tirsdag den 12. marts 2013

Artikler og dokumenter fra bind 1. I ringbind


                                        Artikler og dokumenter i Ringbind (2.)
Indhold bind 1.

Herligheds-legemets forskellige egenskaber: ”Jesu Genkomst” bind 1.
Kristendom og kultur. O.E.I.
De 12 stjernebilleder og Israels 12 stammer. ”J.G”, bind 5 s.148-.
Forholdet mellem astronomi og astrologi. ” ”
Kommende herlige opgaver som Bibelen lover de frelste: a-s og 1-60.
Øivind Andersen: Bibelen er Guds Ord.
Erik Sauer: ”Den korsfæstedes Triumf” Antikforlaget 1986.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/kornh.htm
Temaer i Bibelsk Profeti: O.K.Indergaard.
Moseloven er ophævet, som indirekte frelsesvej i den fire nådes tidsperiode: Gal.4,1-7 & 22-31.
En hovednøgle til Åbenbaringsbogens hemmeligheder: Jesu Krist åbenbaring-det som snart –
http://home.online.no/oskaredi/artikler/historiel.htm Historieløs forståelse af konflikten i - -
Råd og dåd for paulinsk grupper, spørgsmål og bidrag er velkommen. E.L.K.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/iforsvar.htm Israel har ret til at forsvare sig.
Jesus & Paulus: ”Nu og Fremtidsteologi”
Bibelhenvisninger der peger på himmelfart sammen med døde troende.. E.L.K.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/Vrangsynd.htm Forslag: Ny og bedre syndsbekendelse.
”Det nye og det gamle Liv” Tingvoll 6/8. 07
Referat: Søren Kierkegaard, bog 17, s. 55. ”En for-bemærkning”
” ” Kristendommens Jødiske Rødder s.21. Misvisende oversættelse: Hanen der ”galede”
Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins., forlag Skandinavisk. ”Efter apokalyptisk forsvindinger”
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/bety2.htm ”Kristendommens Betydning”, del 2.
http://home.oskaredi.no/~artikler/barnet.htm Barnet som offer på egoismens – alter.
Frigørende teologi: Det paulinske evangelium. (bagside) Kristen ledere og missionsbefalingen.
Evangelist bladet: Knut Jensen ”De 70 år-uger i Daniels bog”
Det åndelige grundlag for ”Riget for Israel” Kristendommens Jødiske Rødder s.70.
Punkterne 1-146 er medvirkende til at vi kan takke Gud for forsoningsværket. ”J.K” bind 4.
Jesu første undervisning: ”J.G” b.5.s.433-. (omfatter også 1-7.)
Både Jesu himmelfart og genkomst er beskrevet i G.T. ”J.G” b.4.
Kongesønnens bryllup: ”J.G” b.3.
Nogle ord fra Bibelen og citat fra ”J.G” b.1, v/E.L.K.
Temaer i Bibelsk Profeti v/ O.K. Indergaard. 2.del s.49
”Den store skare, den første parentes:”J.G” b.3.
”Dobbeltheden i Jesu styre” J.G” b.3. s. 196-.
Karmel - bladet: Hvad siger Bibelen om Helvede.
Stjernehimmelens forkyndelse: ”J.G” b.5.
Herligheds legemets forskellige egenskaber: ”J.G” b.1.
En beskrivelse af 1.Tess.4,13-18. 5.1-7 og 8-10. ”J.G” b.4. s.142-.
For Krist domstol: lærer Th. Evald, Hillerød.
Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder: Kristendommens J. Rødder s.403

