fredag den 29. marts 2013

Det som skal ske efter bort-atomar: J. Genkomst 2


DET SOM SKAL SKE EFTER DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE,
(Åb. 4,1 – 22,21.) ”Jesu Genkomst” bind 2, side 142-.
Denne del af Åbenbaringsbogen er også inddelt i 7 hoveddele, og det er:
 1. De 7 segl: Åb.6,1-18,1.
 2. De 7 basuner: Åb. 8,2-11,19.
 3. De 7 personer: Åb. 12,1-14,20.
 4. De 7 vredesskåle: Åb. 15,1-16,21.
 5. Salme 98,1.
 6. De 7 domme Åb. 17,1-20,15.
 7. De 7 ting: Åb. 21,1-22,21.
Vi ved at 7 – tallet er fuldstændighedens tal, i og med at det indeholder Guds tal, i og med at det indeholder Guds tal, som er 3, og verdens tal, som er 4. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1.,kap.: Bibelens talsymbolik og matematiske mønster.)
Før vi kommer til seglene i kap. 6, får vi et indblik i himmelen i kap. 4 og 5. Vi skal i det flg. gengive disse to kapitler.
"derefter (efter dette dvs. den kristne menighed bortrykkelse) så jeg, og se, der var en dør åbnet i himmelen, og den første røst (Jesu røst) , som jeg havde hørt ligesom af en basun, som talte med mig, sagde: Stig op her, og jeg vil vise dig det som skal ske herefter (efter dette). Straks var jeg bortrykket i ånden, og se, en trone var sat (lå) i himmelen, og der sad en på tronen. Og han som sad der, var at se til ligesom jaspis og sarder – sten, og der var en regnbue rundt omkring tronen, at se til ligesom smaragd. Og rundt omkring tronen var der 24 troner, og på tronerne så jeg de 24 ældste (de repræsenterer den kristne menighed – sidde, klædt i hvide klæder (gr. himatiois levkois, som er den kristne menigheds retfærdighedsdragt), med guldkroner på deres hoveder. Og fra tronen udgår der lyn og røster og tordener, og foran tronen brænder 7 ild fakler, som er de 7 Guds Ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde.) Og foran tronen er det ligesom et glashav (Guds planer), lig krystal, og midt foran tronen og rundt om tronen er der de 4 livsvæsener, fulde af øjne foran og bagved. Og det første livsvæsen er lig en løve, og det andet livsvæsen er lig en okse, og det tredie livsvæsen har et åsyn som et menneske, og det fjerde livsvæsen er lig en flyvende ørn. Og de fire livsvæsener har, hver især af dem, 6 vinger, rundt omkring og indenfor er de fulde af øjne, og de holder ikke op dag og nat at sige: Hellig, Hellig, er Herren Gud, den almægtige, han som var og som er og som kommer! Og når livsvæsenerne giver ham som sidder på tronen, han som lever i tidsaldernes tidsaldre, pris og ære og tak, da falder de 24 ældste ned for ham som sidder på tronen og siger: Værdig er du vor Herre og Gud, til at få prisen og æren og magten, for du har skabt alle ting, og fordi du ville, var de til og blev skabt. Og jeg så i hans højre hånd som sad på tronen, en bogrulle, skrevet indvendig og udvendig, og forseglet med 7 segl. Og jeg så en vældig engel som råbte med høj røst: Hvem er værdig til at åbne bogen og åbne seglene på den ? Og der var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden (i underverdenen) som kunne åbne bogen eller se i den. Da græd jeg såre fordi ingen blev fundet værdig til at åbne bogen eller se i den. Og en af de ældste sagde til mig: Græd ikke ! se løven af Juda stamme, Davids rodskud, har sejret og kan åbne bogen og de 7 segl på den. Og jeg så midt imellem tronen og de fire livsvæsener og de ældste et lam stå der, ligesom slagtet, og det havde 7 horn og 7 øjne, det er de 7 Guds Ånder (Den Hellige Ånd i sin fylde) som er sendt ud over jorden. Og det kom og tog den af hans højre hånd so sad på tronen. Og da det tog bogen, faldt de 4 livsvæsener og de 24 ældste ned for Lammet, hver med sin harpe og guldskåle, fulde af røgelse, som er de helliges bønner, og de synger en ny sang og siger: Værdig er du til at tage bogen og åbne dets segl på den, fordi du blev slagtet og med dit blod købte (os) til et kongerige af præster for vor Gud, og vi skal være konger på jorden! Og jeg så og jeg hørte en røst af mange engle omkring tronen og livsvæsener og de ældste, og tallet på dem (på englene) var titusinde gange tusinde og tusinde gange tusind, og de sagde med høj røst: Værdig er Lammet, som er slagtet, til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og pris på jorden og velsignelse ! Og hver skabning som er i himmelen og på jorden og under jorden (i underverdenen) og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg sige: Ham som sidder på tronen, og lammet tilhører velsignelsen og æren og prisen og styrken i tidsaldernes tidsaldre. Og de 4 livsvæsener sagde: Amen! Og de ældste faldt ned og tilbad." Åb. 4-5.
