lørdag den 23. marts 2013

Afkristning af Norge cand.philol Oskar Edin Inderg


 
                               AVKRISTNINGEN AV NORGE
 
 
 Det er mange som vil være med på å afkristne Norge for tiden. Den løbes storm mod kirken, skolen og de kristne værdiene. De som er med på dette stormløbet, er verdslige politikere, som stemmer blindt i forhold til sit partis program, deler av præsteskabet, som har opgivet det bibelske fundamentet og handler i samsvar med falsk kristendom og tidsånden, sløve kristne og verdslige, som har trukket sig tilbage og ikke vil delta i kampen for at kristendommen fortsat skal ha en stærk stilling i Norge.
 Kampen gælder følgende: Hvilket åndelige grundlag skal vort land ha? Her er det to alternativer, og de er: 
 
a)  Sand kristendom,
b)  En blanding av kristendom, verdslig humanisme og sand hedenskab.
   
  Jeg forventer ikke at ikke genfødte mennesker kan ta standpunkt i alle kristne spørgsmål, men de kan i alle fald ha respekt for det som kirken og kristendommen står for. For en del år siden havde store deler av det norske folket respekt for kristendommen og holdt den for å være sandhed, selv om de ikke forstod hele dens indhold, eller ville forpligte sig på alle læresætninger i den. Det er slut på den tiden. 
  Det finnes i dag en stadig større gruppe av mennesker i vort samfund som gør alt det de kan- både i tanker, ord, handling, undladelse og feighed - i den hensigt å bryde ned kristendommen og den indflydelsen som den har haft i det norske samfundet. Jesus sa: ”Den som ikke er for mig, han er imod mig.” (Mat.12,30.)
 
  Det arbejdes aktivt for å få bort det kristne fundamentet både i lovværket, i kirken, i skolen og i samfundet. Det er kommet en ny ægteskabelig, der både homofile og heterofile har fået de samme rettighed. De heterofile er blitt tvangsoverført ind i denne loven. Vi er ikke længer gift i forhold til den gamle loven, men i forhold til den nye loven.
  Det er kommet en ny barnelov, der barnet er blidt berøvet å få vide hvem som er dets far. Det får det først vide når det bliv 18 år gammelt.
  Det er kommet nye bestemmelser i religionsundervisningen der kristendommen, humanismen og de fremmede religionerne er ligestille. Det er ikke lov- hverken med forkyndelse, kristen påvirkning eller kristne sanger og salmer i skolen, for dette kan virke diskriminerende på andre grupper.
 
  Det stilles krav om at homofile, lesbiske og bifile må få den samme retten til å styre i kirken som de kristne. De argumenterne som bliv brugt er følgende:
 
a)  Kirken skal være åben for alle. Ja, kirken skal være åben for alle, men det er ikke alle som er skikket til å styre kirken. Den må styres i overensstemmelse med Guds ord, og den som ikke vil anerkende Guds ord som kirkens eneste åndelige fundament, er ikke skikket til å være med på å styre kirken.
  Jeg har set at det bliv brugt følgende citat fra en kristen sang av de, som vil åbne kirken for de homofile: ”Gør døren høj! Gør porten vid!”, men hensigten med disse stroferne var ikke at de homofile skulle slippe ind i kirkens styrende organer. Hensigten med dem var at ”ærens konge”, som er Jesus, kunne slippe ind. Det betyr at det norske folket må åbne sine hjerter, slik at Jesus og hans budskab må slippe til i det norske samfundet.
 
   De homofile er lige dårlig skikket til å styre kirken som en Sv-politiker ville være til å udforme og danne det politiske programmet i Frp. Alle forstår at det går ikke, men det er ikke alle som forstår, at de homofile ikke er skikket til å styre kirken. Når man ikke kan se parallellen her, er det brist på logik og konsekvens.
 
b)  Kirken må være demokratisk. Selve ordet ”demokrati” betyder ”folkestyre”. Ja, jeg er enig i at kirken skal være for folket, men den skal ikke være av folket. Det vil si den skal ikke styres av folket. Begrebet ”folkekirke” er en umulighed, for kirkens budskab har på ingen måde gået ut fra folket eller er formet av folket, men det er gået ut fra Gud selv. Det er Gud som er kirkens Herre, og det er han som skal bestemme det åndelig indholdet i kirken.
  Kristendommen er ikke demokratisk udformet, men den er autoritær. Budskabet lyder: ”Det er ikke frelse i nogen anden end i Jesus Kristus”. ”Den som ikke vil godtag det, får ikke del i Guds rige.” Det er en frivillig sak om en vil tro det eller ikke.
 
c)   Kirken må følge med tiden og rette sig etter tidsånden. Det dummeste argumentet som bliv brugt, er følgende: ”Er vi ikke i dag kommet til år 2009-?” og ”Kan dette virkelig ske i år 2009?” Dette er ikke noget argument i det hele tatt. Det sier os ingen ting om den åndelige kvaliteten i år 2009, og om dette året er et bedre år end f.eks. 2000 til å forstå kristendommen og fatte de rette vedtak hvad som gælder den. 
  Et således argument forudsetter at det sker en positiv udvikling på det åndelige området fra år til år, slik at det sidste året er bedre skikket til å vurdere sand kristendom end de foregående år.
  Dersom dette er en ret tankegang, må vi udsætte alle afgørelser på det åndelige området til et senere tidspunkt.
  Dette argumentet er ikke et korrekt argument. Det er dårens argument. Det som sker i virkeligheden er at det bliver en forværring på det åndelige området fra år til år. Denne udviklingen kalder vi for afkristning. Når kristendommen går ut av det norske samfundet, kommer hedenskabet tilbage- det hedenskabet som vi fik bort ved indføringen av kristendommen for 1000 år siden.
 
  Det er snart valg både av politikere til Det Norske Stortinget, til Bispedømmerådene og til Sognerådene. Dersom vi ønsker å være med på å reversere den uheldige åndelige situationen i Norge, må vi stemme på personer som tør å stå på Bibelens budskab om kristendommens sandhed. Det norske folket står i en meget større valgsituation end det er klar over. Valget er: Kristendom eller hedenskab.
  Det er endnu tid til å snu den uheldige udviklingen som vort samfund er kommet ind i, men dersom ikke det norske folket kender sin besøgelsestid nå, vil det snart være for sent. Mit råd er derfor: Vælg ind mennesker som vil stå for Bibelens budskab og de kristne værdiene, i disse vævene. ”Vågn op, du som sover, og stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dej!” (Ef.5,14.).
 
Tingvoll den 06-08-09. 
 
 Oskar Edin Indergaard. oskaredi@online.no.
     
       Back www.denpaulinskegruppe.blogspot.com