onsdag den 27. marts 2013

Jon Aurebekk: Kender du tiden, forlag Lys på Vegen


Refererer fra bogen ”Kender du Tiden” htm
Jon Aurebekk. 130 sider,
Forlag: Lys på Vegen.
Åkrehamn.
(Strejflys over Guds plan med Israels folk og med Menigheden)
Tryg 4. (5.)

Vor vandring efter Jesus eksempel står omtalt følgende steder: s.121
Ap. Gr.20,35. Rom.15,1-8. 1.Kor.4,17. 11,13. 2.Kor.1,5. 10,1. 11,23-25. Gal.6,2.17. Ef.5,1.2.25.
Fil.2,5-8. 1.Tess.2,14-15. 1.Tim,6,13. 2.Tim.3,10-12. Titus 2,14. Hebr. 12,2-3. 13,12-14.
Jakob 5,10. 1.Pet.2,21-23. 4,12-13. 5,1. 1.Johs.3,16. Åben,1,9.

s.34: Præsterne skulle lægge Herrens navn på Israels børn.
Hvad ville Gud have sagt om Moses havde lagt velsignelsen på hedninger ?
Således skulle de lægge mit navn på Israels børn, og jeg vil velsigne dem” Siger Herren:
4.Moses.6,27.
Nu velsigner de (præsterne) alle, også dem som er under Guds dom. Hvem tør gøre det ?
Guds navn lægges på både troende og vantro: ”Vor Herres Kristi nåde, Guds kærlighed og den Hellige Ånds samfund være med jer alle”. Kan vi gøre det ?
Nej, vi må ikke lægge velsignelsen på hvem som helst. Du må i alle tilfælles gøre den tilføjelse som står i slutningen af Efeserbrevet:
Nåden være med alle dem som elsker vor Herre Jesus Kristus i uforgængelighed”. Ef.6,24.
Da er det ikke alle, men bare dem som er i samfund med Kristus. Citat slut

ref. Egon Ladegaard Kristensen