Johannes blev bedt om at stige op til himmelen. Han blev bortrykket i Den Hellige Ånd. Dette vil sige at hans legeme var på jorden, men hans ånd var i himmelen. På samme måde som den kristne menighed bliver bortrykket til Herren før trængselstiden, blev også Johannes bortrykket til Herren. Derefter (efter dette dvs. menighedens bort-atomar), så jeg og se (jer også), der var en dør åbnet i himmelen, og den første røst (Jesu røst), som jeg havde hørt ligesom af en basun, som talte med mig, sagde: Stig op her, og jeg vil vise dig det som herefter (den kristne menigheds bortrykkelse) skal ske. Straks var jeg i Ånden, og se, en trone var sat i himmelen, og der sad en på tronen." Åb. 4,1-2.
Hvad som gælder Johannes hans placering til de forskellige hændelser i Åbenbaringsbogen, så vil jeg citere det som C.I Scofield siger om dette:
 1. Fra 1,1 til 1,20 er Johannes på jorden og ser syner af Kristus
 2. Fra 2,1 til 3,22 er han på jorden og der frem gennem kirkens tidsalder.
 3. Fra 4,1 til 11,1 er han "i Ånden" og ser ting i himmelen og på jorden.
 4. Fra 11,1 til 11,12 er han i Jerusalem sammen med de to vidner.
 5. Fra 11,13 til afslutningen er han i himmelen og ser og skildrer ting i himmelen og på jorden.
Det som Johannes specielt så i himmelen (kap.4 og 5.) var følgende ting:
 1. HAN SÅ EN TRONE. "..., og se, en trone var sat i himmelen, og der sad en på tronen." Åb. 4,2. Vi må skille mellem Guds trone, som er i himmelen og Jesu trone, som skal oprettes i Jerusalem. Efter sin himmelfart satte Jesus sig ved Faderens højre hånd i det høje og venter på at faderen skal lægge alle han fjender som en skammel for hans fødder, således at han kan udslette dem i Gog – hobens dal og ved Harmagedon. Salme 110,1. Ved sin genkomst skal Jesus sætte sig på SIN EGEN TRONE, som er i Jerusalem. Han skal være konge ud fra Jerusalem i 1000 år. Ligesom jeg også har sejret og sat mig med min Fader på hans trone: Åb. 3,21.
Guds trone i himmelen har følgende kendetegn og beskrivelser:
 1. DET ER EN TRONE SOM FYLDER HELE HIMMELEN. I grundteksten står der at "en trone lå" i himmelen. Åb. 4,2. Dette betyder at det ikke bare er en enkelt trone, men hele himmelen er fyldt af Guds trone. Herrens trone strækker sig gennem hele himmelen. Dette stemmer også med andre udsagn om Guds trone: Es. 66,1 Mat. 5,34.
 2. DET ER EN LEVENDE TRONE. Fra tronen udgår der "lyn og røster og tordener": Åb. 4,5. Disse betegnelser beskriver DEN AKTIVITET SOM UDGÅR FRA GUDS TRONE. Dette er de kræfter som udfører Guds domme, og de som gør det er Den hellige Ånd i sin fylde, englene og de 4 livsvæsener eller keruberne.
 3. Det er en herligheds trone. Den er en herlighedens trone, ikke først og fremmest p.a. af at den er pladsseret i himmelen, men p.a. af at Gud sidder på den. Gud bliver beskrevet som jaspis og sarder-sten: Åb. 4,3.
 4. DET ER EN DOMMENS TRONE. I og med at Gud er beskrevet som en sarder-sten, er det symbol på Guds hellighed og straffende retfærdighed. Sarder-stenen står for GUDS HELLIGHED OG STRAFFENDE RETFÆRDIGHED. I endetiden vil Gud dømme og straffe menneskerne. Hensigten med endetiden er to delt. Det er for det første en tid hvor menneskerne skal blive presset til at tage valg mellem Kristus p.d.e.s. og Antikrist p.d.a.s. For det andet er det en tid hvor Gud vil dømme menneskerne og verden for deres gudløshed. I tillæg til dette vil også Satan og de onde ånder blive dømt.
 5. DET ER EN NÅDENS TRONE. I og med at regnbuen omslutter Herrens trone, er det en nådens og en trofasthedens trone. Regnbuen står som symbol på GUDS TROFASTHED MOD HELE SKABNINGEN: Åb. 4,3.
