tirsdag den 12. marts 2013

Del 3. Ind med evangeliet (fortsættelse) O.E. Inderg.


                                   Del 3. ”Ind med Evangeliet” (fortsættelse)

s. 81 Hebræer 5,9: Det var dem som adlød ham, som skulle få del i Riget.
Dette betyder at de måtte underordne sig den messianske lære, som blandt andet gik ud på at tage vanddåben, holde Jesu bud og Jesu forkyndelse.
I den kristne menigheds tid er det nok at tro på Jesus og på frelsesværket for at blive frelst og blive bevaret som troende: Ef.2,8-9.
Mange i den messianske forsamling havde problemer med at forstå Jesu forsoning. De ønskede heller at holde fast på de første grunde i Jesus ord. De var med andre ord børn i åndelig forstand. De burde være fuldt oplært efter al den undervisning som de havde fået om disse ting. Først blev de undervist af Jesus, og derefter blev de undervist af de 12 apostle.
s.82 Mange i den messianske menighed var blevet træge til at høre v.11. Dette var deres store problem. Dette gjaldt både jøderne og den messianske forsamling.