tirsdag den 12. marts 2013

Artikler og dokumenter i ringbind. Indhold bind 6


                                            Artikler og dokumenter i Ringbind (3.)
Indhold bind 6.

I Kristus-han betyder alt: 1.Kor. 1.18-31. http://home.no/oeinsdergaard/artikler/iKristus.htm
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/riket2.htm Riget for Israel og Nådens tidsperiode. 2.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/sykdom.htm Forholdet mellem sygdom og helbredelse.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/ypper.htm Jesus som Ypperstepræst og den nye pagt.
Fortsættelse at artiklen: ”En genfødt kristen kan ikke falde ud af Nåden. (Den frie Nåde)
http://home.online.no/~oskaredi/artiklerVrangsynsd.htm Vranglære, syndsbekendelsen og Israel.
Http://home.online.no/~oskaredi/artikler/romerene.htm Det er to forskellige beskrivelser kap.2-3.
Oversigt s.1-49. Jesu Genkomst bind 3.
” ” s. 1-47. Kristendommens jødiske Rødder.
Indholdet af Johannes evangeliet hører også med til Rigets forkyndelse -.
De 10 Bud. O.E.I.
Apostlenes Gerninger s. 1-15.
”Den rette lære” artikler 1-10.
Peters andet Brev. s. 1-10
Pagts teologien er gal.
Pagts teologien og dispensasjonalisme. O.E.I.
Guds planer med Israel. Tingvoll d.5/6. 02
Allah er ikke det samme som Yhvh: John Henrik Jørgensen, Norge.

Indhold i bind 7.
Udformet kristne lære. s. 1-14.
Paulus forhold til den jødiske Torah. O.E.I.
Jesus er kirkens hoved.
Kirkens forhold til ”Guds pagter med Israel”
Den rette fortolkning af Johannes Åbenbaring.
Paulus forkyndelse. Kvinesdal 17/10. 09
Svar til Jens Olav Mæland.
Det jødiske tempel skal bygges op igen.
Svar til Einar Helde.
Glenn Nord-Varhaug sammenblander retfærdiggørelse og helliggørelse.
Jakobs Brev s. 1-7. O.E.I.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/assos.htm Udenrigsminister – assosiasjoner.
Den profetiske nådegave og tungetalen i. f. m, udformingen af den kristne lære.
2.Tim. Kap. 3. Tingvoll d.13/8. 09,
Forholdet mellem den Gl. og den Ny. Pagt i Jesu blod. Tingvoll d.26/8. 09
Gernings aspektet i 1.Johs. brev. Tingvoll d. 6/8. 09.
Svar til Eystein Alexander Elde. ”Det paulinske Jubelår”
http://home.online.no/õskaredi/artikler/herlighet.htm Kristus i os-håbet om herlighed.

http://home.online.no/~oskaredi/artikler/vandlys.htm En kristens vandring i lys af vor - -
”Det paulinske evangelium” Tingvoll d.4/6. 02 (Bibelhenvisninger på bagside) E.L.K.
Markus evangeliet. O.E.I.
Paulus brug af G.T. I sin undervisning. O.E.I. s. 1-11.
Mattæus evangeliet. O.E.I. s. 1-9.
Lukas evangeliet. ” ” ” s. 1-9.
Johannes evangeliet. ” ” s. 1-10.
Apostlenes Gerninger ” s. 1-18.
Peters 1. brev. ” ” s. 1-9.
Peters 2. brev ” ” s. 1-12.
Johannes 1. brev ” ” s. 1-16.
Judas brev ” ” s. 1-7.

