onsdag den 27. marts 2013

Cand.philol O.E. Indergaard: Bog-forlag-produktion


                                          KRISTEN BOKPRODUKSJON.

Undertegnede har drevet Kristen Bokproduksjon fra år 1981, Vi har nu udgivet 19 bøger med emner om Israel. Midt-østen, det profetiske ord, endetiden, Jesu genkomst og Kristen dommens jødiske rødder. Vi har solgt mere end 19000 bøger i Norge og andre lande.

Jeg har nu den glæde at kunne meddele at bogen: Mattæus Evangeliet. Jesu Liv og Lære, er udkommet. Det er en bog på 442 sider og koster kr.180 plus porto.

Sidst i oktober 2006 udkommer igen en ny bog. Det er en bog på 535 sider og koster 198 kr. plus porto ”Jødedom og Kristendom. Jesus og Paulus”. Bogen er skrevet af Oskar Edin Indergaard. Bogen omfatter 46 kapitler og behandler emner som; Den rette lære. Tidsperioderne er beskrevet i Bibelen. Den kristne menighed. Kristendommens jødiske rødder. Den messianske jødedom og den paulinske kristendom. En sammenligning mellem den messianske jødedom og den paulinske kristendom ud fra Johannes Evangeliet. Israel og den kristne menighed. Riget for Israel.. Det er jøderne som er Herrens konger og præster. De 8 evangelier i N.T. Rigets evangelium og Den kristne menigheds evangelium. Samarbejdet mellem Peter og Paulus. Den kristne menighed begyndte ikke på pinsefestens dag. Den kristne menighed begyndte ikke ved afslutningen af Apostlenes Gerninger kap.28. Nådegaverne og embederne er ikke ophævet i vor tidsperiode. Jesu forsoning Guds lov og Guds nåde. Lovens tre funktioner. Dåbens betydning. Nadverens betydning. En genfødt kristen kan ikke falde ud af nåden og Den frie nåde.
”Mattæus Evangeliet Jesu liv og Lære” er skrevet af Oskar Edin Indergaard og omfatter 28 kapitler 442 sider, koster 180 kr. plus porto - behandler emner som:
Jesu fødsel og ærtetavle, døberen Johannes sin virksomhed, Jesu fristelse, Bjergprædikenen. Fadervor, Jesu gerninger, Jesu lære, Jesu udsendelse af de 12, Forholdet mellem sygdom og synd, En sammenligning mellem Jesu og Paulus `lære, Jesus samarbejdede med Johannes, Jødernes Torah, Jesu konfrontation med farisæerne og de skriftlærde, Himlenes riges mange hemmeligheder, Nøglerne til himlenes Rige, Jesu forklarelse på bjerget, Jesu syn på ægteskabet, Jesu mange lignelser, Jesu indtog i Jerusalem, Jesu lignelser og himlenes Rige, Kongesønnens bryllup, Jesu eskatologiske taler, Antikristen, Jesu genkomst, Palmesøndag, De forskellige typer nåde, Forhørene af Jesus, langfredag, Jesu lidelse, død og opstandelse, missionsbefalingen og Vanddåbens betydning. Vi har til nu udgivet følgende bøger:
TEMAER I BIBELSK PROFETI. DEL 1,2 OG 3 AF: O.K.INDER. De koster kr. 100 pr. bog.
GUDS LØFTER TIL ISRAEL. Den er udsolgt.
ISRAEL OG DEN KRISTNE MENIGHED. Pris kr.100.
DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE. Pris kr. 100.
GUDS-RIGET I ISRAEL. pris kr.100.
JØDERNES KONGE. BIND 1,2,3 OG 4. Pris 100 pr. bog.
JESU GJENKOMST, Bind 1,2,3,4 og 5. De første 2 bøger koster kr. 120. Den 3 og fjerde koster kr. 140 pr. bog. Den femte koster kr.160.
KRISTENDOMMENS JØDISKE RØDDER. Pris kr.160. Disse bøger er skrevet af Oskar Edin Indergaard.
MATTÆUS EVANGELIET. JESU LIV og LÆRE. Pris kr.180
JØDEDOM OG KRISTENDOM.JESUS OG PAULUS. Pris kr.198 plus porto
Vi giver 40% avance til boghandler. Der kommer porto i tillæg.

Dersom nogen vil støtte arbejdet økonomisk, er kontonummeret: 0540076616. (Postbanken) og 40501000487 (Tingvoll Sparebank)
Med venlig hilsen: Oskar Edin Indergaard, 6630, Tingvoll. Norge Tel: 71531436. Mobiltelefon: 41303982. www.denpaulinskegruppe.blogspot.com