torsdag den 14. marts 2013

Spørgsmål og opgaver 9. Oskar Edin Indergaard


Kristen bokproduksjon. Oskar Edin Indergaard, 6630 Tingvoll, Norge. Tlf : 71531436
JESU GENKOMST: BIND 5

"STJERNEHIMMELENS
FORKYNDELSE"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvilke 4 typer forkyndelser har vi ?
2. Hvad er solens Zodiak ?
3. Hvor mange stjernebilleder har den ?
4. Hvor mange billeder hører med til hvert enkelt stjernebillede ?
5. Hvor mange stjernebilleder bliver det tilsammen ?
6. Hvordan er solen Zodiak og de andre stjernebilleder indtegnet på stjernekortet ?
7. Hvad er det som afgrænser de forskellige stjernebilleder ?
8. Hvad er det som særligt beviser at det er Gud som har givet stjernerne navne, og at frelseshistorien
er nedskrevet i stjernebillederne ?
9. Hvad skrev Filon om Abraham ?
10. Hvad skrev Baleus og Moreri om Adam ?
11. Hvad skrev den jødiske historiker Flavius Josephus om dette budskab som Gud havde nedlagt i
stjernebillederne ?
12. Hvad kaldte jøderne Enok ?
13. Hvad sagde Origenes om Enoks bog ?
14. Hvilke 2 kilder kunne Enok, den 7. fra Adam have, når han udtalte sig om Jesu genkomst ?
15. Hvornår fik menneskerne oplysninger om de store frelses historiske begivenheder ?
16. Hvor gamle er de forskellige Zodiaker ?
17. Hvilke 2 forskellige budskaber har stjernehimmelen ?
18. Hvad betyder det hebraiske ord som vi har oversat med "tegn" i 1.Mos.1,14 ?
19. Hvad betyder det ord som vi har oversat med "tider" ?
20. Hvilke 2 budskaber har himmelen ?

Side 20


"SALME 19"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvad er indholdet i Salme 19,1-7 ?
2. Hvilke 8 kommentarer har vi givet når det gælder Salme 19 ?
3. Hvad er solen et billede på ?
4. Hvor i 1. Mosebog befinder verden sig med henblik på det moralske niveau som verden endnu har ?
5. Hvilke 4 betydninger har ordet "himmel" i Bibelen ?
6. Hvad var hensigten med at Gud skabte solen, månen og stjernerne ifølge. 1.Mos.1,14 ?

Side 23


"HEDNINGERNES FORHOLD TIL GUD"

Spørgsmål og opgaver.
1. Hvad betyder det når der står i Rommer brevet 10,18, at "deres røst gik ud til hele verden" ?
2. Hvad betyder det græske ord som vi har oversat med "røst" ?
3. Hvilke 15 forskellige Guds beviser har menneskerne haft op gennem historien ?
4. Hvad sker der med mennesket når det forkaster de forskellige vidnesbyrd om Guds eksistens ?
5. Hvad skete med Paulus da han kom til Athen ?
6. Hvorfor kan Gud dømme menneskerne ?
Side 28


"FORHOLDET MELLEM ASTRONOMI
OG ASTROLOGI"

Spørgsmål og opgaver.

1. Fra hvilke sprog kommer navnene på de forskellige stjernebilleder og stjerner ?
2. Hvad er astronomi, og hvad ligger til grund for ordet ?
3. Hvad er astrologi, og hvad ligger til grund for ordet ?
4. Hvor var det menneskerne særlig beskæftigede sig med både astronomi og astrologi i gammel tid ?
5. Hvad er forskellen på astronomi og astrologi set ud fra Guds åbenbaringen ?
6. Hvad betyder det at Babylonierne ønskede at bygge en by og et tårn, som skulle nå op til himmelen
1.Mos.11,4 ?
7. Hvordan skal vi forstå Betlehem stjernen ?
8. Hvordan har den moderne og hedenske astrologi opstillet Zodiaken ?
9. Hvad hedder de 12 stjernebilleder, og hvorledes er de oversat med på norsk ?
10. Hvilket stjernebillede må vi begynde med når vi skal beskrive frelses historien ?
11. Hvilket må vi afslutte med ?
12. Med hvilket stjernebillede begyndte de ældste Zodikaene ?

Side 32


"STJERNEBILLEDERNE OG DEN FRIE
NÅDES TIDSPERIODE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvorfor giver de 48 stjernebilleder os specielle oplysninger om den kristne menigheds tidsperiode-
og de Ny. nytestamentlige hemmeligheder ?
2. Hvilket tidsrum i frelses historien bliver beskrevet i stjernebillederne ?
3. Hvorfor skal Guds kundskab om stjernebillederne igen frem nu i ende tiden ?
4. Hvad skal ske med Satan i endens tid ?
5. Hvad skal ske med herrens herlighed nu i ende tiden ?

Side 34


"EN KORT OVERSIGT OVER
FRELSESHISTORIEN SOM DEN ER
FREMSTILLET I STJERNEBILLEDERNE"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvor mange stjernebilleder indeholder Zodiaken ?
2. Hvor mange hoveddele kan vi inddele den ?
3. Hvad beskriver første del, og hvilke stjernebilleder indgår i den ?
4. Hvad beskriver anden del, og hvilke stjernebilleder indgår i den ?
5. Hvad beskriver tredje del, og hvilke stjernebilleder indgår i den ?

Side 36


"STJERNEBILLEDET VIRGO"
(JOMFRUEN)

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er Virgo et billede på ?
2. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på kortet ?
3. Hvad er "greina" eller "kvisten" og "kornstråene" et billede på ?
4. Hvor mange stjerner er der i dette billede ?
5. Hvad betyder navnene på de forskellige stjerner ?
6. Hvad hedder det første stjernebillede i Virgo ?
7. Hvordan er dette indtegnet på stjernekortet ?
8. Hvad betyder navnet Coma ?
9. Hvor mange stjerner er der i stjernebilledet Coma ?
10. I hvilket stjernebillede kan Betlehems-stjernen være kommet til syne ?
11. Hvad sagde Bileam om denne stjerne ?
12. Hvordan skal vi betragte Betlehems-stjernen ?
13. Hvad kan "Menneske sønnens tegn" være ?
14. På hvilken måde er dette stjernebillede blevet korrumperet i oldtiden ?
15. Hvordan forholdt kongerne i Israel sig til den babylonske og kanaanæiske religion ?
16. Hvad gjorde den romersk-katolske kirke med det babylonske mor barn motiv ?
17. Hvilke konsekvenser fik dette ?
18. Hvad hedder det andet stjerne billede i Virgo ?
19. Hvordan er Centaurus indtegnet på stjernekortet ?
20. Hvad er det hebraiske og det arabiske navn på dette stjernebillede, og hvad betyder navnene ?
21. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
22. Hvad er navnet på nogle af stjernerne , og hvad betyder navnene ?
23. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
24. Hvad hedder det tredje stjernebillede i Virgo ?
25. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
26. Hvad betyder Boøtes ?
27. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
28. Hvad betyder navnene på en del af stjernerne ?
29. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 43


"STJERNEBILLEDET LIBRA (VÆGTEN)"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad er det andet stjernebillede i Zodiaken ?
2. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
3. Hvad betyder Libra ?
4. Af hvor mange stjerner består dette stjernebillede ?
5. Hvad betyder navnene på en del af stjernerne ?
6. Hvad betyder dette stjernebillede ?
7. Hvilken anden tradition er knyttet til dette stjernebillede ?
8. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
9. Hvad står Scorpio for ?
10. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
11. Hvad betyder det arkadiske navn "Gir tab" ?
12. Hvad er det første stjernebillede i Libra ?
13. Hvad betyder ordet Crux ?
14. Hvad betyder det hebraiske ord "Adom" ?
15. Hvad betyder det hebraiske ord "Tau", og hvorledes bliver det skrevet ?
16. Af hvor mange stjerner består dette stjernebillede ?
17. Hvad betyder dette stjernebillede ?
18. Hvad skete med dette stjernebillede efter Jesu død ?
19. Hvad betyder det at dette stjernebillede forsvandt over Israel ?
20. Hvad er det andet stjernebillede i Libra ?
21. Hvad er de to latinske navne på dette stjernebillede, og hvad betyder de ?
22. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
23. Hvad er det hebraiske navn på dette stjernebillede , og hvad betyder det ?
24. Hvem er det der sårer eller dræber Lupus ?
25. Hvem er Centaurus et billede på ?
26. Hvilke to betydninger har det at Lupus bliver såret eller dræbt af sig selv ?
27. Hvad er det tredje stjernebillede i Libra ?
28. Hvad betyder ordet Corona ?
29. Hvad hedder det hebraiske og det arabiske navne på dette stjernebillede, og hvad betyder de ?
30. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
31. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
32. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
33. Hvornår bliver Jesus indsat som konge ?
34. Hvad betyder det at Jesus skal have mange kroner ?

Side 50


"STJERNEBILLEDET SCORPIO
(SKORPIONEN)"

Spørgsmål og opgaver.

1. Hvad hedder det tredje stjernebillede i Zodiaken ?
2. Hvad betyder navnet Scorpio ?
3. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
4. Hvad er de hebraiske, arabiske og koptiske navne på dette stjernebillede, og hvad betyder de ?
5. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
6. Hvad hedder den ene af stjernerne på arabisk og latin, og hvad betyder navnene ?
7. Hvilken anden tradition er knyttet til dette stjernebillede ?
8. Hvad betyder dette stjernebillede ?
9. Hvad er det første og det andet stjernebillede i Scorpio ?
10. Hvordan er de indtegnet på stjernekortet ?
11. Hvor mange stjerner er der i disse to stjernebilleder ?
12. Hvad hedder de forskellige stjerner, og hvad betyder navnene ?
13. Hvad betyder disse to stjernebilleder ?
14. Hvad hedder det tredje stjernebillede i Scorpio ?
15. Hvad betyder ordet Hercules ?
16. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
17. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ,og hvad betyder navnene på de forskellige stjerner
18. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede, og hvad betyder navnene på de forskellige stjerner
19. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 55


STJERNEBILLEDET SAGITTARIUS
BUESKYTTETEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det fjerde stjernebillede ?
 2. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 3. Hvad er de forskellige navne på dette stjerne billede, og hvad betyder
ordene ?
 1. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 2. Hvad er navnene på en del af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 3. Hvad betyder dette stjernebillede ?
 4. Hvad hedder det første stjernebillede i Sagittarus ?
 5. Hvad betyder ordet Lyra ?
 6. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 7. Hvad er navnene på nogle af stjernerne af hvad betyder navnene ?
 8. Hvad betyder dette stjernebillede ?
 9. Hvad hedder det tredje stjernebillede i Sagittarius ?
 10. Hvad betyder ordet ”Draco” ?
 11. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 12. Hvordan er det indtegnet i den gamle ægyptiske Zodiaken ?
 13. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 14. Hvad kaldes de forskellige stjerner, og hvad betyder navnene ?
 15. Hvad er sket med stjernen ”Thuban”, og hvad er dette et billede på ?
 16. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 61


STJERNEBILLEDET CAPRICORUS
(SØGED ELLER GEDEFISKEN)”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det femte stjernebillede ?
 2. Hvad betyder Capricornus ?
 3. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 4. Hvad er det hebraiske navn på dette stjernebillede, og hvad er betydningen ?.
 5. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 6. Hvad hedder de forskellige stjerner, og hvad betyder navnene ?
 7. Hvad betyder dette stjernebillede ?
 8. Hvad hedder det flg. stjernebillede i Capricornus ?
 9. Hvordan er Sagitta indtegnet på stjernekortet ?
 10. Hvad er det hebraiske navn på dette stjernebillede og hvad betyder det ?
 11. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 12. Hvad betyder dette stjernebillede ?
 13. Hvad hedder det andet stjernebillede i Capricornus ?
 14. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 15. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede
 16. Hvad hedder de forskellige stjerner, og hvad betyder navnene ?
 17. Hvad er ørnen et billede på ?
 18. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 19. Hvad er det tredje stjernebillede i Capricornus ?
 20. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 21. Hvad er de forskellige navne på dette stjernebillede og hvad betyder det ?
 22. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 23. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 24. Hvilke to ting symboliserer vandet ?