Tidspunktet for Jesu første komme, i G.T. ”J.G” b.4.s.369-.
”De 70 år-uger i Daniels bog” Knut Jensen, Evangelisten.
”De 6 løfter i Daniels bog” 9,24-27. ”J.G” b.4. s.377.
”De forskellige tidsepoker” 1-2. O.E. Indergaard. (Evangelisten)
Jesu første undervisning har flg. kendetegn: ”J.G” b.5.s.433-
Apostel mødet i Jerusalem.
Jesu første undervisning hører også med til første del af Apostlenes Gerninger. ”J.G” b.5.
Jesu anden undervisning. ”J.G.” b.5.
”Israels Lidelser” O.E.I.
Jødernes Messias er allerede kommet.
Stjerne billedere og den frie nådes tidsperiode. ”J.G” b.5.
Henvisninger til Jesu bjergprædiken.
Jesu Krist Åbenbaringsbog. ”J.G” b.2.
Gerningernes betydning i den frie nådes tidsperiode. ”J.G” b.5. s.482-.
I rigets tid vil helbredelser og undergerninger være det normale igen. ”J.G” b.5.
Det himmelske Jerusalem. ”J.G” b. 3.
Bibelhenvisninger: Messias i de første Skrifter. (boganmeldelser se bagsiden)
Det historiske og eskatologiske Guds-rige kunne have blevet oprettet ved Jesu første komme, b.5
Jesus beder for de troende på flg. Områder. ”J.K” b.3.
Den rigtige oversættelse af det græske ord ”aion” ”J.G.” b.1. s.152-. & ”aionios” s.178.
Redaktør Chr. Jersild: Jesus citerer G.T. ”Han udtydede Skrifterne for os”
Jesu genkomst er ikke langt borte: ”J.G” b.5.
Den kristne menigheds bortatomar. ”J.G” b.2. s.13-.
Vi kan sige at der er fl, faser i ægteskabet mellem Gud og Israel. ”J.G” b. 3.
Det er ikke Jesus som er rytteren på den hvide hest.

Indhold bind 2.
Hvad er palæstine og hvem er palæstinenserne. Tingvoll d.8/2. 09
God leder for bladet Dagen Magazinet.
Brevet til Romerne kap.12 Tingvoll d.15/3.09
Guds Nåde og Guds Lov. ” ” 27/2.09
Kommentar til bogen: ”Glemt af sine egne” De kristnes situation i det hellige land.
http://home.online.no/õskaredi/artikler/gaza.htm Et resyme af indholdet i Hamas charter, del 1.
http://home.online.no/õskaredi/artikler/Abrahams.htm Abrahams åndelige betydning i frelsesh.
http://home.oskaredi.no/õskaredi/artikler/RomerB.htm Den rette fortolkning af Rom.11,16-27.
File://C./dokuments and Settings/Ejer/Dokumenter/Ensammenligning.htm.htm . I denne artikel peger vi på det lære mæssige indhold mellem Johannes og Paulus forkyndelse. s.1-50.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/F.S.H.htm Forholdet mellem Faderen, Sønnen og -
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/forskjell.htm Der er forskel på ”Himmelen” og den nye -
Rigets evangelium ”Den kristne menigheds bortatomar”
Det åndelige grundlaf for ”Riget for Israel” s. 70 ”Kristendommens Jødiske Rødder”
”Der er to typer Nådeløn” ”J.G”.b.1.s.116-
”Den messianske synagoge” Fremtidsteologi. E.L.K.
Profetisk budskab i Salmerne. ”J.G”.b.4.s.548-
prof. Oskar Skarsaune og dispensationalismen. (forklaring)
”Den som beder han får” ”Kristendommens Jødiske Rødder” s.347.
kontorchef Eyvind Sivertsen: En håndsrækning til Bibel-studium.
”Rigets Dåb” ”J.G” b.5.s.363
De forskellige dage i frelseshistorien. ”J.G” b.5.s.199-

