torsdag den 14. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 4. Oskar Edin IndergaardJØDERNES KONGE: 3.

"DEN GAMLE OG DEN NYE PAGT"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor længe varede lovens tidsperiode ?
2. Hvilke 3 dele består loven af ?
3. Hvad pegede den jødiske offertjeneste frem imod ?
4. Hvilket forhold er der mellem de 10 bud og ceremoni lovene ?
5. Hvilken anden lov pegede Sina loven frem imod, og hvorfor måtte jøderne få en ny lov af Herren
6. I hvilket forhold står Jesu forsoningsgerning til både Sina pagten og den nye pagt ?
7. Hvorfor var det nødvendigt at Jesus måtte dø for folket ?
8. Hvorfor er den nye pagt en bedre pagt end den gamle ?
9. Hvad er et tomt offer ?
10. Hvorfor var Gud blevet ked af de mange forskellige ofringer som han havde fået i Gl. T. tid ?
11. Hvorfor lavede Gud et legeme for Jesus ?
12. Hvilket forhold er der mellem Guds lov og Jesu person ?
13. Hvilken funktion overfor menneskerne har Jesu offer ?

Side 13


"DE TOMME OFRE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvilke 3 grunder var der for at Gud indførte en ny pagt ved Jesu forsoning ?
2. Hvilke 14 forhold talte mere for Gud end tomme ofringer ?
3. Hvilke funktioner havde ofringerne i Gammeltestamentlig tid ?
4. Hvordan virkede ofrene for en som var vantro ?
5. Hvorfor ville Gud have både tro og offer af den som ofrede ?
6. Hvem var retfærdig i Gammeltestamentlig tid ?

Side 22


"TABANAKLET OG DE FORSKELLIGE TEMPLER"

1. Hvilke 5 forskellige forhold var tabernaklet et forbillede på ?
2. Hvornår vil Herren frelse jøderne ?
3. Hvad er Kristi dåb ?
4. Hvor længe ligger der et dække over den jødiske nation ?
5. Hvad går dette dække ud på ?
6. Hvorfor lagde Moses et dække over sit ansigt ?
7. Hvad var det Moses så som forsvandt ?
8. Er hele Moseloven ophævet i vor tid ?
9. Hvad er forløbet i jødernes omvendelse i endens tid ?
10. Hvorfor må jøderne forpligtige sig på Moseloven før herren kan frelse dem ?
11. Hvorfor magter vi ikke at fremskynde jødernes omvendelse ved evangeliet. og mission. ?
12. Hvad er det som er galt ved kirkens Messias-billede ?
13. Hvad er det som er ret`?
14. På hvilken måde var Josef et forbillede på Jesus ?
15. Hvor længe skal jødernes forhærdelse vare ifølge. Esajas 6,9-13 ?
16. Hvad er Schekina herligheden, og hvor fandtes den ?
17. Hvor var den anden Herrens herlighed som fulgte jøderne i vandringen i 40 år ?
18. Hvorfor måtte Herrens herlighed forlade Salomons tempel ?
19. På hvilken måde forlod herrens herlighed templet ?
20. Giv en beskrivelse af opbygningen af det andet tempel ?
21. Giv en beskrivelse af opbygningen og brugen af det tredje tempel ?
22. Hvornår kommer det tredje tempel, og hvornår bliver det ødelagt ?
23. Hvilke 4 store begivenheder vil ske ifm. Jesu genkomst ?
24. Hvornår vil den Gl. Testamentlig opstandelse finde sted ?
25. Hvornår skal jøderne få oplysningerne om 1000 års rigets tempel og alle forskrifter om de -
forskellige ofringer ?
26. Hvem skal give dem disse oplysninger ?
27. På hvilke 2 forskellige steder vil vi finde Herrens herlighed i 1000 års riget ?
28. Hvem vil slutte herrens indtog i Israel og Jerusalem, efter at den store trængsel er afsluttet ?
29. Hvorfor skal tempeltjenesten genoptages i 1000 års riget ?
30. Hvilke typer ofringer skal vi have i 1000 års riget ?
31. Hvem er det som skal stå for ofringerne i templet ?
32. Hvorfor skal Jesus ikke have denne tjeneste ?
33. Hvor skal fyrsten i Israel have lov til at sidde og holde måltid ?
34. Hvorfor skal templet ydre porte mod øst være lukket ?
35. Hvorfor er det bare levitterne fra Sadoks æt som skal få lov til at være præster i det nye tempel ?
36. Hvem er ypperstepræsten i templet, og hvilke opgaver har han ?
37. Hvad vil det sige at Jesus er præst efter Melkisedeks vis ?
38. Hvorfor skal sabbatten igen indføres som hviledag ?
39. Hvorfor skal omskærelsen på kødet igen indføres i 1000 års riget ?

Side 39


HERRENS HERLIGHED”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad betyder det hebraiske ord ”kabod” ?
 2. Hvad er det generelle kald, lat. ”vokatio generalis” ?
 3. På hvilke måder kommer Herrens herlighed til udtryk ?
 4. Hvorfor må vi skille mellem Gud selv p.d.e.s. og Guds herlighed p.d.a.s. ?
 5. Hvorfor må Gud skjule sin egentlige herlighed for menneskerne ?
 6. Hvilke 3 elementer skjuler han sin herlighed i ?
 7. Hvilke 2 personer i guddommen fulgte jødefolket ud fra Ægypten og i Ørkenen i 40 år ?
 8. Hvad er Guds lys natur ?
 9. Hvorfor kan vi mennesker hverken se eller fatte (forstå) Guds lys natur ?
 10. Hvornår skal vi, som tror, se og forstå Guds lys natur ?
 11. Hvilke forhold er der mellem Guds lys natur og vore hærlighedslegemer ?
 12. Hvad er den store forskel mellem Mose p.d.e.s. og de andre profeter i G.T.?
 13. Hvorfor fik Mose en så enestående position hos Gud ?
 14. Hvorfor skinnede Moses ansigt efter at han havde talt med Gud ?
 15. På hvilket andet sted end på Sina og i ørkenen i 40 år så Moses Herrens herlighed ?
 16. Hvad er tornebusken som stod i lys lue, men ikke brændte op et billede på ?
 17. Hvad betyder det hebraiske ord ”Yeshua” ?