Side 67


STJERBEBILLEDET AQUARIUS
(VANDBÆREREN)”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det sjette stjernebillede i Zodiaken ?
 2. Hvad betyder Aquarius ?
 3. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 4. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 5. Hvad er navnene på en del af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 6. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 7. Hvad er det første stjernebillede i Aquarius ?
 8. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 9. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 10. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 11. Hvad er det tidsalderlige liv ?
 12. Hvad er det andet stjernebillede i Aquarius ?
 13. Hvordan er Pegasus indtegnet på stjernekortet ?
 14. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 15. Hvad hedder en del af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 16. Hvornår skal riget for Israel oprettes ?
 17. Hvad står der i Hoseas 5,15-6,2 og Johannes 1-2 ?
 18. Hvad betyder dette ?
 19. Hvad er det tredje stjernebillede i Aquarius ?
 20. Hvad betyder Sygnus ?
 21. Hvordan er Sygnus indtegnet på stjernekortet ?
 22. Hvad er navnene på en del af stjernerne i dette stjernebillede og
hvad betyder navnene ?
 1. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 2. Hvornår skal Jesus komme tilbage ?

Side 73.


STJERNEBILLEDET PISCES
(FISKENE)”


Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad hedder det syvende stjernebillede ?
 2. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 3. Hvad hedder dette stjernebillede på ægyptisk, hebraisk og syrisk ?
 4. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 5. Hvad er navnet på nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 6. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 7. Hvilke to kategorier har vi ?
 8. Hvad vil dette sige ?
 9. Hvad er det første stjernebillede i Pisces ?
 10. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 11. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 12. Hvilken nations skal først blive frelst ?
 13. Hvornår vil denne frelse finde sted ?
 14. Hvad vil det sige at Gud skal udgyde sin Ånd over alt kød ?
 15. Hvad er det andet billede i Pisces ?
 16. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 17. Hvad hedder dette stjernebillede på ægyptisk og hebraisk ?
 18. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 19. Hvad er navnene på nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 20. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 21. Hvad er det tredje stjernebillede i Pisces ?
 22. Hvordan er Cepehus indtegnet på stjernekortet ?
 23. Hvad er det ægyptiske, det græske og det etiopiske navn på kongen ?
 24. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 25. Hvad hedder nogen af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 26. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 27. Hvad skal Jesus gøre ifm. sin genkomst ?
 28. Hvad er de 12 stjerner i Cepehus kongekrone et billede på ?

Side 81STJERNEBILLEDET ARIES (HØVDINGEN
ELLER HOVEDET)”
Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det ottende stjernebillede ?
 2. Hvordan er Aries indtegnet på stjernekortet ?
 3. Hvad er det hebraiske, arabiske og akkadiske navn på Aries ?
 4. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 5. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 6. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 7. Hvorfor er Aries så afslappet og rolig ?
 8. Hvad er det første stjernebillede i Aries ?
 9. Hvad betyder Cassiopeia ?
 10. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 11. Hvad hedder det på arabisk og ægyptisk ?
 12. Hvad hed oprindelig dette stjernebillede ?
 13. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 14. Hvad hedder nogle af navnene på stjernerne, og hvad betyder navnene
 15. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 16. Hvem er Herrens brud oh Hustru ?
 17. Hvad er ”Lammets” eller ”Kongesønnens bryllup” ?
 18. Hvorfor er den kristne menighed ikke Herrens brud og hustru ?
 19. Hvad er den kristne menighed ?
 20. Hvad er det andet stjernebillede i Aries ?
 21. Hvordan er Cetus indtegnet på stjernekortet ?
 22. Hvor på stjernehimmelen er Cetus indtegnet ?
 23. Hvad er det gamle ægyptiske navn på dette stjernebillede ?
 24. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 25. Hvad er navnene på nogle af stjernerne ?
 26. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 27. Hvad betyder det at Cetus er indtegnet fjernet på syd himmelen ?
 28. Hvad er det tredje stjernebillede i Aries ?
 29. Hvad betyder ordet Persesus ?
 30. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 31. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 32. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 33. Hvad er navnet på det hoved som Perseus holder i sin venstre hånd ?
 34. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 89


STJERNEBILLEDET TAURUS
(HØVDINGEN)”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad hedder det niende stjernebillede ?
 2. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 3. Hvad hedder Taursu på ægypter. og hebr. , og hvad betyder navnene ?
 4. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 5. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 6. Hvad hedder det første stjernebillede i Taurus ?
 7. Hvad betyder Orion ?
 8. Hvordan er han indtegnet på stjernekortet ?
 9. Hvad hedder nogle af stjernerne og hvad betyder navnene ?
 10. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 11. Hvad vil det sige at Orion er det mest lysende af alle stjernebillederne ?
 12. Hvad vil det sige at alle mennesker i hele verden kan se dette stjernebillede ?
 13. Hvad er det andet stjernebillede i Taurus ?
 14. Hvordan er Eridanus indtegnet på stjernekortet ?
 15. Hvor havde denne elv sin begyndelse, ifølge. Den gamle Ægyptiske Zodiaken ?
 16. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 17. Hvad er navnene på nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 18. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 19. Hvad hedder det tredje stjernebillede i Taurus ?
 20. Hvad betyder ordet Auriga ?
 21. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 22. Hvordan er Auriga indtegnet på stjernekortet ?
 23. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvilken betydning har navnene ?
 24. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 98


STJERNEBILLEDET GEMINI”
(TVILLINGENE)

Spørgsmål og opgaver,

 1. Hvad er det tiende stjernebillede ?
 2. Hvad betyder ordet Gemini ?
 3. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 4. Hvad er det som kendetegner dette stjernebillede ?
 5. Hvordan er det indtegnet i den gamle ægyptiske Zodiaken ?
 6. Hvad er tvillingerne kaldt i Apostlenes Gerninger 28,11 ?
 7. Hvad er det koptiske og det hebraiske navn på stjernebilledet ?
 8. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 9. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvilken betydning har navnene ?
 10. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 11. Hvad er det første stjernebillede i Gemini ?
 12. Hvordan er Lepus indtegnet på stjernekortet ?
 13. Hvordan var Lepus indtegnet i d. gl. persiske og ægyptiske Zodiaken
 14. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 15. Hvad er navnene på nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 16. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 17. Hvad er det andet stjernebillede i Gemini ?
 18. Hvad betyder Canis major, og hvordan er dette stjernebillede indtegnet
 19. Hvordan er det gamle ægyptiske, persiske og akkadiske stjernebillede
Indtegnet på Zodiken, og hvad betyder navnene ?
 1. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede og hvad betyder navnene ?
 2. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 3. Hvad er det tredje stjernebillede i Gemini ?
 4. Hvad hedder dette stjernebillede, og hvordan er det indtegnet på stjernekortet.
 5. Hvad hedder dette stjernebillede i den gamle ægyptiske Zodiaken,
og hvad betyder navnet ?
 1. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 2. Hvad er navnene på nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 3. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 107

STJERNEBILLEDET CANCER”
(KRABBEN)

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det ellevte stjernebillede i Zodiaken ?
 2. Hvad hedder dette stjernebillede, og hvad betyder ordet ?
 3. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 4. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 5. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 6. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 7. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 8. Hvad er det første stjernebillede i Cancer ?
 9. Hvordan er dette stjernebillede indtegnet på stjernekortet ?
 10. Hvordan kan vi vide at dette stjernebillede er blevet forandret ?
 11. Hvilket navn burde dette stjernebillede have haft ?
 12. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 13. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvad hedder navnene ?
 14. Hvad er sket med Polar-stjernen ?
 15. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 16. Hvad betyder det at Polar-stjernen har skiftet position på himmelen ?
 17. Hvad er det andet stjernebillede i Cancer ?
 18. Hvordan er det indtegnet på stjernekortet ?
 19. Hvad er det hebraiske og arabiske navn på stjernebilledet, og hvad betyder navnet
 20. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 21. Hvad hedder nogle af stjernerne, og hvad betyder de ?
 22. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 23. Hvor mange jøder er der i verden i dag ?
 24. Hvornår vil vi få den virkelige store indvandring af jøder til Israel ?
 25. Hvad er det tredje stjernebillede i Cancer ?
 26. Hvordan er Argon indtegnet på stjernekortet ?
 27. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 28. Hvad hedder nogle af stjernerne , og hvad betyder navnene ?
 29. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 118

STJERNEBILLEDET LEO”
(LØVEN)

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det tolvte stjernebillede ?
 2. Hvordan er Leo indtegnet på stjernekortet ?
 3. Hvor er Leo indtegnet på stjernekortet i forhold til Virgo ?
 4. Hvad hedder dette stjernebillede på ægyptisk, hebraisk, syrisk og
arabisk, og hvad betyder navnene ?
 1. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 2. Hvad hedder nogle af stjernerne , og hvad betyder navnene ?
 3. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 4. Hvad er det første stjernebillede i Leo ?
 5. Hvad betyder Hydra ?
 6. Hvordan er Hydra indtegnet på stjernekortet ?
 7. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 8. Hvad er navnene på nogle af stjernerne, og hvad betyder navnene ?
 9. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 10. Hvad er det andet stjernebillede i Leo ?
 11. Hvordan er Crater indtegnet på stjernekortet ?
 12. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 13. Hvad symboliserer 13 tallet ?
 14. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?
 15. Hvad er det tredje stjernebillede i Leo ?
 16. Hvordan er Corvus indtegnet på stjernekortet ?
 17. Hvad hed dette stjernebillede i den gamle ægyptiske Zodiaken,
og hvad betyder navnet ?
 1. Hvor mange stjerner er der i dette stjernebillede ?
 2. Hvad hedder et af stjernerne, og hvad betyder navnet ?
 3. Hvad symboliserer dette stjernebillede ?

Side 125

MÅNENS ZODIAK”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange stationer er der i månens gang over himmelen ?
 2. Hvad hedder disse , og hvad betyder navnene ?
 3. Hvad er disse billeder eller symboler på ?
 4. Til hvilket stjernebillede hører de forskellige stationer ?

