onsdag den 13. marts 2013

Oskar Edin Indergaard tilføjer ref. (2) Egon L. Krist


                  Tilføjelse, O.E.I. html til artiklen ”I KRISTUS” (side 21 afsnit 77)

(1.) Vi må skille mellem de messianske jøder på Jesu tid og frem til år 70 efter Messias,
(2.) og de messianske jøder som lever nu.

De første hørte med til ”Riget for Israel” og var forpligtet på Mose Torah og Jesu undervisning
og Jesu undervisning om den.

Fra Paulus fik vi en ny type undervisning, Moshe Torah er ophævet/sat til side, (Ef.2,15. Kol.2,14) og Nåden kom ind som DET ENESTE MIDDEL TIL FRELSE.
Dette betyder at de messianske jøder, som blev frelst ved Paulus’ undervisning blev tilhørende det Kristne legeme (menigheden) og får del i bortrykkelsen.

Medens de messianske jøder, som kom til tro under Mose loven og Jesu undervisning, hørte med til jødernes forsamling, SOM HAR HELT ANDRE SIGTEMÅL end den kristne forsamling.
Jøderne skal styre verden i 1000 års riget.
Medens den kristne menighed skal styre over det øvrige skaberværk fra Himmelen.
Side 15; afsnit 46 og 47:
Den som er genfødt har iklædt sig Kristus; Gal.3,27. Det er ikke vanddåben som er beskrevet her, men GENFØDELSENS DÅB. Paulus afskaffede vanddåben for den kristne forsamling i år 51. Da fik han en ny åbenbaring af Herren om at vanddåben var uforenelig med det budskab som han forkyndte. Se 1.Kor.1,14-18 og 2,1-2.
Kristus har frigjort os til frihed: Gal.5,1. Dette udsagn gælder den jødiske del af den kristne menighed. Den er frigjort fra Moseloven. Vi hedninger har aldrig været under denne lov, men vi har været under samvittighedens lov. Se Romerbrevet 2.12-15.

Artiklen; ”Peter og Paulus” side 4;
De jøder som hører med til den kristne forsamling i dag, er frie i forhold til Mose-lovens bestemmelser; Rom.11,32. (s.8 e) Det er blevet hævdet at det var Paulus som døbte disse, men det ER GALT, disse 12 blev medlemmer af den kristne menighed. (f.) Paulus brød den aftale som han havde med apostlene, om at det blot var dem som skulle forkynde i Israel og i Jerusalem. Dette skete i år 58. Se Ap.Gr.21,17-23. - - Det siger sig selv at man ikke kan forkynde to forskellige budskaber i samme menighed. Mange kristne er usikre på om de er frelst eller ikke, for de læser i brevene til de 7 lilleasiatiske menigheder at Gud kræver FULDKOMNE GERNINGER for at blive bevaret som troende Johs. Åb.3,2.. Jeg kan berolige de troende som har problemer med dette. Dette angår ikke den kristne menighed. Den er frelst af nåde ved tro uden gerninger: Ef.2,8-9. Tak Gud for nåden og glæd dig i den !
Efter år 70 var nådetiden for jøderne ude. Da havde Guds kaldt på dem helt fra Abraham og til år 70 efter Messias, det bliver 4070 år.
(Se min bog: ”Mattæus Evangeliet, Jesu liv og lære.)
Provers.8,22-.