KERUBERNE OG HERRENS HERLIGHED”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor var Ezekiel da han fik skue ind i Herrens herlighed ?
 2. Hvornår skete dette ?
 3. I hvilke 3 elementer var Herrens herlighed indhyllet ?
 4. Hvad er stormen et symbol på ?
 5. Hvad er skyen et symbol på ?
 6. Hvad er ilden et symbol på ?
 7. Hvordan så Herrens herlighed ud ?
 8. Hvad så Ezekiel midt i skyen og midt i ilden ?
 9. Hvilken skikkelse havde keruberne ?
 10. Hvor mange ansigter havde hver, og hvad betyder dette ?
 11. Hvad er de 4 keruber eller livs væsener repræsentanter for ?
 12. Hvad symboliserer menneskeansigterne hos keruberne ?
 13. Hvad symboliserer løveansigtet ?
 14. Hvad symboliserer okseansigtet ?
 15. Hvad symboliserer ørne ansigtet ?
 16. Hvor mange vinger havde hver af keruberne, og hvad foretog de sig med dem ?
 17. Hvordan bevægede de sig når de gik ?
 18. Hvad havde de under vingerne ?
 19. Hvem var det som havde kommandoen over keruberne ?
 20. Hvordan udførte keruberne Herrens vilje ?
 21. Hvad kan de gamle rabbinere fortælle om de 4 livs væseners ansigter ?
 22. Hvad mente en del af kirkefædrene at keruberne var billeder på ?
 23. Hvilken side ved Jesu person og gerning beskriver de 4 evangelier ?
 24. Hvad var der på jorden ved siden af hvert livs væsen ?
 25. Hvordan så hjulene ud ?
 26. Hvilket samarbejde var der mellem keruberne p.d.e.s. og hjulene p.d.a.s. ?
 27. Hvem var det som styrede hjulene ?
 28. Hvad kalder de jødiske lærde hjulene, og hvordan ser de på dem ?
 29. Mellem Gud selv og hjulene var der en hvælving. Hvad betyder det ?
 30. Hvordan var kerubernes røst ?
 31. Hvorfor var de rolige når de stod under hvælvingen ?
 32. Hvordan så Herrens trone ud ?
 33. Hvordan så Herrens skikkelse ud ?
 34. Hvad omgav Herren sin trone og sin skikkelse med ?
 35. Hvad er regnbuen et symbol på ?
 36. Hvad er forskellen på Herrens herlighed og Herren selv ?
 37. Hvem sidder sammen med Herren på hans trone i himmelen ?
 38. Hvorfor har Gud og hans Søn den samme skikkelse ?
 39. I hvilken tidsperiode skal menneskerne skue både Guds og Jesu person, og hvorfor er de i stand til det?
 40. Vi møder igen de 4 keruber i Joh. Åb.4,1-11. Hvilke forandringer er der sket med dem
I deres forhold til Gud og hvad er grunden til denne forandring ?
 1. Hvad er hvælvingen eller glas havet i himmelen et symbol på ?
 2. Hvem repræsenter de 24 ældste ?
 3. Hvorfor blev hele skabningen lagt ind under synd og forgængelighed ?
 4. Hvornår skal den øvrige skabning blive frigjort fra synden ?
 5. Til hvad skal de blive frigjort ?
 6. Hvad vil det sige at vi har Åndens førstegrøde ?
 7. Hvorfor blev keruberne sat til at vogte Edens have ?
 8. Hvordan kommer kerub-væsenet til udtryk, både hos mennesker og hos dyr ?
 9. Hvorfor er det keruberne som får til opgave at råbe deres: Kom ifm. brydningen af det første segl Åbenb. 6,1
 10. Hvilke 2 forskellige vurderinger er der blevet givet af keruberne op gennem kirkens historie ?
 11. Hvilke af de 2 vurderinger er rigtigt ?

Side 63


MESSIAS ER HERRENS HERLIGHED”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke titler blev brugt på Messias før hans kød påtagedes, som specielt går på det intime forhold
som der er mellem Faderen og Sønnen ?
 1. Hvilke opgaver havde Messias i Gl. Testamentlig tid ?
 2. Hvilke benævnelser brugte de gamle rabbinere om Messias,
som sad ved Guds højre hånd i himmelen ?
 1. Hvilke opgaver og hvilke egenskaber havde Messias ifølge. de gamle rabbiner ?
 2. Hvordan skal vi kunne forklare at Gud er een, men alligevel tre ?
 3. Hvad siger Zohras bog om dette ?
 4. Hvad er jødernes Schema ?
 5. Hvilke 3 forhold kommer til udtryk i jødernes Schema ?
 6. Er det bare menneskerne som har del i frelsen ?
 7. Hvornår skal vi fuldt ud se at Jesu forsoningsværk også angår dyr, fugle, fisk, ja hele naturen ?
 8. Hvad betyder det at vi er skabt i Guds billede ?
 9. Hvornår skal jøderne forstå at Jesus fra Nazeret er Guds Søn og den ene person i guddommen ?
 10. Hvad er den store forskel på vore legemer og Jesu legeme ?
 11. Hvad vil det sige at Jesus kom i syndig køds lignelse ?
 12. Hvad var det at Jesus gav afkald på hos Faderen da han kom til os ?
 13. Hvad var det han ikke gav afkald på ?
 14. Hvad går ”kenose-teorien ud på ?
 15. Hvad vil det sige at Faderen er større end Sønnen ?
 16. Hvad gik Jesu herlighed ud på ?
 17. Hvorfor fik 3 apostle se Jesu herlighed på Forklarelsens bjerg ?
 18. Hvilke 2 andre af apostlene fik se Herrens herlighed ?
 19. Hvorfor var de tilbageblevne som så Jesu herlighed afhængig af at han sonede synden og led døden ?
 20. Hvorfor kan vi sige at Jesu herlighed blev støre ved at Han gjorde dette for os ?
 21. Hvem førte Jesus med sig ved sin himmelfart ind i den tredje himmel ?
 22. Hvem er Guds hovedarving ?
 23. Hvem er Abrahams æt ?
 24. Hvad er forudsætningen for at vi skal arve sammen med Jesus ?
 25. Hvad er nåde løn ?
 26. Hvilke nådegaver er det alle troende skal have ?
 27. Hvorfor er det så vigtigt at vi har denne nådegave ?
 28. Hvad skal ske med de troende ved Jesu genkomst ?


