fredag den 29. marts 2013

Efter apokalyptiske forsvinding: forlag Scandinavisk


                  Efter apokalyptiske forsvindinger, Sejrens Dag (2.), lille referat fra bind 12:
Tim LaHaye og Jerry B. Jenkins., forlag Scandinavisk.

Her er også tilføjet relevante Bibelhenvisninger til sætninger ved flere af bogens sider.


s.114: Men at stå her overfor Antikrists hær på den sidste dag på den jord vi kender – jeg ville hellere have taget imod sandheden den gang jeg havde chancen, og allerede været i Himmelen.

s.245: Chaim følte en dirrende forventning da den sidste rest tog opstilling på skrænten med udsyn over Jerusalem. Det virkede stadig forvirrende ikke at kunne se Jesus over dem, men han vidste at Herren vidste bedst. Antikrist havde pralet med at lokke Guds Søn i sin fælde da det var tydeligt for Chaim at se det modsatte var sket.

s.249: ”Forstærkninger!” kaldte Carpithia. ”Angrib! Angrib! Fyr! Fyr! Fremad!” Men hver eneste hest og rytter der rykkede frem, led samme skæbne. Først blindhed og vanvid hos hestene, så smeltede soldaternes kroppe og opløstes knoglerne faldt sammen i bunker.
Nicolae forbandede Gud, men pludselig blev hans opmærksomhed fanget af noget lige ovenover.

s.250: Jorden knagede og gav sig, og Jerusalem gik i tre stykker, store sprækker opslugte Carpathias soldater og loyale tilhængere. Jordskælvet var globalt, planetens overflade blev udjævnet, bortset fra Jerusalem. (Herrens Dag: Sakarias 12, Matt.24-25. 1.Tess.5,2. 2.Tess.2,2. 2.Pet.3,10 Åb.2,10. 16,14-16.
Og pludselig kom Herren Jesus selv til syne i skyerne igen og hele verden så Ham. (Es.10,13-. 13,5-. 14. 17,6. 24. 26,13-. 29,20-. 40. 48,9-.)

s.252: Jorden skælvede og bevægede sig stadig i efter skælv . (Ezekiel 34. 38,18-. Åb.6,12. 11,13. 16,18.) Hanna Palmeoon spørger Chaim: Hvor længe er der til at vi bliver forenet med dem der kom til Himlen før os? Meget snart lød svaret, men først vil jeg gerne møde Jesus ansigt til ansigt – Han kom jo i skyerne ved bort-atomar og denne gang gik han en kort tid på jorden, dan han snavsede sin kappe til i blodet ved Bosra.

s.256: Jesus talte trøsten ord til sin egne fra luften til den sidste rest jøder der bevægede sig mod Oliebjerget: Når i nu har taget imod mig som Herre, så lev i mig rodfæstet: (Ef.3,17. Kol.1,23. 2,7.)

s.257: Jeg er hoved for al magt og myndighed: ( Salme 27,1. 41,13. 45,7-8 102,26-28. Ef.1,21-22. 3,10. 6,12. Kol.1,18. 2,10 v.15. 2.Kor.10,8. Bekendelses Apostel og Ypperstepræst: Hebr.3,1-2.
Rayford lå å knæ med ansigtet i hænderne, Jesus talte direkte til hans hjerte: Luk.1,69. Johs.8,58. Kol.1,27. Åb.19,11-.

s.259_ Da Jesus steg ned på toppen af Oliebjerget, skreg Antikrist (Charpathias) sin sidste kommando: angrib. - Og med en stemme der lød som en trompet sagde Jesus: ”Jeg er den, jeg er”
(Sakarias 14.)
Rayford betragtede hvordan hele Jerusalem sted næsten 100 meter op over jorden og nu stod som en ophøjet juvel over området. (Åb.21,9-.)

s.261: Den sidste rest fulgte Jesus, løftede hænderne og sang hosianna og lovpriste ham. (2.Tess.1,10. Åb.11,15-. 22,12.)

s.264: Jesus havde erstattet Grædemuren med sig selv: (1.Tim.2,5.)

s.265: At have Jesus i deres midte fik alle til, kun at tænke på ham, alt andet blegnede til ubetydelighed: (Matt.23,37-.) Jesus så på den sidste rest og Reyford vidst intuitivt at hver eneste havde den samme fornemmelse, som han havde . – Vi bragte det mest lyksalige smil frem på Jesu ansigt.

s.268: Jeg kendte dit navn før verden blev grundlagt: Matt.25,34. Ef.1,4.)
Jesus tog Rayford om skulderen, skubbede ham blidt tilbage og lagde sine hænder om hans kinder. (Ef.3,15-. 4,1-3. Kol.2,7. Samle 146,5 -.)

s.271: Gabriel trådte frem: (Ap.Gr.10,34-43.) Jesus tilføjede: (Joh.1,9-14. 17,4-. Fil.2,5-18.)

s.282: Gabriel talte igen: (Ef.2,13.v.20-. Kol.3,3-4. 1.Pet.5,8-11. Åb.20,1-3. v.7.)

s.287: Du Satan, gav Herodes ideen om at dræbe alle drengebørn i Bethlehem.

s.289: Abdullah ville helst være hvor Jesus var selv om han længtes efter at blive forenet med sin kone. Hun var allerede i sit herligheds legeme, medens han bragte sin dødelige skikkelse ind i tusindårsriget.

s.293: Jesus talte: (1.Tim.1,17. Åb.15,3.)

s.302: Jesus talte personligt til dem på deres eget sprog: (Luk.1,32-33. Joh.10,14-15. Åb.7,17.)

s.311: Leah Rose og Rayford havde opdaget at de troendes tegn kun kunne ses af andre af samme tro.
Citat slut.


Enhver der tager kontakt med os over Internettet, vil få et personligt svar med alt hvad der er brug for at vide om hvordan tager imod Kristus.
htt:// home.online.no/¨oskaredi/index.htm oskaredi@online.no
www.yeshuattsion.webbyen.dk www.ttauhsey.webbyen.dk www.iderskso.webbyen.dk
Egon Ladegaard Kristensen