fredag den 15. marts 2013

Tilegnet mit barnebarn Isak. Oskar E. Indergaard 9Tilegnet mit barnebarn Isak. (9)
”Kristendommens Jødiske Rødder”
Oskar Edin Indergaard,
Kristen Bokproduksjon, Tingvoll.

Side 213.

HVEM FÅR DEL I ”DEN KOMMENDE VERDEN” ?
Rabbinerne opsatte følgende krav for dem som skulle arve ”den kommende verden”. De som ikke opfyldte disse krav, fik ikke del i ”den kommende verden”.

 1. Saduseerne og samaritanerne får ikke del i ”den kommende verden” fordi de BENÆGTEDE OPSTANDELSEN og ET LIV EFTER DETTE. I Sanhedrin 90b står der: ”Rabbi Eliezer ben Jose sagde: I denne sag viser jeg til samaritanernes bøger, som erklærer at opstandelsen ikke er lært i opstandelsen og er falsk. Jeg fortalte dem: ”I har forfalsket deres forståelse af Torahen, men det har ikke gavnet jer noget i påstanden om at opstandelsen ikke er lært i Torahen, på grund af at dette står der: ”Denne sjæl skal blive helt ødelagt. Hans synd skal være over ham selv”. (4.Mos.15,31.) Udsagnet: ”skal blive helt ødelagt”, må referere til denne verden. Når da ”skal hans synd være over ham selv ?” Må det ikke være i ”den kommende verden” ?
 2. En del rabbinere mente at opstandelsen er for alle mennesker og at ALLE FÅR DEL I DEN, I Abouth 4,29 står der: ”De som er født er bestemt til at dø, og de døde skal blive bragt til live igen.” I Talmud står der videre: ”De (Herrens nåde) er ny hver morgen. Stor er din trofasthed. Siden du er den som fornyr os hver morgen, så ved vi ”at stor er din trofasthed for de dødes opstandelse.”
 3. Andre rabbinere mente at ”den kommende verden” bare er for dem som HAR FORTJENT DET. I Taan. 7a står der: ”Vigtigere er det en dag med regn end opstandelsen fra de døde, siden opstandelsen er for de retfærdige og ikke de onde.”
 4. Den som IKKE BRYDER SIG OM TORAHEN, får ikke del i den kommende verden. Dette gjalt først og fremmest jøderne. ”De som er uvidende om Torahen, skal ikke opstå, som det er sagt: Esajas 26,14. I Keth. 11b står der: ”De døde. De skal ikke stå op igen! Disse ord henspejler sig på en som ikke bryder sig om Torahens ord. Enhver som gør brug af Torahens lys, den vil Torahens lys gøre levende efter døden. Den som ikke gør brug af Torahens lys, vil Torahens lys ikke gøre levende.” I Aboth 11,8 står der: ”Den som har arbejdet med Torahens ord, har skaffet sig liv i ”den kommende verden”. I Aboth 6,9 står der: ”Når et menneske dør fra denne verden, så vil hverken sølv eller guld eller ædelstene følge det, men bare Torahen og gode gerninger, som der er sagt: ”Når du går, skal den lede dig. Når du ligger, skal den våge over dig, og når du vågner, skal den tale til dig. Når du går, skal den lede dig i denne verden. Når du ligger, skal den våge over dig i graven, og når du vågner, skal den tale til dig i ”den kommende verden”. I Berakoth 28b står der: ”Jeg takker dig, o Herre min Gud, at du har sat min del med dem som sidder i Studiehuset og ikke med dem som sidder på gadehjørnerne, for jeg og de står op tidlig – jeg til studiet af Torahen men de til ting som ikke tjener til noget. Jeg og de arbejder og får ingen belønning. Jeg og de haster videre – jeg til livet i ”den kommende verden”, men de til ødelæggelsens afgrund.” I Meg. 28b står der: Den som studere lovene i jødedommen, er sikret at være en søn af ”den kommende verden.
 5. Rabbinerne mente også at der var ANDRE GERNINGER end studiet af Torahen og de gode gerninger, som førte til et liv i ”den kommende verden”. Den som har udført sit arbejde på en god måde, skulle få del i ”den kommende verden”. I Berakoth 8 står der: ”Når det gælder den som nyder frugten af sit arbejde, er der skrevet: ”Når du spiser det som dit arbejde har skabt, skal du være salig, og det skal gå dig godt”. Det betyder: ”Lykkelig skal du være i denne verden og det skal gå dig godt i ”den kommende verden”.
