tirsdag den 12. marts 2013

cand. jur Poul Madsen 1987 bladet Mod Målet


cand. jur. Poul Madsen red. ”Mod Målet” (Hvad ser du) nr.8. 1987.
Citat:

Mange har resigneret og bliver hjemme i håb om, at der er en god radioudsendelse fra en kirke, hvor Ordet forkyndes. Men det er jo ikke nogen løsning. Hvorfor ikke samles frit, bryde brødet, lov-synge Herren og lade den, der har Ordets gave, udlægge Skrifterne?
Hvorfor ikke?
Formentlig fordi man i generastioner har ladet den åndelige umyndiggørelse
fortsætte og bide sig fast; hermed mener jeg, at man har ladet præsterne stå for Ordets forkyndelse og lede gudstjenesterne, skønt de mangfoldige steder har langt mindre at bringe end læg-folket.
Hvis der sker en udvandring, hvilket jeg personligt mener kan ske når som helst,
må man samtidig frigøre sig fra den umyndiggørelse, det folkekirkelige system u værgeligt medfører, thi ellers vil den åndelige kraft forblive bundet, og det danske folk, som er i så dyb en nød, vil ikke blive ramt og vakt i samvittigheden.