torsdag den 14. marts 2013

Tiden for Gog angreb på Israel. Oskar Edin Inderg.


Kristen Bokproduksjon: Oskar Edin Indergaard. Jesu Genkomst, bind 2.,s.325-.
 1. Hvilke to store angreb vil vi få mod Israel i endens tid ?
 2. Hvilke to forskellige historiske linier har vi i Bibelen ?
 3. I hvilke geografiske retninger gå disse to linier ?
 4. Hvad står Assyrien for i endehistoriske betydning ?
 5. Hvad står Babylon for i endetidshistorisk betydning ?
 6. Fra hvilken person udgår disse to profetiske linier ?
 7. Hvad betyder ordet Nimrod ?
 8. Hem er Gog ?
 9. Hvem var Magog ?
 10. Hvad hed Magoga efterkommere og hvor boede de ?
 11. Hvad betyder "ros" ?
 12. Hvor boede disse folk ?
 13. Hvad hedder i dag Rusland på russisk ?
 14. Hvem var Mesek ?
 15. Hvor boede Meseks efterkommere ?
 16. Hvilket ord ligger til grund for ordet Moskva ?
 17. Hvem var Tubal ?
 18. Hvor boede Tubals efterkommere ?
 19. Hvem er Gog i endehistorisk betydning ?
 20. Hvad vil det sige at han skal komme fra "det yderste Norden" ?
 21. Hvem var Gomer ?
 22. Hvilke folkeslag var gomerne, og hvor boede de ?
 23. Hvad hedder Tyskland på engelsk ?
 24. Hvem var Askenas ?
 25. Hvad hedder de tysktalende jøder ?
 26. Hvad hedder de spansktalende jøder ?
 27. Hvorfor går Iran, Etiopien og Libyen sammen med Gog ?
 28. Hvem vil være Gogs modstandere ?
 29. Hvad var Sjeba, og hvor boede disse folk ?
 30. Hvem var Dedan, og hvor boede disse folk ?
 31. Hvor ligger Petra, og hvilken rolle skal byen spille i endetiden ?
 32. Hvad er Sjeba og Dedan i endehistorisk betydning ?
 33. Hvad var Tarsis ?
 34. Hvad kaldte fønikerne Tarsis ?
 35. Hvad betyder Storbritannia ?
 36. Hvem er købmændene fra Tarsus i endehistorisk betydning ?
 37. Hvem er alle deres unge løver ?
TIDEN FOR GOGS ANGREB PÅ ISRAEL.
I forbindelse med Gogs angreb på Israel har vi en del tidsudtryk og en del beskrivende udtryk, som skal hjælpe os at placere denne profeti. Det er følgende udtryk: 1) NÅR LANG TI D ER GÅET og VED ÅRENES ENDE. "Når lang tid er gået, kommer turen til dig (Gog), ved årenes ende skal du komme til et land som er udfriet fra sværdet (Israel), og hvis folk er samlet fra mange folkeslag, op på Israels fjelde, som stadig havde ligget øde, men nu er de ført ud fra folkene, og de bor (skal bo) der trygt alle sammen." Esek. 38,8. Det hebraiske udtryk som ligger til grund for udtrykket "ved dagenes ende", hedder på hebraisk "aharit ha sjanim". Det betyder ikke bare "ved årenes ende", men det betyder også "efter mange år". Det sigter til en fjern fremtid. Der er i det hele taget gået mere ende 2500 år siden disse profetier blev fremsat. Det er i sig selv en lang tid. Når der her er tale om "årenes ende", så refererer det sig til "Israels misgerningsår", som ifølge Esekiel 4,4-6 er 430 år. Af disse 430 år har Israel sonet 70 år, da jøderne var i landflygtighed i Babylon. De tilbagestående misgerningsår bliver dermed 360 år. (430 – 70 år er 360 år.) I og med at straffen er syvfoldig over Israel, så må dette tal ganges med 7. Vi får da 2520 år. (360 gange 7 er 2520 år.) (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1, kap: Israels misgerningsår og hedningernes tider.) Efter som jeg ser det, vil Israels misgerningsår afsluttes før "Hedningernes tider", som vil strække sig helt ind i endens tid og til Jesu genkomst for Israel. Dette betyder at Gog – angrebet mod Israel må finde sted I DEN FØRSTE DEL af den sidste og 70. Åruge for Israel.
 1. I DE SIDSTE DAGE. Vi ved at udtrykket "i de sidste dage" i nytestamentlig betydning gælder hele tiden fra Jesu første komme og til Jesu genkomst. I gammel-testamentlig betydning betyder dette udtryk følgende tidsperioder.
 1. Tiden for Jesu første komme. Profeterne skilte ikke imellem Messiases første og andet komme.
 2. Tiden for endens tid, som er på 7 år.
 3. 1000 års – rigets tid.