Indhold i bind 8.
Spørgsmål og opgaver: Stjernehimmelens forkyndelse. ”J.G” b. 5.
” ” ” Jesus åbner de 7 segl. ”J.G”, b. 3.
” ” ” Den kristne menighed bortatomar. ”J.G”, b. 2.
” ” ” Jesu første komme. ”J.G”, b. 1.
Jødisk Almanak. Sabbaters navne og læsestykker til dagen fra tora og profeter.
http://home.online.no/~oskaredi/index.htm Efter den demokratiske statsdannelse i 1948. E.L.K.
Falske profetiske udsagn og bogen: ”Genoprettelsen- - ” af Lars Bastrup Jørgensen.
http://home.online.no/~oskaredi ”Kristendommens sande væsen”
file://C:/Documentes and Settings/Ejer/Lokale indstillinger/Temporary Internet.Files/C... 4.
file://C:/Documentes Brevet til Romerne, kapitel 3.
file://C:/Documentes ” ” ” ” ” 2.
file://C:/Documentes ” ” ” ” ” 1.
http://home.online.no/~oskaredi/vdap.htm Stor forvirring om vanddåben.
Moriel. org. 1/11. 08 ”Fakta om Jerusalem og Israel”
http://home.online.no/~oskaredi/index.htm ”Mattæus Evangeliet, Jesu liv og lære” s. 11.
Afkristningen af Norge. Del 2.
Referat fra bogen: Jødernes Konge b. 4. s.291-. E.L.K.
Tidsperioderne i Bibelen: ”Guds Nåde” O.E.I.
Odd Sverre Hoves gennemgang af Saligprisningerne: Matt.5,1-12.
Ytringsfrihed og lovlydighed. O.E.I.
http://home.online.no/~oskaredi ”Den himmelske herlighed”
  1. Johannes Brev. O.E.I.
”Den messianske jødedom og den paulinske lære” Del 1. O.E.I.
Opsummering af Påsken. Tingvoll 14/4. 04.
”Israels vej i historien” af Knut Jensen.
Herligheds legemets forskellige egenskaber. ”J.G”, b. 1.
Jerusalem post: 144,000 tændte lys - formet som en harpe. Succa 29/9. 04.
Om de 70 år-uger i Daniels bog, ved Knut Jensen.
Den messianske undervisning i Jakobs brev & 1 og 2. Peters brev og !-3. Johannes brev.
En analyse af den lutherske lære. s. 1-24.
Udtryk som angår Jesu komme for den kristne menighed. O.E.I.


Indhold bind 9.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/uro.htm Stor uro og usikkerhed i verden,
Uddrag fra bogserien: ”J.G” bind 4.
”Guds riget i Israel” O.E.I.
http://home.online.no/~oskaredi ”Lov og Evangelium”
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/innv,htm ”Guds nåde i indeværende tidsperiode”
Dåbens betydning O.E.I.
Brevet til Galaterne, kap.1. O.E.I.
http://home.online.no Ny bog: Paulus brev til Romerne.
”Det nye og det gamle Liv” O.E.I.
Avis omtale: ”Kristendommens Jødiske rødder” E.L.K.
”Opbyggende eller Nedbyggende” Vi må lære at fordele Guds Ord ret. O.E.I.
http://home.online.no/-oskaredi Missionsbefalingerne i Matt.28,18-20 er ikke kirkens - -.
http://home.online.no/~oskaredi/index.htm ”Mattæus Evangeliet. Jesu liv og Lære”
http://home.online.no/õskaredi/artikler/syn.htm prof. Leif Aalens syn på Dåben.
Israel kæmper for sin eksistens. O.E.I.
Det er ikke Kirken som er Herrens brud. O.E.I.
Barnedåb og barnevelsignelse. O.E.I.
Tidsperioderne i Bibelen: ”Guds Nåde”. O.E.I.
http://home.online.no/~oskaredi En udfordring til avisen Dagen magasinet.
” ” ” ” ”Den store skare, den første parentes: ”J.G” b. 3. s. 85- .
Det åndelige grundlag for ”Riget for Israel” Kristendommens Jødiske Rødder”, s. 70-.
http://home.online.no/~oeindergaard/artikler tusindårsriget.html Ålesund 29/9. 02.
”Menneske sønnens komme til Oliebjerget” Ålesund 28/9. 02.
”Den store trængsel” ” ” ”
referat fra bogen: ”Jødernes Konge” b. 4. E.L.K.
” ” ” ” ” ”Israel er Herrens lidende Tjener”
Tidspunktet for Jesu første komme: ”J.G” b. 4. s.369-.
Der er to typer nådeløn: ”J.G” b. 1. s. 116-.
Røy Blizzards og Yavo Digests vurdering af begrebet ”Guds Rige” s. 1-6.
Figentræets Tegn af Knut Jensen. 2.

