
Etc etc........

Griesbach, Lachman, Tischendorf, Tregells, Alford, Wordsworth, Westcott & Hort; i fodnote og oversættelse har forandret den græske tekst Textus Receptus på omtrent 6000 pladser. Derfor er det vi har så mange udeladelser i vore moderne bibler. Ord bliver udeladt, sat i klemme eller i kusiv, og disse bliver antaget af ”moderne” teologer som ikke troværdige skriftsteder.
Du kan selv afgøre hvilken bibel du skal stole 100% på som Guds bevarede rene fejlfrie Ord. King James Version er klart den du bør vælge eftersom den er 100% baseret på Textus Receptus.For at du skal kontrollere disse skreftsteder må du have en King James version. Dersom du ønsker mere information om forskeller mellem ulige bibler og en historiske baggrund over dette, anbefaler vi vort udarbejdede kompendium ”Textus Receptus – Guds bevarede Ord”.
Her har du 200 skriftsteder hvor udeladelser (*ord usikket pga kopi) forekommer i de fleste moderne bibel-bibeloversættelser, men som findes i Tewxtus Receptus som King James version og Kristian den 3`s bibel blev oversat fra.
MATTÆUS:
 1. 1,25 (FØRSTEFØDTE) er ude. Angående Jesus **
 2. 5,44 (VELSIGN DEM SOM FORBANDER JER) er ude *
 3. 6,13 (KONGERIGET, KRAFTEN OG HERLIGHEDEN) er ude *
 4. 6,27 (KROPSSTØRRELSE) er byttet til LIVSLÆNGDE **
 5. 6,33 (GUDS) er ude. Angående Guds rige.
 6. 8,29 (JESUS) er uden. Som Guds Søn **
 7. 9,13 (TIL OMVENDELSE) er ude. Kalder syndere **
 8. 12,35 (FRA HJERTE) er ude. Sit gode forråd **
 9. 12,47 (VERS ER UDELADT) Angående Kristi mor.
10.) 13,51 (JESUS SAGDE TIL DEM og HERRE) er ude **
11.) 15,8 (NÆRMERE SIG TIL MIG MED SIN MUND) er ude.
12.) 16,3 (I HYKLERE) er ude **
13.) 16,20 (JESUS) er ude **
17,21 (VERS ER UDELADT) ang. Bøn og faste *
18,11 (VERS ER UDELADT) Jesus kom for at frelse *
19,9 (DE SIDSTE 11 ORD ER UDELADT) angående hor *
19,17 (GUD) er ude. En som er god. Det er (Gud) **
20,7 (OG HVAD SOM ER RET, SKAL I FÅ) er ude **
20,22 (OG AT BLIVE DØBT MED DEN DÅB JEG ER DØBT MED) er ude **
21,44 (VERS ER UDELADT) angående Kristus som stenen
22,14 (FOR MANGE ER KALDT, MEN FÅ ER UDVALGT) er ude *
23,14 (VERS ER UDELADT) ve jer, skriftlærde og farisæer *
25,13 (I HVILKEN MENNESKESØNNEN KOMMER) er ude **
27,35 (FOR AT DET SKULLE BLIVE OPFYLDT DET SOM ER TALT AF PROFETERNE) er ude **
27,54 (GUDS SØN) var Guds Søn
28,2 (BORT FRA DØREN er ude **
28,9 (IDET DE GIK UD FOR AT FORTÆLLE HANS DISIPLR) er ude **
MARKUS:
 1. 1,1 (GUDS SØN) ude i mange bibler.
 2. 1,14 (AF KONGERIGET) er ude.Guds evangelium **
 3. 1,31 (STRAKS) er ude. Feberen forlod **
 4. 2,17 (TIL OMVENDELSE) er ude. Kalder syndere **
 5. 6,11 (DET SKAL GÅ BEDRE MED SODOMA PÅ DOMMENS DAG END DENNE BY) er ude **
 6. 6,16 (FRA DE DØDE) er ude. Johannes er opstået *
 7. 6,33 (HAM) er forandret til DEM **
 8. 7,8 (SÅLEDES SOM VASKNING AF KAR OG BÆGER, OG MANGE ANDRE TING GØR I) er ude **
 9. 7,16 (VERS ER UDELADT) angående at have et øre som hører *
 10. 9,24 (HERRE) er ude. En troende kaldte ham Herre
 11. 9,42 (PÅ MIG) er ude. De små som tror
 12. 9,44 (VERS ER UDELADT) ang ild som ikke slukkes *
 13. 9,46 (VERS ER UDELADT) Hvor orm aldrig dør *
 14. 9,49 (OG HVERT OFFER SKAL BLIVE SALTET MED SALT) er ude *
 15. 10,21 (TAG OP KORSET) er ude. Jesus sagde **
 16. 10,24 (DE SOM STOLER PÅ RIGDOMME) er ude *
 17. 11,10 (HERRENS NAVN) er ude **
 18. 11,26 (VERS ER UDELADT) men om i ikke tilgiver etc *
 19. 13,14 (TALT AF PROFETEN DANIEL) er ude **
 20. 13,33 (OG BØN) er ude eller i kusiv **
 21. 14,68 (OG HANEN GOL) er ude *
 22. 15,28 (VERS ER UDELADT) Skriften var opfyldt etc *
 23. 15,39 (GUDS SØN) er en Søn af Gud.
