lørdag den 16. marts 2013

Artikel tilføjelse: I Kristus. Oskar Edin Indergaard


                  Tilføjelse, O.E.I. html til artiklen ”I KRISTUS” (side 21 afsnit 77)

(1.) Vi må skille mellem de messianske jøder på Jesu tid og frem til år 70 efter Messias,
(2.) og de messianske jøder som lever nu.

De første hørte med til ”Riget for Israel” og var forpligtet på Mose Torah og Jesu undervisning
og Jesu undervisning om den.

Fra Paulus fik vi en ny type undervisning, Moshe Torah er ophævet/sat til side, (Ef.2,15. Kol.2,14) og Nåden kom ind som DET ENESTE MIDDEL TIL FRELSE.
Dette betyder at de messianske jøder, som blev frelst ved Paulus’ undervisning blev tilhørende det Kristne legeme (menigheden) og får del i bortrykkelsen.

Medens de messianske jøder, som kom til tro under Mose loven og Jesu undervisning, hørte med til jødernes forsamling, SOM HAR HELT ANDRE SIGTEMÅL end den kristne forsamling.
Jøderne skal styre verden i 1000 års riget.
Medens den kristne menighed skal styre over det øvrige skaberværk fra Himmelen.
Side 15; afsnit 46 og 47:
Den som er genfødt har iklædt sig Kristus; Gal.3,27. Det er ikke vanddåben som er beskrevet her, men GENFØDELSENS DÅB. Paulus afskaffede vanddåben for den kristne forsamling i år 51. Da fik hanen ny åbenbaring af Herren om at vanddåben var uforenelig med det budskab som han forkyndte. Se 1.Kor.1,14-18 og 2,1-2.
Kristus har frigjort os til frihed: Gal.5,1. Dette udsagn gælder den jødiske del af den kristne menighed. Den er frigjort fra Moseloven. Vi hedninger har aldrig været under denne lov, men vi har været under samvittighedens lov. Se Romerbrevet 2.12-15.

Artiklen; ”Peter og Paulus” side 4;
De jøder som hører med til den kristne forsamling i dag, er frie i forhold til Mose-lovens bestemmelser; Rom.11,32.
Efter år 60 var nådetiden for jøderne ude. Da havde Guds kaldt på dem helt fra Abraham og til år 6o efter Messias, det bliver 4060 år.
(Se min bog: ”Matteus Evangeliet, Jesu liv og lære.”)

www.home.no/oeindergaard oskaredi@online.no
Referent; Herning@dlgnet.dk