mandag den 1. april 2013

Ny Jerusalem er Guds bolig m. fl.indbygere: J.G. 3
cand. philol. Oskar Edin Indergaard, Kristen Bokproduksjon, Tingvoll 6630, Norge. Jesu Genkomst, bind 5, side 157-. Det ny Jerusalem er Gud bolig. Det har flg. kategorier "indbyggere":
 1. DEN TREENIGE GUD.
 2. HØJTIDSSKAREN og MENIGHEDEN AF DE FØRSTEFØDTE. Det er de mennesker som stod op fra de døde i forbindelse med Jesu død. Efter hans opstandelse viste de sig for mange i Jerusalem. De har allerede fået deres herlighedslegemer. Mat. 27,52-53.
 3. DE FULDENDTE RETFÆRDIGES ÅNDER. Det er de troende fra alle tidsperioder, som endnu ikke er blevet iklædt deres herligheds legemer. De lever alle for Gud, men venter enten på BORTRYKKELSEN af de troende eller på OPSTANDELSEN PÅ DEN SIDSTE DAG.
De som tilhører den kristne menighed, venter på bortrykkelsen, medens de Gammeltestamentlige troende og rigets forsamling venter på opstandelsen på den sidste dag.
Den kristne menighed er betegnet som de 24 ÆLDSTE. Og rundt omkring tronen var der 24 troner (12 troner for jøder og 12 troner for hedninge troende), og på tronerne så jeg 24 ældste sidde, klædt i hvide klæder og med guldkroner på deres hoveder." Å. 4,4. (Se min bog: Jesu Genkomst, bind 1, kap.: De 24 ældste.)
 1. DE MANGE TUSINDE ENGLER.: Hebe. 12,22-24. Når det gælder englene, som betyder "udsendinge" eller "sendebud", kan vi inddele i flg. kategorier:
 1. DE FIRE KERUBER eller LIVSVÆSENER. De befinder sig foran og rundt om Guds trone i himmelen. De repræsenterer det fuldkomne skaberværk ind for Gud, således som det engang var og således som det engang skal blive på den nye jord. Den ene af keruberne er fremstillet med et LØVEANSIGT. Han repræsenter de vilde dyr
Den anden kerub er fremstillet med et OKSEANSIGT. Han repræsenter de tamme dyr.
Den tredie kerub er fremstillet med et ØRNEANSIGT. Han repræsenterer fuglene.
Den fjerde kerub er fremstillet med et MENNESKEANSIGT. Han repræsenterer menneskerne: Å. 4,6-8.
(Se min bog: Jødernes Konge: bind 3,kap.: Keruberne og Herrens herlighed.)
 1. SERAFERNE: Es. 5,1-4. (År 740 før Messias)
 2. OVER eller ÆRKEENGLENE: Bibelen nævner bare navnet på en overengel, og det er Mikael.; Judas 9.
Ud fra de pseudovidenskab skrifter kender vi til navnet på 7 overengle, og det er: Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Raguel, Sarakel og Remiel.
 1. De mange millioner UNDERORDNEDE ENGLER: Åb. 5,11.
På den nye jord skal det himmelske Jerusalem sænkes ned over den nye jord. Byen skal bygges som en firkant og målene på den bliver 230 mil på hver side. (Dette tilsvarer halvparten af Europa, således som dets udstrækning er i dag.) den omkranses af en mur som skal være 75 meter høj. Å. 21,16-17.
Muren skal bestå af 12 porter. Hver af porterne har navn til en af de 12 jødiske stammer, og muren har 12 grundstene med navnene på Jesu 12 apostle: v. 12-15.
Muren er videre bygget på 12 grundstene. Det viser sig imidlertid når vi undersøger betydningen af navnene på de 12 ædelstene, så han de svare til de 12 stjernebillede i solens Zodiakallys: v. 19-20.(Se min bog: Jesu Genkomst, bind 3, kap: Det himmelske Jerusalem.)
Vi skal i det flg. beskrive disse ædelstenes betydningerne af selve navnene og se hvilke stjernebillede hver enkelt af dem kan repræsentere:
 1. Jaspis er gennemsigtig. Den er klar som krystal. Den skinner som en diamant. Selve navnet betyder "AT KOMME FOR AT BLIVE KNUST" og "BLIVE KNUST"
Jaspis kan tilsvare stjernebilledet VIRGO.
 1. Safir er hård som diamant, og det er blå af farve. Selve navnet betyder "(AN)TAL", "NUMMER" eller "MÆNGDE". Dette har med køb og salg at gøre.