 6. DET ER EN ALMAGTENS TRONE. De 7 Guds ånder er foran Guds trone, og de 4 livsvæsener er både midt og rundt omkring tronen. Gud fuldbyrder sine domme ved hjælp af disse kræfter: Åb. 4,5-6.
 7. DET ER EN UFORGÆNGELIGHEDENS TRONE. Når de 4 livsvæsener tilbeder Den Treenige Gud, falder de 24 ældste ned for Herren og kaster sine kroner ned for ham. Dette er en EVIG TILBEDELSE. De tilbad ham som lever for altid: Åb. 4, 9-10.
 1. HAN SÅ GUD SOM SAD PÅ TRONEN: Åb. 4,3. Jaspis-stenen symboliserer GUDS UFORGÆNGELIGE HERLIGHED, og sarder-stenen symboliserer Guds hellighed og straffende retfærdighed.
 2. HAN SÅ REGNBUEN SOM OMKRANDSEDE TRONEN. :Åb. 4,3. Regnbuen er PAGTSTEGNET I DEN ADAMSKE PAGT: 1.Mos. 3,14-21. , og den gælder for alle mennesker, dyr og fugle. I denne pagt forpligtede Gud sig på at han aldrig mere ville ødelægge jorden gennem en verdensomfattende oversvømmelse. Regnbuen er dermed tegnet til alle mennesker, dyr og fugle på Guds trofasthed. (Om den Adamske pagt, se mine bøger: Israel i den kristne menighed, s. 25-29 og Jødernes Konge, bind 2.,s. 56-67. Se også O.K.Indergaards bog: Temaer i Bibelsk profeti. Del 3. ,s.177-178.
 3. HAN SÅ DE 24 ÆLDSTE SOM SAD PÅ SINE TRONER RUNDT OMKRING GUDS TRONE. De var klædt i hvide klæder og havde guldkroner på deres hoveder: Åb. 4,4. Dette er en beskrivelse af den kristne menighed som er bortrykket til Herren før trængselstiden. De repræsenterer hele Jesu legeme, og den består både af jøder og hedningetroende. Disse mennesker har været foran Jesu domstol i himmelen og har fået både den kristne menigheds retfærdighedsdragt, som på græsk hedder "himation" De har også fået kroner eller kransene. (Om de 24 ældste se min bog: Jesu Genkomst, bind 1., kap: De 24 ældste. Disse hører fuldstændig til DEN HIMMELSKE RÅDSFORSAMLING, som skal være med til at dømme verden, både i trængselstiden og i riget for Israel. Denne himmelske rådsforsamling møder vi allerede i Daniel 7,9-10, men denne gang er det bare tronstolen som var beskrevet. Der var ingen som sad på dem. Medens jeg så på dette, blev der sat stoler (tronstole) frem, og en gammel af dage (Gud) satte sig, hans klædebon var hvidt som sne, og håret på hans hoved var som ren uld, hans troner var ilds luer, og hjulene på den var brændende ild. En strøm af ild flød frem og udgik fra ham tusinde gange tusinder (englene) tjente ham, og titusinde gane titusinde (bl.a. den kristne forsamling) stod foran ham , retten blev sat (i himmelen, og bøger blev åbnet.
 4. HAN SÅ DE 7 GUDS ÅNDER, som er en beskrivelse af Den Hellige Ånd i sin fylde: Åb. 4,5.
 5. HAN SÅ ET GLASHAV FORAN GUDS TRONE. Glashav står for HELE GUDS ORD OG ALLE GUDS PLANER. Dette betyder at Guds planer er åbenbare for Gud selv og de hellige i himmelen. Medens de hellige var på jorden, så forstod de Guds planer bare stykkevis og delvis, men nu erkender de fuldt ud, ligesom de slev fuldt ud er kendt af Herren: 1.Kor. 13,12.
 6. HAN SÅ DE 4 LIVSVÆSENER, som repræsenterer HELE GUDS SKABNING OVERFOR GUD. De står i Guds tjeneste og kan udføre hans ordre i løbet af meget kort tid. De tilbeder hele tiden Den Treenige Gud med et trefoldigt Hellig. Det ene udråb er rettet til Faderen, det andet til Sønnen og det tredie til Den Hellige Ånd. De 4 livsvæsener er ligeledes fulde af øjne. Dette betyder både at de ser alle ting, og at de er fyldt af Den Hellige Ånd: Åb. 4,6-8. (Se også min bog: Jødernes Konge, bind 3.,s. 48-63, hvor jeg skriver mere udfyldende om de 4 livsvæsener.)