 1. Hvad er Menneskesønnens tegn ?
 2. Hvad er 1000 års riget ?
 3. Hvor skal herlighedens konge drage ind ?
 4. Hvor skal herlighedens konge bo i 1000 års riget ?
 5. Hvordan skal forholdene blive i 1000 års riget, både i Israel og i resten af verden ?
 6. Hvilket nyt navn skal Jerusalem få i 1000 års riget ?
 7. Hvilke 3 forskellige forhold er kaldt for Herrens herlighed i Bibelen ?


Side 91


FORGÅRDEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor var både forgården og Tabernaklet omgivet af et hvidt tæppe af linned ?
 2. Hvad er den hvide farve et symbol på ?
 3. Hvad er et Akacie træ et billede på ?
 4. Hvilke 2 sider har Messias ?
 5. Hvilke 2 af disse sider var i forgrunden ved hans første komme ?
 6. Hvorfor forstod de fleste jøder ikke lidelsessiden ved Messias ?
 7. Hvad er kobber et billede på ?
 8. Hvad er sølv et billede på ?
 9. Hvorfor blev linnedtæppet, som omgav tabernaklet, holdt oppe af stolper af akacie-træ
som havde fodstykker af kobber, men som eller var dækket af sølv ?
 1. Hvad måtte enhver jøde som var over 20 år, give til Herren som løsepenge for deres liv ?
 2. Hvad er dette et billede på ?
 3. Hvad gav Jesus som løsepenge for hele verden ?
 4. Hvordan var forhænget lavet, som var i porten ind til forgården ?
 5. Hvad symboliserer den blå , den purpurrøde, den skarlagen røde og den hvide farve i dette tæppe ?
 6. Hvilke 4 sider ved Jesu liv og gerning symboliserer disse 4 farver og dette tæppe-
som hang i indgangen til forgården ?
 1. Hvad var selve porten, som førte ind til forgården, et billede på ?
 2. Hvad er det som bjerger os fra Guds vrede ?

Side 107


BRÆNDOFFERALTERET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan skulle brænd-offeralteret se ud ?
 2. Hvad betyder det at den skulle beklædes med Akacie træ og dækkes med kobber ?
 3. Hvad er et andet navn på brænd-offeralteret ?
 4. Hvad er alteret et billede på ?
 5. Hvorfor var det så vigtigt at blodet blev udgydt på alteret ?
 6. Hvorfor skulle blodet gøre soning for jødernes synder ?
 7. Hvilke typer offer har vi som skulle ofres ved brænd offeralteret ?
 8. Hvorfor kunne ikke disse ofringer borttage synden ?
 9. Hvad er forskellen på disse ofringer og Jesu offer ?
 10. Hvad betyder det at både alteret og de 4 horn skulle bestænkes med offerdyrets blod ?
 11. Hvad er hornene et symbol på ?
 12. Hvad betyder det at der var 4 af dem ?
 13. Hvordan gik det med en person som uforskyldt havde taget livet af et medmenneske –
og som tog sin tilflugt til et af hornene på alteret ?
 1. Hvad er det et billede på ?
 2. Hvilket forhold er der mellem Jesu forsoningsværk og synden ? Nævn 15 forskellige aspekter.

Side 113


TVÆTTEKARET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan skulle tvætte-karet laves ?
 2. Hvor skulle det stå ?
 3. Hvad var hensigten med renselseskaret
 4. Hvad var vandet et billede på ?
 5. Hvorfor må vi skille mellem den daglige renselse af Aron og hans sønner – og selv indvielsen af præster
 6. Hvilke 3 forskellige elementer blev brugt ved indvielsen af præster +
 7. Hvad betyder det at være ”hellig” ?
 8. Hvorfor bør vi ikke bruge udtrykket ”den daglige omvendelse”
 9. Hvad skal vi bruge i stedet ?
 10. Hvorfor blev ypperstepræsten (Aron) salvet med salveolie før blodet blev sprængt på ham ?
 11. Hvad er det som er salvet med glædens olie frem for sine medbrødre ?
 12. Hvem er Jesu medbrødre ?
 13. Hvad står 7 tallet for ?
 14. Hvorfor blev Arons sønner ikke salvet med salveolien før efter at blodet af oksen var udøst ?
 15. Hvad vil det sige at renselseskaret var plaseret mellem brænd offer alteret –
og sammenkomstens telt ?
 1. Hvad ligger til grund for både genfødelsen og helliggørelsen ?
 2. Hvilke 2 typer Helliggørelse har vi ?
 3. Hvad er herliggørelsen ?
 4. Hvilke 2 dele deles nådelønnen ind i ?
 5. Hvorfor skal vi frem for Kristi domstol ?
 6. Hvor er denne domstol ?