 6. Den som har DELTAGET I DE 18 VELSIGNELSER (i den såkaldte 18-bøn), skal få del i ”den kommende verden”. I Berakoth 4 b står der: ”Hvam kommer til at arve ”den kommende verden” ? Den som har deltaget i velsignelsen: ”Velsignet være du som har forløst Israel”.
 7. Den som har GENTAGET SALME 145. TRE GANGE PER DAG, skal være sikker på at han er en søn af ”den kommende verden”. (Berakoth 4 b.)
 8. Den som VELSIGNER MADEN, efter at måltidet er afsluttet, skal arve ”den kommende verden”. Berakoth 51 a.
 9. Den som BOR I LANDET ISRAEL, skal få del i ”den kommende verden”. Enhver som går en distance på to meter i Israels land, er sikret at være en søn af ”den kommende verden”. (Res. 113 a.)
 10. I Berakoth 61 b står der: ”Den som KYSSER EN ELV BAG EN KVINDE, har ingen del i ”den kommende verden”.
 11. I BM 59 a står der: ”den som YDMYGER MENNESKENE OFFENTLIG, vil ikke have nogen del i ”den kommende verden”.
 12. Talmud siger videre. HELE ISRAEL har del i ”den kommende verden”., som der er sagt: Es. 60,21.
 13. Den som siger at TORAHEN IKKE KOMMER FRA HIMMELEN, har ikke del i ”den kommende verden”. Den som siger at læresætningerne om opstandelsen ikke er kommet fra Torahen og som hævder at Torahen ikke er kommet fra himmelen, har ikke del i ”den kommende verden”.
 14. Rabbi Akiba har sagt: ”Den som LÆSER IKKE-KANONISKE BØGER, har ikke del i den kommende verden.”
 15. Den som UDTALER GUDS NAVN, har ikke del i ”den kommende verden”. Abba Saul har sagt: ”Også han som udtaler Tetragrammet (de 4 bogstaver Yhvh), således som det er skrevet, har ikke del i den kommende verden”.
 16. På spørgsmålet om hedningerne ville arve ”den kommende verden”, var der forskellige opfattelser. Den ene fraktion mente også EN DEL AF HEDNINGERNE ville få del i frelsen, medens en anden fraktion mente at FRELSEN BLOT VAR FOR JØDERNE. I Tosifta Sanhedrin 13,2 står der: Rabbi Eliezer har sagt: ”Ingen hedning vil få del i ”den kommende verden”, som der er sagt: ”De onde skal vende tilbage til underverdenen og alle nationer, som glemmer Gud” de onde referer sig til de onde i Israel. ”Rabbi Joshua sagde til ham: ”Dersom verset havde sagt: ”de onde skal vende tilbage til underverdenen og alle nationer” og havde stoppet der, så skulle jeg have været enig med dig. Siden lægger teksten til ”som har forladt Gud”, se, så må der være retfærdige iblandt hedningerne, som vil have del i ”den kommende verden”.
 17. Der var forskellige opfattelser om hvorvidt BØRN TIL HEDNINGERNE ville få del i ”den kommende verden” eller ikke. I Tosifta Sanhedrin 13,1 står der: Børn til de onde hedninger vil ikke have del i ”den kommende verden”, som det er sagt: Malakias 4,1. Dette er udsagnet til Rabbi Gamaliel. Rabbi Joshua sagde: ”De vil få del i ”den kommende verden”, for der er skrevet: ”Herren bevarer den som er enfoldig” (Salme 116,6) og ”Hug ned træet og hug af dets grene (dette representerer de onde af hedningerne), men ikke desto mindre lad stubben af hans rødder (det er bare til hedningerne) stå i jorden”. I Sanhedrin 110 b står der: ”Med respekt for de onde hedninger så er alle enige om at de ikke vil komme ind i ”den kommende verden”. I Tosifta Sanhedrin 13,2 står der: Børn il onde hedninger vil ikke opstå i opstandelsen. De vil heller ikke blive dømt.”

Se bogen: Everymans Talmud, af Abraham Gohen s. 364-370

ref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpaulinskegruppe.blogspot.com