Side 129

DET ER MÅNEN SOM SKAL
BETEMME TIDEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilken opgave har solen, stjernerne og stjernebillederne fået
ifm. den bibelske profeti ?
 1. Hvilken opgave har månen fået ?
 2. Hvor længe vare et år i gammel tid ?
 3. Hvornår hører vi for første gang om denne kalender,
som havde en måned på 30 dage ?
 1. Med hvilken tidslængde er den bibelske profeti opgivet ?
 2. Hvilken benævnelse har et profetisk år i Bibelen ?
 3. Hvor langt er et måne år i vor tid ?
 4. Hvor langt er et tropisk år ?
 5. Hvorledes er ændringen, i og med at året er blevet udvidet
fra 360 dage og til 365,2422 dage ?
 1. Hvornår blev kalenderen i de forskellige civilisationer forandret ?
 2. Hvilken længde på året må vi bruge i dag når vi skal udregne tiden
for opfyldelsen af en profetisk begivenhed ?
 1. Hvilken længde på året kan vi regne med når det gælder Guds
tidsskema på 7 dage a. 1000 år


MÆLKEVEJEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er Mælkevejen ?
 2. Hvor går den på himmelen ?
 3. Hvor mange stjernebilleder er der i den ?
 4. Hvad symboliserer de 6 første og de 6 sidste stjernebilleder ?
 5. Hvilke 12 stjernebilleder er der og hvad symboliserer de ?

Side 135

BETYDNINGEN AF DE 12
PATRIARKERS NAVNE”

 1. Hvilken betydning har navnene til de 12 patriarker
som er beskrevet i 1.Mosekap.5. ?
 1. Til hvilke stjernebillede svarer de forskellige navne ?


DE 12 PATRIARKERS LIV PEGER
FREMOVER MOD 6000 ÅR,DEN
KRISTNE MENIGHEDS
BORTRYKKELSE, ENDENS TID og 1000
års-riget”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er de 12 patriarker forbilleder på ?
 2. Hvad betyder navnet Adam ?
 3. Hvad er han et billede på ?
 4. Hvor længe er ”en dag i Herrens øjne”. ?
 5. Hvad er det som viser at Adam peger fremover mod det første årtusinde ?
 6. Hvor gammel blev Adam ?
 7. Hvad betyder navnet Set ?
 8. Hvad er han et forbillede på ?
 9. Hvad er det som viser at Set peger fremover mod det andet årtusinde ?
 10. Hvor gammel blev han ?
 11. Hvad betyder navnet Enos ?
 12. Hvad er Enos et forbillede på ?
 13. Hvad skete på Enos tid med Herrens navn ?
 14. Hvad er det som viser at Enos peger fremover mod det 3 årtusinde ?
 15. Hvor gammel blev han ?
 16. Hvad betyder navnet Kenan ?
 17. Hvad er Kenan et forbillede på ?
 18. Hvad er det som viser at Kenan peger fremover mod det 4 Årtusinde
 19. Hvor gammel blev han ?
 20. Hvad betyder navnet Mahalalel ?
 21. Hvad er Mahalalel et forbillede på ?
 22. Hvad er det som viser at Mahalalel pege fremover mod det 5 Årtusinde
 23. Hvor gammel blev han ?
 24. Hvad betyder Jared ?
 25. Hvad er Jared et forbillede på ?
 26. Hvad er det som viser at Jared peger fremover mod det 6 Årtusinde ?
 27. Hvor gammel blev han ?
 28. Hvad betyder navnet Enok ?
 29. Hvad er Enok et forbillede på ?
 30. Hvad er det som viser at Enok peger fremover mod den kristne
menigheds bort-atomar ?
 1. Hvilket tal får vi når vi summerer levealderen på de første 7 patriarker
 2. Hvad skete da Adam var 810 år ?
 3. Hvilket årstal får vi når vi lægger 120 år til 5879 år ?
 4. Hvorfor er alle årstal frem imod år 2000 vigtige ?
 5. Hvor gammel blev Enok ?
 6. Hvad betyder navnet Metusalem ?
 7. Hvad er han et forbillede på ?
 8. Hvad er det som viser at han peger fremover mod Jesu sejer
over sine fjender i endens tid ?
 1. Hvor gammel blev han ?
 2. Hvad betyder navnet Lamek ?
 3. Hvad er han et forbillede på ?
 4. Hvad er det som viser at Lamek peger mod Jesu genkomst til Israel ?
 5. Hvor gammel blev han ?
 6. Hvad står tallet 777 for ?
 7. Hvad betyder navnet Noa ?
 8. Hvad er Noa et forbillede på ?
 9. Hvilken betydning har 8 tallet ?
 10. Hvilken betydning har 10 tallet ?
 11. Hvordan skal Menneskesønnens dage være ?
 12. Hvad er det som viser at Noa er et forbillede på de troende jøder –
som skal blive frelst i endens tid ?
 1. Hvor gammel blev han ?
 2. Hvad betyder navnet Som ?
 3. Hvad er han et forbillede på ?
 4. Hvad er det som viser at han er et forbillede på Jesus som konge ?
 5. Hvad betyder navnet Arpaksal ?
 6. Hvad er han et forbillede på ?
 7. Hvad er det som viser at han er et forbillede på Jesus som konge ?

Side 147
DE 12 STJERNEBILLEDER OG ISRAELS
12 STAMMER”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvordan kan vi vide at Israels 12 stammer blev identificeret
med de 12 stjernebilleder ?
 1. Hvilke 4 forskellige oplysninger har vi lagt til grund i undersøgelsen ?
 2. Hvad betyder Sebulon ?
 3. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 4. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 5. Hvilket stjernebillede blev knyttet til Sebulon stammen ?
 6. Hvad betyder Levi ?
 7. Hvorfor fik denne stamme ikke noget landområde i Israel ?
 8. Hvilke opgaver fik denne stamme ?
 9. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 10. Hvilket stjernebillede blev knyttet til Levi stamme ?
 11. Hvad betyder Dan ?
 12. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 13. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 14. Hvorfor er det sandsynligt at antage at Dans stamme vil samarbejde
med Antikrist ?
 1. Hvad vil ske når stammen opdager at Antikrist ikke er Messias ?
 2. Hvilket stjernebillede blev knyttet til denne stamme ?
 3. Hvad betyder Aser ?
 4. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 5. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 6. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 7. Hvad betyder Naftalin ?
 8. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 9. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 10. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 11. Hvad betyder Ruben ?
 12. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 13. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 14. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 15. Hvad betyder Simon ?
 16. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 17. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 18. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 19. Hvad betyder Gad ?
 20. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 21. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 22. Hvad betyder Josef ?
 23. Hvorfor fik Josef ikke noget landområde i Israel
 24. Hvad hed Josefs to sønner ?
 25. Hvad betyder navnene Efraim og Manasse ?
 26. Hvor i Israel fik de landområder ?
 27. Hvad sagde Jakob og moses om Josef, Efraim og Manasse ?
 28. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 29. Hvad betyder Benjamin ?
 30. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 31. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 32. Hvad kaldte Rakel sin søn ved hans fødsel ?
 33. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 34. Hvad betyder Issakar ?
 35. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 36. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 37. Hvilket stjernebillede blev der knyttet til denne stamme ?
 38. Hvad betyder Juda ?
 39. Hvilket landområde fik denne stamme ?
 40. Hvad sagde Jakob og Moses om denne stamme ?
 41. Hvilket stjernebillede blev der knyttet il denne stamme ?

Side 156


HEMMELIGE BUDSKABER OM DEN
KRISTNE MENIGHEDS
BORTRYKKELSE I TENACH”

Spørgsmål og opgaver.

 1. På hvilken måde kan man finde hemmelige ord og budskab –
I den hebraiske tekst ?
 1. Hvad er ELS ?
 2. Hvor ofte har man fundet navnet Yeshua i den hebraiske tekst ?
 3. Hvad er ordet ”bortrykkelse” på hebraisk ?
 4. Hvor i Tenach har man fundet dette ord ?
 5. Hvad er det moderne ord for ”bortrykkelse” ?
 6. Hvor finder vi det i Tenach ?

GUDS NAVN I ESTERS BOG”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor i Esters bog finder vi Guds navn skjult i teksten ?
 2. Hvad betyder ”El Shaddai ?
 3. Hvad betyder ”Adonai et ” ?
 4. Hvad betyder ”aleph Elohim tavh” ?
 5. Hvad betyder ”Yeshua” ?
 6. Hvad betyder ”Mashiach yatza” ?
 7. Hvor i Esters bog finder vi de 4 bogstaver (Yhvh) i Guds navn i
fire påfølgende ord ?
 1. Hvad er disse 4 ord oversat med i den norske tekst ?
 2. Hvor forkommer ordet ”EHYH” i Esters bog ?
 3. Hvad betyder dette ord ?

Side 167

JESU GENKOMST SKAL EFTERFØLGES AF
STORE TEGN I SOL, MÅNE,
STJERNERNE OG PLANETERNE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke kosmiske tegn vil vi få i forbindelse med Jesu genkomst ?
 2. Hvad siger N.T. om dette ?
 3. Hvilke forskellige teorier er der om den stjerne som vismændene så ?
 4. Hvor mange konjuktioner var der mellem Jupiter og Saturn i år 7 f.Kr.
 5. Hvad skete med hovedet til det barn som lå i Comas favn ?
 6. Hvad skete med denne supernova ?
 7. Hvilke konjunktioner var der i årene 3-2 før Kristus ?
 8. Hvad profeterede Jakob om Juda (1.Mos.49,8-10)
 9. Hvilken stjerne er ”kongestjernen” ?
 10. Hvilken planet er ”kongeplaneten” ?
 11. Hvad vil ske i maj år 2000 ?
 12. Hvad skrev E.W.Bullinger om den afsluttende del af stjernebillederne ?
 13. Hvilke stjernebilleder fortæller os om endens tid og Guds vrede ?
 14. Hvad vil ske med Saturn i årene 2000-2007 ?
 15. Hvad var Saturn kendt for i de gamle zodikaene ?
 16. Hvad har Regulus i Leos hoved ?

Side 173


DER VAR TO FULDSTENTIGE
MÅNEFORMØRKELSER I ISRAEL I
1996

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvor mange fuldstændige måneformørkelser var der i Israel i 1996 ?
 2. Hvornår var disse ?
 3. Hvad er en måneformørkelse ?
 4. Hvornår vil vi igen få en fuldstændig måneformørkelse ?
 5. Hvad kaldes en fuldstændig måneformørkelse ?
 6. Hvilke to jødiske højtider bliver afholdt ved fuldmåne ?
 7. Hvad skrev Jesefus om den måneformørkelse som var over Israel -
I året 1 før Messias ?
 1. Hvad mente tidligere generationer om månens betydning ?
 2. Hvilken guddommelig hensigt har solen, månen, stjernerne og
konstellationerne ?
 1. Hvad skete på stjernehimmelen på den jødiske nytårsaften d.13/9.96 ?

Side 177
ANDRE TEGN I HIMMELRUMMET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er en U.F.O. ?
 2. Hvor mange forklaringer er der på dem ?
 3. Hvilket syn er det rette ?
 4. Hvad er Guds ”vogne” og ”heste” ?
 5. Hvad skete i 1994 med Jupiter ?
 6. Hvad er en kvassar ?
 7. Hvad er et ”sort hul” ?
 8. Hvordan virker det ?
 9. Hvad vil ske med jorden og planeterne dersom de bliver suget op –
af de sorte huller ?
 1. Hvad siger Bibelen om dette ?
 2. Hvad er opdaget i Orion Nebula ?
 3. Hvad kan dette være ?

Side 181


DEN RIGTIGE OVERSÆTTELSE AF
ORDENE ”OLAM” OG ”AION”

 1. Hvordan skal vi oversætte ordene ”olam” og ”aion” ?
 2. Hvordan skal vi oversætte adjektivet ”ainios” ?
 3. På hvilke to områder bliver disse ord galt oversat ?
 4. Hvilket ord har vi på græsk for ”verden” ?
 5. Hvad betyder udtrykket ”eis ton aiona” ?
 6. Hvordan skal vi oversætte disse ord ifm. ”Gud”, ”Jesus”.
evigheden”, ”frelsen” og ”dommen” ?
 1. Hvordan ser man på ”tiden” i hebraisk tankegang ?
 2. Hvordan ser man på ”evigheden” i hebraisk tankegang ?

