tirsdag den 2. december 2014

"frafald en aktuel trussel" C.L.Munk

                             ”Frafald en aktuel trussel for os alle”

Hvorfor sætter Claus Munk o.a. troende, en kæp i hjulet for vor U-BETINGEDE juleglæde ? : (Nyt Livs Forlag) 2014.

Citat s.140: ”Paulus brev til Romerne”, forfatter Oskar Edin Indergaard, Tingvoll., (udlånes fra bibliotek)

Der er mange som lærer, at vi kan falde ud af Guds frelsende og bevarende nåde, dersom vi udøver aktiv synd i vores liv.
Dette er galt, for der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.

Ja, siger mange: Der er ingen fordømmelse dersom man fortsætter med at være i Jesus Kristus.
De som hævder dette, har ikke forstået Paulus forkyndelse om den frie nåde. (1.Kor.3,10-.)

Hele Romerbrevet 8, er fuld af udsagn som fortæller os, at der er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.
Det fortæller os om frelsens sikkerhed og vished.

I samfundet med Kristus, er vi død fra loven. Den har ikke mere nogen krav på os.
I det nye liv har vi opfyldt alle lovens bud, for Jesus Kristus har opfyldt dem for os.
Vi har fået Jesu liv i vore hjerter. Loven er taget bort fra det nye liv som er helt perfekt.
Loven gælder ikke længere for os når det gælder retfærdiggørelsen og frelsen.
Loven gælder blot for dem som ikke er kommet til tro på Jesus.
Vi som er kommet til tro på Jesus, er blevet stillet udenfor lovens magtområde.
Vi kan hverken håbe på noget fra loven eller frygte noget fra den. Vi er døde for og fra den. Rom.7,4.

Vi som er kommet til tro på Jesus, har fået et nyt liv i vore hjerter. Det er den Hellige Ånd. Den bliver kaldt for ”livets Ånd” v.2, for den giver liv.
Den giver os både tidsalder-lig liv (ordet evig burde være oversat med ordet tidsalder) og lyser op for os således at vi kan forstå både den jødiske messianisme og den paulinske kristendom.
Den sætter os fri. ”Til frihed har Kristus frigjort os, stå derfor fast, og lad jer ikke atter underlægge trældommens åg (loven) Gal.5,1.
I og med at vi har fået Den Hellige Ånd i vore hjerter, er vi frelst fra syndens og dødens lov.
Denne lov går ud på at den, som gør synd og ikke kommer til tro på Jesus, går fortabt for Guds rige og må leve en hel evighed uden samfund med Gud og de troende. Vedkommende er udenom Guds kærlighed.

Jesus havde ingen synd, men han blev sendt ”i syndig køds lignelse”v.3
Det betyder at han ”blev sendt som et menneske uden synd”.
Han var i fuld lighed med et menneske, men havde ikke synd i sit legeme.
Han var syndfri. Han bar vore synder på sit legeme op på korset og sonede dem der.
Hensigten med forsoningen var flg.:

a) Han fordømte den synd som var i vort kød. Han fordømte hele kødet således at vi, som før havde været kun kød, blev til en to-delt skabning som både består både af Ånd og kød.
Kødet er blevet reduceret til blot at være et vedhæng ved den som tror - (på forsoningen)
Det har ingen magt over det nye liv.
Det er helt ufatteligt at lovens krav er opfyldt i os-
b) Vi som er kommet til tro på Jesus, lever ikke længere efter kødet, men efter Ånden. v.3-4.

Kap.8,5:
For de som er efter kødet, attrår det som hører kødet til, men de som er efter Ånden, attrår det som hører Ånden til.
Vers 6: For kødets attrå er død, Men Åndens attrå er liv og fred.
7: Fordi kødets attrå er fjendskab mod Gud – for det er ikke Guds lov lydig, kan heller ikke være det -.
8: og de som er i kødet, kan ikke tækkes Gud.

Der findes blot to typer mennesker i verden, og det er:
a) De som er efter kødet. De attrår det som hører kødet til.
b) De som er efter Ånden. De attrår det som hører Ånden til. (v.5)

Verbet ”at attrå” har et meget stærkt indhold. Det giver udtryk for den største livskraft i mennesket, og det betyder: ”med al magt at hige efter”
vers 6-8

Godkendt trossamfund 2008.
Vi har ingen kirker eller præster eller kirkelige handlinger og ingen medlemmer. Imødegår teokratisk,erstatnings-teologiske Bibelske afvisninger. Vidersender også artikler – referater, til modtagere som ikke returnerer.
Paulus er vor apostel frem til bort-atomar: 1.Kor.15,51-52. 1.Tes.4,14-

Derfor er det nødvendigt at adskille og fordele Guds ord til jøderne og
Guds tros-retfærdighed-forsoning-prædiken frem til bort-atomar. 2.Kor.5,18-21. 2.Tim.2,15. Ef.1,17-.

2.Tess.2,10 henviser Jesu genkomst til Oliebjerget efter trængselstiden, da er Jesu menighed som himmelfarne.
Hebr 2,1, og 3,13, er sagt til messianske jøder.
Mark.4,19, er ord til jøderne.

1.Kor. 3,18, er til Jesu menighed, se fra vers 10 flg.
Jesu Krist dag bliver vort møde med Jesus i skyerne og det bliver ikke til dommedag !
Fil.3,14: vi arbejder også for en stor sejer-pris.
1.Kor.9,27: se Rom.8,13-.13,14. Gal.5,24. Ef.1,6,11,14.

Se biblioteksbogen, bind 1: ”Ladt tilbage”, Tim Lahaye Jerry B. Jenkins
Fra Abrahams fødselsår 1948 (e. Adam) er vi rykket (tilbage) frem til: De før profetiske tider (vi er ikke i de sidste tider)

På gensyn og bedste hilsen, for Jesus Messias !
koordinator Egon L. Kristensen, Herning