torsdag den 28. marts 2013

Kvinnenes stilling i Menigheden: Oskar Edin Inderg


                                 KVINDERNES STILLING I MENIGHETEN.
Jeg vil bare kort kommentere DagenMagazinets leder: ”En process som fører i gal retning.” av den 28-10. Redaktøren skriver om det forholdet at biskop Helga Haugland Byfuglein er blitt utnevnt til preses for biskopenne indtil det utnevnes en ny biskop.
Han argumenterer med at hun ikke burde inneha denne funktionen, da hun er liberal i homofilspørsmålet.
Han argumenterer videre på EN MEGET VAG MÅTE at vi må tilbage til kirkens gamle syn på forholdet mellom man og kvinde i menighedsarbejde. Jeg citerer: ”Vi tror at det er på tide å på nyt omfavne Bibelens traditionelle lære om mand og kvinde, fordi dette er den bedste vejen til kristen frihed for både mænd og kvinder.”
Ja, jeg er enig i dette, men hvad er så Bibelens traditionelle lære om dette? Det burde redaktøren ha skrevet noe om.
Bibelens traditionelle lære om dette er at der er en forskellig på mandens og kvindens funktion i menigheden. Det er manden som er giet de overordnede opgave der. Det betyr ikke at kvinden ikke skal ha sine tjenester i menigheden, men det er på ingen måde en ligestilling mellom mand og kvinde i menighedsarbejde.
Disse forholdene blir ikke diskuteret længer indenfor den lutherske kirken. Pinsebevægelsen har en diskusjon gående om dette. I den forbindelse har undertegnede blevet bedt for en tid tilbage av en del medlemmer av Pinsemenigheden Tabernaklet i Bergen å udarbejde en oversigt over hvad som er Bibelens syn på dette. Det har jeg gjort i mine to underretninger: ”Kvindens stilling i menigheden” og ”En vurdering av indholdet i skrevet: Om en kvinde vil ha et tilsynsembede.” De finnes på min internetside: https://home.online.no/~oskaredi.
Etter at jeg skrev disse to udredninger, var det en kvinde som skrev på sin internetside, at det synet som jeg repræsenteres, var bibelsk korrekt, men det gjaldt ikke for vår tid. Det er vanskelig å forstå et slikt synspunkt. Det er Bibelen som må danne udgangspunktet for vore vurderinger og ikke det som vi kalder for ”tidsånden”.
Det er ikke noe som heder fuld ligestilling mellom mand og kvinde i den kristne læren, men det er noget som heder at mand og kvinde er ligestille ovenfor Gud. Det betyder at de er lige værdifulde ovenfor Gud, men opgave er forskellige.
Tingvoll den 30-10. 2010. oskaredi@online.no. 6630 Tingvoll. Oskar Edin Indergaard