Side 189


BEGREBENE ”PLEROMA”, ”KAIROS”,
SYNTELEIA” OG ”TELOS”.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det som bestemmer når en ny tidsalder eller tidsperiode indledes ?
 2. Hvad betyder det græske ord ”pleroma” ?
 3. Hvilke tre forskellige egenskaber har ordet ?
 4. Hvad betyder det græske ord ”karios” ?
 5. Hvad betyder det græske ord ”synteleia” ?
 6. Hvad betyder det græske ord ”telos” ?
 7. Hvad betyder det i de eskatologiske tekster ?
 8. Hvordan skal vi oversætte dette ord i Romerbrevet 10,4. ?
 9. Hvilken forandringer er der sket med Moseloven i den frie nådes tidsperiode ?
 10. Hvilket forhold skal jøderne have til Moseloven i denne tidsperiode ?

Side 193

ANDRE TIDSUDTRYK I DET NY TESTAMENTE
SOM ER BESLÆGTET MED
AION” OG ”AIONIOS”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke ord og udtryk bruges på græsk for at udtrykke det som skal vare for ”evig” eller for ”bestandig” ?


DE FORSKELLIGE DAGE I
FRELSEHISTORIEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er det hebraiske og det græske ord for ”dag” ?
 2. Hvilken tidslængde kan ordet ”dag” have ?
 3. Hvad er ”Menneskets dag” ?
 4. Hvad er ”Frelsens dag” ?
 5. Hvad er ”Jesu Kristi dag” ?
 6. Hvad er ”Herrens dag” ?
 7. Hvad betyder udtrykket ”De sidste dage” ?
 8. Hvad betyder udtrykket ”I de sidste dage” ?
 9. Hvad er ”Menneskesønnens dage” ?
 10. Hvad er ”Menneskesønnens dag” ?
 11. Hvad er ”Gengældelsens Dage” ?
 12. Hvad betyder betegnelsen ”efter 2 dage” og ”på den tredje dag” ?
 13. Hvad er ”Den sidste dag” ?
 14. Hvad er ”Vredens dag” ?
 15. Hvad er ”Den store dag” ?
 16. Hvad er ”Guds dag” ?

Side 204


DE FORSKELLIGE TIDSALDRE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke to ord ligger til grund for ordet ”tidsalder” ?
 2. Hvilke to forskellige definitioner har vi på en tidsalder ?
 3. Hvad vil det sige at får del i frelsen ?
 4. Hvem er det som har skabt tidsaldrene ?
TIDSALDRENE FØR SKABELSEN AF
ADAM OG EVA”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor har vi få kundskaber om de forrige tidsaldre ?
 2. Hvad blev skabt først ?
 3. Hvordan gik det med Satan ?
 4. Hvorfor ønskede Gud at skabe ?
 5. Hvad står der om Jesus, før menneskerne blev skabt ?
 6. Hvad betyder det at han havde sin lyst i menneskernes barn ?
 7. Hvilke tre forskellige syn er der på forholdet mellem Gud og Jesus ?
 8. Hvad bestemte kirkemødet i Nikea ?
 9. Hvad siger de forskellige Bibel-vers, som vi har citeret, om forholdet mellem Gud og Jesus ?
 10. Hvad måtte Jesus give afkald på i sin position som menneske ?
 11. Hvordan skal vi oversætte Mark.13,32 ?

Side 213

DEN ØDELAGTE HIMMEL
OG JORD”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor blev den oprindelige verden ødelagt ?
 2. Hvad var det som ødelagde den oprindelige verden ?
 3. Hvorfor angår 2.Pet.3,5-6 ikke vandfloden på Noahs tid ?

TIDSALDEREN FØR SYNDFLODEN”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er den antediluvianske tidsalder ?
 2. Hvilke andre navne har vi på denne tidsalder ?
 3. Hvordan blev den skabt ?
 4. Hvilke to verber bliver brugt i skabelsesberetningen ?
 5. Hvad betyder ”basra” ?
 6. Hvad betyder ”asah” ?
 7. Hvornår blev disse ord brugt ?
 8. I hvilke tre tilfælde er ”bara” brugt ?
 9. Hvad kan dette betyde ?
 10. Hvad blev skabt på de forskellige dage ?
 11. Hvilke to forskellige opgaver har solen, månen og stjernerne ?
 12. Hvad vil det sige at mennesket blev skabt efter Guds billede, i Guds lignelse ?
 13. Hvad er det som kendetegner ordet ”Elohim” ?
 14. Hvad er det som kende tegner ordet ”Yhvh” ?
 15. Hvilken tidslængde har en dag ?
 16. Hvad mente de gamle rabbiner om dette ?
 17. Hvordan inddeler jøderne dagen ?
 18. Hvorfor ønskede Den treenige Gud af skabe ?
 19. Hvorfor blev denne tidsalder ødelagt ?
 20. Hvilket fald skete i engleverdenen på Noahs tid ?
 21. Hvad blev efterkommerne efter den seksuelle forbindelse mellem Guds sønner og menneskedøtre kaldt ?
 22. Hvad kaldes disse på hebraisk ?

Side 220


TIDSALDEREN FRA NOAH OG TIL
1000 ÅRS-RIGET”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er den nuværende tidsalder ?
 2. Hvordan er denne tidsalder beskrevet ?
 3. Hvem er det som styrer store dele af menneskerne og verden i denne tidsalder ?


1000 ÅRS-RIGETS TIDSALDER”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor hører denne tidsalder med til den kommende verden ?
 2. Hvad går frelsen ud på efter hebraisk og kristen tankegang ?
 3. Hvilke andre navne har vi på denne tidsalder i N.T. ?
 4. Hvilke forskellige betydninger har begrebet ”Guds rige” i N.T. ?
 5. Hvad vil det sige at denne tidsperiode både er en tidsalder og en tidshusholdning ?
 6. Hvorfor er ”tidsalderen” kun lidt forkyndt i vore menigheder ?
 7. Hvad vil kende tegne denne tidsalder ?
 8. Hvilke 53 punkter har vi opsat for denne tidsalder ?
 9. Hvordan vil denne tidsalder blive ødelagt ?

Side 243

TIDSALDEREN I ”TIDERNES FYLDE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvordan skal den himmel og den jord som nu er forvandles ?
 2. Hvad er forskellen på 1000 års-riget og den nye tidsalder ?
 3. Hvad kaldes den nye tidsalder i Eferser brevet 1,9-10 ?
 4. Hvad vil kende tegne det nye Jerusalem ifølge. Åbenbaringen 21,1-22,5 ?
 5. Hvad betyder det græske ord ”kainos” ?
 6. Hvad betyder det græske ord ”neos” ?
 7. Hvad sker efter hvert tidsalder ?
 8. Hvorfor ender ikke tidsalderen ”i tidens fylde” med dom ?


DE KOMMENDE TIDSALDRE”

Spørgsmål og svar.
 1. Hvad er de kommende tidsaldre ?
 2. Hvordan vil de være ?

TIDSHUSHOLDNINGERNE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er det græske ord for ”husholdning” ?
 2. Hvilke andre ord kan vi bruge for ”husholdning” ?
 3. Hvad er det som frelser mennesket i enhver tidshusholdning ?
 4. Hvad er hensigten med de forskellige tids husholdninger ?
 5. Hvad opdagede Job angående sin egen retfærdighed ?
 6. Hvem ville han have som genløser ?
 7. Hvilken genløser fik han ?
 8. Hvad er det som frelser menneskerne i alle tidsperioderne ?
 9. Hvilke to typer retfærdighed har vi ?
 10. Hvad er forskellen på ”at opfylde” lovene og ”at efterleve” eller ”at holde” den ?

Side 252


USKYLDIGHEDENS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilket forbud var der i uskyldighedens tidsperiode ?
 2. Hvad betyder det at dette træ gav kundskab om det som var godt og det som var ondt ?
 3. Hvor længe er en dag i Herrens øjne ?

SAMVITTIGHEDENS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad var det som kendetegnede samvittighedens tidshusholdning ?
 2. Hvad er de noakittiske bud ?
 3. Hvad betyder ordet ”samvittighed” ?
 4. Hvad fungerer sammen med samvittigheden ifølge. Rom. 2,14-15 ?

TIDSPERIODEN FOR MENNESKELIG
STYRE OG AUTORITET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er det som kendetegner denne periode ?
 2. Hvilke 11 bud havde denne periode ?

LØFTETS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad var det som kendetegnede løftets tidshusholdning ?
 2. Var denne periode en betinget eller ubetinget tidsperiode ?
 3. Hvornår fik jøderne de 10 bud ?
 4. Hvorfor fik jøderne nye bud og forskrifter efter at de var kommet til Sina ?
 5. Hvorfor bliver de 10 bud betragtet som en enhed ?
 6. Hvilke to typer retfærdighed har vi ?
 7. Hvad er den frelsende retfærdighed ?
 8. Hvad sagde rabbinerne om de forskellige perioder ?
 9. Hvad skrev Jakob om Abrahams retfærdighed Jakob 2,21-22 ?
 10. Hvad skrev E.W.Bullinger om denne periode i Campanion Bible s.1352 ?

Side 260

LOVGIVNINGEN I TANACH FØR
MOSELOVEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke to typer love har vi i Tanach før Moseloven ?
 2. Hvordan kan vi vide om lovene har et guddommeligt eller hedensk udgangspunkt ?
 3. Hvad er Hammurabis love ?
 4. Hvornår blev de kodificeret ?
 5. Hvornår blev de opdaget ?
 6. Hvor gamle er de ?
 7. I hvilket område af verden blev de brugt ?
 8. Hvilke 30 forskellige love har vi beskrevet ?HAMMURABIS LOVE I 1.MOSEBOG”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke 9 love i 1. Mosebog samsvarer med Hammurabis love ?LOVENS TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.


 1. Hvad er det som kendetegner lovens tidshusholdning ?
 2. Hvad er forskellen på ”at holde Guds bud” og ”at opfylde Guds bud” ?
 3. I hvilke 3 dele er Moseloven inddelt ?
 4. Hvad er Mishnah ?
 5. Hvad er Gemara ?
 6. Hvordan så rabbinerne på disse Skrifter ?
 7. Hvad er Talmud ?
 8. Hvor stor er den babylonske Talmud ?
 9. Hvordan stillede Jesus sig til den mundtlige lov og dets kommentarer ?
 10. Hvad er hovedhensigten med Moseloven ?
 11. Hvad betyder det at Jesus er kommet for at opfylde loven ?
 12. Hvem er forpligtet på Moseloven ?

Side 274


MOSELOVENS HENSIGT OG
BEGRÆNSNING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Af hvilke 3 bud består ”Torahen” ?
 2. Hvad betyder selve ordet ?
 3. Hvilket ord bruger man på græsk når man skal oversætte ordet ”Torah” ?
 4. Hvorfor er det misvisende at oversætte ordet ”Torah” med ”loven” ?
 5. Hvor mange bud indeholder N.T.?
 6. Hvilke 21 forskellige sigtemål har Moseloven i den kristne menigheds tid ?
 7. Hvilke retfærdighedsbegreber vil vi få i trængselstiden og i 1000 års-riget ?

