søndag den 17. marts 2013

Inden den allerværste trængselstid. Egon L. Kristen


BIBELHENVISNINGER SOM PEGER PÅ HIMMELFART SAMMEN MED DØDE TROENDE:
(Inden den allerværste trængselstid kommer. Derefter den nye tidsalder.)
Luk.21,36. Johs. 14,29. Rom.5,9. 1.Kor.1,8. 15,51-52. Ef.4,30. Fil.1,6.v.10. 2,16. 3,21. 1.Tess.1,10.
2,19. 4,14-18. 5,9. 2.Tess.2,1-3 v.6-7. Titus 2,13-14. 1.Johs.3,2-3. Åb.3,10.12-13. 4,1. 5,9-10.
HEREFTER NÅDENS- SABBATSÅR, 7. ÅRTUSINDE EFTER ADAM.
Herrens løfter:
5.Mos.18,15-19. Esajas 25,7-8. Forjætter den forlængede levetid i kommende tidsalder.
Esajas 60-66, oplyser at Herren kræver at blive tilbedt og æret.
HEDNINGERNES TIDER VAR SKJULT FOR PROFETERNE, BLEV FØRST GIVET PAULUS:
MIT EVANGELIUM: Rom.16,25. Kol.1,26-27.
FORUDSIGELSERNE:
Hoseas 6,2. Mat.26,61. Luk.4,19. Johs.14,1-3. og 12-16.
OPRETTELSEN AF FREDS-TUSINDÅRSRIGET:
Salme 2. Esajas 11. 40,10.v.52. Sakarias 14,5.v.20-21. Mat.3,7. 6,9-10. Johs.13,30-32. 14.1-3.
17,5. Ap.Gr.15,13-18. Rom.11,12.v.16 &26. 14,11. 1.Tess.3,13. 2.Tess.1,10. 2,2. Titus 2,13-14.
1.Johs.3,2-3. Hebr.11,24-26. Judas 14. Åbenb.1,7. 3.12-13. 5,9-10. 14,1-5. 19,7-9. 20,1-4. 21,10-
DETTE SIGER HERREN: Sakarias 8,6.:
Fordi dette folk i de dage finder det umuligt, skulle jeg så også finde det umuligt?
FREMTIDSTEOLOGI: