fredag den 29. marts 2013

Det Paulinske jubelår: Oskar Edin Indergaard


DET PAULINSKE JUBELÅRETPaven har udråbt tiden mellom 28.juni 2008 og 29. juni 2009 til et ”paulinsk jubelår”. I dette året har pave Benedict den 16. laget specielle retningslinjer for hvordan katolikker kan opnå ”fuldkommen aflad”.d” ved å være åndelig til stede på jubilæumsfestlighed og ved å bede og lide for kristen enhed.
Syndsforladelsen gælder både troende og for døde mennesker.
Selve benævnelsen ”jubelåret” går tilbage til jødedommen. Hvert 50. år skulle være et jubelår. Dette indebar følgende:
a) Alt land skulle gives tilbage til de oprindelige ejerne.
b) Jorden skulle hverken tilsås eller høstes.
c) De jødiske trællene skulle få tilbage sin frihed.
d) Det skulle være en fuldkommen hvile for både mennesker, jord og dyr. (Se min bog: Jødernes Konge. Bind 3. Kapitel: Sabbats- og jubelåret.
Jesus indledet dette året i synagogen i Nazaret etter at han havde blevet fristet av satan i 40 dage. Det står følgende om dette: ”Herrens Ånd er over mig, fordi han salvet mig til å forkynde evangeliet for de fattige. Han har udsendt mig for å forkynde fanger at de skal få frihed, og blinde at de skal få syn, for å sætte undertrykte i frihed, for å forkynde et VELBEHAGELIG ÅR for Herren.” (Luk.4,18-19.)
Jubelåret peger på Jesu styre i 1000 års-riget. Det begynde med døberen Johannes og Jesu forkyndelse. Det ble afbrudt ved Paulus sin forkyndelse som indledet den kristne menigheds tidsperiode. Ved den kristne menigheds borttykkelse og endetidens mange forfærdelige kriger skal jubelåret introduceres igen. Det skal vare i 1000 år. (Kirkens periode er en parentes i Guds planer med Israel og jøderne.)
Jeg reagerer på tre forhold i denne udtalelsen om ”det paulinske jubelåret”, og det er:
a) Dette er et misbrug av ordet ”jubelåret”, som er et jødisk frigivelse av mennesker, dyr og land.
b) Man kan ikke bruge benævnelsen ”det paulinske jubelåret” i relation til Paulus. Han repræsenterer ikke det jødiske aspektet i frelseshistorien, men han repræsenterer den kristne menigheden.
c) Det mest fatale ved opråbet er den læremessige delen av det. Alle enkelthederne i dette opråbet er gal og misvisende lære. En får ikke syndernes forladelse ved å udføre bestemte handlinger, men en får det udelukkende i troen på Jesus, og denne troen er en gave til alle mennesker på bakgrund av Jesu offer på Golgata.
Dette viser at den romersk- katolske kirken har en lære som både består av gerninger og av tro. I dette opråb kommer ikke trosaspektet i det hele taget til syne. Denne kirken lærer at den har et arsenal av gode gerninger, som den kan dele ut til de troende, dersom de benytter sig av kirkens bønner, sakramenter og ritualer.
Ved at den romersk-katolske kirken lærer dette, er den med på å skjule sand kristendom for sine tilhængere. I stedet for å forkynde ret om frelsen, så forkynder den de værste vranglærer. Dette fører menneskerne ind i fortabelsen og ikke ind i frelsen. Vi kan derfor ikke betragte den romersk-katolske kirken som Guds kirke på jorden. Det er ikke mærkelig at Johannes Åbenbaring kalder den ”for den store skøgen, som er mor til skøgerne og vredestyggelighederne på jorden”. (Joh. Åp.17,1-5.) (Se mine bøger: Jesu Genkomst. Bind 2 og 3. hvor jeg skriver mer om den katolske kirkes lære.) Det er mange som ønsker å samarbejde med den katolske kirken. Jeg skal ikke nevne navn her, men etter at denne udtalelsen er blevet kendt, så er det en umulighed å samarbejde med denne kirken. I løbet av historien har den udarbejdet sine mange vranglærer, og den udvider dette stadig væk. Denne udtalelsen fra paven viser til fulde at denne kirken ikke er Guds sande kirke på jorden. Den fremmer ikke Guds rige, men den fremmer satans rige. Vi bliver bedt om å gå ut av skøgen. derfor en udfordring til både de katolske kardinalene, biskopper, præstene, de enkelte troende og de som sympatiserer med denne kirken. Gud vil at vi skal tage ordentlige valg i vore liv og ikke samarbejde med det som er galt.Tingvoll den 13-08-08. Oskar Edin Indergaardwww.denpaulinskegruppe.blogspot.com