Dette angreb skal ske i endens tid. ENDENS TID ER DEN SIDSTE OG 70 ÅRUGE FOR ISRAEL OG JERUSALEM. Dette angreb på Israel skal dermed finde sted indenfor et tidsrum på 7 år: Esekiel 38,16.Hvad der angår tidsudtrykket "de sidste dage", vil jeg citere fra Studiebibelen, nr.1,s303-305, hvor der står: "Når Jesus taler om begyndelsen til veerne, synes det klart at han sigter til den periode som i Skriften kaldes for endens tid. Selv om udtrykket "de sidste dage" i udvidet menig indbefatter Jesu første komme og hele menighedens tid, er det også klart at det i hele Bibelens profetier sigter til en tid AF BERÆNDSET VARIGHED MOD AFSLUTNINGEN AF DENNE TIDSALDER. Da skal de tegn som under historiens gang tidvis har fremtrådt som lokale foreteelser, vise sig med en styrke som aldrig før, og i universal skikkelse..."
 1. PÅ DEN TID SKAL MIT FOLK ISRAEL BO (SKAL BO) TRYGT.: Ezekiel 38,14.
Der er flg. vurderinger om Israel bor trygt i dag i Israel:
 1. Nogen mener at Israel bor trygt, fordi Gud er med landet og folket og beskytter jøderne.
 2. Andre mener at Israel aldrig har boet så trygt som nu.
 3. Andre igen mener at jøderne ikke bor trygt i Israel i dag.
 4. Andre mener at der skal komme en fredstid over verden i den sidste tid, således at Israel da skal bo trygt.
 5. Andre igen hævder at verbet "at bo", ikke skal oversættes med præsens, men med futurum. Det vi sige at Israel "skal bo trygt" – altså i fremtiden.
De som mener det, går tilbage til The Autorized King James Version, som bygger på Textux Receptus version, som er den grundtekst som er den mest pålidelige, og som vi derfor må basere vore Bibel-studier på. I den engelske udgave står det "shall dwell" og dvs. "skal bo".
Den italienske Bibel hor ordene "abitera" i Esekiel 38,8 og "dimorera" i Esekiel 38,14. Disse ord betyder "skal bo" og "kommer til at bo".
Vulgata, som er den latinske Bibel-oversættelse af Bibelen, har ordet "habitabunt", som betyder "skal bo"
Mange af de andre grundtekster har dette ord i præsens. Dersom Textus Receptus er den korrekte grundtekst, står der ikke at Israel "bor trygt", men at det "skal bo" trygt engang i fremtiden. Dette vil da blive i 1000 års-riget.
 1. PÅ DEN SAMME DAG: Esekiel 38,18-19.
Dette udtryk angår den dag da Gog og hans hære går ind i Israels land. Da skal der bl.a. komme et stort jordskælv over Israels land..
 1. DAGEN: Esekiel 39,8.
Dette udtryk gælder den dag da dette angreb mod Israel vil finde sted.
 1. PÅ DEN DAG: Esekiel 39,11. (Jarmuk-dalen, som ligger øst for Genesaret-søen)
Dette udtryk angår den dag da Herren skal slå Gog og hans hære. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1, kap. : De forskellige benævnelser som angår endetiden.)
 1. Gog skal komme til et land som ER UDFRIET FRA (ELLER GENNEM) SVÆRDET.:Esekiel 38,8.
Dette betyder at landet, Eretz Israel er udfriet fra muhamedanernes og arabernes sværd. Islam er kaldt for sværdets religion. Om Esau, som er en af arabernes stamfædre, står det i 1.Mos. 27,40...
Vi gør også opmærksom på at Saudi-Arabien har 2 sværd på grøn baggrund i deres flag.
I 1917 besejrede general Alenby tyrkerne og indtog Jerusalem. I 1917 fik vi Balfour – deklarationen. Den lovede jøderne at de skulle få et nationalt hjem i hele Israel eller palæstina, som landet er blevet kaldt.
I 1923 fik vi Lusanne – pagten, hvor tyrkerne måtte fraskrive sig retten til Israel (Palæstina).
Efter oprettelsen af staten Israel, har vi fået en række krige mellem jøderne og deres arabiske naboer. De største krige har været 1948, 1956, 1967 og 1973. I alle disse krige har jøderne kæmpet med en overlegen fjende, hvad der angår militært udstyr og antal soldater, men hver gang har de ved Guds hjælp vundet disse krige. Dette vil også komme til at ske i Gog – krigen. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 1, s, 167-175, hvor jeg omtaler disse 4 krige.)
At jøderne er udfriet fra sværdet, kan også betyde at de er udfriet fra det sidste store angreb som blev rettet mod dem ved nazismens forsøg på at udrydde hele det jødiske folk. Dette var et angreb som var ledet af Satan. Hitler var på en speciel måde Satans redskab på jorden under nazismens tid. Vi ved at nazisterne formåede at udrydde 6 millioner jøder. Til trods for det, så magtede de ikke at udrydde alle jøder. Det var 6 millioner igen. Bare 3 år efter at den anden verdenskrig var slut, så OPRETTEDE HERREN NATIONALT HJEM FOR JØDERNE I ISRAEL, som er deres hjemland, som de har fået af Herren.
At jøderne er udfriet fra sværdet, kan også betyde at de lever som et trygt og fredeligt folk i deres eget land, og at de bare mer og mere er villige til at overlade deres bestemmelse og fremtid i Herrens hænder. Vi ved at jøderne er et FREDELIGT FOLK, og at de ikke ønsker krig, men at de er blevet påtvunget de forskellige krige af deres arabiske naboer.
