fredag den 15. marts 2013

Tilegnet mit barnebarn Isak. Oskar E. Indergaard 7


Tilegnet mit barnebarn Isak . (7)
”Kristendommens Jødiske Rødder”
Oskar Edin Indergaard,
Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 2001.

Side 205.
MESSIAS VIL BRUGE 7 ÅR PÅ AT OPRETTE SIT RIGE:
Sanhedrin 97a. siger at Messias vil bruge 7 år på at oprette sit rige. Det er en rigtig vurdering. Både Tanach og N.T. siger det samme.
Sanhedrin 97a deler ind denne periode i 7 ÅR og gentager det som rabbinerne troede ville ske i de 7 år. Jeg citerer fra Talmud, hvor der står flg. om dette: ”Gennem perioden på 7 år, i hvilken Davids Søn vil komme, vil verset blive opfyldt i det FØRSTE ÅR: ”Jeg foranlediger at der bliver regn i en by og foranlediger at der ikke regner i en anden by (Amos 4,7.
I det ANDET ÅR vil mængder af mennesker blive sat fri fra hungersnøden.
I det TREDIE ÅR vil hungersnøden blive alvorlig, og mænd og kvinder og børn, og verdslige og hellige mænd vil dø,
og Torahen vil blive glemt af de som studerer den.
I det FJERDE ÅR vil der være overflod, men folk vil ikke være fornøjet (dermed)
I det FEMTE ÅR vil der være stor overflod. Folk vil spise, drikke og være glade, og Torahen vil vende tilbage til de
som studerer den.
I det SJETTE ÅR vil der høres stemmer fra himmelen.
I det SYVENDE ÅR vil der komme krige, og ved afslutningen af denne syårs periode vil Davids Søn komme.

Det er rigtig at Messias vil bruge 7 år på at oprette sit rige. Dette er stadfæstet både i Tanach og i N.T. Hvad der gælder Daniels profeti om de 70 åruger (Dan.9,24-27), så tilbagestår endnu en åruge på 7 år. ”Og en uge (7 år) skal han (Antikrist) gøre pagten (med jøderne) fast for de mange (jøder), og i midten af årugen (efter 3½ år skal slagtoffer og madoffer ophøre, og på vederstyggelighedens vinger (han skal komme fra dødsriget) skal ødelæggeren (Antikrist) komme, og det indtil tilintetgørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelægges (Antikrist.)” Daniel 9,27.

Det er også bekræftet i 2.Tess,28. at Jesu genkomst vil strække sig over et længere tidsrum . At dette tidsrum er på 7 år, er klart ud fra en anden bibelsk profeti. ”og da skal han (Antikrist) åbenbares, han som den herre Jesus skal fortære med sin munds ånde og gøre til intet ved ÅBENBARELSEN AF SIT KOMME gr.apifaneia tesparusias. 2.Tess.2,8.

Selve endetids begivenhederne vil ske på følgende måde:
  1. Den kristne menighed vil blive bortrykket til Jesus før den sidste og 70. Åruge.
  2. Derefter kommer de forskellige endetids begivenheder som bl.a. Johs. Åb.,kap.6-19 omtaler. (Se mine bøger: Jesu Gjenkomst, bind 2 og 3, om dette)
  3. Efter at trængselstiden er ovre og efter at Antikrist er besejret, kommer Jesus ned fra lufthimmelen og opretter ”Riget for Israel”. ”Men straks efter de dages trængseler (jødernes trængseler), skal solen blive formørket og månen ikke give sit skin, og stjernerne falde ned fra himmelen, og himmelens kræfter (engleverdenen) skal rokkes. Og da skal Menneskesønnens tegn (Jesus) vise sig på himmelen, og da skal alle landet slægter jamre sig, og de skal se Menneskesønnen komme i himmelens skyer (sammen med de troende og englene) med kraft og megen herlighed.” Mat.24,29-30


ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinmskegruppe.com