Side 120

DE FORSKELLIGE DÅBSTYPER” Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 5 led består barnelærdommen om Kristus af, ifølge. Hebr. 6,1-3 ?
 2. Hvad vil det sige at blive opfordret til at forbigå barnelærdommen
om Kristus og skride frem mod det fuldkomne ?
 1. Hvordan så jøderne på de forskellige typer renselses bade i vand, som de havde ?
 2. Hvordan praktiserede Qumran menigheden deres renselsesbade ?
 3. Hvad var proselyt dåben som blev fortaget i jødedommen ?
 4. Hvad var det som skilte Johannes dåben fra de renselser som før er nævnt ?
 5. Hvorfor ville de skriftlærde og farisæerne ikke anerkende Johannes dåben ?
 6. Hvorfor blev Johannes dåben introduceret i Israel ?
 7. Hvad betyder det at denne dåb havde omvendelsen som forudsætning, og at den førte til omvendelse ?
 8. Hvorfor måtte jøderne indgå i denne dåb for at få del i frelsen ?
 9. Hvad var ligheden mellem Johannes dåben og den dåb som Jesu apostle døbte med ?
 10. Hvad var grunden til at Jesus ikke selv døbte nogen ?
 11. Hvad er Jesu dåb ?
 12. Hvorfor kan vi ikke bruge det forhold at Jesus blev døbt af Johannes
som et bevis på at voksendåben er det eneste rigtige ?
 1. Hvad er den generelle definition af dåben ?
 2. Hvorfor kaldte Jesu sin lidelse og død for en dåb ?
 3. Hvorfor gruede Jesu sig til denne dåb ?
 4. Hvilke 2 krav eller forudsætninger blev der stillet til jøderne for at de skulle få
Den Hellige Ånd ?
 1. Hvilket dåbs syn havde Annanias ? Se Ap. Gr.22,16.
 2. Hvem fik Den Hellige Ånd på pinsefestens dag ?
 3. Hvorfor er det naturligt at tro at alle disse var døbt med vand på forhånd ?
 4. Hvor langt fremme i Apostlenes Gerninger blev vand dåben praktiseret ?
 5. Hvordan skal vi se på de dåbs udsagn som vi har i Mat.28,18-20, Mar.16,15-16. og Joh.3,5 ?
 6. Gælder disse dåbs udsagn riget for Israel eller gælder de kirkens tid ?
 7. Hvorfor er det nødvendig at alle mennesker bliver forpligtiget på vand dåben i rigets tid ?
 8. Hvornår foregår genfødselen for en voksen person i kirkens tid ?
 9. Hvorfor er det galt at opdele genfødselen i en subjektiv og en objektiv del ?
 10. Hvad er forskellen på rigets dåb og den dåb som finder sted i den kristne menigheds tidsperiode ?
 11. Hvad er grunden til at teologerne og eksegeterne i den lutherske kirke sammenblander dåbs udsagnene
som gælder riget for Israel med dåbs udsagn som gælder kirkens tid ?
 1. Hvilke aspekter har vand dåben i den kristne menigheds tidsperiode ?
 2. Hvad er forskellen på genfødselen og vand dåben ?
 3. Hvorfor er forståelsen af dåbs udsagnet i 1.Pet.3,19-21 så forskellig ?
 4. Hvad var det som frelste Noa og hans familie ?
 5. Hvad var arken et billede på ?
 6. Hvorledes kan vi oversætte det græske ord ”eperotema” ?
 7. Får man en god samvittighed ved genfødselen eller ved vand dåben ?
 8. Hvorfor kan der ikke være genfødelse i selve vand dåben ?
 9. Hvad giver vand dåben ?
 10. Hvad er det som objektivt og frelseshistorisk frelser os ?
 11. Hvad er det som subjektivt frelser os ?
 12. Hvad er troen ? 1. Hvad er midlet som Gud bruger til at frelse os ?
 2. Hvordan skal vi forstå ordene i Ef.5,26: ”idet han rensede os i vandbadet i Ordet”
og Tit.3,5:”ved badet til genfødelse og fornyelse ved Den Hellige Ånd ?
 1. Når Gud i G.T. lovede jødefolket at han ville sprænge rent vand på dem, var det da dåbens vand eller
Den Hellige Ånds gave han mente ?
 1. Hvornår vil jødefolket få Den Hellige Ånd ?
 2. Ifølge. 1. Joh. 5,6-8 er det 3 som vidner i himmelen og 3 som vidner på jorden. Hvem er disse ?
 3. Hvad går deres vidnesbyrd ud på ?
 4. Når der står at Jesus kom med vandet og med blodet, hvad betyder det ?
 5. Hvorfor kan man ikke sammenblande Guds ords nådemidler og vand dåbens sakramente ?
 6. Hvad giver disse 2 forskellige nådemidler ?
 7. Hvad er fordelen og hvad er ulempen med at stå i en læremæssig tradition ?
 8. Hvad siger Augustana artikel 2 og 6 om dåben ?
 9. Hvad siger Luthers lille Katekismus om dåben ?
 10. Hvilke 2 nådemidler er det Luther her sammenblander ?
 11. Hvad mente Paulus om forholdet mellem vand dåben og forkyndelsen af Guds ord ?

Side 140


BARNEDÅBEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor omtaler N.T. ikke barnedåben ?
 2. Hvordan skal vi vurdere om vi kan døbe vore børn ?
 3. Hvorfor skal vi døbe de små børn ?
 4. Hvad er det som er galt med det lutherske dåb syn angående barnedåben ?
 5. Hvornår får barnet Den Hellige Ånd ?
 6. Hvilket forhold til Guds rige har børn ?
 7. Hvilken person i N.T. var fyldt med Den Hellige Ånd allerede fra undfangelsen af ?
 8. Hvornår blev profeten Jeremias helliget ?
 9. Hvad er hovedgrunden til at der er forskellige vurderinger angående dåben indenfor kirkerne ?
 10. Hvad er forskellen på omvendelses dåb til syndernes forladelse p.d.e.s. og genfødelsens dåb p.d.a.s. ?
 11. Hvilken funktion har vandet i rigets dåb ?
 12. Hvilken funktion har vandt i den kristne menigheds dåbs forståelse ?

Side 146


TABENAKLETS OPBYGNING”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad symboliserer de 10 tæpper som lå over tabernaklet ?
 2. Hvad symboliserer symboliserer det rød farvede vædderskind som lå næst øverst af alle tæpperne ?
 3. Hvad symboliserer det grå takas skind som lå øverst af alle tæpperne ?
 4. Hvad symboliserer Akacie træet ?


 1. Hvad symboliserer kobber, sølv og guld ?
 2. Hvad betyder det at genstandene i tabernaklet var beklædt med sølv eller guld ?
 3. Hvilken lighed var der mellem det tæppe som hang i døren indtil forgården og det tæppe-
Som hang i døren ind til Det Hellige ?
 1. Hvorfor var stolperne som stod i døren indtil forgården ikke beklædt med noget metal,
medens stolperne som stod i døren indtil Det hellige var klædt med guld ?
 1. Hvad symboliserer disse 2 forskellige døre eller forhængene ?
 2. Hvad er kobberalteret et billede på ?


