fredag den 28. november 2014

Basunklang-dagens højtid (B). doc

BASUNKLANGDAGENS HØYTID. En video av Mark Biltz.

Når vi nå nærmer os de 3 sidste højtider i Guds højtider, er det
vigtig at vi orienterer os om, hvad de går ut på. (Se også min bog: Jesu
Genkomst. Bind 4. hvor jeg skriver om dem.)
Det er bare nogle korte notitser som jeg har gjort, men for de som er
interesseret i Guds ord og det profetiske ordet, vil de være vigtige- både
som kundskab om Guds ordninger og som forklaring av ord og begreber
som vi finner både i Tanach og i N.T. Vi lægger mærke til at meget af
dette ikke finnes i Paulus hans breve, for de beskriver den hemmelige
siden ved Guds ord. Vi finner det derimod i evangelierne og i Johannes
Åbenbaring.

1) Basunklangdagens Høytid står for ”anger” over sine synder. Den
begynder den 1.Tishrei. Det er den 7.måned. Den varer i 10
dage. (Yom Kippur står for ”frelse”. Løvhytte-festen står for
”glæde”.)

2) Himmel-legemerne (sol, måne og stjernerne) er givet til å være tegn
(hebr.oth) og faste tider (hebr. moed) og dage og år.
(1.Mos.1,14.) (Se min bok: Jesu Genkomst. Bind 5. hvor jeg
skriver om stjernebillederne.) Antikrist vil forandre Torah og Guds
tider (de jødiske højtidene.) (Dan.7,25.)

  1. Når jøderne blæser i bukkehornet, vil Gud høre dem.

4) De retfærdige talte sammen, og det ble skrevet en MINNEBOK
for dem, og Gud vil spare dem på dommens dag. (Mal.3,16.)
”Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og BØKER ble
åbnet, og en anden BOG blev åbnet, som er LIVETS BOK, og de
døde ble dømt etter det som var skrevet i BØKENE, efter sine
gerninger.” (Joh. Åp.20,12.)

  1. Hornet eller trompeten står for ”Guds stemme”.
6) Mark Biltz mener at bort-atomar står for Guds samling av
Israel. Han bruger tekstene fra 1.Tess.4,14-18 og 1.Kor.15,51-52
som bevis for det.
Jeg er uenig i dette, for den kristne menigheds
bort-atomar hører med til de paulinske hemmeligheder. At vi vil
få en samling av Guds folk til Israel i endens tid, er en anden
sak.
Der er forskel på ”Herrens dag” og ”Jesu Krist dag”. (Se
1.Tess 5.)

7) ”Herrens dag” er en dommens dag. (Der er forskel på ”Herrens
dag” og ”Jesu Krist dag”. (Se 1.Tess.5.)

8) Salomons højsang beskriver Israels længsel etter sin brudgom
som er Jesus Messias. Bruden (Israel) åbnede op for sin
brudgom, men da var det for sent. Han havde gået sin vej.
Bruden lette etter ham og bad Jerusalems døtre
(hedninge-menigheden) om at oplyse dersom de så brudgommen.
Hun sa: ” Jeg er syg av kærlighed etter ham.” (5,6-8.)

9) Tyven er et billede på Messias. (Mat.24,43.) Ypperstepræsten i
templet gik ud om natten, for å passe på at tempelvagterne passede
på templet. De vidste ikke hvornår han kom. Dersom de sov, tændte
han på deres klæder, slik at de måtte rive dem av sig og fly nøgne
bort. (Joh. Åp.3,3.) ”Herrens dag skal komme som en tyv om
natten.” (1.Tess.5,2.) Ingen ved dagen eller timen. Pass på at ingen
tager dine klæder. ”Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den som
våger og tar vare på sine klæder, så han skal ikke gå nøgen, og de
skal se hans skam.” (Åp. 16,15.)

Tingvoll den 8-9. 2012. Oskar Edin Indergaard


koordinator Egon L. Kristensen, Herning