 24. 16,9-20 (DE SIDSTE VERS ER UDELADT) i nogle bibler *
LUKAS:
 1. 1,28 (VELSIGNET ER DU BLANDT KVINDER) er ude *
 2. 2,33 (JOSEF) er forandret til FAR ** står far i 1939
 3. 2,43 (JOSEF OG HANS MOR) er forandret til forældre **
 4. 4,4 (MEN VED HVERT GUDS ORD) er ude *
 5. 4,8 (GÅ DU BAG MIG SATAN) er ude **
 6. 4,41 (KRISTUS) er ude. Guds Søn **
 7. 6,48 (GRUNDFÆSTET PÅ EN KLIPPE) er vel bygget **
 8. 7,31 (OG HERREN SAGDE) er ude **
 9. 9,54 (SOM OGSÅ ELIAS GJORDE) er ude *
 10. 9,55 (OG SAGDE: I VED IKKE HVAD SLAGS ÅND I ER AF) er ude *
 11. 9,56 (FOR MENNESKESØNNEN ER IKKE KOMMET FOR AT ØDELÆGGE LIV, MEN FOR AT FRELSE DEM) er ude *
 12. 11,2-4 (MEGET ER UDELADT AF HERRENS BØN) *
 13. 11,29 (PROFETEN) er ude. Angående Jonas **
 14. 17,36 (VERS ER UDELADT) En taget med, en anden ikke **
 15. 21,4 (KASTET I GRAVENE TIL GUD) er ude **
 16. 22,20 (VERS ER UDELADT) ude i NEB og RSV
 17. 22,31 (OG HERREN SAGDE) er ude **
 18. 22,64 (DE SLOG HAM I ANSIGTET) er ude **
 19. 23,17 (VERS ER UDELAFT) i mange bibler *
 20. 23,38 (SKREVET MED GRÆSKE, LATINSKE OG HEBRAISKE BOGSTAVER) er ude **
 21. 23,42 (HERRE) er ude. Husk på mig, ect **
 22. 23,45 (SOLEN BLEV FORMØRKET) er ude i Moffatt og NEB
 23. 24,3 (AF HERREN JESUS) er ude
 24. 24,6 (HAN ER IKKE HER, MEN HAR OPSTÅET) er ude
 25. 24,12 (VERS ER UDELADT) Peters bekendelse
 26. 24,40 (VERS ER UDELADT) Kristus viser dem hænderne
 27. 24,49 (JERUSALEM) er ude. I byen **
 28. 24,51 (OG TAGET OP IND I HIMMELEN) er ude
JOHANNES:
 1. 1,14 (ENBÅRNE) er også ude i 1,18. 3,16. 3,18.
