onsdag den 13. marts 2013

Vi ønsker tillykke med (ny bog) Paulus. O.E. Inder-


VI ØNSKER TILLYKKE MED PAULUS.

Citat: Som mine læsere ved om har jeg lagt ud på min internetside en serie over Paulus Brev til romerne. Jeg har bearbejdet dette stof, udvidet det og udgiver bogen til Jul. Jeg håber og tror at det forhold, med offentliggørelsen på min internetside, ikke vil mindske salget på min nye bog.
For mig er det vigtigt at så mange som mulig bliver kendt med det paulinske evangelium om, at vi både er frelst og bliver bevaret af nåde ved tro uden gerninger. Det skaber glæde og frelsesvished, og det mangles i mange menigheder i dag. Hovedgrunden til det er at teologerne og forkynderne blander sammen det messianske evangeliet, som beskriver Riget for Israel, og Paulus sit evangelium om den frie nåde, som angår den kristne menighed.
I den nye bog gennemgår jeg hvert kapitel i Paulus brev til Romerne.
Det bliver en bog på ca. 250 sider, og prisen ligger omkring kr.200. Jeg ved ikke nøjagtigt hvilke udgifter jeg vil få.
Jeg vil bede om at købe min nye bog og samtid være med til at sprede den til så mange som mulig. Den kan bestille allerede nu. Jeg ser det således at det som jeg skriver, skal i være med til at sprede videre. Dette er et FÆLLES PROSJEKT.
LAD MIG BEDE OM EN GAVE TIL ARBEJDET. Vi ved at det er bibelsk princip, at dersom nogen nyder godt af et åndeligt arbejde, så skal også en støtte det økonomisk.

MINE KONTONUMRE ER: 05400766616 (Postbanken) og 40501000487 (Sparebank Møre.)
Ibannummer4: NO7540501000487. Swiftkode: DNBANOKK.

oskaredi@online.no Tlf.:71531436 og 41303982

Med venlig hilsen cand. philol Oskar Edin Indergaard, Raudstein 6. 6630 Tingvoll.