 7. HAN SÅ EN BOGRULLE, som var skrevet både udvendig og indvendig. Denne bogrulle indeholdt alt det som skal ske i trængselstiden: Åb. 5,1. Vi ved også at profeten Daniel fik åbenbaret disse endetids profetier af Herren, men han fik besked om at han skulle forsegle denne bog med endetids begivenhederne. Den skulle være beseglet indtil endetiden: Daniel 12,2. , v. 4 og 9. Johannes græd fordi der var ingen, hverken i himmelen eller på jorden, som kunne åbne bogen og bryde seglene på den, men det viste sig at Jesus fra Nazaret kunne åbne bogen (Åb. 5,2-5.), således at endetids begivenhederne kunne sættes i gang, således at Jesus kunne blive konge, og riget for Israel kunne blive oprettet.
 8. HAN SÅ ET LAM STÅ DER. Det var både DET SLAGTEDE LAM, og det var LØVEN AF JUDA STAMME, DAVIDS RODSKUD: Åb. 5,5-6. Det er sammenhængen mellem forsoningsværket, åbningen af seglene på Åbenbaringsbogen og det forhold at Jesus skal blive konge i riget for Israel. Det betyder at det er ved sit forsoningsværk at Jesus har sikret sig både al magt i himmelen og på jorden og kongetronen over Judas hus. Ja, ikke bare over Juda hans hus, men over riget for Israel og over hele verden. Dette betyder endvidere at han skal styre BÅDE I RIGETS TID og videre I ALLE FREMTIDIGE TIDSALDRE. Forsoningsværket er derfor ikke bare en fordel for skabningen og skaberværket. Det har også sin store betydning for Guds og Sønnens position og verdens styre. Forsoningsværket har følgende betydning:
 1. Det betyder at Gud i sin kærlighed har forsonet verden med sig selv. Vi kalder dette for den SUBJEKTIVE FORSONINGSLÆRE. Det er Gud som er subjektet i denne handling: Joh. 3,16.
 2. Det betyder at Gud også har behov for forsoningen, således at han ikke længere skulle være vred på synderen. I og med at Gud er en hellig Gud, måtte han have forsoning for synden. Dette kaldes for den OBJEKTIVE FORSONINGSLÆRE. Gud er her objektet for Jesu forsonergerning: Ef. 2,5.
 3. Ved forsoningsværket fik Satan og de onde ånder reduceret deres magt og position. GOLGATA ER BEGYNDELSEN TIL SATANS NEDERLAG: Kol. 2,15.
 4. Ved forsoningsværket mistede Satan den magt han havde haft over alle mennesker ved døden. Jesus overvandt døden, trængte sig da ind i dødsriget, tog fra Satan død rigets nøgler og tog med sig alle de troende, som var i dødsriget, og førte dem over til himmelen ved sin himmelfart: Ef. 4,8-10. Mat. 16,18: "Og jeg siger dig at du er Peter, og på denne klippe (sig selv) vil jeg bygge min menighed (den kristne forsamling), og dødsriget porte (som er det samme som døden) skal ikke få magt over den. Åb. 1,18.
 5. Ved forsoningsværket løftede Jesus menneskerne op igen til den høje position som de var skabt til at have, nemlig at blive Gud lig: 1.Joh. 3,2.
 6. Ved forsoningsværket gav Jesus den øvrige skabning løfte om at den skulle få del i fornyelsen og i Guds børns herlighed: Rom. 8,21.
 7. Ved forsoningsværket fik også den skabte verden løfte om en fornyelse. Dette er DEN KOSMISKE FRELSE. Den kosmiske frelse begynder allerede i 1000 års-riget, men den vil få sin fulde opfyldelse på den nye jord. Vi skal få nye himle og en ny jord. Ordet "ny" er i Åbenbaringsbogen brugt i betydningen "ny af kvalitet": Åb. 21,1.
 8. Ved forsoningsværket blev også Jesus givet det navn som er over alle navne, således at hele skabningen engang skal tilbede Jesu person: Åb. 5,13. (Se min bog: Jødernes Konge, bind 4.,s.277-302, hvor jeg skriver mere om følgerne af Jesus forsoning.)
På grund af at Lammet var slagtet, var det den eneste som kunne åbne seglene på bogen, således at endetids begivenhederne kunne sættes i gang, således at riget for Israel kunne blive etableret efter 7 år. Jesus er dermed Guds sonings lam, som Gud gav verden, for at gøre soning for dens synder, han er løven af Juda stamme, som skal styre i rigets tid. Han er videre Davids søn, som skal oprejse Davids faldne hytte, som er et billede på Davids kongerige i Israel.
At han har 7 horn betyder at han har al magt. Han har 7 øjne, som står for Den Hellige Ånd. Han er dermed gjort lig med Den Hellige Ånd. Han har al kundskab og al visdom og forstand.
I og med at Jesus er verdens forsoner, så bliver han også fremstillet som den som stod midt imellem Guds trone og skaberværket forøvrigt Åb. 5,6., som blev repræsenteret ved de 4 livsvæsener og de 24 ældste. "Og han er en soning for vore (de troendes) synder, dog ikke bare for vore, men for hele verden: 1.Joh. 2,2.
JESU STYRE I RIGETS TID. ”Jesu Genkomst” bind 2, side 153-.
Hvad som gælder Jesu styre i riget for Israel, så ved vi at Messias blev kaldt for både LØVEN AF JUDA STAMME OG DAVIDS SØN. Den første benævnelse går tilbage til de profetiske udsagn som patriarken Jakob kom med, da han velsignede sine sønner og fortalte dem hvad som ville ske med dem "i de kommende dage" 1.Mos. 49,9. Es. 15,9. Jerm. 25, 38.
Den anden betegnelse går tilbage til den pagt som Gud oprettede med David, om at han skulle give ham en søn, som skulle være konge i Israel i rigets tid. Dette er løftet om riget for Israel (I TIDSALDEREN) 2.Sam. 7,16.
De forskellige profeter omtalte dette speciale rige og kongen i dette rige gennem hele deres forkydervirksomhed. Sandheden er at dette hovedtema i hele G.T. er RIGET FOR ISRAEL OG MESSIAS SOM KONGE I DETTE RIGE. Dette ser de fleste teologer ikke og mange forkyndere. De tror at disse udsagn går på den tidsperiode som kommer efter 1000 års-riget, nemlig "de nye himle og den nye jord". Disse benævnelser er bare brugt 2 gange i G.T., og det er hos profeten Esajas, 65,17. 66,22.
De forskellige profeter omtalte riget for Israel og Messias som Davids søn en række steder i G.T. Det er også vigtigt at lægge mærke til dette specielle kongedømme, som Messias skal have i Israel – skal vare i en bestemt tidsalder. DET ER RIGETS TID. Det skal videre strække sig ind i evigheden. I og med at de aller fleste af de teologer som oversætter vore Bibler, ikke ser og ikke regner med denne tidsperiode, så oversætter de det hebraiske ord "olam" med evig. Dette er en meget gal og misvisende oversættelse. Det skal oversættes med "tidsalderen". Messias skal styre i tidsalderen. Efter at denne tidsalder er slut, skal han underlægge sig Faderen, således at det er Den Treenige Gud som skal styre i "de nye himle og på den nye jord". Dette kommer tydeligt frem både i G.T. og i N.T. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1., kap.: Den rigtige oversættelse af det græske ord "aion" og "aionios"
"Han gør frelsen stor for sin konge, han gør miskundhed mod sin salvede, mod David og mod hans æt I TIDSALDEREN OG FOR ALTID." Salme 18,51.
Jeg vil i det flg. citere en del udsagn både fra G.T. og fra N.T., som gælder pagten med David, Messias som Davids Søn, riget for Israel som Davids rige og Jesu styre i evigheden. "Herren er konge I TIDSALDEREN og FOR ALTID." Salme 10,16.
"Herren kender de ulasteliges dage, og deres arv skal blive I TIDSALDEREN." Salme 37,18.
"Din trone, Gud, står fast I TIDSALDEREN OG FOR ALTID, retvisheds kongestav er dit riges kongestav." Salme 45,7.
"Jeg vil prise dit navn blandt alle slægter, derfor skal folkene love dig I TIDSALDEREN OG FOR ALTID. Salme 45,18.
"(Du siger): Jeg har gjort en pagt (David-pagten) med min udvalgte, jeg har svoret David, min tjener: I TIDSALDEREN OG FOR ALTID vil jeg grundfæste dit afkom, jeg vil bygge din trone fra slæt til slægt." Salme 89,4-5.
"Men min miskundhed vil jeg ikke tage fra ham, og min trofasthed skal ikke svigte, jeg vil ikke bryde min pagt og ikke forandre hvad som udgik fra mine læber. Et har jeg svoret med min hellighed, sandelig, for David vil jeg ikke lyve: Hans afkom skal blive I TIDSALDEREN og hans trone som solen for mit åsyn". Slm. 89,34-37.
"Således skal herredømmet blive stort og freden uden ende over Davids trone og hans kongerige, det skal blive støttet og opholdt ved ret og retfærdighed fra nu og for altid, Herrens hærskarernes Guds nidkærhed skal gøre det." Es. 9,7.
"Se dage kommer siger Herren, da jeg vil lade fremstå for David en retfærdig spire, og han skal regere som konge og gå frem med visdom og gøre ret og retfærdighed i landet." Jerm. 23,5.
"Og de skal tjene Herren deres Gud og David deres konge, som jeg vil oprejse for dem": Jerm. 30,9.
