fredag den 4. april 2014

Artikler og dokumenter 3

Indhold bind 9.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/love.htm  "Lov eller evangelium" http://home.online.no/~oskaredi/artikler/uro.htm   Stor uro og usikkerhed i verden, Uddrag fra bogserien: "J.G" bind 4. "Guds riget i Israel" O.E.I.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/innv.htm "Guds nåde i indeværende tidsperiode" http://home.online.no/~oskaredi/artikler/sanremo.htm San Remo-konferensen. http://home.online.no/dskaredi/artikler/bdab.html  Barnedåben. Dåbens betydning O.E.I. Brevet til Galateme, kap. l. O.E.I.  http://home.online.no/  Ny bog: Paulus brev til Romerne. "Det nye og det gamle Liv" O.E.I. Avis omtale: "Kristendommens Jødiske rødder" E.L.K. "Opbyggende eller Nedbyggende" Vi må lære at fordele Guds Ord ret. O.E.I. http://home.online.no/-oskaredi  Missionsbefalingeme i Matt.28,18-20 er ikke kirkens - -. http://home.online.no/~oskaredi/uidex.htm  "Mattæus Evangeliet. Jesu liv og Lære" http://home.online.no/5skaredi/artikler/svn.htm  prof. Leif Aalens syn på Dåben. Israel kæmper for sin eksistens. O.E.I. Det er ikke Kirken som er Herrens brud. O.E.I. Barnedåb og barnevelsignelse. O.E.I. Tidsperioderne i Bibelen: "Guds Nåde". O.E.I. http://horne.online.no/~oskaredi  En udfordring til avisen Dagen magasinet.
"Den store skare, den første parentes: "J.G" b. 3. s. 85-.
Det åndelige grundlag for "Riget for Israel" Kristendommens Jødiske Rødder", s. 70-.http://home.online.no/~oeindergaard/artikler tusuidarsriget.html  Ålesund 29/9. 02.
"Menneske sønnens komme til Oliebjerget" Ålesund 28/9.02.
"Den store trængsel" "       "      "
http://home.no/oeindergaard/artikler/Bortrykkelsesnsdag.html  "         27/9.02 referat fra bogen: "Jødernes Konge" b. 4. E.L.K.
" "Israel er Herrens lidende Tjener" Tidspunktet for Jesu første komme: "J.G" b. 4. s.369-. Der er to typer nådeløn: "J.G" b. l. s. 116-.
Røy Blizzards og Yavo Digests vurdering af begrebet "Guds Rige" s. 1-6. Figentræets Tegn af Knut Jensen. 2.
Indhold bind 10.
Gog krigens motiver, gang og udfald. Gogs angreb på Israel. Uligheder mellem Gog krig & Har.-Mezuzah henvisninmger. E.L.K I Profetiernes lys: Ezekiel 38-39. s. 1-12- O.E I. Temaer i Bibelsk Profeti: O.K.Indergaard. Den jødiske baggrund for Påske er delt i tre. O.K.I. http://home.online.no/oskaredi/artikler/artikler.html 'Taulus brev til Romerne" s. 10. Er et af de vigtigste breve som Paulus skrev. http://home.online.no/oskaredi/artikler/luterink.htm Luthers lære er inkonsekvent. 'Tornen i kødet" 2.Kor.l2,7.0.E.I.

http://home.onlinme.no/~oskaredi/artikler/luther.htm Er Luthers lære det samme som luthersk ? Luthers lære er ikke i overensstemmelse med Paulus.