Indhold bind 10.
Gog krigens motiver, gang og udfald. Gogs angreb på Israel. Uligheder mellem Gog krig & Har.-
Mezuzah henvisninmger. E.L.K
I Profetiernes lys: Ezekiel 38-39. s. 1-12- O.E I.
Temaer i Bibelsk Profeti: O.K.Indergaard.
Den jødiske baggrund for Påske er delt i tre. O.K.I.
”Paulus brev til Romerne” s. 10. Er et af de vigtigste breve som Paulus skrev.
”Tornen i kødet” 2.Kor.12,7. O.E.I.
http://home.onlinme.no/~oskaredi/artikler/luther.htm Er Luthers lære det samme som luthersk ?
Luthers lære er ikke i overensstemmelse med Paulus.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/hellig.htm Helliggørelsen-den Hellige Ånds gerning-.
Fra bogen: Kender du tiden, af Jon Aurebekk. s. 130.
1.dag i 7. md. Basunklangdagen. 10. dag i 7. md. Den store Forsoningsdag 15, dag i 7. md. Løv.-
Det er forkert når præsten takker for Dåben der gør os alle til dine børn. 25/9. 11. E.L.K.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/artikler.html ”Hemmelighed” s. 258 ”J.K”
Paulus budskab om den frie nåde: http:home.online.no/õskaredi
Pilatus forgænger var Publis Letnullus. ”J.K” b. 1. s.77 se også beskrivelse side 50-.
Kage-opskrift og Anvisningen af cand. jur. Poul Madsen ”Mod Målet” nr.8. 1987
Jøderne skal fortsat holde store dele af Moseloven i vandringen ”J.G” b. 5. s. 501.
Svar til Reidar Sætre ”Alt af Nåde” i Dagen Magazinet 26/5. 10. ”Den frie Nåde”
http://online.no/~oskaredi/artikler/ingenfred2.htm Der bliver ingen fred i midt-østen.
http://online.no/õskaredi/artikler/retfærdiggj.htm Retfærdiggørelse og gerninger.
Billed af antik Menorah med hebraisk tekst på stagen. Moshe B. Shmuel: oversættelse.
Symbolsk billede af 6 millioners døds-vandring. (det som Dj. uret- har forvoldt bliver frataget)
Billede af en Shofar blæser.
Evangelist Arne Helseth-Dyrseth: Emne register for b.1-2. Spørgsmål og Svar.
”Skriften forklarer Skriften”. Forslag til udvidet Bibellæsning.
Avis debat i Dagen Magazinet : ”Det tredje Tempel”
Kliche mærkat: ”i buy israeli products” BLUE X WHITE
Bogen: ”Den kristne menigheds Bortrykkelse” Skriftens ord stadfæster det pretribunlajonistiske.
”De sidste Tider” v. Poul Hoffmann og forstander Frits Larsen. Unitas forlag 1963.
”Bortrykkelsens dag” Ålesund 27/9. 02
”Efter apokalyptiske forsvindinger” Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins. Forlag Skandinavisk.
Bibelsk besvarede emneopgaver i bogen ”J.G” b. 1.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/lesi.htm Retur af læsningen i Dagen Magazinet.
Indholds oversigt i ”J.G” bind 2.
http://home.online.no/~oskaredi/artikler/opra.htm Kirken skal ikke bruges til opera.
Israels lidelser. O.E.I.
Kirken svigter Israel O.E.I.
http://online.no/~oskaredi/artikler/tilsyn,htm Om nogen vil have et tilsynsembede.
Moseloven og endens tid. ”J.G” b. 4 s. 98-.
De forskellige missionsbefalinger ”J.G” b. 5. s. 515-.
Tegning af Tempel område og indretningen samt Bibelens første slægtsrække.
Den messianske jødedom og kristendommen.
Tiden for Jesu genkomst. s. 1-7. O.E.I.
Jesus kommer snart. Frøystad 12/4. 08
Hvad skal der til for at få fuld løn. O.E.I.
Israel og den kristne menighed i endetiden. Florø 29/3. 09
Jesu genkomst sker i etaper. ”J.G” b. 1. s. 42-.
Mose og Lammets sang. O.E.I.