Side 150


SKUEBRØDSBORDET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan var skuebrøds-bordet lavet ?
 2. Hvad symboliserede det ?
 3. Hvad betyder det at der var lagt 12 brød på dette bord ?
 4. Hvordan var disse brød lavet ?
 5. Hvad betyder det at de var lavet uden surdej ?
 6. Hvad betyder det at det skulle belægges med virak ?
 7. Hvad betyder det at præsterne skulle spise de 12 brød hver sabbat på et helligt sted ?
 8. Hvilke 8 forskellige grupperinger repræsenterede disse 12 stk. brød ?
 9. Hvad er det som er så specielt med jødernes frelse i ende tiden ?
 10. Hvorfor har Gud forpligtiget jøderne at de skal opfylde kravene i Sina pagten
før de får del i deres eskatologiske frelse ?
 1. Hvor længe skal jøderne sørge når de opdager at Jesus fra Nazaret er deres Messias ?
 2. Hvad står Davids hus for ?
 3. Hvad står Natans hus for ?
 4. Hvad står Levis hus for ?
 5. Hvad står Simeis hus for ?


Side 158


DEN SYVARMEDE LYSESTAGE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan så den syvarmede lysestage ud ?
 2. Hvad var midt-stolpen et billede på ?
 3. Hvad var selve lysestagen et billede på ?
 4. Hvor ofte skulle Aron holde lysestagens lys ved lige +
 5. Hvilke af lamperne skulle han tænde først ?
 6. Hvad var olien et forbillede på ?
 7. Hvad vil det sige at Aron skulle få olie fra folket som var fremstillet af knust oliven ?
 8. Hvem er jødernes og verdens store lys ?


 1. Hvordan beskrev Sakarias den syvarmede lysestage ?
 2. Hvad er forskelligheder og ligheder mellem disse to beskrivelser ?
 3. Hvem var de 2 olietræer som stod ved lysestagens højre og venstre side ?
 4. Hvem var disse 2 et forbillede på ?
 5. Hvem var de 7 lilleasiatiske menigheder ?
 6. Hvilke forskellige forhold står de som repræsentanter for ?
 7. Hvilket skudsmål fik de forskellige menigheder ?
 8. Hvilke 2 menigheder fik positivt skudsmål af Jesus ?
 9. Hvilket forhold er der mellem Filadelfia og Laodikea menigheden ?
 10. Hvad er det som kendetegner Laodikea menigheden ?
 11. Hvad er det som kendetegner de forskellige perioder ?
 12. Hvad betyder udsagnet: At når de sidste ting begynder at ske,
da kommer de første ting tilbage igen ?

Side 167


RØGOFERALTERET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor stod røg offeralteret placeret ?
 2. Hvilket offer skulle brændes på dette alter ?
 3. Hvornår skulle Aron brænde røgelse for Herrens åsyn ?
 4. Hvilke 4 andre typer ofringer var der forbud mod at ofre ved dette alter ?
 5. Hvad symboliserede røgelsen ?
 6. Hvad er Jesu vigtigste opgave i himmelen i dag ?
 7. Hvilke 4 forskellige funktioner har Jesu bøn for os ?
 8. Hvad er den Hellige Ånds opgave for os i himmelen ?
 9. Hvad sker med vore bønner i himmelen ?
 10. Hvor måtte Aron hente ilden som han skulle tænde røgelsen med ?
 11. Hvad betyder dette ?
 12. Hvorfor måtte røgelses offeralteret og de 4 horn på det bestænkes med blodet fra synd offeret ?
 13. Hvornår skete det ?

Side 174


DET ALLER HELLIGSTE” Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad var det som skilte Det Hellige fra Det Allerhelligste ?
 2. Hvad var forskellen på de 3 forhæng som var i tabernaklet ?
 3. Hvad skete med forhænget som hang i døren ind til Det Allerhelligste da Jesus døde på korset ?
 4. Hvad var dette forhæng et billede på ?
 5. Hvad gjorde præsterne med det revnede forhæng ?
 6. Hvorfor lod Gud forhænget revne ?
 7. Hvor længe varede den Gammeltestamentlige offertjeneste i Israel ?
 8. Hvad skete i år 70 efter Kristus ?

ARKEN OG NÅDESTOLEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad var arken et billede på ?
 2. Hvad betyder det at de 10 bud var nedlagt i arken ?
 3. Hvad betyder det at der var lagt en krukke med manna i arken ?
 4. Hvad skete med Arons stav ?
 5. Hvorfor blev den lagt ned i arken ?
 6. Hvad var Arons stav et billede på ?
 7. Hvad skulle Moses sætte over arken ?
 8. Hvordan skulle nådestolen se ud ?
 9. Hvorfor var der 2 keruber på nådestolen ?
 10. Hvad er nådestolen et billede på ?
 11. Hvorfor blev blodet stænket på og foran nådestolen ?
 12. Hvad siger Rom.3,24-25 om Jesu forsoningsværk ?

Side 181


DE FORSKELLIGE MOTIVER VED OFRINGERNE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvilke områder var Jesu liv, person og tjeneste et offer for menneskerne ?
 2. Hvilke tjenester har Jesus i dag overfor troende og overfor alle mennesker ?
 3. Hvad vil det sige at ofrene i G.T. var nådemidler ?
 4. Hvilke 2 forhold var nødvendig for at folket skulle få del i forsoningen ?
 5. Hvad betyder det Gammeltestamentlige princip: At den som gør disse ting skal leve ved dem ?
 6. Hvad vil det sige at offeret var til ”en velbehagelig duft for Herren” ?
 7. Hvilke 3 typer offer var af denne beskaffenhed ?
 8. Hvorfor var ikke synd og skyldofre til ”en velbehagelig duft for Herren” ?
 9. Hvem tilhørte de første dyr og mennesker i Israel ?
 10. Hvad vil det sige at de måtte løses ud ?
 11. Hvad var ”det stadige offer” ?
 12. Hvordan blev kontakten med Gud etableret ved samfundsmåltidet ?
 13. Hvorfor blev offerdyrets blod strøget på brøndofferalteret og fedt-stykkerne brændt ifm.? dermed ?
 14. Hvad var det vigtigste element ved ofrene ?
 15. Hvilke typer ofringer var synd og skyldoffer ?
 16. Hvad var det ved dyret som gav syndernes forladelse ?
 17. Hvad skete når de ofrende lagde deres hænder på offerdyret ?
 18. Hvorfor kunne dyr offer ikke borttage blodet ?
 19. Hvorfor kunne Jesu offer borttage synden ?
 20. Hvad skete med synet på de forskellige ofringer i Israel efter hjemkomsten fra Babylon ?
 21. Hvad vil det sige at vi som tror på Jesus er renset helt igennem, på legeme, sjæl og ånd ?
 22. Hvad er den totale frelse ?