 2. 1,27 (ER KOMMET FØR MIG) er ude. Jesus **
 3. 3,13 (SOM ER I HIMMELEN) er ude *
 4. 3,15 (IKKE SKULLE GÅ FORTABT, MEN) er ude **
 5. 4,42 (KRISTUS) er ude **
 6. 5,3 (I DET DE VENTEDE PÅ VANDETS BEVÆGELSE) er ude **
 7. 5,4 (VERS ER UDELADT) Dammen ved Betesda *
 8. 6,47 (PÅ MIG) er ude. Han som tror **
 9. 6,69 (TIL 8,11) i klammer eller kusiv *
 10. 8,16 (FADEREN) er ude. Forandret til HAM *
 11. 9,35 (GUS SØN) er ude *
 12. 11,41 (HVOR DEN DØDE VAR LAGT) er ude **
 13. 16,16 (FORDI JEG GÅR TIL FADEREN) er ude **
 14. 17,12 (I VERDEN) er ude **
 15. 20,29 (THOMAS) er ude **
APOSTLENES GERNINGER:
 1. 2,30 (IFØLGE KØDET, VILLE HAN OPREJSE KRISTUS) er ude **
 2. 7,30 (AF HERREN) er ude. En engel **
 3. 7,37 (HAM SKAL I HØRE) er ude. Kristus **
 4. 8,37 (VERS ER UDELADT) eller i klammer, eller kursiv *
 5. 9,5-6 (MEGET ER UDELADT) ang. Guds vilje **
 6. 10,6 (HAN SKAL FORTÆLLE DIG HVAD DU SKAL GØRE) er ude **
 7. 15,18 (FOR GUD ER ALLE HANS GERNINGER) er ude **
 8. 16,31 (KRISTUS) er ude **
 9. 20,25 (AF GUD) er ude. Riget **
 10. 20,32 (BRØDRE) er ude **
 11. 23,9 (LAD OS IKKE SLOSS MOD GUD) er ude **
 12. 24,6-8 (MEGET ER UDELADT) eller i klammer, eller i kursiv *
 13. 24,15 (FRA DE DØDE ) er ude. Opstandelse **
 14. 28,16 (HALVE VERS ER UDELADT) i kursiv eller klammer *
 15. 28,29 (VERSET ER UDELADT) i kursiv eller klammer *
ROMERNE:
 1. 1,16 (AF KRISTUS) er ude, i kursiv eller i klammer **
 2. 1,29 (UTUGT) er ude **
 3. 5,2 (VED TRO) er ude i Moffatt, Rav, og NEB
 4. 8,1 (SOM IKKE VANDRER IFØLGE KØD, MEN IFØLGE ÅND) er ude **
 5. 9,28 (RETFÆRDIGHED, FORDI ET RASKT VÆRK) er ude **
 6. 10,51 (FORKYNDER FREDENS EVANGELIUM) er ude *
 7. 10,17 (AF GUD) er ude **
 8. 11,6 (DE SIDSTE 18 ORD ER UDELADT) eller i kursiv eller i klammer **
 9. 13,9 (DU SKAL IKKE FREMBÆRE FALSK VIDNESBYRD) er ude **
 10. 14,6 (15 ORD ER UDELADT) angående dagen *
 11. 14,21 (ELLER SNUBLER ELLER BLIVER SVAG) er ude **
 12. 15,29 (AF EVANGELIET) er ude **
 13. 16,24 (VERSET ER UDELADT) eller i kursiv eller i klammer *
1.KORINTERNE:
 1. 1,14 (JEG TAKKER GUD) er ude i mange bibler
 2. 5,7 (FOR OS) er ude. Kristus er ofret **
 3. 6,20 (DE SIDSTE 7 ORD BLEV UDELADT) Din Ånd **
 4. 7,5 (FASTE) er ude. Sammen med bøn **
 5. 7,39 (AF LOVEN) er ude. Hustruen er bundet **
 6. 10,28 (FOR JORDEN ER HERRENS, OG DENS FYLDE) er ude **
 7. 11,24 (TAG OG SPIS) er ude. Dette er mit **
 8. 11,29 (HERRENS) er ude, referer til legemet
 9. 15,47 (HERREN) er ude. Herren fra himmelen
 10. 16,22 (JESUS KRISTUS) er ude **
 11. 16,23 (KRISTUS) er ude **
2.KORINTERNE:
 1. 4,6 (JESUS) er ude *
 2. 4,10 (HERREN) er ude **
 3. 5,18 (JESUS) er ude eller i kirsiv **
 4. 11,31 (KRISTUS) er ude eller i kursiv **
GALATERNE:
 1. 1,15 (GUD) er ude. Mangler i 1904/1930
 2. 3,1 (AT I IKKE SKULLE AFLYDE SANDHEDEN) er ude **
 3. 3,17 (I KRISTUS) er ude **
 4. 4,7 (GENNEM KRISTUS) er ude **
 5. 6,15 (I KRISTUS JESUS) er ude **
 6. 6,17 (HERRE) er ude **
EFESERNE:
 1. 3,9 (GENNEM JESUS KRISTUS) er ud. Gud skabte **
 2. 3,14 (AF VOR HERRE KRISTUS) er ude **
 3. 5,30 (AF HANS KØD, OG AF HANS BEN) er ude **
 4. 6,1 (I HERREN) er ude. Adlyd jeres forældre *
 5. 6,10 (MINE BRØDRE) er ude **

FILIPPERNE:
 1. 3,16 (VED DEN SAMME REGEL LAD OS VÆRE ET I SINDET) er ude **
KOLOSSERNE:
 1. 1,2 (OG HERREN JESUS KRISTUS) er ude **
 2. 1,14 (GENNEM HANS BLOD) er ude eller i kursiv **
 3. 1,28 (JESUS) er ude **
 4. 2,11 (AF SYNDENE AF) er ude ** 2)
 5. 3,6 (OVER ULYDIGHEDENS BØRN) er ude *
1.TESSALONIKERNE:
 1. 1,1 (OG GUD VOR FAR OG HERREN JESUS KRISTUS) er ude *
 2. 2,19 (KRISTUS) er ude **
 3. 3,11 (KRISTUS) er ude eller i kursiv **
 4. 3,13 (KRISTUS) er ude eller i kursiv **
2.TESSALONIKERNE.