"For så siger Herren: der skal aldrig fattes en mand af Davids æt som skal sidde på Israels trone." Jerm. 33,17.
"Og jeg vil oprejse en hyrde over dem, og han skal røgte dem – min tjener David, han skal røgte dem, han skal være deres hyrde." Ezekiel 34,23.
"Og min tjener David skal være konge over dem, og en hyrde skal det være for dem alle, og mine love skal de følge, og mine bud skal de holde og gøre efter dem. (Læg mærke til lov aspektet i rigets tid.) Ezekiel 37,24.
"Og i disse kongers dage vil Gud oprette et rige (riget for Israel), som ikke skal ødelægges I TIDSALDEREN, og dette rige skal ikke overlades til noget andet folk (end jødefolket), det skal knuse og gøre ende på alle hine riger, men selv skal det stå frem I TIDSALDRENE." Daniel 2,44.
"For i mange dage (2000 år) skal rigets børn sidde uden konge og fyrste, uden offer og billedstøtte, uden livkjortel og gudstjenesteredskaber. Derefter skal Israel vende om og søge Herren sin Gud og David sin konge, og bævende skal de søge Herren og hans gaver i de sidste dage (i den store trængsel.") Hoseas 3,4-5.
"På den dag vil jeg genrejse Davids faldne hytte, og jeg vil mure igen dens revner og rejse op det som er nedbrudt af den, og jeg vil bygge den op igen som i fordums tid." Amos 8,11.
Da Jesus kom, blev han også anset af de troende jøder for at være Davids søn, som kom for at opbygge Davids faldne hytte og oprette riget for Israel for jøderne. Da jøderne som folk og som nation ikke ville tage imod deres egen Messias. BLEV RIGET FOR ISAREL UDSAT MED 2000 ÅR, og vi fik kirkens tid. I denne tid blev det kristne legeme udtaget. Det består af både jøder og hedninger, men mest af den sidste gruppe.
Efter den kristne menigheds bortrykkelse, vil vi få trængselstiden på 7 år og oprettelsen af riget for Israel. Selve trængselstiden er Guds rigets endelige og størst veer. Før noget nyt kan føres frem, går både Israel og verden for øvrigt ind i de største vanskeligheder som nogen sinde har været på jorden. Dersom denne tid ikke blev forkortet, da blev ikke noget menneske frelst (bjerget): Mat. 24,22. (Dette betyder ikke at trængselstiden ikke skal vare i 7 år, men det betyder at den bliver afbrudt efter 7 år ved Jesu genkomst.)
Vi skal i det flg. citere en del Bibel ord fra N.T., hvor begrebene Davids søn, Davids faldne hytte og Davids rige bliver brugt: Mat.9,27. Mat. 12,13. Mat. 15,22. Mat. 22,42. "Han skal være stor og kaldes den Højestes Søn, og Gud Herren skal give ham HANS FADER DAVIDS TRONE, og han skal være KONGE OVER JAKOBS HUS I TIDSALDRENES TIDSALDRE, og der skal ikke være ende på hans kongedømme": Luk. 1,32-33. (I dette udsagn kommer denne dobbelthed i Jesu styre tydelig frem. Han skal både være konge i riget for Israel, og han skal være konge for altid.)
Efter at det kristne legeme er udtaget, kommer Jesus tilbage og opretter Davids faldne hytte igen. Dette betyder ikke at vi skal sætte lighedstegn mellem Davids rige og Jesu rige i rigets tid, men det betyder at løftet om dette rige og dette kongedømme blev givet til David, og at det geografiske udgangspunkt for 1000 års-riget vil være davids rige i gammel tid: Ap.Gr. 15, 16-18.
At Jesus skal være konge i rigets tid, kommer også tydelig til udtryk i 1.Kor. 15,25. Efter den tid skal han underlægge sit styre og sig selv under Faderen, således at Den Treenige Gud skal være konge i evigheden:
1.Kor. 15,25-28. Hebr. 1,8.
Det bliver videre sagt om Jesus i Åbenbaringsbogen 3,7 at han har Davids nøglen. Dette betyder at han har NØGLEN OVER DAVIDS HUS. Det betyder at han kan låse op for riget, når tiden er kommet til at dette kan ske. Han som låser op, han skal også styre i rigets tid: Åb. 3,7.
Der er ikke tvivl om hvem Davids søn er i Åb.22,16 siger Jesus om sig selv at han er Davids rodskud og æt. Han er dermed den som skal oprette riget for Israel og styre verden i 1000 år og derefter i al evighed: "jeg Jesus, har sendt min engel, for at vidne dette om menighederne (Dette kan oversættes med "for" eller "i") jeg er Davids rodskud og æt, den klare morgenstjerne."
