onsdag den 27. marts 2013

Korte uddrag af red. P. Sander Olsen: Shofar 2008


                Korte uddrag af redaktør Poul Sander Olsens artikler: 1: Ånds dogmatik ”en afklaring” . 2: ”Et skridt i rigtig retning”. 3: Musik krisens problem.
Bladet ”SHOFAR” Nr.1. 6008 e. Adam. Wergelandsveien 19. 1813. ASKM. Norge.
www.shofar.no post@shofar.no

(VI SKAL TAGE STILING: Rommerbrevet 14,5, b. Ref. tilføjelse)

1. Ånds dogmatik – en afklaring
Ånds dogmatikkens hæders betegnelse: Musik er Ånds-meddelelse – må vurderes efter sine virkninger, tilføjes af lytterne: rock opløftende – i troendes forsamling ned-brydende.
Bibelskolen i Hillerød, musiklærer Ulrik Fogh Buch udtaler: ”Musik er ikke en Åndelig ting som teksten” (fra bladet: Tro og mission nr.23/2007). Han er også Ånds dogmatiker når der er tale om ord, men ikke når der er tale om musik! Altså, musik er et menneskeligt udtryks og meddelelses middel. Hvorfor fornægter kristne i dag noget så selvfølgeligt ? Man ønsker at bruge al musik i de kristne forsamlinger og har opfundet det dogme at musik er neutral.
En fase som ikke kan forsvares – og som derfor er uforsvarlig.
Af åndelige ledere skulle man kunne forvente en vis forståelse for Ånds meddelelse. Nu er f.eks. ret og galt i homofil- spørgsmålet ophævet. Eftersom at ”kirken og missionshistorien” synes at tale for denne konklusion, så er den altså ret? Jeg siger at med denne argumentation, kan alt, absolut alt, retfærdiggøres.
Men at lade kirkehistorien – dvs. udviklingen – afgøre hvad der er ret og galt, er ensbetydende med at afsætte Gudsord som norm for liv og lære.
Konklusion: Ånds dogmatiker er på alle områder undtaget musik. Allerede nu oplever vi at også ord langsom men sikkert taber sit objektive indhold, og at det i stedet overlades til tilhørerne at opfatte hvad de ønsker.
2. ”Et skridt i rigtig retning”
Fusionen: Når Bibelen taler om enhed, så er det noget reelt og virkeligt som vi ikke kan ignorere
”Jo flere kristne vi er, desto stærkere kan vi arbejde” – de kristne bliver da ikke flere af at slå sig sammen. Fusioner har sin pris eksempelvis sammenslutningen af Dagen og Magasinet er da ikke noget andet end en ny variant af erfaringsteologi. Den subjektive oplevelse tillægge stadig større vægt på bekostning af læren! (referentens tilføjelse: Læren af Gud går på personen flg. Jesu ord, Johs.7,17.)
Åndelig enhed er ikke noget vi kan skabe ved diverse fusioner, det kan kun Gud alene ved sin Ånd.. I gudsriget kan situationen være at jo flere vi er, desto svagere står vi. Se 1.Sam.16 og Dom.7.
Gideon måtte nøjes med 300 mand. Hvor mange gange har Gud ikke gået i rette med sit folk p.a. af indgåede fusioner? 2. Krøn.16.
Det guds folk trænger i dag, er ikke at slå sig sammen, men at blive alene med Gud – og da må Gud få den enkelte i tale på tomandshånd – vi er for mange til at Gud kan få indflydelse.
Når din og min svaghed lægges sammen, bliver den ikke til styrke, men til dobbelt svaghed – Sal.121. 124,8 og 60,13-14.

3. Musikkrisens problem.
I dag er det få mennesker som lider i stilhed p.a. af musiklarmen i hverdagen. Populær musikken har mindre problemer, for den har altid været optaget med at give folk det de vil have.
Hvorfor har så den seriøse klassiske musik så store problemer i dag? – den beskæftiger sig med livets væsentlige spørgsmål.
Målet for mennesker i dag er at blive underholdt intens og vedvarende at man kan glemme døden. Og et effektivt middel til dette er den forvrængede kærlighed som er løsrevet fra mennesket åndelige liv og derfor kun noget rent fysisk.
Den alvorlige musik – som altid – handler om menneskelivets helt grundlæggende problemstillinger som mennesker i dag ikke vil vide af.
Det moderne menneskes livsmål er at more sig til døde, og da er seriøs musik selvfølgelig bare et hår i suppen. Tidsåndens krav er så stærke at vore repræsentanter bøjer sig for dem, hvilket medfører :
I stedet for at lade budskabet være det primære fokuseres der til overmål på udøverne: I dag er den største stjerne den som bedst forstår at markedsføre sig selv – i modsætning til tidligere hvor vægtens betydning lå i evnen til at formidle musikkens budskab.
Man spørger i dag: Hvordan ønsker folk at høre denne musik – hvilket kan medføre en forvrængning og manipulation af budskabet.
Om tanken er at få den gamle musiks budskab til sin ret! – det er i bedste fald en misforståelse, det modebestemt i dag er noget andet i morgen ”dansende og let” er et spejlbillede af vor egen tid.
Hvad skal man med et seriøst budskab som er til forveksling lig det populære? Hvad skal vor samtid med et korrektiv som er lig vor samtid?
Opgaven er ikke at gøre den gamle musik talende men at lade den tale. Man skal huske at det at nægte at musik er et åndeligt meddelelses middel, ikke betyder at man ikke har med et Åndeligt budskab at gøre.
Det betyder blot at man da vælger at høre et ganske andet budskab, nemlig popkulturens det klør jo folk i ørerne . Dette bekræfter det moderne menneske i dets overfladiskhed i stedet for at vække det til ansvar.
I de helliges samfund. Der har man rigtignok undgået problemerne med hvordan ældre tiders musik skal opføres ved helt at udelukke den.
Oversætteren af Herman Melville til dansk, nævner det påfaldende i at mennesker i dag med en næsten religiøs iver beskæftiger sig med kunst og kultur men ikke vil vide af dens budskab.
Tag nu Søren Kirkegaard. Han er gjort til kanon, men der er ikke nogen der diskuterer hans argumenter. Et udsagn fra hans emne ”Enten – eller”: Lad andre klage over at tiden er ond; jeg klager over at den er ussel; thi den er uden lidenskab, dvs. uden alvor. S. K. sagde også: ”at ville et er hjertets renhed”. Citat slut.

Er mine mails uønsket bedes det oplyst til os. Mail til: enfamilieshusets
Enhver som tager kontakt med os over Internettet, vil få et personligt svar med alt hvad der er brug for at vide om hvordan man tager imod Kristus.
http://home.online.no/oskaredi/artiklerVrangsynd.htm og http://home.online.no/oskaredi/index.htm
www.yeshuattsion.webbyen.dk og www.ttauhsey.webbyen.dk og www.iderakso.webbyen.dk