tirsdag den 12. marts 2013

Kommende opgaver-gaver, Jesu Genkomst bind 1


                                                KOMMENDE OPGAVER-GAVER

”Jesu Genkomst bind 1.” forfatter: O.E.Indergaard, eget forlag – Tingvoll 1990.

Side 116:
VI SKAL FÅ DEL I HIMLENES RIGE VI SKAL FÅ TRØST I RIGETS TID.
VI SKAL VÆRE JØDERNES MEDARVINGER TIL HELE VERDEN.
VI SKAL MÆTTES MED RETFÆRDIGHED VI SKAL FINDE BARMHJERTIGHED.
VI SKAL KALDES GUDS BØRN VI SKAL FÅ DEL I DET EVIGE LIV
VI SKAL VÆRE DER HVOR JESUS ER, OG FADEREN SKAL GIVE OS ÆRE
VI SKAL SE JESU HERLIGHED SOM HAN HAVDE HOS FADEREN, FØR VERDENS - -
VI SKAL FÅ DEL I NØGLEMAGTEN I FULD UDSTRÆKNING.
VI ER GUDS ARVINGER OG KRISTI MEDARVINGER SAMMEN MED JESUS.
VI SKAL BLIVE GJORT LIGEDANNET MED GUDS SØNS BILLEDE.
GUD SKAL GIVE OS ALLE TING SAMMEN MED JESUS-VÆRE MED TIL AT DØMME.
VI SKAL VÆRE MED TIL AT DØMME DE FALDNE ENGLE.
VI SKAL SE GUD ÅSYN TIL ÅSYN OG VI SKAL FÅ ALLE NÅDEGAVERS UDSTRÆK..
VI SKAL FÅ DEL I EN EVIG (TIDSALDERLIG) FYLDE AF HERLIGHED.
VI SKAL OVERKLÆDES MED VORT HERLIGHEDSLEGEME.
VI ER VELSIGNET MED AL ÅNDELIG VELSIGNELSE I HIMMELEN.
VI SKAL FÅ BARNEKÅR HOS GUD. VI ER ALLEREDE INDSAT SAMMEN MED JESUS-
VI HAR VORT BORGERSKAP I HIMMELEN.
JESUS SKAL FORVANDLE VORT FORNEDRELSESLEGEME, SÅLEDES AT DET BLIV--
VORT LIV ER SKJULT MED KRISTUS I GUD.
VED JESU GENKOMST SKAL VI VÆRE SAMMEN MED HAM I HERLIGHED.
JESUS SKAL VED SIT KOMME FOR DEN KRISTNE MENIGHED FRI OS FRA VREDEN.
VI SKAL BLIVE ULASTELIGE I HELLIGHED FOR VOR GUDS OG FADERS ÅSYN.
VI SKAL ALTID VÆRE SAMMEN MED HERREN.
VED SIN GENKOMST TIL ISRAEL SKAL JESUS VISE SIG HERLIG I ALLE TROENDE.
VI SKAL HERSKE SAMMEN MED JESUS-MED ÅBENBARELSEN KOMMER RIGET.
VORT SALIGE HÅB ER ÅBENBARELSEN AF JESUS KRISTUS.
DER STÅR ENDNU EN SABBATSHVILE (RIGET FOR ISRAEL) FOR ALT GUDS FOLK.
JESUS ER VOR YPPERSTEPRÆST FOR ALTID HAN GIK IND I HIMMELEN FOR OS.
JESUS KAN FULDKOMMET FRELSE DEM SOM KOMMER TIL GUD VED HAM.
DE SKAL FÅ DEN EVIGE (TIDSALDERLIGE) ARV.
JESUS SKAL ÅBENBARE SIG TIL FRELSE FOR DEM SOM VENTER PÅ HAM.
VI ER BLEVET GJORT FULDKOMNE VED JESU OFFER.
I JESU BLOD HAR VI FRIMODIGHED TIL AT GÅ IND I HIMMELEN.
VI VENTER PÅ DEN STAD (DET HIMMELSKE JERUSALEM) SOM GUD HAR SKABT.
VOR LØN ER I HIMMELEN. VI SKAL FÅ ET RIGE SOM IKKE KAN BLIVE RYSTET
VI SKAL VÆRE EN FØRSTEGRØDE AF GUDS SKABNINGER.
VI SKAL DØMMES EFTER FRIHEDENS FULDKOMNE LOV.
VI ER GENFØDT TIL ET LEVENDE HÅB VED JESU KRISTI OPSTANDELSE FRA DØDEN
VI HAR EN UFORGÆNGELIG OG UBESMITTELIG ARV SOM ER GEMT I HIMMELEN.
VI HOLDES OPPE TIL DEN ESKATALOGISKE FRELSE-ÅBENBARES: V. JES:- KOMME
ENDEMÅLET FOR VOR TRO ER SJÆLENES FRELSE.
VI ER EN UDVALGT ÆTT, ET KONGELIGT PRÆSTESKAP, ET HELLIGT FOLK - -.
JESUS SKAL FØRE OG FREM FOR GUD VED BORTATOMAR.
HERLIGHEDENS OG GUDS ÅND HVILER OVER OS.
GUD SKAL OPHØJE OS I SIN TID. GUD HAR OMSORG FOR OS.
GUD HAR KALDT OS TIL EN EVIG (TIDSALDERLIG) HERLIGHED I KRISTUS JESUS
GUD HAR GIVET OS DE STØRSTE OG DYRESTE LØFTER – DEL I GUDDOMMELIG-