I disse Bibel-steder, som vi har citeret ovenfor, bruges flg. betegnelser om Messias og Jesu styre i rigets tid:
DAVIDS TRONE. DAVIDS KONGERIGE. EN RETFÆRDIG SPIRE FOR DAVID. DAVID SIN KONGE.
MIN TJENER DAVID. DAVIDS FALDNE HYTTE. DAVIDS SØN. HANS FARS DAVIDS TRONE.
DAVIDS NØGLE. DAVIDS RODSKUD OG ÆT.
RIGET FOR ISRAEL SKAL OPRETTES I ISRAEL.
I forbindelse med jødernes hjemvenden i dette århundrede blev det foreslået at oprette en jødisk stat for jøderne både i Uganda, i Argentina og i Seir, men det kunne Herren ikke gå med til. I 1948 oprettede han den jødiske stat ved hjælp at F.N. Tiden var da kommet så langt at Herrens planer med at oprette et nationalt hjem for jøderne i Israel kunne gå i opfyldelse. Verdensorganisationen blev et redskab for den almægtige Gud.
Medens selve Davids riget eller riget for Israel grunder sig på Davids pagten: 2.Sam. 7,12-16., så grunder løftet om landet sig på 5 pagter og det er:
 1. ABRAHAM – PAGTEN.
 2. SINAI – PAGTEN.
 3. DAVID – PAGTEN.
 4. LANDPAGTEN.
 5. DEN NYE PAGT I JESU BLOD.
Disse pagter må ses i sammenhæng. Den ene pagt ophæver ikke den anden, men de udfylder hverandre. Der er flg. forskelle mellem disse 5 pagter:
 1. Abraham -, David – pagten og den nye pagt i Jesu blod er ubetingede nådepagter. I disse pagter er det Gud som giver, og jøderne som tager imod.
 2. Sina – og landpagten er betingede nådepagter. I dette tilfælde er det også Gud som giver, men det kræver at jøderne skal opfylde de forskellige forpligtigelser i pagterne.
I og med at løftet om landet Israel blev givet i Abraham – pagten, så kan det ikke ophæves. Landet Israel er givet til jøderne til en EVIG EJENDOM: 1.Mos. 7,8.
Landløftet er ikke ophævet i Sina – eller landpagten. Landpagten blev givet til jøderne på Moab ødemarker, da de var i færd med at indtage Eretz Israel. Landpagten er en udvidelse af Sina pagten: 5.Mos. 29,1.
Landløftet står også fast i disse to pagter, men bosætningen af jøderne i landet var afhængig af hvorvidt de ville opfylde på budene i Moseloven. Dersom jøderne ikke holdt loven, mistede de RETTEN TIL AT BO I LANDET. Dersom de holdt loven, skulle få lov at bo i landet: 5.Mos. 11,8-9.
Som vi ved, så valgte store dele af Israel – folket ikke at vandre efter Sina og landpagten. De gjorde oprør mod Herren og vendte sig til de fremmede religioner og afguder. Dette er grunden til at Herren måtte straffe folket, og sende dem ud i de forskellige landflygtigheder. Den største del af folket blev sendt ud af landet, men LØFTET OM LANDET OG DE ØVRIGE LØFTER ER IKKE BLEVET TRUKKET TILBAGE: 5.Mos. 28,62-64.
I endetiden vil imidlertid jøderne vende tilbage til Moseloven og opfylde forpligtelserne i den. Da vil Herren ophæve den forbandelse som ligger over folket og føre dem hjem til Israel. Jødernes indvandring i landet er i stor udstrækning afhængig af at jøderne holder Mose, eller landpagten: 5.Mos. 30,1-4. "Når alle disse ting kommer over dig, velsignelsen og forbandelsen som jeg har forelagt dig, og du tager det til hjerte ude blandt folk som Herren din Gud har drevet dig bort til, og du af alt dit hjerte, og al din sjæl OMVEBNDER DIG TIL HERREN DIN GUD, og hører hans røst, i alt det jeg byder dig, både du og dine børn, da skal Herren din Gud GØRE ENDE PÅ DIT FANGENSKAB og miskunde sig over dig, og han skal atter samle dig fra alle de folk som Herren din Gud har spredt dig iblandt. Om i end er drevet bort til himmelen ende, skal Herren din Gud samle dig og hente dig derfra."
Efter at Herren har samlet jøderne i Israel, skal han frelse dem. DET ER I LANDET, I ERETZ ISRAEL, AT JØDERNE SKAL BLIVE FRELST.
Hvad som gælder den nye pagt i Jesus blod, så stadfæster også denne landløftet: Jer. 32,40-41. Ezek. 36,24-26.