Side 282


TIDSPERIODEN FOR RIGETS
NÆRHED. DEN AFBRUDTE
TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvornår begyndte husholdningen for ”rigets nærhed” ?
 2. Hvad er forskellen på nådens tidsperiode og den frie nådes tidsperiode ?
 3. På hvilke 5 forhold er rigets evangelium baseret ?
 4. Hvad er forskellen på Peters og Paulus forkyndelse ?
 5. Hvad er forkellen på den jødiske menighed og den kristne menighed ?
 6. Hvorfor er det galt at beskrive den kristne menighed som den Nytestamentlige menighed ?
 7. På hvilke forskellige måder er Mat.11,12 oversat ?
 8. Beskriver Mika 2,12-13 og Mat.11,12 det samme ?

Side 287

OPRETTELSEN AF ”HIMLEN
RIGE” ER TREDELT”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke 3 faser er der i oprettelsen af ”himlenes rige” ?
 2. Hvem er Herrens ”brud” ?
 3. Hvorfor er det galt at oversætte ordet ”ekklesia” med ”kirken” ?
 4. Hvorfor blev perioden for ”rigets nærhed” afbrudt ?
 5. Hvornår bliver ”himlenes rige” ophævet ifølge. Roy B.Blizzard ?

Side 292


DØBEREN JOHANNES
FORKYNDELSE”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvornår begyndte rigets forkyndelse ?
 2. Hvad sagde Josefus om Johannes syn på dåben ?
 3. Hvorfor var dåben en forudsætning for frelsen i den rigets tid ?
 4. Hvorfor er dåben ikke en forudsætning for frelsen i den frie nådes tidsperiode ?
 5. Hvad sagde Jesus om genfødelsen og renselsen ?
 6. Hvad mente Essenerne om dåben ?
 7. Hvad sagde Johannes om omvendelsens frugter ?
 8. Hvad sagde Johannes om endetiden ?
 9. Hvad betyder udsagnet: ”for loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom med Jesus” ? Joh.1,17
 10. Hvad sagde Johannes om Jesus ?
 11. Hvem var Jesu brud – ifølge. Johannes ?

Side 298

JESU FORKYNDELSE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er rigets forkyndelse ?
 2. Hvad er forskellen på rigets forkyndelse og den frie nådes forkyndelse ?
 3. Hvad er den specielle side ved Jesu forkyndelse ?
 4. Hvad er den generelle side ved Jesu forkyndelse ?
 5. Hvorledes kan vi inddele Jesu forkyndelse i tre dele ?
 6. Hvad sagde Jesus om jødernes forhold til Moseloven ?
 7. Hvilke 25 krav stillede Jesus til jøderne for at de skulle få del i Guds rige ?
 8. Hvad er ordet ”retfærdighed” på græsk og hebraisk ?
 9. På hvilke to måder kan dette ord oversættes ?
 10. Hvad sagde Jesus om rigdommen ?
 11. Hvad sagde Jesus om almisse afgivningen ?
 12. Hvad sagde jøderne om dette ?
 13. På hvilke tre ting var verden grundet – ifølge. rabbinerne ?

Side 311


BJERGPRÆDIKENEN ER GRUNDLOVEN I
RIGET FOR ISRAEL”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er Bjergprædikenen ?
 2. Hvornår vil den være aktuel igen som forpligtigelse for en del i Guds rige ?
 3. Hvordan ser mange jødiske Bibel-forskere på Jesu forhold til Moseloven ?
 4. Hvorfor ser de fleste teologer indenfor den kristne kirke at der er forskel på Jesu og Paulus forkyndelse
 5. Hvad har Robert Raphale Geis udtalt om Bjergprædikenen ?
 6. Hvad skrev Arnold G.Fruchtenbaum om Bjergprædikenen ?
 7. Hvad skrev John Henrik Jørgensen om Bjergprædikenen ?

Side 315

RIGETS FORKYNDELSE I
APOSTLENES GERNINGER ”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvordan var apostlenes forkyndelse den første tid ?
 2. Hvor længe varede forkyndelsen om rigets nærhed ?
 3. I hvilke Skrifter i N.T. kommer rigets evangelium til udtryk ?


ALCIDES JUCKSCHS BOK : EINE
REISE DURCH DIE BIBEL.”

 1. Hvad skrev Alcides Jucksch om første del af Apostlenes Gerninger ?
 2. Hvem var Alcides Jucksch ?


DET HISTORISKE OG
ESKATALOGISKE GUDS – RIGE
KUNNE VÆRE BLEVET OPRETTET VED
JESU FØRSTE KOMME”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad sagde Jesus om døberen Johannes som Elias ?
 2. Hvordan skal vi oversætte det græske udtryk ”heos an” ?
 3. Hvad ligger i partikgelen ”an” ?
 4. Hvad mente Jesus med udsagnene i Mat.10,23 16,28 23,39 24,34 26,29 Luk.9,27 og Mark.9,1 ?
 5. Hvilke forskellige tolkninger har der været angående Luk.9,27 og Mark.9,1 ?
 6. Hvilken tolkning er den rette ?
 7. Hvad mente Jesus med de som han sagde i Johs. 4,34-35 ?
 8. Hvad er de forskellige højtider i Israel et billede på ?
 9. Hvordan skal vi forstå 1.Kor.15,22-24 ?


FRELSEPRINSIPPERNE I DEN FRIE
NÅDEN STIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er det som kendetegner tidsperioden for den frie nåde ?
 2. Hvem var det som først og fremmest fik åbenbaret de Nytestamentlige hemmeligheder ?
 3. Hvornår bliver denne tidsperiode afsluttet ?


FRELSES – PRINSIPPERNE I 1000 ÅRS –
RIGET”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvordan vil frelses-principperne i rigets tidsperiode være ?
 2. Hvorfor er frelsesprincipperne i 1000 års-riget ikke de samme som i den frie nådens tidsperiode ?
 3. Hvilket styre vil de være i 1000 års-riget ?
 4. Hvorfor vil Gud kræve retfærdighed af menneskerne i 1000 års-riget ?


MOSES FORSKELLIGE MØDER MED
GUD PEGER PÅ TIDSPERIODERNE
Spørgsmål og opgaver.
 1. På hvilken tidsperiode peger Guds første møde med Moses ?
 2. Hvor er dette møde beskrevet i Tanach ?
 3. Hvad var indholdet i det første møde ?
 4. Hvilke ligheder er der mellem det første møde og uskyldighedens tidsperiode ?
 5. På hvilke tidsperiode peger Guds andre møder med Moses ?
 6. Hvor er dette møde beskrevet i Tanach ?
 7. Hvad var indholdet i dette møde ?
 8. Hvilken lighed er der mellem det andet møde og samvittighedens tidsperiode ?
 9. Hvordan beskrev Josefus dette møde ?
 10. På hvilken tidsperiode peger Guds tredje møde med Moses ?
 11. Hvor er dette møde beskrevet i Tanach ?
 12. Hvad var indholdet i dette møde ?
 13. Hvilke ligheder er der mellem det tredje møde og tidsperioden for menneskelig styre og autoritet ?
 14. Hvad skrev Joseph Good om dette møde ?
 15. Hvad sagde Rabba om dette møde ?
 16. Hvad skrev rabbi Moshe Wissman om dette møde ?
 17. På hvilken tidsperiode peger Guds fjerde møde med Moses ?
 18. Hvor er dette møde beskrevet i Tanach ?
 19. Hvad er indholdet i dette møde ?
 20. Hvilke ligheder er der mellem det fjerde møde og løftets tidsperiode ?
 21. Hvad mente rabbinerne af Elia skolen om denne tidsperiode ?
 22. På hvilken tidsperiode peger Guds femte møde med Moses ?
 23. Hvad er dette møde beskrevet i Tanach ?
 24. Hvad er indholdet i dette møde ?
 25. Hvilken lighed er der mellem det femte møde og lovens tidsperiode ?
 26. På hvilken tidsperiode peger Guds sjette møde med Moses ?
 27. Hvor er dette møde beskrevet i Tanach ?
 28. Hvad er indholdet i dette møde ?
 29. Hvilken lighed er der mellem det sjette møde og første del af rigets tidsperiode ?
 30. På hvilken tidsperiode peger Guds syvende møde med Mose ?
 31. Hvor er dette møde beskrevet med Moses i Tanach ?
 32. Hvilken lighed er der mellem det syvende møde og den frie nådes tidsperiode ?

Side 340


DE FORSKELLIGE PAGTER I
TIDSPERIODERNE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke pagter er knyttet til de forskellige tidsperioder ?
ENHVER TIDSHUSHOLDNING ENDER
MED FRAFALD OG GUDS DOM”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er hovedhensigten med de forskellige tidsperioder ?
 2. Hvad blev dommen efter uskyldighedens tidsperiode ?
 3. Hvad blev dommen efter samvittighedens tidsperiode ?
 4. Hvad blev dommen efter perioden efter menneskelig styre og autoritet ?
 5. Hvad blev dommen efter løftets tidsperiode ?
 6. Hvad blev dommen efter perioden for rigets nærhed ?
 7. Hvad bliver dommen efter den frie nådes tidsperiode ?
 8. Hvad bliver dommen efter 1000 års-riget ?

Side 345
RENSELSESDÅB FOR JØDERNE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilken funktion havde renselses dåben for jøderne ?
 2. Hvordan forgik denne dåb ?
 3. Hvorfor kunne denne dåb ikke, sammen med de andre forordninger borttage synden ?


PROSELYTDÅBEN FOR
HEDNINGERNE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvem tog proselyt dåben ?
 2. Hvad blev der krævet af mændene ?
 3. Hvad blev der krævet af kvinderne ?
 4. Hvorfor er det ikke rigtigt at sige at barnedåben er af hedensk oprindelse ?


JOHANNESDÅBEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilken dåb var Johannes dåben ?
 2. Hvor mange jøder modtog denne dåb ?
 3. Hvordan reagerede de religiøse ledere på denne dåb ?
 4. Hvorfor nægtede Johannes at døbe en del af farisæerne og sadduseerne ?
 5. Hvem havde giver Johannes besked om at døbe ?
 6. Hvad er forskellen på at blive døbt til Faderens, Sønnens og den hellige Ånds navn og til Jesu navn ?
 7. Hvad mente Josefus om Johannes dåben ?
 8. Hvilket dåbs vand var det bedste ?
 9. På hvilken måde blev menneskerne døbt ?

Side 351


AT BLIVE FØDT AF VAND OG ÅND”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad betyder udtrykket ”at blive døbt af vand” ?
 2. Hvad betyder udtrykket ”at blive døbt af Ånd” ?
 3. Hvad er den nye fødsel ?
 4. Hvad vil det sige at et menneske må blive født to gange, før det kan arve Guds rige ?
 5. Hvad skrev professor Hugo Odeberg om de to fødsler ?

Side 353

JOHANNES DØBTR JESUS”
Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor ville Johannes ikke døbe Jesus ?
 2. Hvorfor måtte Jesus blive døbt ?
 3. Hvad vil det sige ”at fuldbyrde al retfærdighed ” ?

APOSTLENES DÅB”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvordan var apostlenes dåb ?
 2. Hvorfor døbte Jesus ikke selv ?
 3. Hvorfor aftog Johannes dåben ?
 4. Hvornår blev det slut med den ?