Hedninger forhold til Loven. Forkynder og forfatter Oskar Edin Indergaard, Tingvoll.
Herrens opgør med israelske muslimske arabiske nabofolk. Karmel bladet nr.5, år 03.
”Til de helliges fuldkomne Beredelse”. Hæfte der beskriver de forskellige embeder i N.T.
”1000 års-rigets tidsalder” ”J.G” b.5. S 223-.
anerkendelser: Harald Kjevik ”Profetisk Perspektiv” m.fl.
belysning af Nadverens betydning. Tingvoll d.20/11.05
Bibel henvisninger til G.T og N.T. ”J.K” b. 4.
”Jesu forkyndelse” ”J.G” b.5. s. 299-.
”Hvad er Jødedommen” fra bogen ”Guds riget i Israel” O.E.I. Tingvoll.
Eyvind Sivertsen tegning af ”Guds frelses Plan” & Slægten fra Adam.
Sammenligning med Codex Receptus fra King James Bible. ”J.G” b.3. s. 416-.
”Guds frelsesplan i Bibelen” dr. jur. P.G. Felter.
Hvorledes bør vi forholde os overfor jødekristne og Israel-folket. E.L.K.
Herrens førstegrøde indhøstning har endnu ikke fundet sted. ” ”
”Israel og den kristne menighed” uddrag: Jesu tale i Matt.25,31-, er ikke det Jesus-troende –.
”Valget i Israel og Jesu genkomst” ”Allah er ikke det samme som Yhvh”
Chr. Jersild: børnetegninger. & E.L.K. Tilbyder filantropi.
Evangelist Arne Helseth-Dyrseth ”Spørgsmål og Svar” bind 1-2.
Bibel-ordbog med 70,000 alfabetisk ordnede henvisninger.
Stjernen ledte vise mænd. Referat fra ”Jesu Genkomst” b.5. s.176.

Indhold bind 3.
Helligånden trindt på jord: ”Mattæus Evangeliet, Jesu liv og lære”
Endetiden var nær ved Jesu første komme. Foredrag fra 11/4.08
Kristendommens betydning. O.E.I.
http://home.online.no/õskaredi/artikler/F.S.H.htm Forholdet mellem Faderen, Søn og Helligånd.
Kundskab om jødedommen og bibelsk fortolkning O.E.I. s. 1-21.
Den rigtige oversættelse at de græske ord: aion og aionios.
Hemmeligheden med de 7 stjerner og de 7 menigheder.
C.O. Rosenius: Romerbrevets budskab 9-16.
Tidspunktet for Jesu første komme. ”J.G” b.4 s. 369-.
”Rigets Dåb” ”J.G” b.3. s. 363.
”Jesu forkyndelse” ”J.G” b. 5. s. 299-.
Fadervor er en jødisk bøn. ”J.K” b.2 s. 273
”Verdens Undergang” http://home.no/õskaredi
”Johannes Larssons fantastiske rejser” af Lars Collmar.
”Jesu himmelfart er min Himmelfart” pastor Roar Lavik.
evangelist Arne Helseth.Dyrseth: bibelske Spørgsmål og Svar. b. 1-2.
”Dyr og billig Nåde” oskaredi@online.no
”Vægter hvor langt på Natten” Eikesdal 28/3. 09.
”Israels misgerningsår og hedninger Tider” s. 1-8.
”Jesu død er vor Død” Vi skiller mellem 3 typer død. O.E.I.
”Shofar” bladet. Poul Sander Olsen. ”Ånds dogmatik”
De åndelige goder som den kristne menighed har i Jesus Kristus. O.E.I.

Help and advice for Pauline group, questions and contributions are welcome:
1.Brev til Kor. Kap.15. Tingvoll 1/11-09
Omtale af bogen ”Genoprettelsen af Davids faldne Hytte” E.L.K.
Svar til Ivar Bølset. O.E.I.
”Himlenes riges Forkyndelse” Kvinesdal 16/10.09

