mandag den 1. april 2013

Guds Nåde og dom over synden: O.E.I. svar til os


                                  GUDS NÅDE I INNEVÆRENDE TIDSPERIODE
Johannes Kleppa har en artikel i Dagen Magazinet den 18-11 med titlen: Kirkelig egenskab og samliv kap.
Jeg er enig i meget av det som han skriver, men hvad som gælder det sidste afsnit i hans artikel, så udfordrer jeg ham eller andre på en del av det og stiller nogen spørgsmål.
Jeg citerer hele det sidste afsnit af artiklen: ”Læren om ægteskabet og samliv, sam-buar-skap og homofile forhold, er ikke noget som er ”fastsat af mennesker” eller ”eller menneskelige overleveringer”. Det er læren som er fastsat og åbenbarer av Gud i Bibelen. Brud mod det, og med det forsvar for et liv i synd, er krænke-splittende og frelses hindrende. Når vedkommende talar om ret ”forvaltning” af sakramente, går det selvsagt ikke på det ytre og praktiske, men på det indholdsmæssige i sakramentet. Tilsvaraende kan vi ikke forstå ”evangelisk lære” løsrevet fra lov. Evangeliet må læres og forkydes ret i forhold til loven, om det skal være ret evangelisk lære. Det sker ikke der en forsvarer sam-buarskab og homofilt samliv, og med det er det lære- og kyrkje (krænkende)
splittande.” Vi er enige i følgende forhold.
a) Det er Bibelen som bestemmer hvad som er synd og ikke synd.
b) Det er synd både med sambo-fælleskap og med homofilt samliv.
Dette skal vi forkynde både for de u frelst og for de frelste, men den lutherske læren har ikke noget godt svar på følgende: Hvad sker med en kristen som lever i bevidst synd? Faller vedkommende ut av retfærdiggørelsens nåde, eller faller vedkommende bare ut av helliggørelsens nåde. Den lutherske læren lærer at en faller ut av begge typer nåde, men dette er ikke ret lære i følge den paulinske teologien. Den lærer at den som er genfødt, er både retfærdiggjort, helliggjort og herliggjort og er allerede her og nå indsat i himmelen i Jesus Kristus. (Rom.8, 29-30, 1.Kor.1,30 og Ef.2,6.)
Den lutherske teologien skiller lidt mellom den som er genfødt, og den som ikke er genfødt og bruger de samme reglerne for begge kategorier av mennesker. Dette er galt.
For en som er en genfødt kristen, er synde- spørgsmålet ordnet av Jesus på Golgata. Når synden er tat bort, er retfærdiggørelsen et faktum for den som er kommet til tro på Jesus, og vedkommende kan ikke falle ut av den positioner som han har i Kristus Jesus. Han kan derimod falle ut av andre typer nåde.
Dersom det er slik, at en genfødt kristne kan falle ut av retfærdiggørelsens nåde, så kan ingen av os bliver frelst, for vi synder alle, men heldigvis er det ikke slik.
Det er etter hvert blevet godtaget- også indenfor mange lutherske kredser, at en kristen som skiller sig og gifter sig på ny, ikke faller ut av retfærdiggørelsens nåde. Hvor skal vi så sætte grænsen for dette? Skal vi si at al synd, som er værre end skilsmisse, fører til tap av retfærdiggørelsen? Dette må lutheranerne og andre som har dette synet, svare på.
Dette betyder ikke at jeg opfordrer til synd på disse områdene, men jeg udfordrer mange troende på deres lære.
Det er flere årsager til at lutheranerne ikke ser og forstår dette.
a) De ser ikke at vi har to evangeliske forkyndelser i N.T., der det ene angår jøderne og Israel, og det andre angår den kristne menigheden.
b) De ser ikke at samspillet mellom lov og evangelium ikke er det samme i den jødiske messianismen, som det er i den paulinske teologien.
I følge Paulus, som er hovedapostelen for vår tidsperiode, så er vi (de troende) ikke længer under ”loven”(den messianske forkyndelse), men vi er under nåden. (den paulinske forkyndelsen. (Rom.6,14.) (Se min sidste bog: Paulus Brev Til Romerne.)
Dette gjør at vi må flytte Paulus sine bud og forordninger fra retfærdiggørelsen og over til helliggørelsen. Det er der de hører hjemme. Her må både lutheranerne og de andre ”ranerne” forandre sin teologi radikalt dersom de skal forstå evangeliet om den frie nåden på en ret måde.
Tingvoll den 18-11. 2010. Oskar Edin Indergaard