tirsdag den 26. marts 2013

Den som beder han får: Kristendom Jødiske Rødder


Oskar Edin Indergaard: KRISTENDOMMENS JØDISKE RØDDER.
Side 347: "Den som beder han får"
I rigets forkyndelse kunne de troende være HELT SIKRE på at få det som de bad om dersom det var en bøn efter Guds vilje i Jesu navn. Bønnen måtte være bedt i tro. Dette gjaldt både åndelige og timelige forhold. "giv os i dag vort daglige brød." Mat.6,11.
"Derfor skal i ikke være bekymrede og sige: Hvad skal vi spise eller hvad skal vi drikke, eller hvad skal vi klæde os med ? For alt dette søger hedningerne efter, og jeres Fader ved at i trænger alt dette. Men SØG FØRST GUDS RIGE ("RIGET FOR ISRAEL") og HANS RETFÆRDIGHED, SÅ SKAL I FÅ ALT DETTE I TILGIFT." Mat.6,31-33.
"Bed så skal der gives. Led, så skal i finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For den som beder han får, og den som leder, han finder, og den som banker på, for ham skal der lukkes op." Mat.7,7-8.
"Dersom da i som er onde, ved at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere skal jeres Fader i himmelen give dem GODE GAVER SOM BEDER HAM." Mat.7,11.
"Atter siger jeg jer: Alt det to af jer på jorden (i Israel) bliver enige om at bede om, det skal BLIVE GIVET DEM af min Fader i himmelen." Mat.18,19.
"Men Jesus svarede og sagde til dem: Sandelig siger jeg jer: Dersom i HAR TRO og IKKE TVIVLER, da skal i ikke alene kunne gøre dette med figentræet, men om i endog siger til dette bjerg (Oliebjerget): Løft dig op og kast dig i havet, så skal det ske. Og alt det i beder om MED TRO I JERES BØN, DET SKAL I FÅ." Mat.21,21-22.
"Derfor siger jeg jer: ALT DET I BEDER OM og BEGÆRER, TRO BARE AT I HAR FÅET DET, SÅ SKAL DET VEDERFARES JER. Mark.11,24.
"Sandelig siger jeg jer: Den som tror på mig, han skal også gøre de gerninger som jeg gør, og han skal gøre STØRRE end disse, og jeg går til min Fader, og hvad som helst i beder om i mit navn, så vil jeg gøre det, for at Faderen skal blive herliggjort i Sønnen. Dersom i beder om noget i mit navn, så vil jeg gøre det. Joh.14,12-15.
"Dersom i bliver i mig, og mine ord bliver i jer, da bed om hvad som helst i vil, og i skal få det." Joh.15,7.
"Og på den dag (jødernes omvendelse) skal i ikke spørge mig om noget. Sandelig siger jeg jer: Alt det i beder Faderen om, skal han give jer i mit navn. Hidtil har i ikke bedt om noget i mit navn. Bed så skal i få, for at jeres glæde skal blive fuldkommen." Joh.16,23-24.
"Men han beder i tro, uden at tvivle, for den som tvivler, ligner havs bølgen, som drives og kastes af vinden. For det menneske må ikke tro at han skal få noget af Herren." Jak.1,6-7.
"I beder og får ikke, fordi i BEDER ILDE, for at øde det i jeres lyster." Jak.4,3.
"Er nogen af jer syge, han kalder til sig menighedens ældste, og de skal bede over ham og salve ham med olie i Herrens navn, og TROENS BØN SKAL HJØLPE DEN SYGE, og Herren skal REJSE HAM OP og har han gjort synder, skal de blive ham tilgivet." Jak.5,14-15. (Dette Skrift ord udtrykker helbredelse i rigets tid).
"Lad os derfor træde frem med frimodighed for NÅDENS TRONE, for at vi kan få MISKUNDHED og finde NÅDE TIL HJÆLP I RETTE TID." Hebr.4,16.
"Og DET VI BEDER OM, DET FÅR VI AF HAM, for vi holder hans bud (Torahens retfærdighed) og gør det som er ham til behag." 1.Joh.3,22.
"Og dette er den frimodige tillid som vi har til ham, at dersom vi beder om noget efter hans vilje, da hører han os og dersom vi ved at han hører os, hvad vi så beder om, da ved vi at vi har alle de ting vi har bedt om." 1.Joh.5,14-15.
Alle disse Skrift ord er hentet fra RIGETS FORKYNDELSE, og vi kan ikke uden videre bruge dem i vor forkyndelse i den frie nådens tidsperiode, selv om de åndelige principper om helbredelse også gælder for vor tidsperiode. Den GENNERELLE DEL af Jesu forkyndelse kan vi bruge i vor tid, men ikke DEN SPESIELLE.
Den specielle del af Jesu forkyndelse angår "Riget for Israel". Alle disse Skrift-steder, som vi har citeret ovenfor, har Riget for Israel som sin forudsætning. Dette løfte som Jesus gav til sine apostle. De var baseret på overholdelse af Jesu nye Torah, som byggede på Mose Torah, og den nye pagt i Jesu blod.
Af egen erfaring ser vi at disse løfter om bøn ikke fungerer fuldt ud i dag i vor forkyndelse, og grunden til det er at de hører med til RIGETS FORKYNDELSE OG PRAKSIS. Vi må lære at fordele Guds Ord på en rigtig måde. Gud er ikke uordens Gud, men ordens Gud. Når vi fordeler Guds Ord på en rigtig måde, så ser vi at det fungerer efter sin hensigt.
De løfter om bøn og helbredelse, som apostlene fik af Herren, vil KOMME TILBAGE i trængselstiden på 7 år , og i Rigets tid. Da skal jøderne være præster over hele jorden, og de 12 apostle skal sidde på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Mat.19,28.
I den frie nådens tidsperiode har vi ikke fået løfter om at vi skal få alt det som vi beder om. Vi skal få lov til at bede om alle ting. Men dermed har vi ikke fået løfter om at vi skal få alt det som vi beder om. Vi har derimod fået løfter om at ALT TJENER DEM TIL GODE SOM ELSKER HERREN, og at HERREN SKAL BEVARE OS SOM TROENDE. Ofte ved vi ikke hvad vi skal bede om, således som vi trænger det, men Ånden selv går i forbøn for os med usigelige suk, og han som ransager hjerterne, ved hvad Åndens attrå er, for efter Guds vilje går han i forbøn for de hellige, og vi ved at alle ting tjener dem til gode (Gud skal bevare os) som elsker Gud, dem som efter hans råd er kaldt." Rom.8,26-28.
"idet i til enhver tid beder i Ånden med alle bønner (alle typer bønner) og påkaldelse, og er årvågne deri med al vedholdenhed og bøn for alle de hellige." Ef.6,18.
"Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alle ting jeres begæringer komme frem for Gud i påkaldelse med tak, og Guds fred, som overgår al forstand, skal BEVARE JERES HJERTER og TANKER I Kristus Jesus." Kol.4,6-7
ref. Egon Ladegaard Kristernsen : yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com