tirsdag den 12. marts 2013

HEMMELIGHED, afsnit fra Jødernes Konge bind 3


HEMMELIGHED:

Afsnit fra bind 3 ”Jødernes Konge” Oskar Edin Indergaard, Tingvoll.
Side 258:

3.Mos.23,10-11. Denne højtid peger på Jesu opstandelse på den første dag i ugen. Matt.28,1.
Dette kornneg som blev svinget for Herrens åsyn, blev indviet og helliget til Israels Gud. Det blev da til velbehag for Faderen. På samme måde var det med Kristus da han blev ofret for deres og vores skyld. Det var også til velbehag for Faderen: Es.53,10.
I og med at dette kornneg blev svinget for Herren, havde det stedfortrædende betydning for dem som svingede det. Hensigten var at
Herren skulle have velbehag i jøderne.” I Jesu forsoningsværk er vi alle sammen, både jøder og hedninger, blevet gjort velbehagelige for Faderen.
Den som tror på Jesus eller er i Kristus Jesus, er ren og uden lyde for Faderen.
JESUS FRA NASARET ER DERFOR DET KORNNEG SOM BLEV SVUNGET FOR FADEREN, både gennem sit liv og ved sin død på Golgata for 2000 år siden. Der er ikke frelse i noget andet navn. Når vi benytter os af Jesu frelsergerning overfor Faderen, er dette til stor behag for ham, og han vil frelse os ind i sit rige. Kristus er førstegrøden, og vi troende af forskellige frelseskategorier er førstegrøden af indhøstningen:
1.Kor.15,22-24. 1.Tess.4,16-18. Jakob 1,18.
S.261: Efter som jeg ser det, lagde Jesus det lære mæssige grundlag for ”Riget for Israel” i sin forkyndelse ved sin første optræden i Israel. Når han talte om Guds rige, var det ikke kirkens periode han talte om, men derimod riget for Israel.
Når han talte om Guds riges hemmeligheder, var det derimod kirkens periode han beskrev. Han udlagde derimod ikke det lære mæssige grundlag for kirken. Det overlod han til Paulus, og det væsentlige i Pauluses evangelium er læren om den frie nåde, hvor både jøder og hedninger er ligestillet m.h.t. frelsen og Guds-rigets rigdomme. Vi må lære os at skille mellem evangeliet om riget for Israel p.d.e.s. Og evangeliet om den frie nåde p.d.a.s.
At der skulle svinges 2 svingbrød for Herrens åsyn i templet på denne højtid, symboliserer at Den Hellige Ånds gave både er givet til jøder og hedninger. Jesus brød med den skillevæg som havde været mellem jøder og hedninger, og skabte til veje en ny mennesketype, som vi kalder for ”det genfødte menneske” eller ” en ny skabning”. Dette var DET ESKATALOGISKE MENNEKE, som skulle gå ind i riget for Israel. Derfor er også endetiden kommet ved Jesu første komme, for Ånden er kommet og ”det nye menneske”, som kan være både jøde og hedning, er trådt ind på den frelses historiske arena: Ef.2,14-15. Gal.6,15.
Den Hellige Ånd er indseglet og pantet som vi har på at vi er frelst og hører Herren til. Dette er blevet givet både til jøder og hedninger.
På samme måde som Jesus er førstegrøden for Faderen, er også jøder og hedninger, en førstegrøde. Hele den kristne forsamling eller det kristne legeme hører med til førstegrøden, for vi hører med til den samme indhøstning som Jesus: Jakob 1,18.
Disse 2 svinge brød, som peger frem imod den nytestamentlige menighed, skulle bages med surdige, og det til trods for at surdelgen er billede på synd og vranglære. Dette betyder at vi er syndfrie for Gud i det som Jesus gjorde for os, men at vi alligevel har den gamle natur i os, som er det samme som surdelgen. Vi må skille mellem det at have synd i sig (kødet) og det at udøve eller gøre bevidst synd.
Ved vort nye liv, som vi har i Kristus, er vi afdøde fra synden, fordi Jesus tog vor synd på sig og har kastet den fra sig. NÅR VI ER I JESUS KRISTUS BLIVER VI IKKE TILREGNET SYNDEN.
Se mine bøger: Den kristne menigheds bortatomar og Jødernes Konge bind 2 s. 80-89.
Det skal blive en mindedag for jøderne når de på denne dag i deres synagoger og i templet, som skal genopbygges, pludselig hører Guds stemme, som råber til sig den kristne menighed. Det vil da blive et minde for jøderne og for hele verden at det var sandt det som Jesus havde sagt, og det som er skrevet i Bibelen.
Denne dag vil ligeledes blive en ny start for det jødiske folk. De vil mere og mere orientere sig mod Jesus fra Nazaret som deres frelser og Messias. De vil få en ny start for deres endelige eskatologiske frelse.
I tillæg til dette bliver de nu alene om at viderebringe Guds ord i verden, når den kristne menighed er taget bort. Vi ved at de fik kaldet og opgaven fra Gud om at de skulle viderebringe evangeliet om riget for Israel ud i hele verden, og ligeledes gøre alle folkeslag til Jesu disciple, idet de døbte dem i vand og lære dem at holde alt det som Jesus havde sagt og fortalt dem