mandag den 21. april 2014

Bibel-historisk drama

Bibel-historisk drama:

Nedenstående er tilsendt udgiver af hæftet: Løvhytte fest 7 dage i himlen-
for hele familien.
Israels missionens forlag 2012.

Tak til Lars Kofoed-Frederiksen, for dit arbejde omkring den jødiske løvhytte.
Hvad siger du om oplyste Bibel-relaterede henvisninger ?

s.4 Det var på grund af ulydighed: 4.Mos.13. 5.Mos.22.
s.5 Læs Zakarias 14,16-. kommende 7000 års-riget e. Adam.
s.6 Efter at Jesu hoved bliver forenet med hans legeme ved bort-atomar af troende
døde og levende, vil de messianske jøder få opgaver at forkynde: Om 7 år sætter
Jesus foden på Oliebjerget. Da får de verdens - evangelisering som opgave gennem 7
Paulus modtog (af Jesus ved Helligånden) Guds hemmelighed: forsonings-
evangeliet ubetinget trosretfærdighed (ind med evangeliet blev vor opgave)
Modsat betinget evangelium af Jesus til jøderne.
s.8 Jesu røst var så høj at den standsede tilbedelsen: Joh.7 v.37. Sak.14.
I 1000 års-riget er jorden blevet ny-restaureret fornyet, efter at djævelen blev
s.9 Virkeliggørelsen må ikke (billedligt) åndeliggøres.
s.12 Ef.1,22-23. Er man nylevende-genfødt, da er vi i Jesus og Han i os. Herved
fremkommer smittende tros-vidnesbyrd!
s.14 1.Peter 1,20: Før verdens grundlæggelse blev lagt-er vi udvalgt: Es.19 v 24.
s.16 Læs 1,Kor.1,8 & 3.15,52-. Ef.2,6. Fil.1,6 v. 20 & 23. 1.Tes.1,10 & 4,16.

Egon Ladegaard Kristensen, 7400 Herning.
yeshuatt@mail.dk