GUD SKAL UDFRI DE GUD-FRYGTIGE AF FRISTELSER.
VI HAR SALVELSE AF DEN HELLIGE OG VED ALLE TING.
VI ER LOVET DET EVIGE ELLER DET TIDSALDERLIGE LIV.
DERSOM VI BLIVER I KRISTUS, SKAL VI IKKE BLIVE TIL SKAMME VED ÅBENB--
NÅR JERSUS ÅBENBARES, DA SKAL VI BLIVE HAM LIG.

Bibelhenvisninger til løfterne.
  1. Mat.5,3. Hebr.11,10. Joh.14,3. Ap.gr.1,6. 2) Mat.5,4. 3) Rom.4,13. 4) Mt.5,6. 5) Mat.5,7.

  1. Mat.5,8. 7) Mat.5,9. 8) Joh.10,28. 9) Joh.12,26. 10) Joh.17,24. 11) Mat.18,18. Joh.20,23.

12) Rom.8,17. 13) Rom.8,29. 14) Rom.8,32. 15) 1.Kor.6,2. 16) 1.Kor.6,3. 17) 1.Kor.13,8-

18) 2.Kor.4,17. 19) 2.Kor.5,1. 20) Ef.1,3. 21) Ef.1,5. 22) Ef.2,6. 23) Fil.3,20. 24)

Fil.3,21. 25) Kol.3,3. 26) Kol.3,4. 27) 1.Tess.1,10. 28) 1.Tess.3,13. 29) 1.Tess.4,17. 30)

2.Tess.2,10. 31) 1.Tim.2,12. 32) 2.Tim.4,1. 33) Tit.2,13. 34) Hebr.4,9. 35) Hebr.6,20. 36)

Hebr.7,25. 37) Hebr.9,15. 38) Hebr.9,28. 39) Hebr.10,14. 40) Hebr.10,19. 41)

Hebr.11,10. 42) Hebr.11,26. 43) Hebr.12,28. 44) Jak.1,18. 45) Jak.2,12. 46) 1.Pet.1,3. 47)

1.Pet.1,4. 48) 1.Pet.1,5. 49) 1.Pet.1,9. 50) 1.Pet.2,9. 51) 1.Pet.3,18. 52) 1.Pet.4,14. 53)

1.Pet.5,6. 54) 1.Pet.5,7. 55) 1.Pet.5,10. 56) 2.Pet.1,4. 57) 2.Pet.2,9. 58) 1.Joh.2,20.

59) 1.Joh.2,25. 60) 1,Joh.1,28. 61) 1.Joh.3,2.

Den paulinske gruppe
17/4. 2012

Obs: Forfatteren arbejder med udgivelsen af en ny bog derfor er prisen på seriens 5 bind nedsat.