mandag den 1. april 2013

Jesus - Paulus, nu og fremtidsteologi: E.L.Kristen.


Fremtidsteologi (1.) html.

JESUS & PAULUS; NU & FREMTIDSTEOLOGI
6006 e. Adam.

Omtale af Bjergprædiken ved Øivind Andersen; Brevkursus S 1. Logos.
Mattæus Evangeliet”; Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 2004 Oskaredi@online.no

Side 13.
Matt.5,13-14: DE ER SALT OG LYS: Abel, Enok, Noa, Abraham, Moses, Jotam, og videre frem til bortrykkelsen; TROSRETFÆRDIGE, udvalgt i Kristus før verdens grundlæggelse ! Ordsp.8. (v.17.) Joh.17,4-5. 2.Tess.2,13-14. Rom.8,29-. Vi er Jesu legeme, han er hovedet: Ef.4,15-.
Vort borgerskab er i himmelen: Fil.3,20-. UBETINGET samfund.
Herrens eget folk Israel skal arve jorden: Matt.25,34. BETINGET samfund.
Lignelsen om de 10 brudejomfruer er lignelsen om:
Kongesønnens Bryllup: Matt.22,1-14 og 25,1-13. Åb.19,7. 21,9.

Undlader vi at sammenblande Jesu FØRSTE forkyndelse med Jesu ANDEN forkyndelse, som blev givet til Paulus, kan vi undgå psykiske troskonflikter, som ellers må forventes at opstå: Mark.10,45.

Efter Jesu genkomst til Oliebjerget da følger opfyldelsen af Matt.5,17-18. Da er forjættelsen i Joh.15,3, ÅBENBARET og givet til hele folket, og er BETINGET nåde.
Jesu sigtemål var og bliver ”Riget for Israel”: Es.19,23-. Rom.9-11.
Jesus fremlagde det Åndelige indhold i ”Himlenes Rige” eller Guds Rige her på jorden. I Rigets tid vil helbredelserne og undergerningerne være det normale igen: Es.33,24.
I 1000 års-riget vil der igen blive stillet etiske krav til mennesker, for at få del i frelsen.

Jesus fremlagde ikke den lære mæssige basis for Kirkens periode, kun forudsigelse om kirkens teologi: Guds krav og Moseloven som forudsætning for frelsen, ANGÅR IKKE DEN FRIE NÅDES TIDSPERIODE. De 10 bud er indtaget i Paulus’ undervisning, med undtagelsen af sabbats bud og buddet om gengældelse i 3. og 4, led: Tit.2,11-12.
Den som tror på Jesus bliver født på ny: Gal.5,22-25. 1.Kor.12-13: FRELSEN ER SIKRET, lønnen er forskellig: 1.Kor.3,9-15.
Bogen: ”Mattæus Evangeliet, Jesu liv og Lære” s.78: Den kristne menighed vil være et udstillingsvindue for hele verden i kommende tidsperiode, for at vise hvor ufattelig stor den nåde er som blev givet os i nuværende tidsperiode, som er nådens tid: Rom.8,27.
Side 100: Megen forvirring har opstået i det man har antaget, at en kan blive en kristen ved at forsøge at leve op til Bjergprædikenen.
Der e r forskel på det at leve, for at blive hellig, eller leve som en hellig: Ef.5,1-3.
Den kristne menigheds tidsperiode begyndte ved Paulus’ omvendelse i år 37, udenfor Damaskus.
s.79: Paulus’ budskab er en PARENTES inde i Guds program med jøderne.
s.211: I vor tidsperiode er tilgivelsen, ikke betinget af at vi tilgiver hverandre: Vi skal tilgive fordi Jesus har tilgivet os: Ef.4,32. Kol.3,13.
s.382: I forbindelse med Jesu genkomst for at oprette ”Riget for Israel”: da er festmåltidet beskrevet på flg. måde i Åb.19,7-9. Her tales om menneskernes egen retfærdighed.
s.383: Omhandler den rette forståelse af Nadveren: 1.Kor.11,23-. 1.Tess.5,8.
(Se forfatterens serie ”Jesus Genkomst” bind 1-5. og ”Kristendommens Jødiske Røtter” Kapitel: Nadveren er fælles for de to menigheder.) Mulighed for udlån af bøgerne.

www.yeshuattsion.webbyen.dk