fredag den 22. marts 2013

Oskar Edin Indergaard: 1.Tess. 5,1-11


1.Tess.5,1-11.
Denne talen ble holdt på Tingvoll 3-3. 2013.

1) Tid” er på gresk ”chronos”. Det er ”løpende tid”. ”Stund” er på gresk ”chairos”, og det betyr ”tidspunkt” eller ”tiden etter sin karakter”eller ”vesen”.
2) Paulus skrev at det ikke var nødvendig at han skrev til Tessalonikerne om dette, for ”de visste jo godt at Herrens dag skulle komme som en tyv om natten.” (v.2.)
3) Tessalonikerne visste godt om dette, men det er ikke sikkert at vi vet det. Vi må minne hverandre om det som står i Guds ord.Tessalonikerne hadde også begynt å glemme-i alle fall deler av det som Paulus hadde undervist dem om. ”Minnes dere ikke at jeg sa dere dette, da jeg ennå var hos dere?” (2.Tess.2,5.)
4) Det er godt at han skrev disse to brevene til Tessalonikrne, for da har vi også mulighet for å kjenne til innholdet i dem.
5) De to brevene til Tessalonikerne er helt unike. De var av de første brevene som Paulus skrev. Forskjellen mellom Jesu komme for menigheten og Herrens dag var noe av det første som Paulus fikk åpenbart av den oppstandne Jesus.

6) I 1.Tessaloniker Brevet beskrev Paulus Jesu komme for menigheten (Jesu Kristi dag), mens i 2.Tessaoniker Brevet beskrev han Jesu komme for Israel og verden. (Herrens dag).
7) Det er stor forskjell på disse to dagene. Den første dagen er en dag til frelse for den kristne menigheten, og den andre dagen er en dag til dom over Israel, Antikrist og verden.
8) Les 1.Tess.4,13-18.
9) Herrens dag derimot er en dommens og vredens dag. ”Når de sier fred og ingen fare skal en brå undergang komme over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly.” (v.3.)
10) Ved Jesu Kristi dag kommer Jesus selv ned i lufthimmelen og tar de troende til seg. Ved Herrens dag kommer han selv ned på jorden til dom. Dette er avslutningen av Jesu komme som skjer i etapper. ”og da skal den lovløse (Antikrist) åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære ved sin munns ånde og gjøre til intet ved ÅPENBARELSEN AV SITT KOMME.” (2.Tess.2,8.)

11) Herrens dag blir sammenlignet med ”en tyv om natten”, og selve tyven er Jesus selv. På templets tid pleide ypperstepresten å passe på at tempelvaktene ikke sov, og dersom de gjorde det, tente han på deres klær, slik at de måtte fly nakne bort. ”Se, JEG kommer som en tyv, salig er de som våker og tar vare på sine klær, så han ikke skal gå naken, og de skal se hans skam.” (Joh.Åp,16,15.)
12) men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen (Herrens dag) skulle komme over dere som en tyv.” (4.)
13) Det er godt at vi kan minne hverandre om disse sannhetene i Guds ord. Verken Kirken eller de lutherske organisasjonene kan lære oss noe om dette, for de regner med Jesu Kristi dag og Herrens dag som det samme. De regner ikke med den kristne menighet bortrykkelse, som er vårt store håp og trøst. (1.Tess.4,18.)

14) Vi er ”lysets barn” (v.5.). Vi sover ikke (v.7.) Vi hører dagen (Jesu Kristi dag) til (v.8.). Vi er ikledd ”troens og kjærlighetens brynje og med håpet som skjold. (v.8.) (Vi kjenner igjen ordene ”tro, håp og kjærlighet”, som var de tre første begrepene som ble gjort til lære i kristendommen. ”men NÅ blir de stående disse tre, tro, håpp kjærlighet, og størst blant dem er kjærligheten. ”(1.Kor.13,13.)

15) for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus. Han som døde for oss, for at vi, enten vi våker eller sover, skal leve sammen med ham.(v.9-10.)
16) Det kan vel være at noen av de kristne også sovner i påvente av Jesu Kristi dag. Dette går ut over deres helliggjørelse og nådelønn, men det angår ikke frelsen. Vi skal alle sammen foran Jesu domstol i himmelen, for å få igjen det som er skjedd ved legemet- enten det er godt eller ondt- men vi skal bli frelst- dog som gjennom ild. (1.Kor.3,10-15.)
17) Det er innen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. (Rom.8,1.)
18) For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller de som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra GUDS KJÆRLIGHET I KRISTUS JESUS, VÅR HERRE.” (Rom.8,38-39.)

19) Vi ønsker ikke å dø (å bli avkledd), men vi ønsker å bli overkledd med den boligen som vi har i himmelen. (2.Kor.5.1-5.) Det er dette som skjer ved den kristne menighets bortrykkelse at det gamle legemet blir overkledd med det nye legemet, men vi som lever ved Jesu komme for den kristne menigheten, skal ikke komme i forveien for de døde troende. De skal ha forrett foran oss til oppstandelsen og bortrykkelen. (1.Tess.4,13-18.)

20) Jesu komme for menigheten er overhengende. Den kan skje når som helst. Det er ingen som vet tidspunktet for det. Han kommer når legemet er fylt opp av de frelste. Det antallet kjenner bare han selv. Vi skal derimot kjenne til tiden. Når vi sammenligner det profetiske ordet med det som skjer, vet vi ca. hvor vi befinner oss i tidsperioden.
21) Vi lever i sluttfasen av det som vi kaller for ”hedningenes tider”. Etter den kristne menighets bortrykkelse, kommer ”Herrens dag”. Det er Guds dom over verden. Vi hører ikke natten eller mørket til, men vi hører dagen til (v.4-5.)
22) Vi ser fram til at dette kan skje, men vi vil ha med oss alle våre, og så mange som mulig til himmelen. ”Forman derfor hverandre, og oppbygg den ene den andre- som dere også gjør.” (v.11.) Av den grunn er det så viktig at vi kommer sammen og oppbygger hverandre på vår høyhellige tro.

Tingvoll den 3-3. 2013.

Oskar Edin Indergaard