Side 187
BRÆNDOFFERET”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 9 punkter skal vi lægge mærke til ved brændofferet ?
 2. Hvad er det stadige offer ?
 3. Hvornår skulle der ofres brændoffer ?
 4. Hvilke egenskaber i Jesu liv og gerning symboliserede de forskellige dyr/fugle-
Som blev ofret ved brænd offeret ?
 1. På hvilke måder kan vi se at brændofferet ikke er en synd eller skyld offer ?
 2. Hvilke 7 forhold ved Jesu liv og død genspejler brændofferet ?

Side 195


MADOFFERET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad symboliserede mad offeret ?
 2. Hvilke 3 forskellige typer mad offer var der ?
 3. Hvordan skulle disse tilberedes ?
 4. Hvad symboliserede mel, olie, virak og salt ?
 5. Hvilke 2 ting var det forbudt at blande ind i mad offeret, og hvorfor var det tilfælde ?
 6. Hvorfor led Jesus ?
 7. Hvem havde del i mad offeret ?
 8. Hvad betyder det at både Gud og præsterne havde del i det ?
 9. Hvem har del i Jesu perfekte liv i den Ny nytestamentlige tid ?
 10. Hvordan skal dette arte sig i vort kristenliv ?

Side 201


TAKOFFERET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad var det som kendetegnede takke offeret ?
 2. Hvilke 3 typer takofre var der ?
 3. Hvordan kan vi se at takofferet ikke var noget offer for synd ?
 4. Hvornår blev takofferet brugt ?
 5. Hvad skilte takofferet fra brændofferet ?
 6. Hvilke 3 parter havde del i takofferet ?
 7. Hvad vil det sige at Gud skulle få de mest skjulte dele af offeret,
fedtet, begge nyrer og den store lever lap ?
 1. Hvad vil det sige at præsterne skulle få brystet og låret ?
 2. Hvad vil det sige at blodet ved takkeofferet bare blev sprængt på alteret og ikke blev båret ind i helligdommen ?
 3. Hvorfor skulle der ofres syrede kager sammen med takofferet i lovprisnings-offeret ?
 4. Hvad var de syrede kager et billede på ?
 5. Hvorfor var det forbudt at have surdej i mad offeret ?
 6. Hvad vil det sige at takofferet skulle spises op så hurtigt som muligt ?

Side 205


SYNDOFFERET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. For hvilke synder gjaldt synd offeret ?
 2. Hvilke forskellige dyr eller fugle skulle ofres ?
 3. Hvad kunne den allerfattigste ofre som synd offer ?
 4. Hvilket specielt offer var den røde kvie ?
 5. I hvilke 4 tilfælde blev kødet af synd offeret brændt udenfor lejren ?
 6. Hvad skete med blodet til de dyr hvor kødet blev brændt udenfor lejren ?
 7. Hvilke typer blev ikke brændt udenfor lejren ?
 8. Hvad skete med kødet og med blodet i disse tilfælde ?
 9. Hvorfor blev ikke alt kødet på alle synd ofringerne brændt udenfor lejren ?
 10. Hvad blev der gjort med alt fedtet i synd ofringerne ?
 11. Hvad skete med det blod som blev båret ind i sammenkomstens telt ?
 12. Hvad skete med det blod der ikke blev båret ind i helligdommen ?
 13. Hvilken betydning havde håndspålæggelsen ved synd offeret ?
 14. Hvad var det store og det mindre synd offer ?
 15. Hvilket forhold var der mellem det store og det lille synd offer ?
 16. Hvad var det vigtigste ved synd offeret ?
 17. På hvilke 3 forskellige steder blev dyrets blod stænket ved synd ofringerne ?
 18. Hvad var det store synd offer et billede på ?
 19. Hvad var forskellen mellem Jesu store synd offer og det store synd offer i Gl. Testamentlig tid ?
Side 209


SKYLDOFFERET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 6 forskelle var der mellem skyldoffer og synd offer ?
 2. Hvilke ligheder var der mellem disse to ofre ?
 3. Hvornår skulle man ofre et skyldoffer ?
 4. Hvilket dyr blev ofret ved skyldoffer ?
 5. Hvorfor var hverken skyld eller synd offeret til nogen velbehagelig duft for Herren ?
 6. Hvad er forskellen på synden i et menneske og synden ved et menneske ?
 7. Hvilke type synd borttog synd offeret ?
 8. Hvad vil det sige at hele verdens synd er sonet ?

Side 212

RØGOFFERET”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvem havde til opgave at brænde røgelsen ?
 2. Hvor ofte skulle røgelsen brændes ?
 3. Hvornår skulle dette ske ?
 4. Hvor blev ilden hentet fra som tændte røgelsen ?
 5. Hvad er røgelse et billede på ?
 6. Hvilke 4 dele bestod røgelsen af ?
 7. Hvorfor skulle der være lige meget at de 4 dele ?
 8. Hvorfor skulle det være saltet ?
 9. Hvorfor var det forbundet med dødsstraf at brænde fremmed røgelse på røgelse alteret ?
 10. Hvem gjorde det, og hvordan gik det dem ?
 11. Hvad skete med en del af røgelsen på den store forsoningsdag ?
 12. Hvor blev gløderne taget fra som skulle brænde røgelsen ?
 13. Hvad var hensigten med at skyen fra røgelsen skulle dække nådestolen ?
 14. På hvilke 4 forskellige områder går Jesus i forbøn for de troende ?
 15. Hvilke 4 forskellige typer bønner har vi ?
 16. Hvilke 19 forskellige punkter må bønnen indeholde for at den skal være fuldstændig ?

