onsdag den 13. marts 2013

Det Paulinske Evangelium. Oskar Edin Indergaard


                                             ”DET PAULINSKE EVANGELIUM” html

Selve ordet ”evangelium” betyder ”et godt budskab”. Der er mange evangelier som er beskrevet i N.T. Vi skal nævne flg.: Guds evangelium. Det er evangeliet om at Gud sendte sin Søn, når tiden var inde til det; Rom.1,1-4.
Evangeliet om Jesu forsoning. Han er en forsoning for al verdens synd; 1.Johs.2,2
Evangeliet om himlenes rige. Dersom jøderne som folk og nation ville tage imod Jesus fra Nazaret, så ville han oprette ”Riget for Israel” for dem; Ap. Gr.1,6. Dette evangelium er også kaldt for ”omskærelsens evangelium” Gal.2,7.
Jesu sosiale evangelium. Den som solgt det han ejede og gav til de fattige, skulle arve Guds rige; Matt.19,21. (Dette er en af forpligtelserne i evangeliet om himlenes rige.)
Evangeliet om den frie nåde; Ef.2,8-9. Dette er det evangelium som gælder i vor tid.
Et andet evangelium; Gal.1,6-9. Det er judaisternes evangelium. De blandede Mose Torah ind i den fire nåde.
Evangeliet om Kristi herlighed. Det beskriver Jesu herlighed og det forhold at han sejrede på Golgata; 2.Kor.4,3-4.
Det tidsalderlige evangelium; Johs.14,6-7. Det skal forkyndes i endetiden, efter den kristne menigheds bortrykkelse. (Se min bog; Jesu Genkomst, Bind 5.,kap: De 8 evangelier i N.T., hvor jeg skriver udfyldende om dette.)

Hvad der gælder Paulus og de hemmeligheder som han fik åbenbaret af Herren, så er de beskrevet i evangeliet om den frie nåde og i den læreform som Paulus stod for – og formaner os gang på gang at vi må skille mellem Jesu og apostlenes forkyndelse, - og den forkyndelse han stod for.
Den første forkyndelse angår ”Riget for Israel”. Den anden forkyndelse angår den kristne menigheds tid, og den angår os. Dette gælder den specielle side ved forkyndelsen, men ikke det som er generelt. Der er en del generelle aspekter ved Guds Ord som gælder til enhver tid.
Der er ikke mange i Norge som forstår det – at vi må skille mellem evangeliet om himlenes rige og evangeliet om den frie nåde.
Torleif Bomann var en af de få som så (ser) dette. Han skriver i sin bog: ”Jødernes Messias – Grækernes Kristus” s. 173; Jesu forkyndte sit budskab for det enkelte menneske. Men til trods for at Paulus havde AFSKREVET hele Jesu forkyndelse og hele hans offentlige virksomhed – bevarede kirken Jesu evangelium og hans forkyndelse for folket”. (Se min bog: ”Kristendommens Jødiske Røtter”, hvor jeg skriver meget om dette.)
Paulus’ højeste ønske overfor menigheden er at den må få tag i dette og få del i den frihed som vi skal have i indeværende tidsperiode. Han stræbte med dette hele sit liv, men det evangelium som han forkyndte, ble mødt med modstand og foragt fra mange hold.
Således er det også i dag. De aller fleste forkyndere sammenblander Jesu og apostlenes forkyndelser i Paulus’ hans forkyndelse, og det var ikke meningen.
Paulus’ evangelium formår at stå på egne ben. Det er det evangelium vi skal forkynde i dag. Dersom vi gør det, vil det føre til stor frihed for de troende. Vi behøver ikke at bekymre os for evangeliet o m himlenes rige. Det skal Jesus tage sig af, når han kommer tilbage.
Når Paulus opfordrer hver enkelt troende til at få del i ”Guds fylde” og ”alders målet for Kristi fylde”, som er beskrevet i Efeserbrevet, så gælder dette den hele og fulde sandhed om den frie nådes forkyndelse.
Dersom vi sammenblander Jesu forkyndelse og Paulus’ forkyndelse, så når vi aldrig frem til den fylde som Gud ønsker at vi skal have.
Lad os da så mange som er fuldkomne (angående Paulus’ hans forkyndelse), have dette sind, og om i er anderledes sindet i noget, så skal Gud åbenbare jer det, bare at vi så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor.” Fil.3,15-.
Det gælder at have et ret udgangspunkt. Dersom vi har det, skal vi forstå Paulus’ forkyndelse fuldt ud.

Oskaredi@online.no www.home.no/oeindergaard
ref. Egon Ladegaard Kristensen