Efter som tiden går, vil jøderne bare mere og mere overlade deres bestemmelse i Guds hånd. DET ER EN MEGET KLOG VEJ AT GÅ. I Gog – krigen, som vil komme om ikke så altfor lang tid, vil Herren selv gribe ind og give jøderne en herlig sejer over deres fjender. På den samme dag som Gog invaderer Israel, på den samme dag vil Herren slå Gog. INGEN MAGT I VERDEN KAN OVERVINDE JØDERNE NU.
At de er udfriet fra sværdet, kan også betyde at årene for deres misgerninger holder på at gå ud. På samme måde som Israels misgerningsår gik trinvis ind, går de også trinvis ud. Efter som tiden går, vil straffen for Israels misgerningsår blive svækket, således at de mere og mere kommer ind under Herrens velsignelse. Gog – krigen vil vise til fulde at dette er rigtigt. GOG – KRIGEN VIL BLIVE EN STOR TRIUMF FOR BÅDE ISRAELS GUD OG FOR ISRAEL. Den vil blive dem til navnkundig og ære.
At landet er udfriet gennem, eller ved hjælp af sværdet, det har vi ingen vanskelighed ved at forstå. Jøderne har vundet deres krige mod araberne gennem sværd og våben.
 1. Gog skal komme til et land HVIS FOLK ER SAMLET FRA MANGE FOLKESLAG: Esekiel 38,8.
I dag bor ca. 4 millioner jøder i Israel. De allerfleste af disse er kommet til Israel fra ca. 120 forskellige nationer spredt omkring i hele verden. Oprettelsen af staten Israel og jødernes hjemkomst i vort århundrede, er det største bevis vi har på Guds eksistens, og at det er han SOM BETEMMER HISTORIENS INDHOLD, GANG og UDFALD. Han som spredte dem i sin tid, han vil også samle dem.
Endnu er der ca. 10 millioner jøder, som ikke er kommet hjem til Israel. Disse vil komme efterhånden. Den næste store indvandring af jøder, som allerede er i fuld gang, er den store indvandring af jøder som vi vil få fra landet "i nord", som er Sovjet-unionen. Den har nu begyndt. I 1991 kom der i det hele 400000 jøder fra Sovjet-unionen. Hidtil i år er der kommet 200000.
I tillæg til dette er der også ca. 14500 etopiske jøder, og flere vil komme i den nærmeste fremtid.
De 360 jøder som boede i Albanien, er også kommet til Israel i indeværende år. Det samme gælder 1000 jøder fra Bulgarien.
Den sidste melding som vi har fået angående jødernes komme til Israel, går ud på at der er kommet 50000 jøder fra Sovjet-unionen gennem Polen. Dette har været en hemmelig indvandring som kun få mennesker har viden om.
Alle jøder skal hjem til Israel. Der skal ikke mangle en eneste ude i diasporaen i 1000 års-rigets tid. Fra nu af og frem til oprettelsen af 1000 års-riget vil de komme hjem på de mest forunderlige måder.
I dag er der forlængst samlet føder fra alle de 12 stammer i Israel. I 1000 års-riget skal de udgøre eet folk, og aldrig mere deles i to riger, Nord-riget og Syd-riget, således som det skete efter kong Salomons død. Jesus fra Nazaret, som er jødernes Messias, skal da være konge over dem: Ezekiel 37,21-22.
 1. Gog skal komme OP PÅ ISRAELS BJERGE, SOM STADIG HAVDE LIGGET ØDE.
Efter jødernes påtvungne landflygtighed ved romerne i år 70 og 135 efter Messias, så forfaldt landet til at blive en ørken og et ufrugtbart område. Årsagen til det var at folkene som boede i dette område, ikke tog vare på det, men de lod det synke ned til fattigdom og usselhed. Dette gjaldt først under arabertiden fra 600-tallet og til 1500 tallet og senere under tyrkerne fra 1517 til 1917. Der skete heller ikke meget af positive ting i denne tid da landet var et mandatområde under Storbritannien.
Fra 1948 og frem til i dag har jøderne formået at omskabe landet til at blive det mest frugtbare i verden. Israel sender i dag jordbrugseksperter og sine jordbrugsprodukter over hele verden. I dag holder landet på at blive omdannet til en "Edens have""på jorden. Medens ørkenen eller breder sig mange steder i verden og omdanner dyrket jord til ørken, sker det modsatte i Israel
 1. Gog skal komme over et land MED ÅBNE BYER, SOM HVERKEN HAR MURER RUNDT OM BYERNE ELLER BOMMER ELLER PORTER I SINE MURE: Esekiel 38,11.
Vi ved at Israel i dag har et stærkt forsvar, og at jøderne må tage alle de forholdsregler som er nødvendige at tage, for at forsvare sig. På baggrund af dette kan dette udsagn ovenfor ses mærkeligt ud, men det kan forklares på flere måder.
For det første kan det sigte til en kommende fredstid. Vi kan opleve det forhold at Israel får en USIKKER FRED fred med sine naboer. Dette kan føre til at jøderne vil mindske deres beredskab. Samarie, Judæa og Gasa-striben til palæstina araberne mod at opnå en usikker fred.
