onsdag den 13. marts 2013

Tros retfærdighed, Oskar Edin Indergaard


TROENES RETTFERDIGHET


Jon Kvalbein har en god og interessant artikkel: Hvordan forkynne troens rettferdighet? i DagenMagazinet av den 2-11. Han tar utgangspunkt i en artikkel som biskop Bo Giertz skrev etter Det lutherske verdensforbunds generalforsamling i Helsinki i 1963.
Jeg er enig i det aller meste av det som står der- og særlig det som angår det ugjenfødte menneskes forhold til Guds rettferdighet. Dersom ikke de ufrelste vil omvende seg, krever Gud all verdens rettferdige gjerninger av dem, men ingen kan frelse seg selv ved gode og rette gjerninger, for ingen kan oppfylle alle Guds krav til egen frelse. Jeg har to kommentarer til J.Kvalbeins artikkel.
a) Under punkt 2 om gjerningenes rettferdighet skilles det ikke klart mellom det som Gud krever av den ufrelste og den frelste av rettferdige gjerninger. Av den ufrelste krever Gud hele spekteret av rettferdige gjerninger.
Av den gjenfødte og frelste krever Gud også rettferdige gjerninger, men dersom vedkommende ikke har tilstrekkelige med gode gjerninger, så går han ikke fortapt for Guds rike av den grunn. Den rettferdigheten som Jesus tilvant oss på Golgata, vil dekke alle våre synder. Å tro er det samme som å være rettferdiggjort.
b) Under punkt 5 om den troendes rettferdighet skriver J. Kvalbein: ”Vi trenger syndsforlatelse hver stund for og for alt vi gjør og er.”
Jeg er litt uenig i denne formuleringen. Vi har fått EN TOTAL SYNDENES FORLATELSE da vi kom til tro på Jesus. Da ble vi satt inn i ham og inn i frelseverket. Vi trenger derfor ikke å be hele tiden om syndenes forlatelse. Vi har den allerede, og vi må heller takke for den.
På dette punktet er den lutherske teologien svak, og en av grunnene til det er at man blander de jødiske Skriftene inn i Paulus sin lære om den frie nåden. I den messianske jødedommen, som angår Riket for Israel,  heter det at ”den som ikke tilgir, får ikke tilgivelse selv.” (Mat.6,14), at ”den som ikke bekjenner sine synder, får ikke tilgivelse for sine synder.” (1.Joh.1,9.)
Dette er ikke den rene paulinske læren. Den lærer at vi er tilgitt på grunn av Jesu forsoning. ”men vær gode mot hverandre, barmhjertige, så dere tilgir hverandre, likesom Gud har tilgitt dere i Kristus. (Ef.4,32.)
En skal ikke bare forkynne rett om rettferdiggjørelsen, en må også forkynne rett om Jesu forsoning. Den som ikke forkynner rett om Jesu forsoning, har ikke fått med seg hele det paulinske evangeliet om at vi er frelst og bevart av Guds nåde ved tro uten gjerninger.
Et annet forhold er at man ikke greier å skille det nye mennesket ut fra det gamle mennesket, som vi kaller ”kjødet” eller ”den onde naturen”. Det nye mennesket, som er basert på Kristi rettferdighet, gir oss en full garanti for at vi allerede her og nå er frelst og kommer ikke til dom, men vi er gått over fra døden til livet.
Kjødets gjerninger” kan ikke frarøve oss vår posisjon i Kristus. Det er Den Hellige Ånd som skal ta seg av ”kjødet” i våre liv. Det døde da vi kom til troen på Jesus, og det skal dødes (drepes) mer og mer for hver dag som går. Dette kaller vi for HELLIGGJØRELSEN.
Vi må ikke blande sammen rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen. Helliggjørelsen er en frukt av rettferdiggjørelsen, men ellers så har rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen helt forskjellige funksjoner i en kristens liv. Rettferdiggjørelsen gir frelsen mens helliggjørelsen gir oss et liv, som er likt med det livet som Kristus har.
Tingvoll den 3-11. 2010.
Oskar Edin Indergaard.