Side 217


DEN STORE FORSONINGSDAG”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår på året var den store forsoningsdag ?
 2. Hvilke dyr skulle Aron udtage til synd offer og brændoffer for sig selv, sin familie og folket ?
 3. Hvorfor iførte Aron sig sin statslige embedsdragt da han gik ind i Det Allerhelligste ?
 4. Hvad skulle dette symbolisere ?
 5. Hvilke forskellige offerhandlinger udførte Aron på forsoningsdage ?
 6. Hvad betyder det at noget menneske ikke måtte opholde sig i sammenkomstens telt medens Aron
foretog soningen for Israels folk ?
 1. Hvad betyder det at Aron lagde hænderne på den anden gedebuk og sendte den ud i ørkenen ?
 2. Hvad betyder det hebraiske ord ”asasel” ?
 3. Hvad betyder det at Aron tog på sig sin embedsdragt efter at han havde foretaget soning for –
al synd i Israel ?
 1. Hvad betyder det at Aron derefter ofrede et brændoffer til Gud ?
 2. Hvorfor kan vi kalde Yom Kippur for G. T.s langfredag ?
 3. Hvilke sider ved Jesu liv, person og forsoningsværk symboliserede de forskellige typer ofringer ?
 4. Hvorfor ser jøderne ikke lidelsessiden ved Messias ?
 5. Hvorfor ser de kristne ikke kongesiden ved Jesus fra Nazaret ?
 6. Hvorfor er det så vigtigt for os kristne at vi kender til den Gammeltestamentlige offertjeneste ?
 7. Hvilke 4 motiver vil vi få i 1000 års riget ?

Side 224
FORBILLEDER PÅ DEN LIDENDE MESSIAS”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvem er ”kvindens æt” som skulle knuse slangens hoved ?
 2. Hvad vil det sige at denne person skulle blive såret i hælen ?
 3. Hvad vil der ske med slangen ?
 4. Hvornår vil alt dette ske ifølge. Jerusalem Targumen ?
 5. Hvad lagde de jødiske rabbinere i udtrykket som ”på slutningen”,
ved dagenes ende” og ”tidernes ende” ?
 1. Hvad gjorde Gud med Adam og Eva før han drev dem ud af Edens have ?
 2. Hvad betyder det at han klædte dem i kjortler af skind ?
 3. Hvorfor tog Gud imod Abels offer og ikke Kains offer ?
 4. Hvad vil det sige at Kristi blod taler bedre end Abels blod ?
 5. På hvilken måde var Isak forbillede på den lidende Messias ?
 6. På hvilke måder pegede Josefs liv frem mod den lidende og forsonede Messias ?
 7. Hvornår vil jødernes frelse finde sted ?
 8. Hvad skete med jøderne da de kom til Mara, og hvad var dette forbillede på ?
 9. Hvad var Elim et forbillede på ?
 10. Hvad vil det sige at Moses slog på klippen ?
 11. Hvad er klippen et billede på ?
 12. Hvad var vandet et billede på ?
 13. Hvorfor skulle Moses ikke slå på klippen da de kom tilbage til Kades ?
 14. Hvad er dette et forbillede på ?
 15. Hvilke kundskaber får vi om Jesus fra Nazaret, hans frelses værk og
jødefolkets forhold til ham i 5. Mos.32 ?
 1. Hvilke kundskaber får vi om Jesus fra Nazaret, Moses og jødefolket i 1.Kor.10,1-5. ?
 2. Hvad vil det sige at folket blev døbt til Moses ?
 3. Hvorfor kaldes manna og vandet for åndelig mad og drikke ?
 4. Hvem var klippen som fulgte jødefolket i ørkenen i 40 år ?
 5. Hvorfor kunne dåben til Moses ikke frelse jøderne ind i det lovede land ?
 6. Hvad skulle ske med renselsen af en spedalsk ?
 7. Hvad var disse 2 fugle et forbillede på ?
 8. Hvad vil det sige at den ene fugl skulle slagtes over rindende vand ?
 9. Hvad vil det sige at den levende fugl skulle dybes i blodet og så skal den have lov at flyve bort ?
 10. Hvad er det som renser os fra al synd ?
 11. Hvad var den røde kvie et forbillede på ?
 12. Hvordan skulle den være og hvad skulle der gøres med den ?
 13. Hvorfor behagede det Gud at knuse sin egen Søn ?
 14. Hvad var seraf-slangerne et billede på ?
 15. Hvad var kobberslangen et billede på ?
 16. Hvorfor borttog Herren ikke seraf slangerne ?
 17. Hvad er kobber et billede på ?
 18. Hvad var de 6 Levit-byer et billede på ?
 19. Hvilke regler var der ifm. disse 6 fristelser ?
 20. Hvor længe skulle den som havde begået et drab af vandvare, opholde sig i fristedet ?
 21. Hvad var det et billede på ?
 22. Hvornår var sabbatsåret ?
 23. Hvad skulle ske da, og hvad var det forbillede på ?
 24. Hvornår var jubelåret ?
 25. Hvornår skulle jubelåret begynde ?
 26. Hvad skulle ske i jubelåret ?
 27. Hvad var dette forbilleder på ?
 28. Hvorfor kunne jøderne ikke sælge jorden i Israel til nogen ?
 29. Hvem er jødernes store løser ?
 30. Hvornår kommer det store jubelår ?
 31. Hvornår bliver der fred i verden ?