For det andet kan dette udsagn hentyde til byerne i middelalderen som havde både murer, bommer og porter. Vi ved også at jøderne både i oldtiden, i middelalderen og i moderne tid blev spærret inde i ghettoer i egne bydele, og at man måtte opholde sig der til bestemte tider af døgnet. Efter fastsat klokkeslæt om aftenen blev bommen ind til ghettoen stænget, og ingen kom ind gennem den, før bommen blev åbnet næste morgen.
I dag er byerne i Israel bygget op på en helt anden måde. Der er i dag ikke tale om murer, bommer eller porte. (skrevet år 1991)
 1. Gog vil komme til ET FREDELIGT FOLK, SOM BOR (SKAL BO) TRYGT...
Dette har vi kommenteret før. Jøderne er i sandhed et fredeligt folk. Der er ikke noget de hellere vil end at leve i fred med deres naboer, men deres naboer vil ikke have fred. De vil have krig. Dette har de bevist til fulde i tiden som er gået siden oprettelsen af staten Israel, og de beviser det stadigvæk. "ve mig, at jeg (Israel) lever som fremmed blandt Mesek, at jeg bor ved Kedars telt (Kedar var Ismales anden søn). Længe nok har min sjæl boet hos dem som hader fred. Jeg er bare fred, når jeg taler, ER DE FÆRDIGE TIL KRIG." Salme 120,5-7.
 1. Gog skal også komme over et folk som har BYGGET OP IGEN RUINERNE AF DE BYER SOM VAR BLEVET LAGT ØDE... Ezekiel 38,11.
Israel og jøderne har genopbygget de gamle bosætninger og de gamle ruiner, som har ligget øde i flere tusinde år. De sætter en ære i at genopbygge de gamle byer, som er beskrevet i Bibelen. De bruger Bibelen i dette arbejde. Bibelen kan fortælle os helt nøjagtig hvor jøderne skal lede, for at finde hvor de gamle byer lå.
 1. Gog skal komme til et land som HAR SAMLET SIG KVÆG OG GODS og SOM BOR PÅ JORDENS NAVLE (Midtpunkt): Esekiel 38,12.
At jøderne har samlet kvæg og gods i den tid de har været bosat i Israel, det ved vi. Herren har velsignet dem stort i det land som "flyder med mælk og honning". Jødernes mange forskellige produkter bliver i dag solgt over hele verden. Der afgår daglig fly fra Israel til udlandet med madvarer og andre varer, som er fremstillet i Israel. Det er i landet Israel at Herren fuldt ud kan velsigne sit folk.
I tilknytning til de forskellige diskussioner som der var i forbindelsen med oprettelsen af et nationalt hjem for jøderne i det forrige århundrede, så fremkom der forslag om at dette land skulle oprettes både i Sibirien, i Uganda og i Agentina. Dette gik selvsagt ikke flertallet af jøderne med til. De ville have landet i det gamle løfteland, som Gud havde lovet Abraham for længe siden..
Dette land er DET VIGTIGSTE LAND I VERDEN, og det er verdens midtpunkt, både geografisk og åndelig. Da Gud skulle uddele landområder til andre folkeslag, så gjorde han det i forhold til hvor han ville pladsseer jøderne. Dem ville han pladsseer i Israel. "ISRAEL, ER BÅDE JØDERNES LAND OG GUDS LAND": 5.Mos. 32,8.
Både jøder og araber mener at jordens midtpunkt findes i Jerusalem. En tradition siger at dette midtpunkt er i centrum af Omar-moskeen, hvor Moria-klippen ligger. Det var der Abraham ville ofre sin søn Isak. Det var der David byggede et alter og ofrede til Herren. Det var der Salomon lod bygge det første tempel. Jøderne kalder denne klippe til og med for Even Hashettiya, som betyder grundlæggeningsstenen.
På en del korte fra middelalderen kan man også finde Jerusalem pladsseret i midten, således at hele den kendte verden ligger rundt omkring denne by.
I 1000 års-riget vil Jerusalem være centrum i verden igen. Jesus fra Nazaret skal styre som konge og ypperstepræst ud fra denne by. Guds ord og Guds lov skal udgå fra Jerusalem: Esajas 2,2-3. FOR FRA SION SKAL LOV UDGÅ OG HERRENS ORD FRA JERUSALEM.
TIDSPUNKTET FOR GOGS ANGREB PÅ ISRAEL.
Når det gælder selve tidspunktet for Gogs angreb på Israel, så er der flg. forskellige vurderinger blandt Bibel-granskere:
 1. Gog kommer FØR DEN SIDSTE OG 70. ÅRUGE FOR ISRAEL. De som hævder det, basere deres syn på tre forhold.
 1. For det første kommer Gog-krigen før Antikrist-krigene.
 2. For det andet er Gog-konstelletionen, som vi har beskrevet ovenfor, næsten færdig til at gå imod Israel allerede i dag. Der er bare nogle få justeringer som skal til, for at det kan ske.