Indhold bind 4.
Kundskab om jødedom og Bibelsk fortolkning. s.1-27. O.E.I.
3.Johannes Brev. O.E.I.
Hvem er Indergaard: ”Jesu Genkomst” b.1-2. Himlenes rige skal oprettes ved Jesu genkomst.
Himlenes riges hemmeligheder. Himlenes rige er kommet nær. Guds Nådes Evangelium.
Herligheds legemet. Israels misgerningsår og hedninger tider. Israel og endetiden.
Himlenes rige skal oprettes ved Jesu genkomst. Jesu første komme. Den kristne menighed.
De 5 første frelses tids husholdninger. Hedninger forhold til Loven. Tegene i endetiden.
De forskellige faser af Guds rige. Det store frafald. Figentræets tegn. Templet skal genopbygges.
Forureninger, miljøforstyrrelser, hungersnød og dyrtid. Forvirring om evangelierne.
”Den kristne menigheds bortatomar” s. 1-29.
Svar til Leif A. Wellerop.
2 Tidsperioder: bogen ”Mattæus Evangeliet s. 112-113 og 145.
”fremtidsprofetier” for Israel og verden, ved hebræer-kristne. E.L.K.
Tidspunktet for Jesu første komme: ”J.G” b.4. s.369-.
”Israel og den kristne menighed”: uddrag- Jesu tale i Matt.25,31-. Er ikke det Jesus troende først
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/teolog.htm Teologerne og Guds løfter til Israel.
Begravelse – Kremation: Adolf Bjerkreim.
http://home.online.no/õskaredi/artikler/romererne.htm Der er to forskellige retfærdigheds begreb
Spørgsmåls opgaver: ”De forskellige niveauer i Guds Ord” ”! Den hebraiske tænkemåde”
” ” ” ”J.G” b.3. Jesus åbner de 7 segl. Det er ikke Jesus som er rytteren på –
” ” ” ”J.K” b.3. Den gamle og den nye pagt. De tomme ofre.
” ” ” Jødernes Konge b.1.
Betydningen af de 12 patriarkers navne.
Det er jøderne som er Herrens præster og konger. Tingvoll d. 16/4.05
Profetisk budskab i Salmerne. ”J.G” b. 4. s. 548-.
The Companion Bible - King James Version.

Indhold bind 5.
Israel har juridisk og folkeretslig ret til at bygge og bo i hele Jerusalem, Judæa, Samaia & Gaza.
Afholdssag er kristen næstekærlighed og solidaritet med dem som ikke tåler rus.
Vi må skille mellem det som er skrevet til Israel og det som er skrevet til den kristne menighed.
Nådelønnens forskellige motiver.
Forslag til udvidet Bibellæsning ”Skriften forklarer Skriften”
Jakobs Brev er nært knyttet til Moseloven og endens tid.
http://www.home.no/oeindergaard/artikler/vbegrep.htm Vigtige begreb i studiet af Guds Ord.
http://home.no/oeindergaard/artikler/F.S.H.htm Forholdet: Faderen, Sønnen, Helligånden.
En kritisk vurdering af Jostein Gaarders kronik: ”Guds udvalgte folk”
”Huset i Hjembæk”
Bibelens talsymbolik og matematiske mønster. ”J.G” b. 1. s. 1-20
E. Sivertsen: ”Tanker om Abenbaringsbogen.

”Messias som forsoner og Konge” O.E.I. s. 1-12.
”Israels lidelser” O.E.I.
Davids Salme 19. ”J.G” b. 5.
De forskellige missionsbefalinger. ”J.G” b. 5.
Antisemitismens og antisionismen tegn. O.E.I.
Gudsriget i Israel: 50 emner.
Jesu første undervisning omfatter også første del af Apostlenes Gerninger.
Skålende kristne. Fra bogen af David Wilkerson.
Kristelig-dagblad: ”En ren skueret” af Jørgen Steens. 13/6. 03.
lærer Th. Evald, Hillerød: ”Israel den brændende Tornebusk”
bibelberetning ved prof. Louis Goldberg, Jerusalem: ”På Jesu Tid”
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/mose.htm Moseloven blev ikke ophævet før end år 70.
Harald Avtjern: ”Snart skal menighed rykkes op med Jesus”
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/pakten.htm Kristen lederne og missionsbefalingen.
Er du rede til Jesu komme ? Tingvoll 7/4.08
De forskellige dage i frelseshistorien. ”J.G” b. 5.
Den korsfæstedes Triumf af Erich Sauer: ”Den kommende åndelige legemlighed”
Jøderne skal holde store dele af Moseloven i vandringen som troende. ”J.G” b. 5 s. 499
Det var også Søren Kierkegaards problem: ”Mattæus Evangeliet” s.112-13 og 145.
”Rigets Dåb” ”J.G” b. 5.
Stjernebillederne og den frie nådes tidsperiode & kort oversigt over frelseshistorien.
Stjernebilledet sagitarius (Bueskytteren)
Stjernebilledet Virgo (Jomfruen)
”Kristus i Mig” Gal.2,16-21. O.E.I.
Bortatomar før trængselstiden. s. 1-25.
Hvad bliver der af den kristne menighed i 1000 års-riget. ”J.G” b s. 114 og 116.