fredag den 15. marts 2013

Tilegnet mit barnebarn Isak. Oskar E. Indergaard 10


Tilegnet mit barnebarn Isak. (10.) "Kristendommens Jødiske Rødder" Oskar Edin Indergaard,
Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 2001. Side 313.
BETYDNINGEN AF ORDET "HEMMELIGHED" I DET NYE TESTAMENTE:
Det græske ord "MYSTERION" betyder "HEMMELIGHED". Hovedbetydningen af ordet er "noget som er helt ny og som ikke har været før". I Berit Shadasha (N.T.) er der flere typer hemmeligheder, men i denne sammenhæng skal vi bare skrive to typer hemmeligheder, som har med forholdet mellem Israel og den kristne menighed at gøre:
 1. Det er for det første det forhold at Israel gik ind i sin egen hemmelighed. Israel var udtaget til at tage imod "Riget for Israel" ved Jesu første komme, men på grund af vantro blev riget udsat med ca. 2000 år. Jesus var den første som fortalte jøderne om denne hemmelighed. I Mat.13,1-53 fortalte Jesus sine apostle 7 lignelser om "himmelens rigets hemmeligheder". Disse går ud på at Israel skal gå ind i sin egen hemmelighed, og vi skal få en ny tid, som er den kristne menigheds tid-der hvor det konkrete og historiske Guds rige skal være skjult i verden: Mat.13,1-52.
 2. For det andet er det de hemmeligheder angående den kristne menighed, som Paulus fik åbenbaret. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 4., hvor jeg skriver meget om dette. Se også kapitlet: Betydningen af ordet "hemmelighed" i Bibelen.)
Til trods for at den kristne menighed er hovedbæreren af Guds riget i dag, så betyder dette ikke at Israel er forkastet af Gud. Israel skal igen podes ind i sit gode jødiske olietræ, og dette skal blive en VINDING FOR VERDEN. I endens tid skal Israel og messianske jøder overtage forkyndelsen af Guds ord. De skal da ikke forkynde budskabet om "den frie nåde", men de skal forkynde Jesu nye Torah, som skal være frelsesbudskabet i 1000 års-riget.
Side 393.
HEMMELIGHEDEN MED MESSIAS I DE TROENDE:
Hemmeligheden med Messias i de troende er det forhold at Den Hellige Ånd bor i enhver som tror Jesus. "Men i er ikke i kødet, men i Ånden, såfremt GUDS ÅND bor i jer, men i har nogen ikke KRISTI ÅND, da hører han ham ikke til." Rom.8,9.
"for hvem vil kundgøre hvor rig på hemmelighed denne HEMMELIGHED er iblandt hedningerne, det er KRISTUS I JER, HÅBET OM HERLIGHED." Kol.1,27.
Jøderne vidste godt at Den Hellige Ånd skulle komme. Han skulle bl.a. pladsseer jødernes Torah ind i hjerterne på de troende og forklare Torahen for dem og gøre det således at jøderne forstod og efterlevede Guds Torah på en helt anden måde end før.
De vidste også at Den Hellige Ånd skulle være frelsespantet i den nye tid. Den nye tid var knyttet til oprettelsen af "Riget for Israel". "Da de (apostlene) nu var kommet sammen, spurgte de ham: Herre ! Genrejser du på den tid (ved Den Hellige Ånds komme) "Riget for Israel" ?" Ap. Gr.1,6.
De vidste også at Den Hellige Ånd er det samme er det samme som Messias` hans Ånd. Jerusalem Targum siger flg. om Guds Ånd som "svævede over vandene" ifm. Guds nyskabning af jorden for ca 6000 år siden: "det var den kommende Kong Messias, hans Ånd svævede over vandene."
Med denne udtalelse giver denne Targumen udtryk for at Gud består af 3 personer, og det er Faderen, Messias og Den Hellige Ånd. Hvorvidt det er korrekt at bruge udtrykket den Treenige Gud, eller bare Gud om Gud, se det er en anden sag. Vi er ikke ude efter benævnelser først og fremmest, men derimod efter realiteter, og af den grund har de jøder som ikke vil akseptere Messias som Gud, et meget større teologisk problem end de som har fået dette på plads og bruger benævnelsen "Den treenige Gud". I og med at Bibelen ikke bruger udtrykket "Den treenige Gud", skal heller ikke vi gøre det. Vi ved hvad der ligger i udtrykket, og det er nok for os.
Jesus sagde at den som ikke er født af vand (den naturlige fødsel) og af Ånd, fik ikke del i Guds rige. (Joh.3,5.) Dette udsagn peger fremover på Den Hellige Ånds komme.
Nikodemus var forvirret over Jesu udsagn om at ingen kunne komme ind i Guds rige, uden at han blev "født på ny". Han kendte til 6 måder som førte til at en jøde blev født på ny. Derfor spurgte han Jesus om der var mulighed for at et menneske kunne blive født ud af vand (fostervandet) endnu en gang, således at han evt. kunne få kendskab til en 7., måde at blive "genfødt" på.
Vi skal bar kort referere de 6 måder at blive "født på ny" på, og som var godt kendt af jøderne:
   1. Når en gik over til jødedommen.
   2. Når en blev kronet til konge over Israel.
   3. Når en blev konfirmeret ved 13 års-alderen.
   4. Når en blev gift.
   5. Når en blev rabbiner ved 30 års-alderen.
   6. Når en blev leder for en rabbinsk skole.
(Se Jack J. Sterns hæfte: Christianity. Its Jewish Roots, s. 120-121.)
Den Hellige Ånds iboen som frelsespant og som fortolker af Skrifterne er fælles for både den messianske menighed i Israel og for den kristne menighed. Den Hellige Ånd i hjertet til den enkelte troende kommer aldrig til at ophøre som frelsespant. Det forbliverref. Egon Ladegaard Kristensen: yeshuatt@mail.dk www.denpsulinskegruppe.blogspot.com
www.yeshuattsion.webbyen.dk