 3. For det tredie finder disse Bibel-tolkere ikke Gog og hans allierede beskrevet i Åbenbaringsbogen 6-19, som på en speciel måde beskriver endens tid.
Glaus Gert har denne opfattelse af tidspunktet for Gog-krigen. Det kommer til udtryk i hans bog: Antikrist, s. 64 og 157, hvor der står:...7 måneder skal jøderne bruge til at begrave denne krigs døde. 7 år vil det tage at fjerne alt krigsmateriel. Det tillader den følgeslutning at slaget begynder umiddelbart før trængselstiden, for man kan dårlig forestille sig at menneskerne i 1000 års-riget skal beskæftige sig med at fjerne krigsmateriel... Af den grund går jeg ud fra at der må ske to afgørende ting før Antikrist optræder:
 1. Bortrykkelsen af de troende.
 2. Sovjet-unionens (Nordens konge) angreb på Israel og som følge deraf dens tilintetgørelse.
Derefter begynder den 70. Åruge med ildevarslende overenskomst, som Antikrist slutter med Israel. Denne ulykkelige pagt kan han først slutte når Israel langsomt er kommet til kræfter efter Sovjet-unionens overfald og er på udkik efter et beskyttelsesforbund..."
M.E.Beirnes har samme opfattelse med hensyn til tidspunktet for Gogs angreb på Israel. Dette kommer til udtryk i nyhedsbrevet: The Midgnigt Cry, nr.4. 1991, hvor der står:
Dette slag som er beskrevet i Esekiel 38, må blive kæmpet før trængselstiden begynder, for det skal forberede vejen for dannelsen af dyrets rige. Sovjet-unionen vil ophøre at eksistere som en verdensmagt, og kommunismen skal "stinke" over hele verden (Joel 2,2.) Dyrets rige kan ikke blive dannet før da, for det vil blive den domminerende verdensmagt, og vil inkludere dele af Ukraine."
 1. Gog kommer i BEGYNDELSEN eller i FØRSTE HALVDEL AF TRÆNGSELSTIDEN. Han kommer som RYTTEREN PÅ DEN RØDE HEST. Han skal borttage freden på jorden og udrydde menneskerne: Åb. 6,2.
Johan Henrik Jørgensen er en af dem som har denne opfattelse angående tidspunktet for Gogs angreb. Han skriver f.eks. i bladet Evangelisten følgende om Gogs angreb på Israel: "... Om dette kunne der være meget at sige, men jeg må bare begrænse mig til at sige efter min opfattelse er Gog-invation omtalt i Åbenbaringsbogen fra og med Åb. 6,2 (rytteren på den røde hest, han som der blev givet et stort sværd, for at han som skulle tage freden bort fra jorden!) til og med kap.11.( bortset fra kap. 7, som er parentetisk).
Hvis min opfattelse af denne del af profetordet er rigtig, vil menigheden på den tid være oprykket ved ankomsfasen af Jesu genkomst (Åb. 4,1.), efter at Nådens tidshusholdning er bragt til afslutning. Gog-fasen vil, efter min opfattelse få sin opfyldelse i løbet af den første halve åruge i endens tid.
Oluf Amkoff mener at angrebet på Israel kommer 7 år før Antikristens angreb. Dette kommer til udtryk i hans hæfte: "Ideologiernes Upløsning, s.16, hvor der står: "Det er ikke samme krig som Sovjet forsøger sig mod Israel. Der er ca. 7 år mellem de to krige."
Folke Thorell har samme opfattelse med hensyn til tidspunktet for Gogs angreb på Israel. Dette kommer til udtryk i hans bog: Israel vågner, s.176, hvor der står: "Gogs angreb på Israel sker før den store trængsel, straks efter den kristne menigheds bortrykkelse. Det danner optakten til den tredie verdenskrig og udløser Antikristens fremtræden, hvilket vil medføre den store trængsel med alle dens vanskeligheder, 2.Tess. 2,2-12.
Selv om det er vanskelig at identificere Gog i Åbenbaringsbogen, så mener også undertegnede at han kommer i første del af den 70. Åruge. HAN VIL DA KOMME SOM RYTTEREN PÅ DEN RØDE HEST. Jeg vil anføre flg. grunde for at dette må være Gog:
 1. For det første kommer han indenfor den tidsperiode som tidsudtrykket "i de sidste dage" står for.
 2. For det andet er hans farve rød. Dette er ikke bare krigens farve, men det er også det kommunistiske systems farve på en speciel måde. Sovjet-unionen har et rødt flag med hammeren og seglen som emblem.
 3. For det tredie er det givet ham at tage freden bort fra jorden. Dette er den fred som nu bliver etableret mellem verdens stormagter, og som Antikrist vil sikre, når han kommer til magten. Denne fred vil bl.a. føre til at Israel skal bo "trygt" på det tidspunkt når Gog kommer.
Jeg vil citere hvad Arthur E. Bloomfield siger om dette i sin bog: How to recognise the Antikchrist, s. 99, hvor der står: "før bortrykkelsen er der fred og gode tider. Efter bortrykkelsen ophører alt dette, og verden bliver kastet ind i dommen. Paulus udtrykker det på den måde: "Når de siger : Fred og ingen fare, da kommer en brat undergang over dem, ligesom veer over den frugtsommelige, og de skal ingenlunde undfly." 1.Tess. 5,3.
