torsdag den 14. marts 2013

teologerne og Guds løfter til Israel. Oskar Edin. Ind.


                                  TEOLOGERNE OG GUDS LØFTER TIL ISRAEL. htm
Jeg henviser til artikel af Otto Høvik i Dagen den 10-2-07. Den har titlen: Israel missionen og Princip erklæringen.
I 2004 udarbejdede Sverre Bø, Torleif Elgvin. Harald Hegstad, Kurt Hjemdal, Reidar Hvalvik, Olav Myklebust, Oskar Skarsaune og Jostein Adna en principerklæring for Den Norske Israelsmission. (DIN). Den blev vedtaget af landsstyret i DIN, og den skulle være retningsgivende for den forkyndelse og den undervisning som skulle finde sted i DIN.
Otto Høvik er fornøjet med en del af det som man da kom frem til, men når det gælder nævnte udtalelser om Israels landløfter og hvorvidt oprettelsen af staten Israel i 1948 er et led i dette landløfte, så er han ikke fornøjet – og det med rette. Han citerer fl fra Principerklæringen:
”Det Ny Testamente udvider perspektivet på løfterne om landet i retning af den endelige forløsning, knyttet til Guds rigets komme. I Rom.4,13 siger Paulus om Abraham at han fik det løfte at han skulle blive arving til verden (jf. Matt.5,5.) Dette svarer til løfterne om at det forløste Gudsfolk skal opleve fællesskabet med Gud på den nye jord (Åb.21.) Løftets land bliver altså udvidet til at omfatte hele det forløste skaberværk.” Om oprettelsen af staten Israel står flg. i den erklæring: ”Det universelle perspektiv på landløftet gør det problematisk at se oprettelsen af en jødisk stat i 1948 som en direkte og endelig opfyldelse af de bibelske løfter om landet.”
Dette er et udtryk for den såkaldte ”erstatningsteologi”. Den går ud fra at fratage jøderne og Israel de løfter som de har fået af Gud.
Gud lovede Abraham et stort og sammenhængende landområde i Midt- Østen med Israel som centrum. Dette løfte er ikke ophævet, eller udvidet til at gælde den nye jord. Det kommer til at ske akkurat således som det står i Tanach. (Gl. Testamente)
Dette er helt i tråd med det som Oskar Skarsaune skrev i sit hæfte: Endetid: Hvordan forstå Bibelens endetidsprofetier?. Der lancerer han et princip som ha n kaldte for ”Kristus transformationen”. Det går ud på at de gammel gammeltestamentlige løfter til Israel er gennem Jesus forsoning transformeret til en anden betydning end det som de oprindelig havde. Dette er helt galt. Det er tydelig at Oskar Skarsaune holder fast på en gal teologi om Israel.
Dersom man svækker landløftet til Israel, så svækker man også følgende pagter som Israel har fået af Gud:
a) David pagten. I denne pagt lovede Gud at der aldrig skulle mangle en mand som skulle sidde på Davids trone i Jerusalem, og at Messias skulle komme og have denne funktion. Det geografiske udgangspunkt for dette løfte er landet Israel.
b) Pagten om et nyt præstedømme. Denne Pagt vil have som sit geografiske udgangspunkt det genopbyggede tempel i Jerusalem.
Jeg ved ikke hvilken teologisk uddannelse de personer har, som har udarbejder denne princip erklæring, men jeg regner med at mange af dem er teologer. Man kan ikke overlade et så vigtigt arbejde til teologerne, for de er gennemsyret af ”erstatningsteologien”. Selv om der findes nogle få teologer, som har det rigtige syn på disse forhold, så er teologerne og teologien IKKE TROVÆRDIG i disse spørgsmål. De Har fremstillet sig selv som de, som ikke har styr på disse ting, for de fortolker Guds ord, på en forkert måde. Store dele af kristenfolket er opmærksomme på dette, men de gør ikke modstand, men de bøjer sig for det som er galt.
Når DIN har dette syn, så mister den også troværdighed i Israel og blandt jøderne. I Israel er der mange der ser frem til at Messias skal komme til det land som Gud har lovet Abraham.
Oskar Edin Indergaard, Tingvoll d.13-2-07. http://home.online.no/¨oskaredi/artikler/teolog.htm
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com