lørdag den 16. marts 2013

Ordet og Israel 1997. På Jesu tid ref. E. L.Krist

Prof. Louis Goldberg : PÅ JESU TID. (Ordet og Israel, årsstævnet Fjellerup 1997).
Den sidste store højtid (løvhyttehøjtid) varer en uge og finder sted efter månekalenderen sidst i september eller først i oktober.
Forinden afholdes Nytårsdag som Bededag - i år den 21-22/9. og 30/9. Forsoningsdagen. 5 dage efter den store Forsoningsdage er det Løvhyttehøjtid som også hedder Tabernakkel fest, den varer en uge og sidste dag er således 11/10. Vi læser derom i 3. Mos.23,36 -. & Nehemias 8,14 -.
Tempelritualerne på Jesu tid er interessante for os, og iflg. Esekiel 40-48 genindføres i kommende 1000 års-riget.
På den sidste dag, den 7. dag, vandrede folket ud fra Templet og ned ad bjerget til Siloas Dam og de tog vand op, bragte det tilbage til Templet, gav det til den præst der havde tjenesten. Han tog et bager af vand og et bæger af Vin, gik op ad trapperne til alteret, hældte vandet og vinen ud på alteret , medens han var ifærd med dette BEGYNDTE ALLE at synge fra Esajas 12,2-3: "Gud er min frelser jeg frygter ikke, for Herren er min styrke og lovsang, han blev mig til FRELSE. I skal øse vand med glæde af FRELSENS KILDER."
Lad os læse bl.a. 2.Mos.15,2. Salme 118,14. Esajas 55,1. Johs.4,14. og 7,37-38.
DE SANG AF HELE DERES LUNGERS FULDE KRAFT Esajas 12,2-3. ! og Templet var fyldt af mennesker.
På Jesu tid, var her en stor og rig lejlighed - som nærmere omtales i Johs.7 og som er et af de mest dramatiske beretninger vi finder i Guds Ord. På festens sidste og store højtidsdag stod Jesus frem, RÅBTE OG SAGDE : OM NOGEN TØRSTER, HAN KOMMER TIL MIG OG DRIKKE. DEN SOM TROR PÅ MIG, FRA HANS INDRE SKAL DER , SOM SKRIFTEN HAR SAGT, RINDE STRØMME AF LEVENDE VAND !
Prøv at forstille jer Tempelgården var fyldt af flere hundrede af mennesker der sang Esajas 12,2-3. AF DERES LUNGERS FULDE KRAFT og, JESU RÅBTE SOM I EN INDBYGGET MIKROFON : DEN DER TØRSTER SKAL KOMME TIL MIG og DRIKKE !
Vi læser også: 3.Mos. 23,40-. Esajas 44,3. 58,11. Sakarias 14,8. Joh. 6,35. Åb. 22,17. "DEN SOMTROR PÅ MIG, FRA HANS INDRE SKAL DER, som Skriften har sagt, RINDE STRØMME AF LEVENDE VAND." : Vi læser Es. 44,3 og 58,11. Sak.14,8.
JESUS OVERDØVEDE MÆNGDEN og HAN STANDSEDE HELE TILBEDELSEN.
Hvad var det han sagde ? det er mig i synger om ! At øse vand og i går ned til Siloas Dam for at hente vand ! MEN DET ER MIG DER GIVER JER DETTE VAND !
Det kunne ikke være mere klar ! DETTE ER DRAMATIK PÅ HØJESTE NIVEAU !
Men jeg må bekende et problem i mit folk: Mit folk vil i dag sige: Jesus er en stor profet og lærer.
I STEDETFOR AT DRØFTE HVAD JESUS SAGDE, begyndte man argumenterer hvam Jesus var, vi ser det i versene 40-44 : de diskuterede hvem Jesus er - DE LYTTEDE IKKE EFTER HVAD DET VAR HAN SAGDE. (Johs. 7,17 og v.46)
Det er det jeg altid siger til mit folk: LYT EFTER HVAD JESUS SIGER, LAD VÆRE MED AT DISKUTERE HVEM JESUS ER, ELLER HVEM HAN IKKE ER. De lyttede med øret og ikke med hjerter.
Og jeg har en mistanke om at det også er det man må sige til danskerne.
Citat slut, frit gengivet. Her følger egen tilføjelse:
Og nu kender viden 2000 årige bibelhistorie siden da Jesus blev vraget, men Jesus bliver genindsat, som bl.a. Paulus omtaler det i Rom. 9-11. Det blev Paulus der fik åbenbaret hemmelighedens tidshusholdning – indtil – Herrens frelstes tal udfyldes se; Rom.11,25-26.
Bevægelsen ”Ordet og Israels” medstifter, kontorchef Eyvind von Tangen Sivertsen gør opmærksom på at der i Herrens løfter til Noahs sønner ikke er givet tilsagn om at alle nationer, i lighed med Vestens, skal blive Kristnet, som Jafets æt blev det.
Men et legeme, med Jesus som hoved, denne HEMMELIGHED åbenbredes ikke for profeterne, men først ved Paulus
Når (førstegrøde) indhøstningen vil finde sted (Åb.4,1.) vil Israel efterhånden komme til tro på at Jesus er deres Messias – de altid har ventet se: Åb.7. Her omtaler Herrens vidnere ud over jorden i sidste profetiske åruge: Dan.9,24-
Førstegrøde indhøstningen. Vil foregå usynligt for verden
ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com
PÅ GENSYN.