Fred og tryghed kommer før borttykkelsen., og brat ødelæggelse kommer efter borttykkelsen. Åbenbaringsbogen siger at Gud vil tage freden bort fra jorden. Han kan ikke tage freden bort fra jorden uden at der er fred på jorden.
Hvad som gælder Antikristen, må vi være opmærksomme på det forhold at han vil have EN BETYDELIG MAGT i verden også før den sidste og 70. Åruge for Israel og Jerusalem. Han vil bygge op sin magt før selve trængselstiden, men han kan ikke fremstå som Antikristen før efter at den kristne menighed er bortrykket til Herren. Det er Den Hellige Ånd i den kristne menighed som holder igen for Antikristen, således at han først skal åbenbares i sin tid.
Hvad som gælder de kronologiske begivenheder i de første 3½ år af trængselstiden, så tror jeg at flg. begivenheder kommer til at ske:
 1. Antikrisen opretter en freds-og samarbejdsaftale med jøderne som varer i 3½ år. I denne tid får jøderne bygget deres tempel på tempelpladsen i Jerusalem og den gammel-testagentlime offertjeneste bliver sat i funktion. Åb, 6,2.
 2. Freden i verden bliver brudt ved at Gog kommer med sine mange allierede. Gog er rytteren på den røde hest. Efter ham kommer rytteren på den sorte og den gulblege hest. Disse tre ryttere fik magten over en fjerdedel af jorden, således at de kan UDRYDDE EN FJERDEDEL AF JORDENS BEFOLKNING. Denne krig vil vare indtil den store trængsels begyndelse, og den bliver afsluttet med Gogs og hans allieredes angreb på Israel. Åb. 6,4-17. Både Sovjet-unionen og dets allierede bliver ødelagt i denne krig, og Vest alliancen (de som bor trygt på øerne, kontinenterne), som består af de frie demokratiske stater i Vest-Europa og U.S.A. mister deres position som stormagt.
 3. Vi får en stor forfølgelse af de troende i denne tid. De som tilkendegiver deres tro på Gud, vil lide martyrdøden. Martyrerne fra første del af trængselstiden får besked om at trængselstiden ikke er slut endnu, men de må vente til den store trængsel er over, før Gud tager fuldstændig hævn over sine fjender. Åb. 6,9-11.
 4. Denne krig vil være så forfærdelig at menneskerne på jorden tror at Herrens dag allerede er kommet, men den kommer ikke før end ved Jesu Genkomst til salget ved Harmagedon. Åb. 6,15-17.
 1. Den tredie opfattelse er at Gog vil komme FØR DEN STORE TRÆNGSELS BEGYNDELSE. Denne vurdering kommer bl.a. til udtryk i John F. John E. Wallvords bog: Harmagedon. Olien og Midt-Østen, s. 149, hvor der står. "Rusland angriber Israel: Omtrent 4 år før Kristi andet komme. Ezekiel 38 og 39. Forfatteren begrunder dette syn med det forhold at der da vil være en fredstid på jorden. Den fred bliver indgået i begyndelsen af den 70. Åruge. Det er Antikrist som har fået istand denne fred. Der skal da være fred i ca. 3 år. W. Scott mener at den 6, basun i Åb. 9,13-21 omtaler Gogs angreb sammen med araberstaterne mod Israel. I disse kampe vil en tredjedel af jorden befolkning dø.
 2. En fjerde opfattelse af tidspunktet for Gogs angreb er at Gog vil angribe Israel i MIDTEN AF ÅRUGEN. Dette sker ifm. at jøderne opsiger den aftale de har indgået med Antikrist. "og en uge skal han (Antikrist) gøre pagten fast for de mange (jøder), og i midten af årugen skal slagtoffer og madoffer ophøre, og på vederstyggelighedens vinger skal ødelæggeren komme, og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den (Antikrist) som bliver ødelagt. Daniel 9,27.
Erik Bernspång giver udtryk for denne opfattelse i sin bog: Uppenbarelseboken, s. 158, hvor der står flg.: "..., efter 3½ år indser de (jøderne) imidlertid deres forfærdelige beslutning og bryder aftalen. I den halve åruge som aftalen består, oplever jøderne en uhørt opblomstring. Det er da de ifølge. Esekiel 38,8 oplever "ro efter sværdet". Og de er et folk som er "blevet samlet fra mange andre folk". Israels blomstring vækker imidlertid Sovjets misundelse, og samtidig som jøderne bryder aftalen med Antikrist, bliver de angrebet af Gog, "fyrsten over Ros, Mesek og Tubal."
Dette syn kommer også til udtryk i Hal Lindseys bog: Der kommer en ny verden, s.91, hvor han skriver: "I de første 3½ år af trængselstiden skal Antikrist skaffe en falsk fred i verden. Alle skal lovprise ham som den største leder i menneskehedens historie.