Side 355


DÅBEN I DEN HELLEIGE ÅND”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke tre benævnelser har dåben i Den Hellige ånd ?
 2. Hvad er forskellen at blive født af Ånden og blive døbt af Ånden ?
 3. Hvilke tre forskellige gaver giver Den hellige Ånd ?
 4. Hvad betyder det når ordet ”Hellig Ånd” er udtrykt uden bestemt artikel i grundteksten ?
 5. Hvad betyder det når vi har den bestemte artikel i tilknytning til Ånden ?
 6. Hvornår kom Den Hellige Ånd ?
 7. Hvilke opgaver havde Den hellige Ånd i forhold til jøderne ?
 8. Hvad skete der med store dele af det jødiske folk, når de ikke ville anerkende -
Jesus fra Nazeret som deres Messias ?
 1. Hvor længe skal jødernes tilsidesættelse vare ?
 2. Hvilket frelses pant har både Riget for Israel og den kristne menighed ?
 3. Hvad fik Jesu 11 apostle før pinsefestens dag ?
 4. Hvad fik de andre af Jesu disciple på pinsefestens dag ?
 5. Hvad er forskellen på rigets dåb og den kristne menigheds dåb ?
 6. Hvad fik de på pinsefestens dag ?

Side 358
JESU DÅB TIL DØDEN”
Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilken død var det Jesus døde ?
 2. Hvorfor led Jesus døden for menneskerne ?
 3. Hvilke 4 forskellige sigtemål har Jesu død ?
 4. Hvorfor gruede Jesus for døden ?
 5. Hvad sagde Jesus om sin egen vilje i forhold til Faderens vilje ?

Side 360

JESUS SKAL DØBE JØDERNE MED ILD”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad vil det sige at Jesus skulle dømme med ild ?
 2. Hvad går frelsen ud på efter jødisk tankegang ?
 3. Hvorfor blev den endelige dom udsat for jøderne ?

Side 362

RIGETS DÅB”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er rigets dåb ?
 2. Hvad skiller den fra den kristne menigheds dåb ?
 3. Hvor finder vi udsagnene om rigets dåb ?
 4. På hvilken måde kan vi se at missionsbefalingen i Mat.28,18-20 ikke angår den kristne menighed ?
 5. På hvilken måde kan vi se at missionsbefalingen i Markus 16,15-16 ikke angår den kristen menighed ?
 6. Hvordan kan vi se at udsagnet i Ap. Gr.2.37-38 ikke angår den kristne menighed ?
 7. Hvor længe varede rigets dåb ?

Side 365


JØDEFOLKETS DÅB TIL MOSES”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvem blev døbt til Moses under skyen og i havet ?
 2. Hvad vil det sige at jøderne blev døbt til Moses ?
 3. Hvem er Moses et forbillede på ?
 4. Hvordan gik det med de fleste som tog denne dåb ?
 5. Hvad skal dette vise os ?
 6. Hvad betyder det latinske udtryk ”ex opere operato” ?

Side 369


JORDENS DÅB I SYNDFLODEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvordan gik verden under i syndfloden ?
 2. Hvilken type dåb var det ?
 3. Hvad betyder denne dåb ?

Side 370
JORDENS OG HIMMELENS DÅB
EFTER 1000 ÅRS-RIGET”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er den sidste dåb som vi hører om i N.T. ?
 2. Hvad er midlet som bliver brugt i denne dåb ?
 3. Hvordan skal den ny himmel og den nye jord blive ?

Side 371

DEN HELLIGE ÅND”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad hedder det hebraiske ord for ”ånd” ?
 2. Hvor mange gange er ordet brugt i Tanach ?
 3. Hvad hedder det græske ord for ”ånd” ?
 4. Hvor mange gange er det brugt i N.T. ?
 5. I hvilke betydninger bliver dette ord brugt i N.T. ?
 6. Hvilke sammenhæng er der mellem ordene ”ånd”, ”pust” og ”vind” ?
 7. Hvad er centrum i sjælen ?
 8. Hvad sker med mennesket når Gud drager sin ånd tilbage ?
 9. Hvad er centrum for Guds troen ?
Side 374

DE TRE PERSONER I GUD-
DOMMEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke 3 personer er der i Gud dommen ?
 2. Hvilket indbyrdes forhold er der mellem de 3 personer i Gud dommen ?
 3. På hvilken måde kan vi udtrykke det indbyrdes forhold mellem de 3 personer i Gud dommen ?
 4. Hvordan virker de 3 personer i Gud dommen ved bøn ?
 5. Hvordan virker de 3 personer i Gud dommen ved uddeling af nådegaver og ved helbredelser ?
 6. Hvordan virker de 3 personer i Gud dommen ved skabelsen af himmelen og jorden og ved forsoningen ?
 7. Hvilken sammenhæng er der mellem skabelsen og forsoningen ?

Side 380

DEN TREENIGE GUD I TANACH”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvornår skabte Gud himmelen og jorden ?
 2. Hvilken verpe er brugt om den første skabelse ?
 3. Hvad betyder dette verpe ?
 4. Hvad er det ”kategoriske imperativ” ?
 5. Hvad betyder ”Elohim” ?
 6. Hvor mange gange er dette ord brugt i Tanach ?
 7. I hvilket tal står verbet ifm. brugen af ordet Elohim ?
 8. Hvorfor er pronomener ”os” og ”vor” brugt ifm. brugen af dette ord ?
 9. Hvad er jødernes Schema ?
 10. På hvilke forskellige måder kommer Den treenige Gud frem i Schema ?
 11. Hvorfor bruges pronomenet ”jeg” ifm. ordet ”Elohim” ?
 12. Hvorfor er ordet ”skabere” brugt om Gud ?
 13. Hvorfor fornægter den ortodokse jødedom læren om Den treenige Gud ?
 14. Hvad vil det sige at Gud er et ?
 15. Hvad står der i Zohars bog om Den Treenige Gud ?

Side 386


DEN TREENIGE GUD I DET NYE
TESTAMENTE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. På hvilke steder i N.T. er Den treenige Gud beskrevet ved siden af hverandre i den samme kontekst ?
 2. Hvorfor er 1. Johs.5,7 fjernet i vore Bibler ?

Side 389

DEN HELLIGE ÅNDS FORHOLD TIL
JESUS”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor standsede Jesus op i læsningen af Esajas 61 midt i vers 2 Luk.4,21 ?
 2. Hvad vil det sige at han satte sig i Messias-stolen ?
 3. Hvornår fik Jesus Den Hellige Ånds salvelse ?
 4. Hvilken indflydelse fik Den Hellige Ånd i Jesu liv ?
 5. Hvem førte Jesus ud i ørkenen, efter at han var blevet salvet af Den Hellige Ånd ?
 6. Hvorfor blev Jesus ført ud i ørkenen ?
 7. Hvor længe fastede han i ørkenen ?
 8. Hvorfor fastede Jesus ?
 9. Med hvilke 3 tester blev Jesus fristet af Satan ?
 10. Hvad gik den legemlige test ud på ?
 11. Hvad gik den sjælelige test ud på ?
 12. Hvad gik den åndelige test ud på ?
 13. Hvorfor ønskede Jesus ikke at tilbede Satan ?
 14. Hvilke betegnelser har Satan som verdens fyrste ?
 15. På hvilke måder er Åbenbaringsbogen skødet på Jesus ejendomsret til skaberværket ?
 16. Hvad siger N.T om forholdet mellem Den Hellige Ånd og Jesus ?

Side 398

DEN HELLIGE ÅNDS FUNKTIONER”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvem fik Den Hellige Ånd i Tanach ?
 2. Hvilke 2 grupperinger af mennesker havde den Hellige Ånd før pinsefestens dag ?
 3. Hvilke mennesker var til stede i Jerusalem på pinsefestens dag ?
 4. Hvorfor fejrer jøderne pinsen ?
 5. Hvad hedder denne højtid på hebraisk ?
 6. Hvilke andre benævnelser har denne højtid ?
 7. Hvad står de to svinge kornsbrød for i frelseshistoriske betydning ?
 8. Hvad er forskellen på den jødiske menighed og den kristne menighed ?
 9. Hvilke sammenhænge er der mellem påsken og pinsen ?
 10. Hvorfor må vi dele den Nytestamentlige tid i to dele ?
 11. Hvorfor er det galt at sætte lighedstegn mellem den jødiske menigheds første tid og den kristne menighed ?

Side 403

PINSEFESTENS DAG”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad skete på pinsefestens dag ?
 2. Hvad var det vældige vejr et billede på ?
 3. Hvad var tungerne af ild et billede på ?
 4. Hvad skete med de 120 ?
 5. Hvilke 3 typer tungetaler har vi ?
 6. Hvad sagde Peter om det som skete på pinsefestens dag ?
 7. Hvorfor troede Peter at Herrens dag ville komme snart ?
 8. Hvilke 2 forskellige sider har det profetiske ord ?
 9. Hvad skete med de troende hedninger efter at jøderne ikke ville gå ind i deres kald og opgaver ?
 10. Hvor mange jøder kom til tro på pinsefestens dag ?

Side 410

DE TROENDE FÅR HELE ÅNDEN ”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er frelses pantet i Nytestamentlig tid ?
 2. Hvorfor får vi hele Ånden af Gud ?
 3. Hvad betyder det når der står at vi har fået ”af Ånden” ?
 4. Hvad betyder det når Ånden er skrevet uden bestemt artikel i grundteksten ?
 5. Hvad betyder det at Ånden er skrevet med bestemt artikel ?
 6. Hvorfor er det så vigtigt at vi skiller mellem disse to forhold ?

Side 412


DE FORSKELLIGE TRIN I FRELSEN
I DEN KRISTNE MENIGHED”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er Den Hellige Ånds dåb ?
 2. Hvad sagde Jesus om Ånds dåben i Ap. Gr.1,5 ?
 3. Hvilke åndelige goder giver vand dåben ?
 4. Hvorfor kan vi kalde vand dåben for den lille renselse ?
 5. Hvilke 4 aspekter har vand dåben ?
 6. Hvad er den store renselse ?
 7. Hvad er retfærdiggørelsen ?
 8. Hvilket forhold har tungetalen til Ånds dåben ?
 9. Hvad er det som udløser Ånds dåben ?
 10. Hvad er salvelsen ?
 11. Hvilke 3 typer salvelse beskriver Benny Hinn i sin bog: Salvelsen ?
 12. Hvad sagde Paulus om Ånds dåben ?
 13. Hvad er herliggørelsen ?
 14. Hvad er helliggørelsen ?
 15. Hvad er fuldendelsen ?

Side 422

DE 8 EVANGELIER I DET NYE
TESTAMENTE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad betyder ordet ”evangelium” ?
 2. Hvor mange evangelier har vi i N.T. ?
 3. Hvad går evangeliet om Jesu forsoning ud på ?
 4. Hvad går evangeliet om himlenes rige ud på ?
 5. Hvem gjaldt (gælder) dette evangelium ?
 6. Hvad er det som skiller det fra evangeliet om den frie nåde ?
 7. Hvad er det som kendetegner evangeliet om himlenes rige ?
 8. I hvilke Skrifter i N.T. er himlenes riges evangelium beskrevet ?
 9. Hvad er nådens evangelium ?
 10. Hvad går Jesu sociale evangelium ud på ?
 11. Hvad går den frie nådes evangelium ud på ?
 12. Hvem gælder det ?
 13. Hvad er ”omskærelsens evangelium”, og hvem skulle forkynde det ?
 14. Hvad er ”u-omskærelsens evangelium” , og hvem skulle forkynde det ?
 15. Hvad går evangeliet om Kristi herlighed ud på ?
 16. Hvad går det tidsallerlige evangelium ud på ?
 17. Hvorfor forkyndte Paulus det tidsallerlige evangelium ?
 18. I hvilke tidsperioder bliver de forskellige evangelier forkyndt ?

