mandag den 13. oktober 2014

Tillid, kærlighed, forventning 1. doc

Tillid, kærlighed, forventning 1. dTillid, kærlighed, forventning og frokost.
Hakon Christensen.
Vor kære ”O&I” formand for Bibel-bevægelse.

Er det nu også i orden at henholde spørgsmålet ”Ladt tilbage” ?
Paulus (vor apostel, indsat af Jesus) omtaler bort-atomar.
Når nu alle troende kommer med: 1.Kor.3,10-16., se øvrige vers-henvisninger. (der henvises blot til indsats-lønnens størrelse).
Hvorfor oplyses dette ikke i Ole Andersens foredrag: ”Genkomst - hvad skal der sker, s.1-5. ?
Når nu troende er u-interesseret i emnet, da bør i ikke dølge forventningens-glæden (sammen med børnene) for nogen !
Og når i ikke arbejder på helt og fuldt at gengive Skriftens ord, kan i heller ikke regne med Herrens belønning for det !
Koordinator Egon L. Kristensen, Herning. 2014 e. Adam.

Vi vil ikke, kan ikke, må ikke lade fremgangs, erstatnings, liberal, Kristus-transformation, dæmonisk-teologisk lære, skjule Herrens ord og udvælgelsen af vor apostel Paulus.1.Tim.2,8-9.
Herrens andet evangelium, hvor Paulus fik, som den første, åbenbaret Guds mystiske ”hemmelige legeme” i FORSONINGS BUDSKABET.
Som nævnt af Jesus Matt.11,25: Herren har skjult dette for de vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige. Skriften forklarer Skriften for den enkelte, ved Den Hellige Ånd, om det øns
kes: Matt.23,9-10.
Som det ses i jødisk almanak henvises der under Løvhytte-højtiden til Ezekiel 38,18-39,16. Vi venter denne krig, og bortrykkelse vil indtræffe
Krigen vil igen indtræffe efter 7 års aller værste trængselstid. Herrens Jesus vil da komme til Oliebjerget : Matt.24. 25,8.
Lad mig henvise til romanserien bind 1. ”Ladt tilbage” TIM LAHAYE
JERRY B. JENKINS. forlag, Scandinavia. Bibliotek udlåner bogen.
Ved køb af bogen: Paulus brev til Romerne af Oskar Edin Indergaard må henvendelse ske til Rune Sindland, rs@agderpost.com


oc