Safir kan tilsvare stjernebilledet LIBRA.
 1. Kalkedon er himmelblå med striber af andre farver. Selve navnet betyder "LIDELSE", "PRØVELSE", "SORG" Eller "TORTUR".
Kalkedom kan tilsvare stjernebilledet SCORPIO.
 1. Smaragd er grøn af farve. Selve navnet betyder "AT FORSVARE".
Smaragd kan tilsvare stjernebilledet SAGITTARIUS.
 1. Saronyks er rød og hvid af farve. Selve navnet betyder "HØVDINGEN SOM ER SLÅET".
Saronyks kan tilsvare stjernebilledet CAPRICORNUS.
 1. Sarder har en rød farve. Selve navnet betyder "KRAFTEN SOM VÆLLER FREM".
Sarder kan tilsvare stjernebilledet AQUARIUS.
 1. Krysolit er bleggrøn. Den er gennemsigtig. Selve navnet betyder "HAN SOM BINDER" eller "HAM SOM HOLDER MED BÅND".
Krysolit kan tilsvare stjernebilledet PISCES.
 1. Beryl er søgrøn. Selve navnet betyder "SØNNEN", "DEN FØRSTEFØDTE" eller "DET OPHØJEDE HOVED".
Beryl kan tilsvare stjernebilledet ARIES.
 1. Topas er gulgrøn og gennemsigtig. Selve navnet betyder "AT KNUSE I STYKKER".
Topas kan tilsvare stjernebilledet TAURUS.
 1. Krysopras har en anden grøn farve en topas. Selve navnet betyder "DE SOM ER FORENNET"
Krysopras kan tilsvare stjernebilledet GEMINI.
 1. Hyacint er violet. Selve navnet betyder "AT EJE" eller "HAN SKAL EJE".
Hyacint kan tilsvare stjernebilledet CANSER.
 1. Ametyst er purpurrød. Selve navnet betyder "HAN SOM ØDELÆGGER".
Ametyst kan tilsvare stjernebilledet LEO.
Se mere om de forskellige stjernebilleder og deres funktion og betydning i flg. bøger og tidsskrifter:
 1. E.W.Bullingers bog: The Whitness of the Stars.
 2. Joseph A. Seiss bog: The Gospel in the Stars.
 3. The Prophecy in the News, Nummer 10-12.1994 & nummer 5. 1996.
 4. The Companion Bible. (appendiks 12.)


HEMMELIGT BUDSKAB OM DEN KRISTNE MENIGHEDS BORTRYKKELSE I TANACH.
Det er rigtigt det som der er blevet hævdet, at der står ikke noget DIREKTE SKREVET eller ÅBENBARET om den kristne menigheds bortrykkelse eller om de Nytestamentlige hemmeligheder i Tanach. Dette kan vi imidlertid finde skjult i teksten i beskrivelserne om menneskers liv og i andre sammenhænge. (Se kapitlerne: De 12 patriarkers liv peger fremover mod 6000 år, den kristne menigheds bortrykkelse, endens tid og 1000 års-riget og Moses forskellige møder med Gud peger på tidsperioderne)
Nu viser det sig imidlertid at den kristne menigheds bortrykkelse er nævnt en RÆKKE GANGE i Tanach som "HEMMELIGE" BUDSKAB i teksten. Dersom man vil finde et "hemmelig" ord i den hebraiske tekst, starter man med det første bogstav i det ord hvor man søger, tæller et bestemt antal bogstaver fremover i teksten, tæller det samme antal bogstaver og tager ud det bogstav som er der, og fortsætter til man har ordet som man er interesseret i at finde.
Denne metoder er en forholdsvis ny metode, og den kaldes på engelsk for ELS, som står for "den samme distance i bogstav-sekvenser.
Ved denne metode har man f.eks. fundet Jesus (hebr. Yeshua) navn på HVER SIDE i Tanach. Man har også fundet en række andre ord og navne, som vi her ikke skal komme ind på.
Nu i endetiden har Herren åbenbaret dette for os, således at hele verden skal få et bevis på at det er Gud som har stået bag og har skrevet Bibelen. Vi har fået et gedigent bevis på Guds eksistens. (der mangler ikke Guds bevis i verden, men mangel på tro har vi nok af.)
