tirsdag den 7. april 2015

Jødisk nationalt bibelstudie 929 doc 1. (B)

Kontaktinformation i Israel:
Israel Today, 1 Shamuel HaNagid St. P.O.Box 7555, Jerusalem 91074.

Februar 2015: Debat

Projekt 929: Et nationalt bibelstudium 1. doc (C)

Den siddende isralske regering har lanceret et initiativ rettet mod at få hver eneste borger i landet til at læse og studere den hellige skrift sammen, og dermed danne den største bibelstudium verden har set.

Projekt 929 som er opkaldt efter antal kapitler i Tanach (Det gamle testamente), startede Hanukka 2014 og er beregnet gennemført på Israels 70. nationaldag, om lidt mere ende 3 år.
Undervejs vil netsiden Projekt 929 informere besøgende om dagens kapitel, som de kan læse eller lytte til på hebraisk. En kommentar vil blive givet af ledende israelske forfattere, journalister, akademikere, diktere og andre kulturikoner.
  • 929... er en større indvestering foretaget af staten Israel for at få fokus på Torah og til at smede en jødisk stat ikke med tvang eller lovgivning, men ved at gøre studie af Bibelen tilgængelig og behagelig, skrev rabbiner Avidan Freedman i Jerusalem.
Men der var udtryk bekymring for at tillade at ”lægfolk” skulle spille en så fremtrædende rolle i at analysere Guds ord.
Der var oprindelig ingen restriktioner på indholdet som blev sendt ud af bidragyderne. Men senere meldte religiøse medier at arrangørerne blev enige om at lade en gruppe rabbinere gennemgå alt indhold før det blev lagt ud.
Discenterende røster blev også hørt fra den ekstreme venstre side. Avisen Ha`aretz publicerede en lederartikel med skråblik på initiativet som yderligere bevis på ”en besættelse af jødisk identitet” Avisen håber at de kommende vælgere vil ”få nye kræfter til magt som vil blokere denne farlige national-religiøse tendens.”
Avidan Freedman forsvarede tanken bag initiativet og tilskyndte israelerne på tværs af det politiske og religiøse spekter ret til at give programmet en chance. Bibelstudiet ”vil oplyse alle som tager det alvorligt”, sagde han. Det vil ”blive en behagelig livsbane selv for de som lever i det 21. århundrede.

Ryan Jones.


Hvorfor er rabbinerne bekymrede for projekt 929 ?

Projekt 929 tager sigte på at få alle israelere til at læse i Bibelen. Helt klart er det et ædelt mål.
Men det er rækken af kommentarer fra celebriteter og andre religiøse og ikke-religiøse bidrags-ydere til netsiden projekt 929 som bekymrer nogle rabbinere og til og med gør dem rasende.
Ved at surfe på netsiden... bryder du bud om at du ”ikke skal følge hore-færden som dit eget hjerte og dit eget øje har lyst til”, forfægter rabbiner Baruch Efrati.
Den indflydelsesrige national-religiøse leder rabbiner Shlomo Aviner kom med noget af den stærkeste kritik. - I og med Projekt 929 har vi fundet frem til et bibelstudium med lav tærskel, så han. - Alt er selvsagt ikke klogt... men hvordan vil den uskyldige læser vide om løsningen vil fremkalde en duft af parfume... eller en ond lugt ? Og selv om begyndelsen af kommentaren ser flot ud, hvordan vil han vide om der findes gift mos slutningen ? Her kan man finde et sammensurium af kætteri, narrestreger, promiskuitet og frækhed mod vore store vismænd.
Rabbiner Amnon Bezek, som først var positiv til denne satsning for at knytte israelere til den hebraiske Bibel igen, kritiserer den efter at have læst nogle af kommentarerne. - Jeg ser det svært betydningsfulde i at indføre seriøs litteratur i bibelstudier. Det er derfor det er afgørende at bruge en værdig stil og serieøst indhold, frem for billig populisme og værdiløse provokationer.
I en spalte kaldet ”drøm eller mareridt” , giver rabbiner Avner Porat eksempler på nogle af de mere uværdige og stødende kommentarer, inkluderet en som omhandler 1.Mos.1,1, som lægger til grund for at ”før alt begyndte, fandtes Gud, kaos, mørke og vand. Men ingenting kunne fjerne kedsomheden. Og hvad gør du når du keder dig ? Da ser du efter noget andet at gøre, og således blev det. I et andet eksempel blev historien om Noa og dyrene som kom med i Arken, forvrænget til at legitimere homoseksualiteten.
Selv om Projekt 929 blev startet i bedste mening, bliver det angrebet som åndelig uansvarlig. Men kritikken bliver der lyttet til, og der findes tegn på at efterhånden som projektet modnes, vil man finde en måde at være mere konstruktiv på og mindre stødende: Av Tsvi Sadan.koordinator-re. Egon L. Kristensen, 7400 Herning: yeshuatt@mail.dk


At kristenheden ikke har gennemført lignende fremstød for den personlig tilegnelse, skyldes professionel - korrumpering af Bibelen også kaldt, erstatnings-teologi: Kristus- transformation, liberal, herligheds-demokrati, i modsætning til (teokratisk) og mange andre Bibeltolkninger: Det er skriften (Bibelen) der forklarer Skriften.
Lad os se frem til at et ægte møde (Jesus-troende kan ikke bede imod hinanden, men for hinanden) i øjenhøjde kan finde sted. Ifm. jødernes høstfest: Løvhytte højtiden, Herrens førstegrøde indsamling af Jordens-menneskehøst, af bortgået og nulevende Jesus-troende med børnene: 3.Mos.23.34-36. Sakarias 14. 1.Tess.4,16-18. 1.Kor.15,51-52. Fil.3,20-21.

Er Paulus blevet vor apostel, da kender vi også Helligåndens u-betingede trosretfærdighed i modsætning til Jesu betingede gernings-retfærdighed, til jøderne, Matt.28,18-20. (som vil blive deres kommende opgave)
Vor opgave er: Jesu vidnesbyrd om hans forsoningsoffer, Apostlenes Gerninger 9,15. 1.Kor.1,17 og kap. 2. Gal.1,15-20.

Åbenbaringsbogen Kap.22,19:
Og hvis nogen tager bort fra denne profetiske bogs ord, skal Gud fratage ham del i livets træ og den hellige stad, som der er skrevet om i denne bog.
5.Mos.4,2. 12,32. Ords.30,5-6. 1.Kor.2,5. Gal.1,8. 3,20. Hebe.10,4.

Vi anbefaler bogserien af (nylig hjemkaldt) forfatter cand. phiol Oskar Edin Indergaard,
Kristen Bogproduktion” Tingvoll, Norge: ”Jesu Genkomst” bind 1-5.
Paulus brev til Romerne” s: 292. ”Paulus brev til Galaterne” s: 238. ”Guds riget i Israel” s: 272.
Paulus brev til Hebræerne” s: 225. ”Kristendommens Jødiske Rødder” s: 424.
Mattæus Evangeliet Jesu liv og lære” s: 442. ”Guds planer med Israel og den kr. menighed” s: 460.
Jødernes Konge” bind 1-4. ”Temaer i Bibelsk Profeti” Del 1-3. af O. K. Indergaard.

Bibel-relateret romanserie, Skandinavisk forlag:
Ladt tilbage” af Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins.
(Udlånes fra bibliotekerne).