Side 251


ISRAELS 7 HØJTIDER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange store højtider havde jøderne ? 3. Mos.23.
 2. Hvornår på året skulle påsken finde sted ?
 3. Hvad betyder ordet påske, og hvad refererede denne fejring sig til ?
 4. Hvornår på dagen skulle påskelammet slagtes ?
 5. I hvilket tidspunkt på dagen hang Jesus på korset ?
 6. Hvilke to forskellige betydninger har udtrykket ”ved den niende time” ?
 7. Hvornår døde Jesus på korset ?
 8. Hvad vil det sige at den som tror på Jesus er ”usyret dej” ?
 9. Hvordan skulle påskelammet være ?
 10. Hvad betyder det at hver husfader skulle udse sig et påskelam på den 10.dag i måneden ?
 11. Hvad pegede disse 5 dage, mellem den 10.nisan og den 14.nisan fremover mod ?
 12. Hvad var de to vigtigste dele ved påskelammet, og hvad peger dette frem mod ?
 13. Hvad er de to vigtigste komponenter ved forsoningen ?
 14. Hvad sagde Jesus om menneskernes forhold til hans legeme og blod ?
 15. Hvordan skal vi betragte brødet og vinen som vi får i nadveren ?
 16. Hvad vil det sige ”at spise Menneskesønnens kød og drikke hans blod” ?
 17. Hvordan skal vi betragte brødet og vinen som vi får i nadveren ?
 18. Hvilke 10 forskellige motiver er nedlagt i nadveren ?
 19. Hvad er genfødelsens nådemiddel ?
 20. Hvad går dåbens sakramente ud på ?
 21. Hvad går bodens sakramente ud på ?
 22. Hvorfor skal vi bede ?
 23. Hvad går sygesalvningen ud på ?
 24. Hvad vil det sige at Jesu blod er nedlagt i Israels jord ?
 25. Hvorfor kan vi sige at genoprettelsen allerede er begyndt i Israel ?
 26. Hvornår vil vi få den store genoprettelse ?
 27. Hvad vil det sige at Jesu blod er båret ind i selve himmelen ?
 28. Hvornår begyndte den usyrede brøds højtid, og hvor længe varede den ?
 29. Hvorfor måtte jøderne udrense al surdej i deres huse før påskefejringen ?
 30. Hvor længe varede den usyrede brøds højtid ?
 31. Hvad er usyret brød et billede på ?
 32. På hvilken dato i måneden nisan døde Jesus for al verdens synd ?


 1. Hvor var han den 15. nisan ?
 2. Hvad gik svigekorns negets højtid ud på ?
 3. Hvornår skulle den finde sted ?
 4. Hvad pegede denne højtid frem mod ?
 5. Hvad er førstegrøden i Guds rige ?
 6. Hvilken dag i ugen er det den kristne menighed s helligdag ?
 7. Hvorfor vil mange af de messianske jøder også fejre sabbatten som helligdag ?
 8. Hvilke 4 forskellige grupperinger kan vi dele det jødiske folk ind i-
med hensyn til troen på Jesus fra Nazaret som jødernes Messias og m.h.t. frelsen ?
 1. Hvorfor skal sabbatten komme ind igen som helligdag i riget for Israel ?
 2. Hvad er forskellen på evangeliet om riget for Israel p.d.e.s. og evangeliet om den frie nåde p.d.a.s. ?
 3. Hvorfor har vi så mange forskellige vurderinger angående kristen lære
indenfor de kristne trossamfund ?
 1. På hvilke måder kommer dette til udtryk ?
 2. Hvilke forskellige navne har vi på den fjerde af jødernes højtider ?
 3. Hvornår skulle denne nye højtid finde sted i forhold til påsken ?
 4. Hvad symboliserede de to svingbrød som blev svinget for Herrens åsyn i templet ?
 5. Hvorfor skulle disse to svingbrød laves af bl.a. surdej ?
 6. Hvornår kom den nytestamentlige højtid i forhold til påsken ?
 7. Hvad betyder ordet ”pinse” ?
 8. Hvad betyder det at jøderne ikke skulle skære alt kornet i den yderste del af marken-
og at de ikke skulle samle sammen alle aksene efter indhøstningen ?
 1. På hvilke to forskellige måder kunne hedningerne tilslutte sig jødedommen i gammel tid ?
 2. Hvad betyder det at de to svingbrød skulle bages med surdej ?
 3. Hvorfor skulle de 12 skuebrød, som lå på skuebrødbordet i Det hellige, bages uden surdej ?
 4. I hvilket forhold til loven står disse to menigheder ?
 5. Hvad kaldes den femte af jødernes store højtider, og hvornår skulle den finde sted ?
 6. Hvad skulle jøderne gøre på denne dag ?
 7. Hvad peger denne højtid frem imod ?
 8. Hvad vil det sige at den kristne menighed skal bortrygges ved den sidste basun ?
 9. Hvor mange basuner bliver hørt ifm. Jesu komme for den kristen menighed ?
 10. Hvad er basunen et billede på ?
 11. Hvilken virkning vil den kristne menigheds bortrykkelse have på den jødiske menighed-
og på det jødiske folk ?
 1. På hvilken dag er det sandsynlig at tro at Jesus vil hente den kristne menighed ?
 2. Hvad er forskellen på Jesu Kristi dag og Herrens dag ?
 3. Hvornår vil disse to forskellige begivenheder finde sted ?
 4. Hvilken højtid var den 6. højtid og hvad gik den ud på ?
 5. Hvad pegede den store forsoningsdag frem imod ?
 6. Hvad skal ske i den store trængsel m.h.t. jødernes frelse ?
 7. Hvor stor del af den jødiske befolkning skal omkomme i den store trængsel, hvor stor en del skal overleve?
 8. Hvad vil Jesus gøre med den 1/3. del som ikke bliver udryddet ?
 9. Hvad vil Jesus gøre med de mange jøder som endnu ikke bor i Israel ?
 10. Hvad vil det sige at han skal hente dem fra folkenes ørken ?
 11. Hvem skal hente jøderne ?
 12. Hvad vil det sige at Jesus skal lade dem gå under hyrdestaven ?
 13. Hvad vil det sige at Jesus skal føre dem ind i pagtens bånd ?
 14. Hvem er hyrdestaven , og hvem er pagtens bånd ?


 1. Hvilken pagt er der her tale om ?
 2. Hvad kaldes den 7. af jødernes højtider og hvad pegede den frem imod ?
 3. Hvad er hensigten med 1000 år riget ?
 4. Nævn 6 andre benævnelser på 1000 års riget, som er nævnt i N.T.
 5. Hvilke af de 7 højtider har fået opfyldelse i Ny nytestamentlig tid ?
 6. Hvilke mangles med hensyn til opfyldelsen ?
 7. Hvor lang er en generation i Bibelen ?
 8. Hvor lang er en generations levetid i Bibelen ?
 9. Hvad betyder det aramæiske udtryk: ”Athalita d`Geulta ”?
 10. Hvad vil ske i de næste 40 år i Israel og Jerusalem ?

Side 274
Tingvoll den 4. Maj 1988