søndag den 26. maj 2013

6013 e. Adam. 2: Egon L. Kristensen, Herning

6013 e. Adam.2

Finder du den paulinske gruppes hjemmeside troværdig da
må du også forvente bort-atomar.
Vidnesbyrdet for tilbageblevne bliver at tro elle fornægte Jesus.
Lad os ønske at bortgåede og nulevende med børnene,
Markus 9,36-37 og 10,16, vil blive løftet op til Jesus i Herrens skyer.
Denne begivenhed henviser Paulus til vil finde sted ved den sidste
basun i den jødiske løvhytte-uge, som i år vil lyde i uge 38.
1.Kor.15.52-. 1.Tess.4,16-. Se artiklen ”Herren har brug for os”
På gensyn, Johs.20,31. Gal.1,1 v.12
Egon L. Kristensen, Herning