Men midt i trængselstiden skal det andet segl blive åbnet og i fl. Esekiel 38 og Daniel 11- tager Rusland, rytteren på den røde hest, freden bort fra jorden. Med sine arabiske allierede invaderer Rusland Midt-Østen og angriber Israel. Krigen bliver optrappet til at alle de store verdensmagter er involveret, og det bliver det største slag i menneskehedens historie-slaget ved Harmagedon. Dette bliver udviklet i sin helhed i kap. 16.
 1. En femte opfattelse af tidspunktet for Gog-krigen er at den vil foregå UMIDDELBART FØR ANTIKRIST-KRIGENE og danner optakten til disse. Den vil altså foregå hen imod slutningen af den store trængsel. Dette syn kommer bl.a. til udtryk i Willy Høyås hans bog: Det som herefter skal ske,s.158, hvor der står: "Vi har rejst spørgsmålet om forholdet mellem Gog-krigen og Harmagedon-slaget. Det synes at fremgå klart at de skildres som to adskilte faser i endetidens store magtopgør. Hvilket tidsrum som ligger mellem dem, er det vanskeligt at sige noget om. Men da tidsrammen for endetiden er stærkt begrænset, tyder alt på at disse to krige vil følge umiddelbart efter hverandre."
Willy Høyås skriver flg. om tidsforholdet mellem Gog-krigen og Antikrist-krigen i en artikel: Midst-Østen-hvad nu ? Den stod i Korsets Sejer den 26/4. 1991. Jeg citerer: "Dette folk (jøderne) har endnu navnløse lidelser igen før dette (jødernes frelse) sker: Sakarias 13,3-8., og verden må følge Israel i denne lidelse. For Åb. 6,8 siger ifm. Gog-krigen at en fjerdedel af menneskerne skal omkomme. Denne krig skildrer en krig mellem araberstaterne og Sovjets allierede på den ene side og Vest-Europa, USA og til sidst Kina på den anden side. En krig hvor Sovjet og dets allierede lider et knusende nederlag. Daniel 11,40-45.
Næste fase af endetidens rædsler bliver Harmagedon. En krig som udkæmpes mellem Østens nationer på den ene side og Vest-Europa og USA på den anden side. Åb. 16,12-16. I denne krig vil en tredjedel af den resterende befolkning omkomme Åb. 9,18. Det er i denne krig at Israel bliver okkuperet af Antikrist Å. 11,2., og dets magt vil blive fuldstændig knust
Begge disse krige er pladssiret i perioden "den store trængsel" Mat. 24,21-22. Men dette vil først ske efter at de troende er bortrykket. 1.Tess.4,16-17. Det er i denne periode at Israel ,Guds pagtsfolk, skal bringes til at møde deres frelser og konge..."
 1. En sjette opfattelse er at GOG OG ANTIKRIST SKAL OPTRÆDE PÅ SAMME TID, og at GOG-KRIGEN ER EN DEL AF HARMAGEDDON-KRIGEN. De som hævder dette synspunkt, regner med at Harmagedon-krigen vil bestå af 4 forskellige magtkonstellationer, og det er:
 1. Gog og hans hære. Gog kommer fra "det yderste nord", og bliver kaldt for "fjenden fra Nord" eller "Nordens konge"
 2. Kongerne fra Østen eller "kongerne fra solens opgang". Disse konger kommer fra landene i Asien, som ligger øst for Eufrat. Disse er beskrevet I Åb. 16,12.
 3. Sjeba, Dedan, købmændene fra tarsis og deres unge løver. Dette er en allianse af stater fra Vesten med USA og Storbritanien som de vigtigste stater.
 4. Antikrist og hans hære. Tyngdepunktet for denne magtkonstellation vil ligge i Europa og blandt staterne i Mids-Østen.
 1. En syvende opfatterlse går ud på at GOG OG ANTIKRIST ER DEN SAMME PERSON, og at DISSE TO KRIGERE ER IDENTISKE. Disse Bibel-tolkere sætter lighedstegn mellem Gog og Antikrist, nogen som vi mener er galt.
 2. En del af de ortodokse jøder har en variant af dette syn. De mener at disse to krige er identiske. De tror at Gog-krigen er den sidste store krig i Israel, før Messias kommer, og Guds-riget bliver etableret.
Men de mener ikke at Gog og Antikrist er identiske. De mener at den "ødelæggeren" som er beskrevet i Daniel 9,27, hverken er Gog eller Antikrist, men de mener at det er den syriske konge, Antiokius den fjerde, Epifanes, som regerede 175-163 før Messias. I forbindelse med jødernes frigøringskrige, så lod han i 168 bygge et Jupiter-alter (Zeus-alter) på brændeofferalteret i templet. Han lod afskaffe tempeltjenesten og påbød at ofre svin i stedet for lam på brændeofferalteret.
Jupiter var navnet på den højeste romerske gud. Han svarer til den græske gud Zeus.
Den jødiske historieskriver Josefus skriver flg. om Antiokus den 4. Epifanes: "Antiokus Epifanus bortførte fra templet alle disse skatte og ødelagde i 3½ års tid gudstjenesten og afskaffede de daglige ofringer... Antiokus Epifanes drog op mod vor by... Jerusalem blev plyndret og helligdommen blev lagt øde i 3 år og 6 måneder..." (Se kapitlet: Antiokus den 4. Epifanes.)