Vi skal i det flg. referere en del steder hvor ordet "BORTRYKKELSE"er nævnt i teksten. Dette ord er "NATZAL" på hebraisk.:
 1. Når vi starter i 1.Mos. 19,18 med det tredie bogstav i det 12, ord og tæller hver 84, bogstav fremover i teksten (vi går fra venstre til højre), får vi ordet "nazael", som betyder "bortrykkelse".
 2. Når vi starter i Ruths bog 1,8 med det tredie bogstav i det 6, ord og tæller hver 60, bogstav i teksten, får vi ordet "nazael".
 3. Når vi starter i Ruths bog 1,11 med det 3, bogstav i det 12 vers og tæller hver 75, bogstav fremover i teksten, får vi ordet " natzal".
 4. Når vi starter i Ruths bog 1,13 med det 2, bogstav i det 12, vers og tæller hvert 18, bogstav i teksten fremover, får vi ordene "hain natzal" , som betyder "Se bortrykkelsen".
 5. Når vi starter i Ruts bog 1,14 med det 6, bogstav i det 3, ord og tæller hvert 25, bogstav fremover i teksten, får vi ordet "nazael".
 6. Når vi starter i Hoseas 6,2 med det 7, bogstav i det andet ord og tæller hvert 132, bogstav frem i teksten, får vi orden "nazal"
På norsk er dette Bibel-vers: "Han vil gøre os levende efter 2 dage. På den tredie dag vil han oprejse os, og vi skal leve for hans åsyn". Dette betyder at genfødelsen af det jødiske folk skal ske efter 2000 år, og at den kristne menigheds frelse vil gå foran for jødernes frelse.
Det moderne hebraiske ord for "bortrykkelse" er "SHILHUV". Dette ord finder vi også skjult i Tanach på flg. steder:
 1. Når vi starter i 2.Mos. 19,16, og tæller hver andet ord fremover i teksten, får vi ordene "be shilhuv", som betyder "i bortrykkelsen".
 2. Når vi starter i Esters bog 5,1 med det 10, bogstav og tæller hvert 10, bogstav fremover i teksten, får vi orden "shelev shilhuv", som betyder "sikkerhed og bortrykkelse".
 3. Når vi starter i Hoseas 6,2, og tæller hver andet bogstav fremover i teksten, får vi ordene "shilhuv".
(Se Prophecyin the News. November 1996.)
GUDS NAVN I ESTERS BOG.
Guds navn er ikke brugt direkte i Esters bog, men til trods for det findes der flere gange en række skjult i teksten. Vi skal i det flg. beskrive en del af dette.
 1. Når vi starter med det første bogstav i det niende vers i Ester 4,2 og tæller hvert 7, ord fremover i teksten, får vi navnet "El Shaddai", som betyder "den livgivende Gud".
 2. Når vi starter med det tredie bogstav i det 14, ord i Ester 5,4 og tæller hvert 24, bogstav frem i teksten, får vi navnet "Adonai et", som er benævnelsen på Gud. Det betyder "Gud" i bestemt form.
 3. Når vi starter med det første bogstav i det tredie ord i Ester 9,30 og tæller hvert 24, bogstav frem i teksten, får vi navnet "alep Elohim tav", som betyder "Gud, den første og den sidste".
 4. Når vi starter med det sjette bogstav i det andet ord i Ester 9,5 og tæller hvert 24, bogstav frem i teksten, får vi ordet "Yeshua", som er det hebraiske ord for "Jesus".
 5. Når vi starter med det syvende bogstav i det syvende ord i Ester 8,14 og tæller hvert 20, bogstav fremover i teksten, får vi ordene "Mashiach yatza", som betyder "Messias kommer frem" (se Prophecy in the News. November 1996.)
Ved siden af dette forekommer ordet "Yhvh" 4 steder i Esters bog ved at de fire bogstaver i ordet "Yhvh" er brugt enten som første eller sidste bogstav i 4 ord, som står ved siden af hinanden i teksten. Det kan være de fire første eller de fire sidste bogstaverne. Disse bogstaver er udhævet i den hebraiske tekst.
Vi skal i det flg. gentage disse fire ord hvor bogstaverne Jhvh forekommer:
 1. I den hebraiske tekst i Ester 1,20 står der: "Hi Vekal Hannashim Yittenu". Dette bliver på norsk oversat til: "så vil alle kvinder vise sig (gi)."
 2. I den hebraiske tekst i Ester 5,4 står der: "Yabo Hammelek Ve Haman Hayyom". Det bliver på norsk oversat til: at Haman og kongen i dag skulle komme.
