tirsdag den 12. marts 2013

Bibelske spørgsmåls-opgaver Jesu Genkomst b.1


Besvarede Bibelske emneopgaver i bogen ”Jesu Genkomst bind 1.”
Kristen Bokproduksjon, Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge.
12 Jesu første komme.
17 Himlenes rige er kommet nær.
22 Himlenes riges hemmeligheder.
26 Himlenes rige skal oprettes ved Jesu genkomst.
30 Jesu komme for den kristne menighed.
38 Det er Den Hellige Ånd som gør levende.
40 Udtryk som angår Jesu komme for den kristne menighed.
42 Jesu genkomst sker i etape.
46 3 forskellige græske ord er brugt om Jesu genkomst.
49 Beskrivelse af Jesu genkomst i Det ny Testamente.
57 Herligheds legemet.
68 Herligheds legemets forskellige egenskaber.
79 Jesu eller Guds domstol i himmelen.
83 Hvad skal der til for at få fuld løn ?
87 De gode gerninger.
90 Den Hellige Ånds funktion.
99 De forskellige kranse (kroner) og retfærdighedsdragten.
105 Nådelønnens forskellige motiver
116 Der er to typer nådeløn.
125 Løfterne i Johannes Åbenbaring.
140 De 24 ældste.
152 Den rigtige oversættelse af det græske ord ”aion”.
178 Den rigtige oversættelse af det græske ord ”aionios”
191 Bibelens talsymbolik og matematiske mønstre.
225 De forskellige benævnelser som angår endetiden.
273 Israels misgerningsår og hedningernes tider.
289 Israels genoprettelse.
297 Det store frafald.
306 Romer riget kommer tilbage.
312 New Age.
319 Den store skøge.
332 Den oprindelige babylonisme.
343 Det gamle Babylon skal bygges op igen.
347 Den katolske kirkes lære.
360 Tegnene i endetiden.
362 Figentræets tegn.
365 Antisemitismens og Antisionismens tegn.
371 Forureninger, miljøforstyrrelser, hungersnød og dyrtid.
391 Freds tegnet.
398 Templet skal bygges op igen.
404 Evangeliet om riget.
414 Tidstegnet.