Selv om ikke Antiokus den 4. Epifanes var Antikristen, så er han den mest omfattende forbillede, som vi har på Antikrist i Bibelen. I og med at de ortodokse ikke anerkender Det nye Testamente som ligeværdig med det Gamle Testamente, ser de heller ikke at Antikrist er modstanderen til Jesus fra Nazaret i endens tid. Det er først i N.T. at ordet Antikrist er nævnt.
 1. Lance Lambert mener i sin bog: Slaget om Israel, s. 63, at der muligvis kan gå MELLEM 10 TIL 20 ÅR MELLEM DISSE TO ANGREB PÅ ISRAEL. Han tidsfæster det ikke i forhold til trængselstiden. Han siger flg. om dette: "der er mange mennesker som mener at dersom der kommer en tredie verdenskrig, kan den være forbi på ganske få uger. Og det kan den, men på den korte tid, kan der være sket umådeligt meget. Hvis der skulle kommet et sammenstød mellem USA og Rusland om Israel, kunne Kina benytte anledningen til at angribe Rusland i ryggen. På den måde kunne vi få halvdelen af verden involveret i en krig i løbet af nogle ganske få dage..
I løbet af ganske få uger kunne Europa være besat og befriet, Rusland ødelagt og Kina lagt i ruiner, og de politiske systemer i disse lande tilintetgjort. Meget af det som vi kalder for civilisation vil da ligge i ruiner. Ud af en sådan katastrofe kunne der komme en enestående periode med muligheder for evangeliet. Dette ville være en lejlighed uden sidestykke i de sidste 2000 år, fordi verden ville være ødelagt, og der vil være et moralsk tomrum. Guds menighed kunne have mulighed for at prædike og undervise som aldrig før. Så kunne jeg tænke mig at det efter et tiår eller højest to (20 år) ville komme et stærkt krav om en kraftig verdensregering, hvor en såkaldt fredens mand, Antikrist, vil fremstå, og derefter de afsluttende begivenheder i verdenshistorien. Jeg synes at dette rummer en reel mulighed, selv om det kun er spekulationer. Enhver må naturligvis selv efterprøve alt dette. Når vi holder os til Guds klare udtalelser, er vi på fast grund. Men over, under eller ved siden af disse udtalelser må vi være meget forsigtige."
 1. En tiende opfattelse af tidspunktet for Gogs overfald, er at DET VIL FINDE STED EFTER 1000- ÅRSRIGETS PERIODE. Eyvind von Tangen Sivertsen hævder dette i sin bog: Tidernes Tegn i lyset af Jesu Kristi Åbenbaring, s. 147-148, hvor han skriver: "Profetien hos Ezekiel kap. 38 og 39 om Gog og Magog tydes ofte som sigtende til et voldsomt angreb fra Ruslands side på Israel, før folkets endelige frelse i Tusindårsriget. Efter den plads som dette angreb har i Åb. 20,8, kan dette ikke være rigtigt. Det stemmer da heller ikke med det nærmere indhold af nævnte profeti.
For det første har den sin plads EFTER PROFETIERNE OM Israel-rigets genoprettelse.
Dernæst holdes der vel hærskue over dem i kap. 38,1-7, men det er først "når lang tid er gået" v. 8, at da "kommer turen til dig." Det er først ved "årenes ende", at disse vældige hærmasser skal slippes løs mod Israel, som på den tid "er undsluppet fra sværdet"...,et folk som er ført bort fra folkene og nu bor trygt alle sammen", hvad der netop først gælder i Tusindårsriget.
Og endelig er det vældige nederlag, som Herren selv vil påføre disse vældige hærer, i kap. 39 skildret på en måde som helt svarer til Åb. 20,9. Det syndes at må være denne jordens allersidste krig, som der sigtes til hos Joel 3,6 flg. med profetien om Herrens vældige opgør med alle hedningefolkene i Josafatds dal (3, 17-19.), som altså ikke må forveksles med Harmagedon-slaget på Guds den almægtiges store dag Åb. 16,14-16.
De Bibel-tolkere som har dette syn, forklarer det med at ordene "Gog" og "Magog" er brugt om den sidste strid mellem Gud og Satan: Åb. 20,7-9.
De allerfleste Bibel-tolkere mener at det ikke er rigtigt at pladssere Gog-krigen efter 1000 års-rigets periode. De begrunder dette udefra flg. forhold:
 1. For det første kommer Gog-krigen i løbet af den sidste og 70. Åruge for Israel og Jerusalem, og ikke efter 1000 års-rigets periode.
 2. For det andet skal Gog ikke samle alle verdens nationer i sit følge. Konstellationen skal bare samle en del af staterne i Europa, Midt-Østen og Nord-Afrika.
 3. For det tredie er Gog i Esekiel 38-39,16 en konge eller en fyrste over Sovjet-unionen. I Åb. 20,7-9 er udtrykkene "Gog" og "Magog" ikke en beskrivelse af nogen konge eller noget landområde, men det er en beskrivelse af alle verdens folk, som bor på jordens fire hjørner


ref. Egon Ladegaard Kristensen yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com
www.yeshuattsion.webbyen.dk