Side 429
VI MÅ LÆRE OS AT FORDELE GUDS
ORDET RET”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvorfor er det så vigtigt at vi læser Bibelen tids husholdningsmæssigt ?
 2. Hvad sker der dersom vi ikke gør det ?
 3. Til hvilken tidshusholdning hører de Skrift-steder som er nævnt ovenfor ?

Side 432


JESU FØRSTE UNDERVISNING”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er hensigten med Jesu første undervisning ?
 2. Hvad er det som kendertegner Jesu første undervisning ?
 3. I hvilke Skrifter finder vi Jesu første undervisning ?

Side 435

DE JØDISKE SKRIFTER”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor er det så vigtigt at vi kender de jødiske Skrifter fra den 2. Tempels periode ?
 2. Hvornår var denne periode ?
 3. Hvad er Targum ?
 4. Hvad er Mishnah, og hvornår blev den nedskrevet ?
 5. Hvad er Gemara ?
 6. Hvad er Talmud ?
 7. Hvem var Josefus ?
 8. Hvad gik Essenernes lære ud på ?
 9. Hvad er Dødehavsrullerne ?
 10. Hvem var Maimonides ?
 11. Hvorfor arbejder meget af teologien i Vesten i et vakuum ?
 12. Hvilken værdi har meget af det teologiske arbejde som udføres i Vesten ?

Side 441


EN SAMMENLIGNING MELLEM
ESSENERNES LÆRE OG JESU LÆRE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke ligheder og uligheder er der mellem Essenernes lære og Jesu lære ?

Side 443
JØDEDOMMENS SYN PÅ
TILGIVELSEN”
Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er jødedommens syn på tilgivelsen ?
 2. Hvad er Jesu syn på tilgivelsen ?
 3. Hvad sagde Paulus om tilgivelsen ?

Side 445

JØDEDOMMENS SYN PÅ FRELSEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er jødedommens syn på frelsen ?
 2. Hvor mange retfærdigheds-begreber har jødedommen ?
 3. Hvad siger Tanach om dette ?
 4. Hvor længe blev det dobbelte retfærdighedsbegreb forkyndt i Israel ?
 5. Hvilket retfærdighedsbegreb han mange ortodokse jøder i dag ?
 6. Hvorfor er dette retfærdighedsbegreb galt ?

Side 449


JØDEDOMMENS SYN PÅ
FARISÆERNE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvor mange grupper af farisæer var der på Jesu tid ?
 2. Hvad hed disse 7 grupper, og hvad kendetegner dem ?
 3. Hvor mange af disse grupper var rigtige og positive farisæere ?
 4. Hvad siger jødedommen om farisæernes hykleri ?
 5. Hvorfor gik Jesus til angreb på en del af farisæerne ?
 6. Hvordan skal vi forstå den tilsyneladende stærke ordbrug i Jesu angreb af farisæerne ?
 7. Hvorfor ønskede Jesus at forny farisæismen ?
 8. Hvilke andre grupper var der indenfor jødedommen på Jesu tid ?
 9. I hvilke 2 skoler var farisæismen delt ?
 10. Hvad hed disse skoler, og hvad lærte de ?
 11. Hvilke skoler var Jesus mest på line med ?
 12. Hvordan stillede Nikodemus, Gamaliel og Paulus sig til Jesu person og Jesu lære ?
 13. Hvor ønskede Jesus ikke at afskaffe farisæismen ?
 14. Hvad ønskede han at gøre med den ?

Side 454
DE 4 EVANGELIER HØRER MED TIL
JESU FØRSTE UNDERVISNING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilken side ved Jesu person beskriver Johannes evangelium ?
 2. Hvorfor er det galt at skille Johannes evangelium fra de 3 andre evangelier ?
 3. Hvilken side ved Jesu beskriver de 3 andre evangelium ?
 4. Hvilket nådes-begreb har Johannes evangelium ?

Side 456


FØRSTE DEL AF APOSTLENES
GERNINGER HØRER MED TIL JESU
FØRSTE UNDERVISNING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilket retfærdighedsbegreb forkyndte Peter den første tid ?
 2. Hvad står der i Apostlenes Gerninger 10,35 og 10,43 ?
 3. Hvor længe blev Rigets evangelium forkyndt ?
 4. Hvem skulle forkynde det ?
 5. Hvad er ”omskærelsens evangelium” ?
 6. Hvad er ”u-omskærelsens evangelium” ?
 7. Hvad blev bestem på apostel-mødet i Jerusalem i 49-50 ?

Side 459


JAKOBS BREV HØRER MED TIL JESUS
FØRSTE UNDERVISNING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad gik Jakobs teologi ud på ?
 2. Hvad er indholdet i Jakobs brev ?
 3. Hvad indebærer det at Jakobs brev hører med til Jesu første undervisning ?
 4. Hvad skrev E.W.Bullinger om Jakobs brev ?
 5. Hvornår vil det læremæssige indhold i Jakobs brev blive fuldt ud aktuelt igen ?
 6. Hvad skete med Jakobs teologi eftersom tiden gik ?
 7. Hvad skete med Moseloven i vor tid ?

Side 461
KAPITLERNE 4-20 I JOHANNES
ÅBENBARING HØRER MED TIL JESU
FØRSTE UNDERVISNING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvem er martyrerne under alteret Åb.6,9-11 ?
 2. Hvad er det som de viser at disse ikke hører med til den Nytestamentlig menighed ?
 3. Hvilket retfærdighedsbegreb er der i trængselstiden ?
 4. På hvilke 3 forhold baserede martyrerne deres frelse ?
 5. Hvilken retfærdighedsdragt bærer Lammets hustru ?
 6. Hvem er Lammets hustru ?
 7. Hvad er ”Lammets bryllup” ?
 8. Hvad betyder det at menneskerne efter 1000 års riget skal blive dømt efter deres gerninger ?

Side 465

JESU ANDEN UNDERVISNING”

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvad er Jesu anden undervisning ?
 2. Hvad tog den sigte på ?
 3. Hvad er det som kendetegner Jesu anden undervisning ?
 4. I hvilke Skrifter i N.T. finder vi Jesu anden undervisning ?
 5. Hvorfor må vi skille mellem Paulus breve og de jødekristne Skrifter ?
 6. Hvad er indholdet i de jøde-kristne Skrifter ?
 7. Hvilke to tjenester havde Paulus ?

Side 468

DE TO NY-TESTAMENTLIGE
MENIGHEDER”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er de hebraiske ord som ligger til grund for ordet ”menighed” ?
 2. Hvilke to ord bliver brugt på græsk for at udtrykke ordene ”menighed” eller ”forsamling” ?
 3. På hvilke 4 forskellige måder er ordet ”ekklesia” brugt i N.T. ?
 4. Hvor mange troende menigheder er der i Nytestamentlig tid ?
 5. Hvem er disse ?
 6. Hvad er ”den messianske menighed” ?
 7. Ved hvilket budskab blev den udtaget ?
 8. I hvilket tidsrum blev den udtaget ?
 9. Hvilke to andre benævnelser har den messianske menighed ?
 10. Hvad er den kristne menighed ?
 11. Hvad er det som kendetegner den kristne menighed ?
 12. Hvilke andre benævnelser har den kristne menighed i N.T. ?
 13. Hvad er ”Jesu legeme” ?
 14. Hvad er den ”kristne menighed” ?
 15. Hvorfor kan vi bruge ordet ”kristen” om de jøde troende ?

Side 474


DET TEOLOGISKE INDHOLD I
PAULUS BREVE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad var hensigten med Pauluses ophold i Arabien ?
 2. Hvad var det nye som han lærde i forbindelse med opholdet ?
 3. Hvorfor begyndte den kristne menighed ikke på pinsefestens dag ?
 4. Hvornår begyndte den kristne menighed ?
 5. Hvad er den rigtige definition af den kristne menighed ?
 6. Hvilket tosidig engagement havde Paulus i perioden for Apostlenes gerninger ?
 7. Hvilket budskab havde han til jøderne i denne tid ?
 8. Til hvilken menighed tilhørte de messianske jøder og de hedninge troende (proselytterne) den første tid ?
 9. Til hvilken menighed tilhørte apostlene ?
 10. Hvilke hemmeligheder i N.T. er specielt knyttet til den kristne menighed ?
 11. Hvad var basis for Paulus lære ?
 12. Med hvilken autoritet svarede Paulus på de mange spørgsmål fra de hedninge troende menigheder ?
 13. Hvilket forhold har de hedninge troende til Moseloven ?
 14. Hvad er kristendom ?
 15. Hvor mange hemmeligheder er beskrevet i N.T. ?

Side 481

GERNINGERNES BETYDNING I DEN
FRIE NÅDES TIDSHUSHOLDNING”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad siger de forskellige Skrift ord om gerninger ?
 2. Hvad sker med gerninger foran Jesu domstol ?
 3. Hvad er forholdet mellem nåde løn og nærhed til Jesus ?
 4. Hvilket forhold er der mellem nåde lønnen og ens opgaver i 1000 års riget ?

Side 485

DE 10 BUD ER MED I PAULUSES
UNDERVISNING MED UNDTAGELSE AF
SABBATSBUDET OG BUDET OM
GENGÆLDELSE I 3. OG 4.
SLÆGTSLED”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilket folk har forpligtiget sig til Moseloven ?
 2. I hvilke 3 dele kan vi inddele Moseloven ?
 3. På hvilken måde er Moseloven indtaget i Pauluses forkyndelse ?
 4. Hvad sagde Paulus om overholdelsen af sabbatten for de hedninge troende ?
 5. Hvad sagde Paulus om buddet om gengældelse i det tredje og fjerde slægtled ?

Side 489


APOTELMØDET I JERUSALEM”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvornår blev apostel-mødet i Jerusalem afholdt ?
 2. Hvad blev diskuteret på dette møde ?
 3. Hvor mange grupperinger var der på apostel-mødet ?
 4. Hvad mente farisæernes parti om den frie nåde ?
 5. Hvad mente Peter ?
 6. Hvornår fik Peter og Jakob første gang syn på det nye evangelium for hedningerne ?
 7. Hvad er løse magten ?
 8. Hvad sagde Barnabas og Paulus ?
 9. Hvad mente Jakob om den frie nåde for hedningerne ?
 10. Hvilke 4 forpligtigelser blev pålagt hedningerne ?
 11. Hvordan stillede apostel-mødet sig til den frie nåde som det eneste grundlag for frelsen
for både jøder og hedninger ?
 1. Hvordan måtte de troende jøder forholde sig til omskærelsen og Moseloven ?

Side 494

PAULUS HOLDT MOSELOVEN”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor holdt Paulus Moseloven ?
 2. Hvad vil det sige at Paulus var ”i retfærdighed efter loven ulastelig” ?
 3. Hvilke to retfærdigheds-begreber er der i Pauluses forkyndelse ?
 4. Hvorfor blev Timoteus omskåret ?
 5. I hvilke to pagter er omskærelsen pagts tegnet ?
 6. Hvad er et ”nasiræer løfte” ?
 7. Hvad skete ifm. afslutningen af et sådant løfte ?
 8. Hvorfor lod Paulus ofre disse ofre i templet i Jerusalem ?
 9. Hvilke to sæt love holdt Paulus ?
 10. Hvad er kærnen i Kristi lov ?

