tirsdag den 12. marts 2013

HVILKE GUDS-BEGREB HAR VI, O.E. Indergaard


HVILKET GUDS-BEGREP HAR VI?

Etter at Per Haakonsen holdt sitt foredrag og konkluderte med følgende: ”Slik jeg ser det, er Utøya og Alexander Kielland ikke først og fremst en straff, men en advarsel. Hvis vi ikke tar rev i seilene venter det oss langt større ulykker. Herren lar seg ikke spotte.”, har det vært en omfattende diskusjon i avisene Dagen og Vårt Land om dette utsagnet er galt, eller om det er rett.
Utsagnet er ikke godt, for det er ikke eksakt nok. Det setter de to ordene ”straff” og ”advarsel” opp imot hverandre, og antyder at det både er en straff og en advarsel, og i forlengelsen av dette må en også spørre: Hva vil skje dersom det norske samfunnet ikke tar seg sammen og begynner å tale rett om Israel? Vil dette da føre til nye advarsler fra Gud, eller vil det føre til direkte straff?
Når Haakonsen skriver at dette ikke ”først og fremst er en straff”, så har han antydet at det også er en straff fra Gud. Hva vet han om det?
At Gud vil si oss noe med alt det som skjer, er en helt annen sak. Det gjelder både det onde og det gode.
At Gud straffer synd, det vet vi. Når synden er fullmoden, arver den døden. Abraham fikk løfte fra Gud om at hele Kanaans land tilhørte ham, men han kunne ikke få det før amorittenes ondskap hadde nådd sitt syndemål. (1.Mos.15,16.)
At Gud har straffet direkte opp gjennom historien, det vet vi. Han har straffet gjennom krig, hungersnød, pest og direkte inngripen. Enhver tidshusholdning, som vi har hatt, har endt med dom og straff. Det vil også inneværende tidshusholdning, som er nådens tid, gjøre.
At Gud er en hevnens Gud over all synd, er ikke noe nytt. Det hører med til et rett Guds-bilde, men det store spørsmålet er: Straffer han i inneværende tidshusholdning slik som han har gjort i de forrige, og slik som han vil gjøre i de kommende tidsperiodene. Mitt svar på dette er at vi må skille ut inneværende tidshusholdning, og forstå at den er HELT SPESIELL. I vår tidshusholdning viser Gud oss sin KJÆRLIGE og LANGMODIGE SIDE. Han kan vise den, for han har fått forsoning for all verdens synd ved Jesu forsoning. Gud venter med dommen til tidshusholdningens avslutning.
Den feilen, som blir gjort av dem, som mener at dette er en straff eller en advarsel fra Gud, er at de blander sammen tidsperiodene og deres egenart. Guds-bildet er et helt annet i inneværende tidshusholdning enn det Guds-bildet som vi for eksempel får i endens tid. Vi lever ikke i dag i enden av den tidsperioden som evangeliene beskriver, for de beskrev innføringen av Rikets tidsperiode og avslutningen av Rikets tid, men vi lever i slutten av inneværende tidshusholdning, som på en helt spesiell måte er NÅDENS TID.
Vi må lære oss å skille mellom tidshusholdningene i Guds rike og forstå at de ikke er like med hensyn til tidspunktene for Guds dom og det Guds-bildet som de gir oss.
Det er både dumt og uriktig å gi Gud skylda for den ufattelige tragedien som skjedde på Utøya. Det gir et galt Guds-bilde, og det gjør at folk bare vender seg enda mer bort ifra Gud, for en slik Gud vil de ikke ha noe å gjøre med. Denne ulykken har ikke Guds stempel. Da er det mye riktigere å gi denne verdens herre og gud, som er satan, hovedansvaret for denne tragedien. Han er Guds hovedmotstander, og han er kommet for å stjele, ødelegge og myrde.

Tingvoll den 9-2. 2012. Oskar Edin Indergaard. oskaredi@online.no