 3. I den hebraiske tekst i Ester 5,13 står der: "zeh eynennv shoveh ley". Dette bliver på norsk oversat til: "dette er mig ikke nok."
 4. I den hebraiske tekst i Ester 7,7 står der: "ky kalethahh elayv haraah". Dette bliver på norsk oversat til: "havde fast besluttet hans ulykke".
Ved siden af dette forekommer også navnet EHYH en gang i den hebraiske tekst. Dette ord betyder "Jeg er", som er et af navnene på Gud. "og Gud sagde til Moses: JEG ER DEN JEG ER (hebr. ehyeh asher ehueh), og han sagde: JEG ER (hebr. ehyeh) har sendt mig til jer." 2.Mos. 3,14.
Dette ord forekommer i Ester 7,5 hvor der står: "hue zeh veen zeh."(Ces Coampanion Bible. Appendiks., s. 85-86.)
JESU GENKOMST SKAL FØLGES AF STORE TEGN I SOL, MÅNE, STJERNERNE OG PLANETERNE.
I,f,med, Jesu genkomst skal der ske store og mægtige tegn i sol, måne, stjernerne og planeterne. Dette er KOSMISKE TEGN på Jesu snarlige genkomst. På samme måde som dette skete ved Jesu første komme, så skal det ske ENDDA MERE ved Jesu genkomst. Dette skal være et tegn for HELE VERDEN. Særlig hedningerne, som ikke har det skrevne vidnesbyrd, vil lægge mærke til disse tegn og omvende sig til Gud ved dem.
Jeg har skrevet en del om disse tegn som vi havde ved Jesu første komme i min bog: Jødernes Konge, bind 4, s. 165-166. Det skal jeg ikke gentage her.
Det Nye Testamente har flg. udsagn om de kosmiske tegn som vi vil have i denne tid: Mat. 24,29-30 (sammen med englene og de frelste) Mat. 26,64. Mark. 13,24-25. Luk. 21,25-26. Ap. Gr. 2,19-20. Å. 6,12-14 & 8,12.
Jeg vil i denne sammenhæng citere en artikel med titlen: HVOR VIL PLANETERNE VÆRE I ÅRET 2000 ?: af J.R. Church. Den omhandler både forskellige konjunktioner (sammenfald af planeter) i årene før Jesu første komme og forskellige konjunktioner som vil ske fra år 2000 til 2007. Artiklen stod i bladet: Prophecy in the News. Marts 1996. : Vi er blevet fortalt at da Jesus blev født, kom vismændene fra Øst med fortællingen om en stjerne som kom til syne på himmelen – en stjerne som de tolkede som et guddommeligt tegn på fødselen til Jødernes Konge. Denne stjerne har været genstand for spekulation gennem århundrede. Hvad var det ? En Komet ? En konjunktion af planeter ? En supernova ? En engel ?
Beretningen inkluderer en trefoldig konjunktion af Jupiter og Saturn i år 7 før Kristus og en supernova som kom til syne i hovedet af barnet i favnen på Coma, som er et sidetegn i konstellationen Virgo. Den kom til syne i det andet århundrede før Kristus og var så lysende at den kunne blive set om dagen. I det andet århundrede efter Kristus var den næsten uddød.
I flg. bogen: The Star that startled the World., af Ernest L.Martin, var Jupiter og Venus i sammensmeltning den 17. Juli i året 2 før Kristus. så nær at de kom til syne som et lys på himmelen. Moderne astronomer har kaldt den for Julestjernen.
På samme måde til Rosh Hashanah (det jødiske nytår) , den 11. September i året 3 før Kristus, var Jupiter i konjunktion med Regulus, som er den mest skinnende stjerne i Leo, løven. Den passerede ret "gennem" stjernen, stoppede omkring d. 1.december og begyndte en tilbagevendende bevægelse og krydsede Regellus igen den 17 februar i året 2 før Kristus. Den fortsatte sit løb bagover i 40 dage, derefter drejede den igen og havde en sammensmeltning med Regulus den 8. Maj i år 2 før Kristus.
Det bemærkelsesværdige ved den trefoldige konjunktion er at den døende Jakob gav en profeti på sin død-seng som angik Messias` komme fra Juda stamme – til hvem han gav tegnet en løve på himmelen: 1.Mos. 49,8-10.
Det hebraiske ord for "hans fødder" "regulativ", er svært nær det latinske ord "Regulus". Vi har fået det engelsk ord "regal" (kongelig) og "regulation"(ordre, regel) fra Regulus. Det hebraiske ord "regel" "for" viser sig at være så nær til navnet på stjernen at vi anser at der er en sammenhæng.
