fredag den 14. februar 2014

Det er ikke kvinderne som-. doc

Det er ikke kvinnen som er i hovedfokus i abortdebatten, men det er fosteret

Som en følge av den nye abortloven av 2013 blir det tatt livet av ca. 15000 foster i Norge hvert år. Jeg liker ikke den nye abortloven. Vi må forsøke å begrense disse tallene så mye som mulig. Vi trenger ethvert nytt menneske som vi får av Herren. Det er en gave fra Herren, og han har egne planer med hvert nytt menneske.
Den store feilen som blir gjort, er at man ikke setter likhetstegn mellom et foster og et menneske. Man maner at fosteret er et forstadium til selve livet, og ser ikke at fosteret er selve livet.

Det beste som Gud har gitt oss er frelsen i Jesus Kristus og selve livet. Vi trenger ethvert foster som blir født. Gud har en plan med alle mennesker, men ikke alle mennesker ønsker å leve i denne planen. Den som lefler med sannheten i Guds ord, den taper en del av sannheten i sine liv. Det er den prisen som en må betale, for ikke å leve i samsvar med Guds ord og hans planer.

Gud sier følgende om fosterets verdi. ”Når jeg ser din himmel, dine fingrers gjerning, månen og stjernene, som du har skapt, hva er da et menneske, at du ser til ham. Og du gjorde ham lite ringere enn Gud, og med ære og ære kronte du ham. ”(Salme 8,4-6.)

Av alle Guds skapninger er fosteret det mest verdifulle som Gud har skapt. Vi burde gjøre alt vi kan, for å verne om fosteret, men det blir ikke gjort i vårt samfunn. Kvinnens behov og ønsker blir satt over Guds ord. Kvinnen har INGEN RETTIGHET i forhold til Guds ordninger. Mennesket skal underlegge seg Guds ordninger.

Hva er det som har skjedd med mange mennesker ? De er kommet bort fra Guds ordninger. Bibelen sier at det finnes ikke et menneske som er rettferdig i seg selv. De er kommet bort fra Guds ordninger alle sammen. (Rom.3,10-18.)

Hele verden ligger i det onde. Hva må hver enkelt av oss gjøre, for å komme i samfunn med Herren? Vi må omvende oss til Herren og hans ordninger.
Hva må det norske samfunnet gjøre? Det må tilpasse sine lover og regler etter Guds lov. Det er på høy tid at vi lærer både samfunnet de unge og de eldre, hva som er Guds lov. I stedet for å lære det som er galt, må vi komme inn på sannhetens vei. ”Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden. Når det kun leves rent i Herrens frykt: Det knekkes ei av stormvære eller døden. Når det på klippen Jesus Krist er
bygd.”

Det som skjedde med Kain, når han drepte Abel- sin bror- var at han mistet kontakten med Gud. ” Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du vred? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte opp ditt ansikt, men dersom du ikke har godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren, og dens attrå står til deg, men du skal være herre over den.” (1.Mos.4,6-7.) Kain hadde fått en dårlig samvittighet overfor Gud.
Bibelen sier at den som bryter Guds lover, får ET SINN SOM INTET DUGER.” (Rom.1,28.) ” Og likesom de ikke brydde seg om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duger, så de gjorde det usømmelige.” (Rom.1,28.)
Det er det som har skjedd med mange mennesker. På grunn av at de har vendt seg bort fra Guds sannheter, blir deres tanker dårlige og ikke korrekte. Det er også det som har skjedd i den problemstillinga, som jeg har tatt opp i denne artikkelen.

Tingvoll den 7-2. 214. Oskar Edin Indergaard.