Til trods for at den nye pagt i Jesu blod er en fri nådepagt, så er dem alligevel EN LYDIGHEDSPAGT. I den nye pagt i Jesu blod bliver budene og forskrifterne flyttet ind i hjerterne til de troende. DER SKER EN FORANDRING AF BUDENES PLADSSERING. Den Hellige Ånd som er i vore hjerter, gør at vi ønsker af hele vor hjerte at opfylde Herrens bud, og de er ikke tunge for os, dersom vi ved Den Hellige Ånds hjælp går ind for at opfylde dem: Ezek. 36,26-28. Jeg vil give jer et nyt hjerte, og en ny ånd vil jeg give jer, og jeg vil tage bort stenhjertet af jeres kød og give jer et kød hjerte. Min Ånd vil jeg give jer, og JEG VIL GØRE AT I FØLGER MINE BUD OG HOLDER MINE LOVE OG GØRE EFTER DEM. Og i skal få bo i det land jeg gav jeres fædre, og i skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud.
Erstatningsteologerne siger at i og med at jøderne brød forpligtelserne i Moseloven, så tilhører løfterne ikke længere dette folk, men det tilhører den kristne menighed.
Videre hævder de at da Jesus kom, da ophævede han alle jødernes løfter, således at de ikke længere skal forstås konkrete og historiske. Dette kalde de for Kristus – transformation. (Se min bog: Guds løfter til Israel, hvor jeg skriver mere om dette.)
De hævder videre at vi ikke kan finde landløfterne i Det Nye Testamente. Dette er heller ikke sandt. Hele Bibelens indhold peger mod jødernes hjemkomst og omvendelse og Jesu genkomst og oprettelsen af riget for Israel i Israel. Det profetiske ord i hele Bibelen peger mod Israel, som er DET VIGTIGSTE LAND PÅ JORDEN, for det er Den treenige Guds land, og det er jødernes land.
Vi skal i det flg. bare medtage nogle få henv. Fra N.T., som tydeligt taler om at landet fortsat hører jøderne til, og at Jesus skal styre landet ud fra Israel og Jerusalem: Mat.19,28 "Da sagde Jesus til dem: Sandelig siger jeg jer: I som har fulgt mig, skal også i genfødelsen (1000 års-riget) , når Menneskesønnen sidder på sin herlighedstrone (i Jerusalem), også sidde på 12 troner og dømme Israel 12 stammer. Mat. 23,39 "for jeg siger jer: Fra nu af skal i ikke se mig før i siger. VELSIGNET VÆRE HAN SOM KOMMER I HERRENS NAVN.
Mat. 24,32: Lær en lignelse af figentræet (symbol på Israels nationale genrejsning): Så snart der kommer saft i dets grene, og dets blade springer ud, da ved i at sommer er nær (riget for Israel) (Selve endetids generationen begyndte i 1948. Dette gælder både endetids generationen i Israel og i verden for øvrigt) Luk. 19,12. Luk. 21,24. Ap. Gr. 1,6. "Så fat da et andet sind og vend om (hold Mose – loven og kom til tro på Jesus), for at jeres synder må blive udslettet, så husvalelsens tider (1000 års-riget) kan komme fra Herrens åsyn, og han kan sende den for jer udkårede Messias, Jesus, som himlene skal huse indtil de tider da alt det bliver genoprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters mund fra ældgamle tider af, Ap. Gr. 3,19-21 Ap. Gr. 15,16.
I og med at landet Israel er givet til Abraham, er det også givet til hans æt, som både er ISRAEL OG JESUS. Af den grund er det heller ikke rart at der står i Rom. 4,13: At Abraham og hans æt har fået det løfte at de skal arve hele verden (gr. kosmos). Vi ved fra mange profetiske udsagn i G.T. at Jesus og de troende jøder ikke bare skal arve Israel, men at de også skal arve hele verden. Jesu styre skal ikke bare være i Israel, men det skal være et verden vidt styre: Rom. 4,13.
Vi troende hedninger har ikke overtaget jødernes løfter, men vi er derimod ved Guds nåde blevet podet ind i jødernes mange løfter. Vi er blevet gjort til DE HELLIGE JØDERS MEDARVINGER til løfterne: Ef. 2,19-20.
Jesus kom for at STADFÆSTE LØFTERNE TIL FÆDRENE. Han kom som en tjener til jøderne fordi hans ord og han selv er sandheden. Vi hedningetroende skal derimod prise Gud, ikke på grund af løfterne til jøderne, men på grund af HANS MISKUNDHED MOD OS: Rom. 15,8-11.
Uddrag fra bogen: Jesu Genkomst, bind 2.
And. philology, Oscar Edin Indergaard, KRISTEN BOKPRODUKSJON 6630 Tingvad. Norge