fredag den 15. marts 2013

Tilegnet mit barnebarn Isak. Oskar E. Indergaard 6


                                                                 Tilegnet mit barnebarn Isak. (6.)
KRISTENDOMMENS JØDISKE RØDDER
Oskar Edin Indergaard,
Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 2001.

Side 200:
TRÆNGSELSTIDEN VIL VARE I 7 ÅR.
Rabbinerne regnede videre med at denne TRÆNGSELSTID VIL VARE I 7 ÅR. I denne tid ”vil det regne sammenhængende over en by og derefter over en anden. Der vil være overflod i en tid og mangel i en anden tid. I det syvende år vil der blive en krig som vil involvere Gog og Magog, og på slutningen af de 7 år vil Messias komme.” (Sanhedrin 97a.) Se Risto Santals bøger: The Messiah in Old testament and Messiah in The New Testamente.
Se også mine bøger: Jødernes Konge, bind 4, kap: Rabbinerne vidste at Messias var kommet. Og Jesu Gjenkomst, bind 5. Hvor jeg skriver mere om dette.

Moshe Kohn har opsummeret rabbinernes vurdering af endetiden på følgende måde:
 1. ”Messias vil komme når menneskeheden er total retfærdig og uskyldig, eller total uretfærdig og skyldig.”
 2. Før han kommer, ”vil generationen være i en proces af stadig degenerering.”
 3. ”Generationen vil blive mødt med store omskiftninger.”
 4. ”Der vil blive manglende sandhed.”
 5. ”Der vil blive en skyhøj inflation, og folk vil ikke få råd til vigtige nødvendigheder.”
 6. ”Der vil være få vise mænd og langt imellem dem, og almindelige folk vil have røde øjne af sorg og mas.”
 7. ”Folk som vender sig bort fra ondskabsfuld opførsel, vil blive regnet som tullinger.”
 8. ”Forfærdelige hændelser vil følge hverandre i rask rækkefølge.”
 9. ”De unge vil blive uforskammet mod de ældre, og de ældre vil måtte rejse sig for de unge. Sønnerne vil ikke have nogen skam for deres forældre. Døtrene vil svare sine mødre og svigerdøtrene sine svigermødre.”
 10. ”Slægtninge vil foragte hverandre.”
 11. ”Folk vil spotte lærdom.”
 12. ”Skoler vil blive omdannet til horehuse.”
 13. ”De gudfrygtige vil blive set på med afsky.”
 14. ”Der vil være en middelmådig regering, som er lige så dårlig som ingen regering.”
 15. ”Jøderne vil have opgivet frelsen, og ingen vil tænke på Messias.”
 16. ”Alle jødiske syndere vil have angret deres onde veje.”
 17. ”Profetien i Esekiel 36,8-12 vil være i færd med at opfyldes.”

En assyrisk inskription fra ca. 2800 før Messias siger flg. om endetiden: ”Vor jord er degenereret i de sidste dage. Bestikkelser og korruption er almindelig. Børn lyder ikke længere sine forældre. Verdens ende komme øjensynlig.” (Karmel kronik. Nr.1-2. 1996.)
Det som specielt er medtaget her, og som rabbinerne lagde vægt på, var de moralske tegn på endetiden og Messias` komme. Dette samsvarer også med det som Paulus skriver om de sidste tider. For menneskene skal være egenkærlige, pengekære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mod forældrene, utaknemmelige, vanhellige, ukærlige, upålidelige, bagtalende, ubeherskede, umilde, uden kærlighed til det gode, svigefulde, fremfusende, opblæste, som elsker sine lyster højere end Gud, som har gudfrygtighedens skin, men som fornægter dens kraft – og disse skal du vende dig fra.” 2.Tim.3,1-5


ref. Egon Ladegaard Kristensen yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com