Side 498

JØDERNE SKAL FORTSAT HOLDE
STORE DELE AF MOSELOVEN I
VANDRINGEN SOM TROENDE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvorfor blev der ikke sagt noget om jødernes forhold til Moseloven på apostel-mødet i Jerusalem ?
 2. Hvad siger Paulus i sine breve om dette ?
 3. Hvilke to omskærelser må jøderne fortsat have ?
 4. Hvad mente Jesus da han sagde at han ikke var ”kommet for at ophæve loven eller profeterne” ?
 5. Hvorfor er det ikke rigtigt at samle hedninge troende og jøder i den samme menighed ?
 6. Af hvilke 3 dele består loven ?
 7. Hvad vil det sige at loven er en enhed ?
 8. Til hvem er loven givet ?
 9. Hvad er sermoni lovene ?
 10. Hvad er den civile lovgivning ?
 11. Hvilken frihed har de hedninge troende ?
 12. Hvilken frihed har de jøde troende ?
 13. Hvilke forskrifter i Mose-loven skal jøderne holde sig til ?
 14. Hvad vil der ske med den Gammeltestamentlige Guds tjeneste når templet bliver genopbygget ?
 15. Hvordan vil offertjenesten blive i 1000 års riget ?

Side 503


I GALATERBREVET 4,1-7 OG 4,22-31
VISES AT MOSELOVEN ER
OPHÆVET SOM INDIREKTE
FRELSESVEJ I DEN FRIE NÅDES
TIDSPERIODE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvor længe varede loven som indirekte frelses vej ?
 2. Hvad er loven kaldt i Galaterbrevet 4,3 ?
 3. Hvad er det som frelser både jøder og hedninger i indeværende tidsperiode ?
 4. Hvad symboliserer Hagar og Sara ?
 5. Hvad symboliserer Ishmael og Isak ?
 6. Hvad vil det sige at tilhøre det himmelske Jerusalem ?
 7. Hvad vil det sige at tilhøre det jordiske Jerusalem ?
 8. Hvad sker med trælkvindens sønner og døtre ?
 9. Hvad sker med den frie kvindes sønner og døtre ?

Side 506
DE FORSKELLIGE JESUS-TROENDE
JØDISKE PARTIER DEN FØRSTE
TID”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvor mange forskellige Jesus troende partier var der blandt jøderne den første tid ?
 2. Hvilken lære havde farisæernes parti ?
 3. Hvordan var mange af de første menigheder sammensat ?
 4. Hvilke problemer skabte dette ?
 5. Hvor mange partier var der i Korint ?
 6. Hvad var det uoverensstemmelserne gik ud på ?
 7. Hvorfor er det urigtigt at samle jøder og hedninger indenfor den samme menighed ?
 8. Hvilke 8 tegn har Gud givet jøderne ?
 9. Hvad er det som kendetegner jødefolket frem for hedningefolkene ?
 10. Hvor mange jøde-kristne partier mente Justinian at der var i det andet århundrede ?
 11. Beskriv Ebionitternes lære ?
 12. Beskriv Nazareernes lære ?

Side 512


DE FORKELLIGE EVANGELIER
OG DERES PLADSSERING I DET NY
TESTAMENTE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er den generelle side ved Guds ord ?
 2. Nævn nogle eksempler på dette ?
 3. Hvad er den specielle side ved Guds ord ?
 4. Nævn nogle eksempler på dette ?
 5. I hvilke skrifter finder vi de forskellige evangelier ?

Side 514


DE FORSKELLIGE
MISSIONSBEFALINGER”
Spørgsmål og opgaver.
 1. Til hvilke to evangelier er de forskellige missionsbefalinger knyttet ?
 2. Referer indholdet i missionsbefalingen i Lukas 24,46-47.
 3. Til hvem blev den givet ?
 4. Til hvilket evangelium er den knyttet ?
 5. Hvorfor blev denne forkyndelse afbrudt ?
 6. Hvornår skal den genoptages ?
 7. Referer indholdet i missionsbefalingen i Markus 15,15-16.
 8. Til hvem er den givet ?
 9. Hvilken udstrækning skulle apostlene få
 10. Hvorfor har de troende i dag ikke den stærke udrustning som apostlene havde ?
 11. Hvilke uheldige konsekvenser har det der som man ikke fordeler Guds ord og ordninger på en ret måde ?
 12. Hvornår skal denne missions befaling genoptages ?
 13. Referer den missionsbefaling som vi har i Mattæus 28,18-20.
 14. Hvilke 4 forhold viser at denne missionsbefaling ikke gælder den frie nådes tidsperiode ?
 15. Hvad sagde Paulus om vand dåben ?
 16. Hvad vil det sige at Jesus sagde til sine apostle at han ville være med dem ”indtil tidsalderens ende” ?
 17. Referer indholdet i missionsbefalingen i 2. Korinterbrevet 5,18-20.
 18. Hvad er ”forligelsens tjeneste” ?
 19. Hvad vil det sige at denne opgave er overgivet til hedningerne ?
 20. Hvilket evangelium vil blive forkyndt i trængselstiden ?

Side 520


ROY BLIZZARDS OG YAVO DIGESTS
VURDERING AF BEGREBET ”GUDS
RIGE”

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke problemstillinger beskriver ”Yavo Digest” ?
 2. Hvordan bliver døberen Johannes fremstillet ?
 3. Hvad er Guds rige ifølge. ”Yavo Digest” ?
 4. Hvordan bliver forholdet mellem Guds riget og kirkens periode fremstillet ?
 5. Hvordan bliver Jesu forhold til Mishnah og Gemara fremstillet ?

Side 523

THORLEIF BOMANS VURDERING AF
SKRIFTERNE I DET NY TESTAMENTE.

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad mente Thorleif Boman om indholdet i de forskellige Skrifter i N.T. ?
 2. Hvilke to kristendomsformer var der i N.T. efter hans syn ?
 3. Hvilke Skrifter indeholdt blandingsformer ?
 4. Hvad er det som er rigtigt i Thorleif Bomans vurderinger ?
 5. Hvad er det som er galt ?

Side 525


E.W.BULLINGERS VURDERING AF
SKRIFTERNE I DET NY
TESTAMENTE.

Spørgsmål og opgaver.

 1. Hvilke Skrifter i N.T. regner E.W.Bullinger og P.G.Felter med til rigets forkyndelse ?
 2. Hvorfor kan ikke hele Ap. Gr., Gal.br., 1.og 2. Thess. og Hebr. brevet høre med til rigets forkyndelse ?
 3. Hvad mente E.W.Bullinger og Jakobs brev og Johannes Åbenbaring ?

Side 528


SCOFIELDD REFERENCE BIBLES
VURDERING AF SKRIFTERNE I DET
NYE TESTAMENTE.

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilken vurdering har Scoifield Reference Bibler med hensyn til Skrifterne i N.T. ?
 2. Hvilke Skrifter hører med til de jødisk kristne Skrifter – ifølge. Scofield Reference Biblen ?
 3. Hvad er den rigtige opfattelse af dette ?
 4. Hvad er hovedgrunden til at der er forskellige syn på indholdet i Skrifterne i N.T. ?
 5. Hvad sagde Paulus om de som forkyndte et andet evangelium bl.a. Hedningerne, end det som han forkyndte ?

Side 532


J.R.CHURCH OG GARY STEARMANS
VURDERING AF SKRIFTERNE I DET
NY TESTAMENTE.

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad siger J.R.Church og Gary Stearman om de 7 mellem Jakobs brev og Johs. Åbenbaring –
I sin bog: The Mystery of the Menorah ?
 1. Hvad skriver de om hvert enkelt brev ?
 2. Hvad er det som kendetegner disse 7 breve ?
 3. Hvordan opdeler disse to Bibel-granskere de forskellige Skrifter i N.T. ?
 4. Hvilke indvendinger er blevet givet på det som de skriver ?

Side 537


HORISONTAL OG VERTIKAL LÆSNING
AF GUDS ORD.

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvilke Skrifter i N.T. hører med til rigets forkyndelse ?
 2. Hvad er det som bestemmer om et Skrifte hører med til rigets forkyndelse eller om det høre –
med til den fri nådens forkyndelse ?
 1. Hvad vil det sige at læse Bibelen horisontalt ?
 2. Hvilke ulemper er forbundet dermed ?
 3. Hvad vil det sige at læse Bibelen vertikalt ?
 4. Hvilke fordele er der med dette ?
 5. Hvordan skal det gå med forståelsen af Guds ord i ende tiden ?

Side 540


HVORDAN SKAL VI FORKLARE AT
SKRIFTERNE I DET NY TESTAMENTE
ER FORSKELLIGE ?

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvad er den store svaghed med katolsk, luthersk og reformert teologi ?
 2. Hvilke 4 uheldige konsekvenser har det at man ikke skiller mellem ”rigets forkyndelse” og ”den kristne –
menigheds forkyndelse” ?
 1. Hvordan bedømmer mange reform-jøder indholdet i N.T. ?
 2. Hvad mente Thorleif Boman om de forskellige Skrifter i N.T. ?
 3. Hvad kaldte han de to ”religionsformer” ?
 4. Hvilke indvendinger har vi mod Thorleif Bomans vurderinger ?
 5. Hvilke andre vurderinger kan man gøre angående indholdet i Skrifterne i N.T. ?
 6. Hvad er den rigtige vurdering af indholdet i Skrifterne i N.T. ?

Side 545

JESU GENKOMST ER IKKE
LANGT BORTE.

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvor længe skal Jesus være borte fra jorden ?
 2. Hvad er indholdet i Hoseas 5,15-6,3 ?
 3. Hvordan kan vi sige at en dag svarer til 1000 år ?
 4. Hvad er brylluppet i Kana (Johs.2,1-11) et billede på ?
 5. Hvorfor bliver brylluppet holdt både på den 3, og den 7, dag ?
 6. Hvad er de 6 vandkar (Johs.2,6) et billede på ?
 7. Hvad er den nye vin ?
 8. Hvad er de to dage som Jesus var hos samaritanerne (Johs.4,40-43) et billede på ?
 9. Hvad symboliserer Jesu forklarelse på bjerget (Mat.17,1-8) ?
 10. Hvad var Jesu besøg i templet som 12 åring (Lukas 2.46-47) et billede på ?
 11. Hvad betyder Jesu udsagn om at han må vandre i dag og i morgen og at han var ved enden den 3, dag.
(Lukas 13.32-33) et billede på ?
 1. Hvad symboliserer Jesu opvækkelse af Laserus (Johannes 11,1-44) ?

Side 549

AKTUELLE ÅRSTAL FOR JESU
GENKOMST.

Spørgsmål og opgaver.
 1. Hvornår vil Jesus komme for menigheden ske i forhold til Jesus genkomst til Israel ?
 2. Hvorfor magter vi ikke at udregne det nøjagtige årstal for Jesu genkomst til Israel ?
 3. Hvorfor vil det være lettere at udregne året for Jesu genkomst til Israel efter den kr. menigheds Bortrykkelse
 4. Hvad er udgangspunktet for de 2000 år ?
 5. Hvilke forskellige år kan være aktuelle for Jesu genkomst til Israel ?
 6. Hvad bliver de tilsvarende årstal for den kristne menigheds bortrykkelse ?
 7. Hvordan kan vi vide hvor langt vi er kommet i tidsregningen ?
 8. Hvilken bøn beder vi for i forbindelse med Jesu genkomst