 1. 1,8 (KRISTUS) er ude eller i kursiv **
1.TIMOTIUS:
 1. 1,17 (VISE) er ude. Eneste vise Gud **
 2. 2,7 (I KRISTUS) er ude eller i kursiv **
 3. 3,16 (GUD) er ude **
 4. 4,12 (I ÅND) er ude **
 5. 6,5 (HOLD DIG BORTE FRA DISSE) er ude **
2.TIMOTIUS:
 1. 1,11 (AF HEDNINGERNE) er ude *
 2. 4,1 (HERRE) er ude **
 3. 4,22 (JESUS KRISTUS) er ude eller i kursiv **
TITUS:
 1. 1,4 (HERREN) er ude eller i kursiv **
ILEMON:
 1. 1,6 (JESUS) er ude **
 2. 1,12 (MODTAG HAM) er ude *
HEBRÆERNE:
 1. 1,13 (AF SIG SELV) er ude. Renselse for vore synder **
 2. 2,7 (OG SATTE HAM OVER DINE HÆNDERS GERNINGER) er ude *
 3. 3,1 (KRISTUS) er ude **
 4. 7,21 (IFØLGE MELKISEDEKS MÅDE) er ude *
 5. 10,30 (SIGER HERREN) er ude **
 6. 10,34 (I HIMLENE) er ude **
 7. 11,11 (KRISTUS) er ude eller i kursiv **
JACOB:
 1. 5,16 (OVERTRÆDELSER) er byttet ud med SYND ’’
1.PETER:
1. 1,22 (GENNEM ÅNDEN) er ude **
 1. 4,1 (FOR OS) er ude.Kristus led **
 2. 4,14 (DE SIDSTE 15 ORD ER UDELADT) eller i kursiv **
 3. 5,10 (JESUS) er ude eller i kursiv *
 4. 5,11 (ÆRE OG MAGT) er ude i nogle bibler **
2.PETER:
 1. 2,17 (FOR EVIG) er ude eller i kursiv **
 2. 3,9 (JER) istedet for OS. Ødelægger meningen **
1.JOHANNES:
 1. 1,7 (KRISTUS) er ude *
 2. 2,7 (FRA BEGYNDELSEN) er ude
 3. 4,3 (KRISTUS ER KOMMET I KØD) ER UDE **
 4. 4,9 (ENBÅRNE) er ude i nogle bibler
 5. 4,19 (HAM) er ude kusiv eller klammer **
 6. 5,7-8 (MANGE VIGTIGE ORD ER UDELADT) **
 7. 5,13 (DE SIDSTE ORD ER UDELADT) **
JUDAS:
 1. 1,25 (VIS) er ude. Referer til Gud **
JOHANNES ÅBENBARING:
 1. 1,8 (BEGYNDELSEN OG ENDEN) er ude **
 2. 1,11 (10 ORD ER UDELADT) Alfa og Omega **
 3. 2,13 (DINE GERNINGER) er ude **
 4. 5,14 (HAM SOM LEVER I AL EVIGHED) er ude **
 5. 6,1 (OG SE) er også ude i vers 3.5.7. **
 6. 8,13 (ENGEL) istedet for ØRN **
 7. 11,17 (OG SOM KOMMER) er ude **
 8. 12,12 (INDBYGGERNE AF) er ude **
 9. 12,17 (KRISTUS) er ude **
 10. 14,5 (FREM FOR GUDS TRONE) er ude *
 11. 16,17 (AF HIMMELEN) er ude *
 12. 20,9 (GUDS) istedet for TRONE ** 1)
 13. 21,24 (AF DEM SOM ER FRELST) er ude ** Folkeslagene
 1. Johs. Åbenb. 20,9: Da skriver Norsk oversættelse himmelen og ikke trone.
 2. Kol. 2,11: Synderne er udeladt i 1930, men kødet er udeladt i 1978. Begge dele skal være med.
*) Udeladt eller sat i klammer i Bibelselskabets oversættelse af 1978/85.
**) Udeladt også i 1904/1930 oversættelsen. Oversættelsen af 1988 (Norsk Bibel A/S) følger stort set 1930 oversættelsen (undtaget Lukas 2,33

ref. Egon Ladegaard Kristensen