Regulus har været kendt gennem århundreder som "kongestjerne". Jakob sagde at "kongespir ikke skal vige fra Juda, før Shiloa (Fredsfyrsten) skulle komme".
På den anden side var også Jupiter kendt som den kongelige planet – kongeplaneten. Det må have haft en speciel betydning for vismændene når jupiter, kongeplaneten, havde den første af de tre konjunktioner med Regulus, kongestjerne, mellem fødderne til Leo (løven).
Dersom tegn fra himmelen annoncerede Kristi første komme, vil planeterne også give besked om Kristi andet komme, som nævnt hos Luk. 21,11.
Vi ved ikke hvornår Kristus vil komme tilbage, men vi er istand til at oplevere planeterne i det næste ti året og se nogle bemærkeses værdige ting. Lad mig gøre det klart fra begyndelsen at jeg på ingen måde ønsker at sætte dato for Kristi genkomst, som er baseret på astronomiske observationer. Jeg viser ganske enkelt de forskellige konjunktioner, som kommer, og tænker over hvad de ville have betydet for de gamle astronomer i Bibelens dage.
Nogen bemærkelsesværdig konjunktion vil ske i maj i året 2000 når alle 4 hovedplaneter, sammen med solen og månen, vil gruppere sig sammen og forlade konstellationen Aries for at gå ind i Taunus omkring den 4. Maj.
Jupiter og Saturn vil være særlig nær hverandre når Venus har en sammensmeltning med Jupiter om morgenen den 17. Maj og med Saturn nogen få timer efter den 18. Maj Jupiter og Saturn, som er de to største planeter i vort solsystem, vil mødes nogle få dage derefter den 27. Maj. Dette er en bemærkelsesværdig serie af hændelser som skal ske på en måned.
I henhold til bogen: The Witess of the Stars, af E.W.Bullinger, som blev publiceret i 1893, så begynder Taurus på historien om Jesu genkomst. Bullinger skriver: "I denne tredie og sidste bog, kommer vi til den afsluttende del af den himmelske afsløring. Dets tema er – forligelsen fuldført og fuldendt i triumf – herligheden som skulle komme. .. Tegnet i kalldæisk sprog er Tor, i græsk Tauros, i latin Taurus. Det hebraiske navn var Suhr, som er fra en rod som betyder både "at komme" og "at styre". Det er en profeti om Kristus, den kommende dommer, styreren og Herren over hele verden."
I de næste år – fra 2000 til 2oo7 – vil Saturn gå gennem stjerne konstellationerne som fortæller historien om Guds vrede, som bliver udøst over en vantro verden. Det vil blive Taurus, den kommende dommer, Gemini, som i de gamle zodiakere fortæller historien om Brudgommen og hans brud, Canser, symbolet på opstandelsen, og Leo, løven som angriber Hydra, en mangehoved slange. Disse konstellationer sammen med deres sidetegn fortæller historien om Kristi andet komme.
Saturen var kendt i gammel mytologi som ende høsteren. Han bar en segl. Fra ham stammer historierne om den ubarmhjertige indhøster. Han er forbundet med profetiske symboler som angår indhøstningen af de onde. I Åb. 14 ,14-20. bliver vi oplyst om brugen af den symbolske segl.
Regulus, kongestjernen i Leo, har også et segl i Leos hoved. Eggen af seglet stikker ud af løvens mund. Kan denne segl repræsentere sværdet som går ud af Kristi mund ? Åbenb. 19,15 siger: "Og af hans mund udgår et skarpt sværd, for at han med det skal slå hedningerne.."
I det runde tag i Griffitg Observatorie i Los Angeles, Californien, er der en tegning af Saturn af Hugo Ballin. Den viser Saturn under seglet i Leos mund. Vil Saturn bruge Leos segl ?
Når vi kommer til den 29. August i året 2007, vil Saturn have en konjunktion med Regulus. Den vil nærme sin sammenslutning når kalenderen nærmer sig Rosh Hashanah, det jødiske nytår den 12 september 2007. Vil Saturn sammensmeltning med Regulus afslutte historien som begyndte med Jupiters sammensmeltning med Regulus i år 3 før Kristus ?
Vi kender ikke fremtiden. Men det er idet mindste interessant at se hvor planeterne vil være i det kommende årti Vil det være på sin plads at sige: Se op for det som vil ske