tirsdag den 12. marts 2013

En sammenligning: Jesu Genkomst bind 4


EN SAMMENLIGNING
cand. philol. forfatter Oskar Edin Indergaard, Tingvoll Norge.
Jesu Gjenkomst” bind 4. s.201.

Efter at Paulus beskrev 3 faser af opstandelsen i 1.Kor.15,22-24, afdækker han HEMMELIGHEDEN MED DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE.
Dette er ikke den samme begivenhed som de retfærdiges opstandelse se 1.Kor.15,51-
Der er mange som hævder, at den sidste basun i forbindelse med bortatomar er det samme som den sidste basun i Åbenbarings bogen 11,15-19, men det er ikke rigtigt
af følgende grunde:
a) For det første er de 7 basuner i Åbenbarings bogen DOMSBASUNER. Denne basun er derimod til FRELSE FOR MENIGHEDEN.
b) For det andet bliver de 7 basuner i Åbenbarings bogen blæst af engle. Denne basun derimod bliver blæst ag Gud selv.
  1. For det tredje var de 7 basuner i Åbenbarings bogen ikke gjort kendt på det tidspunkt, da Paulus skrev dette.
Vi ser ikke bort fra at den basun, som er beskrevet i 1.Kor.15,52, kommer til at lyde i forbindelse med jødernes fejring af deres nytår (Rosh Hasanah)
Denne højtid bliver kaldt for Basunklang dagens højtid. Ved denne højtid bliver der blæst i det hele 100 basuner. På selve Roch Hasanah bliver der blæst i 3 serier med basuner på hver 30 blæsninger. Helt til slut kommer Den store Blæsning Den sidste basun i denne fest er en ekstra Stærk og lang Blæsning. Den blev kaldt for ”Tekiah
Gedolah”.
Dersom denne antagelse er rigtig – at den kristne menighed skal rykkes bort på basun klang dagens højtid – så kender vi datoen for den kristne menigheds bortatomar, men årstallet kender vi ikke til. Denne højtid bliver fejret den 1. tisri. Det er den 7. måned i den jødiske religiøse kalender. Denne måned tilsvarer september-oktober i vort år. (Se kapitlet: De 7 jødiske højtider peger frem imod Jesu første og andet komme og Basunklang dagens højtid.)
Den kristne menigheds bortatomar hører med til de hemmeligheder som Paulus og de andre nytestamentlige apostle og profeterne fik åbenbaret af Herren: Ef.3,2-6.
Alle frelse sammenhænge, som har med den kristne menighed at gøre, var skjult for profeterne i Tenach. De så ikke DEN STORE parentes på 2000 år, som skulle komme ind mellem de forskellige løfter til jøderne.
De så heller ikke at der skulle gå 2000 år mellem Messias første komme og hans genkomst. På grund af jødernes afvisning af Jesus fra Nazaret som deres frelser og Messias, var alt dette skjult for dem: 1. Peter,1.1o-11.
Hemmeligheden med d3n kristne menigheds bortatomar var en af DE FØRSTE
hemmeligheder som Paulus fik åbenbaret af Gud. Denne hemmelighed kommer til udtryk i det første brev som han skrev. Han skrev følgende om dette: 1.Tess.4,15-18.
(Se kapitlerne om de 11 nytestamentlige hemmeligheder.)